Pola formularza

Formularz: PP 1b Pocztowa książka nadawczaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6141352</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pO0_1>[Pole tekstowe]</pO0_1>
       <pO0_2>[pole wielowierszowe]</pO0_2>
       <pO0_3_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</pO0_3_subfield_0>
       <pO0_3_subfield_1>[ulica korespondencji]</pO0_3_subfield_1>
       <pO0_3_subfield_2>[nr domu korespondencji]</pO0_3_subfield_2>
       <pO0_3_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</pO0_3_subfield_3>
       <pO0_3_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</pO0_3_subfield_4>
       <pO0_3_subfield_5>[poczta korespondencji]</pO0_3_subfield_5>
       <pO_0_1>[Pole kwoty]</pO_0_1>
       <pO1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO1_1>
       <pO1_2_1>[pole wielowierszowe]</pO1_2_1>
       <pO1_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</pO1_3_1_subfield_0>
       <pO1_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</pO1_3_1_subfield_1>
       <pO1_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</pO1_3_1_subfield_2>
       <pO1_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</pO1_3_1_subfield_3>
       <pO1_4>[Pole kwoty]</pO1_4>
       <pO1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO1_5>
       <pO1_6>[Pole tekstowe]</pO1_6>
       <pO1_7>[pole wielowierszowe]</pO1_7>
       <pO1_2_2>[Pole tekstowe]</pO1_2_2>
       <pO1_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</pO1_3_2_subfield_0>
       <pO1_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</pO1_3_2_subfield_1>
       <pO2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO2_1>
       <pO2_2_1>[pole wielowierszowe]</pO2_2_1>
       <pO2_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</pO2_3_1_subfield_0>
       <pO2_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</pO2_3_1_subfield_1>
       <pO2_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</pO2_3_1_subfield_2>
       <pO2_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</pO2_3_1_subfield_3>
       <pO2_4>[Pole kwoty]</pO2_4>
       <pO2_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO2_5>
       <pO2_6>[Pole tekstowe]</pO2_6>
       <pO2_7>[pole wielowierszowe]</pO2_7>
       <pO2_2_2>[Pole tekstowe]</pO2_2_2>
       <pO2_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</pO2_3_2_subfield_0>
       <pO2_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</pO2_3_2_subfield_1>
       <pO3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO3_1>
       <pO3_2_1>[pole wielowierszowe]</pO3_2_1>
       <pO3_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</pO3_3_1_subfield_0>
       <pO3_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</pO3_3_1_subfield_1>
       <pO3_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</pO3_3_1_subfield_2>
       <pO3_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</pO3_3_1_subfield_3>
       <pO3_4>[Pole kwoty]</pO3_4>
       <pO3_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO3_5>
       <pO3_6>[Pole tekstowe]</pO3_6>
       <pO3_7>[pole wielowierszowe]</pO3_7>
       <pO3_2_2>[Pole tekstowe]</pO3_2_2>
       <pO3_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</pO3_3_2_subfield_0>
       <pO3_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</pO3_3_2_subfield_1>
       <pO4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO4_1>
       <pO4_2_1>[pole wielowierszowe]</pO4_2_1>
       <pO4_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</pO4_3_1_subfield_0>
       <pO4_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</pO4_3_1_subfield_1>
       <pO4_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</pO4_3_1_subfield_2>
       <pO4_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</pO4_3_1_subfield_3>
       <pO4_4>[Pole kwoty]</pO4_4>
       <pO4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO4_5>
       <pO4_6>[Pole tekstowe]</pO4_6>
       <pO4_7>[pole wielowierszowe]</pO4_7>
       <pO4_2_2>[Pole tekstowe]</pO4_2_2>
       <pO4_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</pO4_3_2_subfield_0>
       <pO4_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</pO4_3_2_subfield_1>
       <pO5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO5_1>
       <pO5_2_1>[pole wielowierszowe]</pO5_2_1>
       <pO5_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</pO5_3_1_subfield_0>
       <pO5_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</pO5_3_1_subfield_1>
       <pO5_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</pO5_3_1_subfield_2>
       <pO5_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</pO5_3_1_subfield_3>
       <pO5_4>[Pole kwoty]</pO5_4>
       <pO5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO5_5>
       <pO5_6>[Pole tekstowe]</pO5_6>
       <pO5_7>[pole wielowierszowe]</pO5_7>
       <pO5_2_2>[Pole tekstowe]</pO5_2_2>
       <pO5_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</pO5_3_2_subfield_0>
       <pO5_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</pO5_3_2_subfield_1>
       <pO6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO6_1>
       <pO6_2_1>[pole wielowierszowe]</pO6_2_1>
       <pO6_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</pO6_3_1_subfield_0>
       <pO6_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</pO6_3_1_subfield_1>
       <pO6_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</pO6_3_1_subfield_2>
       <pO6_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</pO6_3_1_subfield_3>
       <pO6_4>[Pole kwoty]</pO6_4>
       <pO6_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO6_5>
       <pO6_6>[Pole tekstowe]</pO6_6>
       <pO6_7>[pole wielowierszowe]</pO6_7>
       <pO6_2_2>[Pole tekstowe]</pO6_2_2>
       <pO6_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</pO6_3_2_subfield_0>
       <pO6_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</pO6_3_2_subfield_1>
       <pO7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO7_1>
       <pO7_2_1>[pole wielowierszowe]</pO7_2_1>
       <pO7_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</pO7_3_1_subfield_0>
       <pO7_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</pO7_3_1_subfield_1>
       <pO7_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</pO7_3_1_subfield_2>
       <pO7_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</pO7_3_1_subfield_3>
       <pO7_4>[Pole kwoty]</pO7_4>
       <pO7_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO7_5>
       <pO7_6>[Pole tekstowe]</pO7_6>
       <pO7_7>[pole wielowierszowe]</pO7_7>
       <pO7_2_2>[Pole tekstowe]</pO7_2_2>
       <pO7_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</pO7_3_2_subfield_0>
       <pO7_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</pO7_3_2_subfield_1>
       <pO8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO8_1>
       <pO8_2_1>[pole wielowierszowe]</pO8_2_1>
       <pO8_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</pO8_3_1_subfield_0>
       <pO8_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</pO8_3_1_subfield_1>
       <pO8_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</pO8_3_1_subfield_2>
       <pO8_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</pO8_3_1_subfield_3>
       <pO8_4>[Pole kwoty]</pO8_4>
       <pO8_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO8_5>
       <pO8_6>[Pole tekstowe]</pO8_6>
       <pO8_7>[pole wielowierszowe]</pO8_7>
       <pO8_2_2>[Pole tekstowe]</pO8_2_2>
       <pO8_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</pO8_3_2_subfield_0>
       <pO8_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</pO8_3_2_subfield_1>
       <pO9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO9_1>
       <pO9_2_1>[pole wielowierszowe]</pO9_2_1>
       <pO9_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</pO9_3_1_subfield_0>
       <pO9_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</pO9_3_1_subfield_1>
       <pO9_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</pO9_3_1_subfield_2>
       <pO9_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</pO9_3_1_subfield_3>
       <pO9_4>[Pole kwoty]</pO9_4>
       <pO9_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO9_5>
       <pO9_6>[Pole tekstowe]</pO9_6>
       <pO9_7>[pole wielowierszowe]</pO9_7>
       <pO9_2_2>[Pole tekstowe]</pO9_2_2>
       <pO9_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</pO9_3_2_subfield_0>
       <pO9_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</pO9_3_2_subfield_1>
       <pO10_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO10_1>
       <pO10_2_1>[pole wielowierszowe]</pO10_2_1>
       <pO10_3_1_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</pO10_3_1_subfield_0>
       <pO10_3_1_subfield_1>[ulica korespondencji]</pO10_3_1_subfield_1>
       <pO10_3_1_subfield_2>[nr domu korespondencji]</pO10_3_1_subfield_2>
       <pO10_3_1_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</pO10_3_1_subfield_3>
       <pO10_4>[Pole kwoty]</pO10_4>
       <pO10_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</pO10_5>
       <pO10_6>[Pole tekstowe]</pO10_6>
       <pO10_7>[pole wielowierszowe]</pO10_7>
       <pO10_2_2>[Pole tekstowe]</pO10_2_2>
       <pO10_3_2_subfield_0>[kod pocztowy korespondencji]</pO10_3_2_subfield_0>
       <pO10_3_2_subfield_1>[poczta korespondencji]</pO10_3_2_subfield_1>
       <pO_0_2>[Pole kwoty]</pO_0_2>
       <pO04>[Pole integer - wartość liczbowa]</pO04>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PP 1b</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6141352</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pO0_1>1</pO0_1>
       <pO0_2>to jest pole wielowierszowe</pO0_2>
       <pO0_3_subfield_0>Poznań</pO0_3_subfield_0>
       <pO0_3_subfield_1>Półwiejska</pO0_3_subfield_1>
       <pO0_3_subfield_2>1</pO0_3_subfield_2>
       <pO0_3_subfield_3>1</pO0_3_subfield_3>
       <pO0_3_subfield_4>61-155</pO0_3_subfield_4>
       <pO0_3_subfield_5>Poznań</pO0_3_subfield_5>
       <pO_0_1>1</pO_0_1>
       <pO1_1>1</pO1_1>
       <pO1_2_1>to jest pole wielowierszowe</pO1_2_1>
       <pO1_3_1_subfield_0>Poznań</pO1_3_1_subfield_0>
       <pO1_3_1_subfield_1>Półwiejska</pO1_3_1_subfield_1>
       <pO1_3_1_subfield_2>1</pO1_3_1_subfield_2>
       <pO1_3_1_subfield_3>1</pO1_3_1_subfield_3>
       <pO1_4>1</pO1_4>
       <pO1_5>1</pO1_5>
       <pO1_6>1</pO1_6>
       <pO1_7>to jest pole wielowierszowe</pO1_7>
       <pO1_2_2>1</pO1_2_2>
       <pO1_3_2_subfield_0>61-155</pO1_3_2_subfield_0>
       <pO1_3_2_subfield_1>Poznań</pO1_3_2_subfield_1>
       <pO2_1>2</pO2_1>
       <pO2_2_1>to jest pole wielowierszowe</pO2_2_1>
       <pO2_3_1_subfield_0>Poznań</pO2_3_1_subfield_0>
       <pO2_3_1_subfield_1>Półwiejska</pO2_3_1_subfield_1>
       <pO2_3_1_subfield_2>1</pO2_3_1_subfield_2>
       <pO2_3_1_subfield_3>1</pO2_3_1_subfield_3>
       <pO2_4>1</pO2_4>
       <pO2_5>1</pO2_5>
       <pO2_6>1</pO2_6>
       <pO2_7>to jest pole wielowierszowe</pO2_7>
       <pO2_2_2>2</pO2_2_2>
       <pO2_3_2_subfield_0>61-155</pO2_3_2_subfield_0>
       <pO2_3_2_subfield_1>Poznań</pO2_3_2_subfield_1>
       <pO3_1>3</pO3_1>
       <pO3_2_1>to jest pole wielowierszowe</pO3_2_1>
       <pO3_3_1_subfield_0>Poznań</pO3_3_1_subfield_0>
       <pO3_3_1_subfield_1>Półwiejska</pO3_3_1_subfield_1>
       <pO3_3_1_subfield_2>1</pO3_3_1_subfield_2>
       <pO3_3_1_subfield_3>1</pO3_3_1_subfield_3>
       <pO3_4>1</pO3_4>
       <pO3_5>1</pO3_5>
       <pO3_6>1</pO3_6>
       <pO3_7>to jest pole wielowierszowe</pO3_7>
       <pO3_2_2>3</pO3_2_2>
       <pO3_3_2_subfield_0>61-155</pO3_3_2_subfield_0>
       <pO3_3_2_subfield_1>Poznań</pO3_3_2_subfield_1>
       <pO4_1>4</pO4_1>
       <pO4_2_1>to jest pole wielowierszowe</pO4_2_1>
       <pO4_3_1_subfield_0>Poznań</pO4_3_1_subfield_0>
       <pO4_3_1_subfield_1>Półwiejska</pO4_3_1_subfield_1>
       <pO4_3_1_subfield_2>1</pO4_3_1_subfield_2>
       <pO4_3_1_subfield_3>1</pO4_3_1_subfield_3>
       <pO4_4>1</pO4_4>
       <pO4_5>1</pO4_5>
       <pO4_6>1</pO4_6>
       <pO4_7>to jest pole wielowierszowe</pO4_7>
       <pO4_2_2>4</pO4_2_2>
       <pO4_3_2_subfield_0>61-155</pO4_3_2_subfield_0>
       <pO4_3_2_subfield_1>Poznań</pO4_3_2_subfield_1>
       <pO5_1>5</pO5_1>
       <pO5_2_1>to jest pole wielowierszowe</pO5_2_1>
       <pO5_3_1_subfield_0>Poznań</pO5_3_1_subfield_0>
       <pO5_3_1_subfield_1>Półwiejska</pO5_3_1_subfield_1>
       <pO5_3_1_subfield_2>1</pO5_3_1_subfield_2>
       <pO5_3_1_subfield_3>1</pO5_3_1_subfield_3>
       <pO5_4>1</pO5_4>
       <pO5_5>1</pO5_5>
       <pO5_6>1</pO5_6>
       <pO5_7>to jest pole wielowierszowe</pO5_7>
       <pO5_2_2>5</pO5_2_2>
       <pO5_3_2_subfield_0>61-155</pO5_3_2_subfield_0>
       <pO5_3_2_subfield_1>Poznań</pO5_3_2_subfield_1>
       <pO6_1>6</pO6_1>
       <pO6_2_1>to jest pole wielowierszowe</pO6_2_1>
       <pO6_3_1_subfield_0>Poznań</pO6_3_1_subfield_0>
       <pO6_3_1_subfield_1>Półwiejska</pO6_3_1_subfield_1>
       <pO6_3_1_subfield_2>1</pO6_3_1_subfield_2>
       <pO6_3_1_subfield_3>1</pO6_3_1_subfield_3>
       <pO6_4>1</pO6_4>
       <pO6_5>1</pO6_5>
       <pO6_6>1</pO6_6>
       <pO6_7>to jest pole wielowierszowe</pO6_7>
       <pO6_2_2>6</pO6_2_2>
       <pO6_3_2_subfield_0>61-155</pO6_3_2_subfield_0>
       <pO6_3_2_subfield_1>Poznań</pO6_3_2_subfield_1>
       <pO7_1>7</pO7_1>
       <pO7_2_1>to jest pole wielowierszowe</pO7_2_1>
       <pO7_3_1_subfield_0>Poznań</pO7_3_1_subfield_0>
       <pO7_3_1_subfield_1>Półwiejska</pO7_3_1_subfield_1>
       <pO7_3_1_subfield_2>1</pO7_3_1_subfield_2>
       <pO7_3_1_subfield_3>1</pO7_3_1_subfield_3>
       <pO7_4>1</pO7_4>
       <pO7_5>1</pO7_5>
       <pO7_6>1</pO7_6>
       <pO7_7>to jest pole wielowierszowe</pO7_7>
       <pO7_2_2>7</pO7_2_2>
       <pO7_3_2_subfield_0>61-155</pO7_3_2_subfield_0>
       <pO7_3_2_subfield_1>Poznań</pO7_3_2_subfield_1>
       <pO8_1>8</pO8_1>
       <pO8_2_1>to jest pole wielowierszowe</pO8_2_1>
       <pO8_3_1_subfield_0>Poznań</pO8_3_1_subfield_0>
       <pO8_3_1_subfield_1>Półwiejska</pO8_3_1_subfield_1>
       <pO8_3_1_subfield_2>1</pO8_3_1_subfield_2>
       <pO8_3_1_subfield_3>1</pO8_3_1_subfield_3>
       <pO8_4>1</pO8_4>
       <pO8_5>1</pO8_5>
       <pO8_6>1</pO8_6>
       <pO8_7>to jest pole wielowierszowe</pO8_7>
       <pO8_2_2>8</pO8_2_2>
       <pO8_3_2_subfield_0>61-155</pO8_3_2_subfield_0>
       <pO8_3_2_subfield_1>Poznań</pO8_3_2_subfield_1>
       <pO9_1>9</pO9_1>
       <pO9_2_1>to jest pole wielowierszowe</pO9_2_1>
       <pO9_3_1_subfield_0>Poznań</pO9_3_1_subfield_0>
       <pO9_3_1_subfield_1>Półwiejska</pO9_3_1_subfield_1>
       <pO9_3_1_subfield_2>1</pO9_3_1_subfield_2>
       <pO9_3_1_subfield_3>1</pO9_3_1_subfield_3>
       <pO9_4>1</pO9_4>
       <pO9_5>1</pO9_5>
       <pO9_6>1</pO9_6>
       <pO9_7>to jest pole wielowierszowe</pO9_7>
       <pO9_2_2>9</pO9_2_2>
       <pO9_3_2_subfield_0>61-155</pO9_3_2_subfield_0>
       <pO9_3_2_subfield_1>Poznań</pO9_3_2_subfield_1>
       <pO10_1>10</pO10_1>
       <pO10_2_1>to jest pole wielowierszowe</pO10_2_1>
       <pO10_3_1_subfield_0>Poznań</pO10_3_1_subfield_0>
       <pO10_3_1_subfield_1>Półwiejska</pO10_3_1_subfield_1>
       <pO10_3_1_subfield_2>1</pO10_3_1_subfield_2>
       <pO10_3_1_subfield_3>1</pO10_3_1_subfield_3>
       <pO10_4>1</pO10_4>
       <pO10_5>1</pO10_5>
       <pO10_6>1</pO10_6>
       <pO10_7>to jest pole wielowierszowe</pO10_7>
       <pO10_2_2>10</pO10_2_2>
       <pO10_3_2_subfield_0>61-155</pO10_3_2_subfield_0>
       <pO10_3_2_subfield_1>Poznań</pO10_3_2_subfield_1>
       <pO_0_2>1</pO_0_2>
       <pO04>10</pO04>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>