Pola formularza

Formularz: ESK Ewidencja stanu kasyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6140260</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1163>[Nagłówek]</rect1163>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2_1>[nazwaPelna]</p2_1>
       <p3>[data]</p3>
       <p2_2_subfield_0>[miejscowość]</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>[ulica]</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>[nr domu]</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>[poczta]</p2_2_subfield_5>
       <p5>[Lista walut]</p5>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p16>[Pole kwoty]</p16>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p17>[Pole kwoty]</p17>
       <rect1201>[Pole powtarzalne]</rect1201>
       <rect1352>[Pole podziału sekcji]</rect1352>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p19>[Pole kwoty]</p19>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p20>[Pole kwoty]</p20>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p21>[Pole kwoty]</p21>
       <rect1202>[Pole powtarzalne]</rect1202>
       <rect13523>[Pole podziału sekcji]</rect13523>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p23>[Pole kwoty]</p23>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p25>[Pole kwoty]</p25>
       <rect1203>[Pole powtarzalne]</rect1203>
       <rect1351>[Pole podziału sekcji]</rect1351>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p27>[Pole kwoty]</p27>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p28>[Pole kwoty]</p28>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <rect1204>[Pole powtarzalne]</rect1204>
       <rect1356>[Pole podziału sekcji]</rect1356>
       <rect1315>[Koniec strony]</rect1315>
       <pageno>[Numer strony]</pageno>
       <pages>[Liczba stron]</pages>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ESK</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6140260</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1163></rect1163>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2_1>Pełna nazwa testowa</p2_1>
       <p3>30-10-1990</p3>
       <p2_2_subfield_0>Poznań</p2_2_subfield_0>
       <p2_2_subfield_1>Strzelecka</p2_2_subfield_1>
       <p2_2_subfield_2>1</p2_2_subfield_2>
       <p2_2_subfield_3>1</p2_2_subfield_3>
       <p2_2_subfield_4>61-155</p2_2_subfield_4>
       <p2_2_subfield_5>Poznań</p2_2_subfield_5>
       <p5></p5>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p15>10</p15>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p16>10</p16>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p17>10</p17>
       <rect1201></rect1201>
       <rect1352></rect1352>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p19>10</p19>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p20>10</p20>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p21>10</p21>
       <rect1202></rect1202>
       <rect13523></rect13523>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p23>10</p23>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p24>10</p24>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p25>10</p25>
       <rect1203></rect1203>
       <rect1351></rect1351>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p27>10</p27>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p28>10</p28>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p29>10</p29>
       <rect1204></rect1204>
       <rect1356></rect1356>
       <rect1315></rect1315>
       <pageno></pageno>
       <pages></pages>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>