Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: PFRON DEK-Z (archiwalny) Deklaracja wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – deklaracja ewidencyjnaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6142026</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p_1>[NrPFRON]</p_1>
       <p_2>[NIP]</p_2>
       <p_3>[REGON]</p_3>
       <p_4>[pole wielowierszowe]</p_4>
       <p_5>1A:przedsiębiorstwo państwowe / 1B:jednoosobowa spółka Skarbu Państwa / 1C:jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej / 1D:spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością / 2:pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D</p_5>
       <p_6>[Pole tekstowe]</p_6>
       <p_7>1:Skarbu Państwa / 2:państwowych osób prawnych / 3:jednostek samorządu terytorialnego / 4:krajowych osób fizycznych / 5:pozostałych krajowych jednostek prywatnych / 6:osób zagranicznych</p_7>
       <p_8>0:mikroprzedsiębiorca / 1:przedsiębiorca mały / 2:przedsiębiorca średni / 3:inny przedsiębiorca / 4:pracodawca niebędący przedsiębiorcą</p_8>
       <p_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p_9>
       <p_10>[pkd1]</p_10>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 ]</p13_>
       <p12_1>[Miesiąc na druku]</p12_1>
       <p12_2>[Rok na druku]</p12_2>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20>[Telefon]</p20>
       <p21>[Faks]</p21>
       <p22>[Mail]</p22>
       <p23_subfield_0>[imię]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p25>[UlicaKor]</p25>
       <p26>[NrDomuKor]</p26>
       <p27>[NrLokaluKor]</p27>
       <p28>[MiejscowoscKor]</p28>
       <p29>[KodPocztowyKor]</p29>
       <p30>[PocztaKor]</p30>
       <p31>[Telefon]</p31>
       <p32>[Faks]</p32>
       <p33>[Mail]</p33>
       <p34>[nazwaPelna]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[data]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38_>[Wartość wyboru w polu p38. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p38_>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p40> / 1:w przypadku odpowiednio uzyskania lub utraty statusu na podstawie decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych / 2:w przypadku odpowiednio uzyskania lub utraty statusu na podstawie decyzji wojewody.</p40>
       <p41>[data]</p41>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p43>[data]</p43>
       <p444> / A01:państwowa jednostka organizacyjna – jednostka budżetowa / A02:państwowa jednostka organizacyjna - zakład budżetowy / A03:państwowa jednostka organizacyjna – gospodarstwo pomocnicze / A04:państwowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury / A05:państwowa jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna zajmująca się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii / A06:samorządowa jednostka organizacyjna – jednostka budżetowa / A07:samorządowa jednostka organizacyjna – zakład budżetowy / A08:samorządowa jednostka organizacyjna – gospodarstwo pomocnicze / A09:samorządowa jednostka organizacyjna – instytucja kultury / A10:samorządowa jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna zajmująca się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii / A11:inna jednostka organizacyjna zajmująca się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii</p444>
       <p455> / B01:publiczna szkoła wyższa / B02:niepubliczna szkoła wyższa / B03:publiczna wyższa szkoła zawodowa / B04:niepubliczna wyższa szkoła zawodowa / B05:szkoła publiczna / B06:szkoła niepubliczna / B07:publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza / B08:niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza / B09:publiczna placówka resocjalizacyjna / B10:niepubliczna placówka resocjalizacyjna / B11:zakład kształcenia nauczycieli</p455>
       <p46>[data]</p46>
       <p47> / 10:jeżeli podstawą podlegania obowiązkowi wpłat jest art. 21 ustawy / 0W:jeżeli podstawą podlegania obowiązkowi wpłat jest art. 23 ustawy / 2A:jeżeli pracodawca podlega obowiązkowi wpłat deklarowanych w deklaracji DEK-II-a / 2B:jeżeli pracodawca podlega obowiązkowi wpłat deklarowanych w deklaracji DEK-II-b / 2U:jeżeli pracodawca podlega obowiązkowi wpłat deklarowanych w deklaracji DEK-II-u</p47>
       <p48>[pierwszeImie]</p48>
       <p49>[nazwisko]</p49>
       <p50>[Telefon]</p50>
       <p51>[Faks]</p51>
       <p52>[Mail]</p52>
       <pG1>[pole wielowierszowe]</pG1>
       <p53>[data]</p53>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PFRON DEK-Z</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6142026</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p_1></p_1>
       <p_2>8875155741</p_2>
       <p_3>773461194</p_3>
       <p_4>to jest pole wielowierszowe</p_4>
       <p_5>1A</p_5>
       <p_6>test pola tekstowego</p_6>
       <p_7>1</p_7>
       <p_8>0</p_8>
       <p_9>10</p_9>
       <p_10>01.11.Z</p_10>
       <p11_>1</p11_>
       <p13_>1</p13_>
       <p12_1>9</p12_1>
       <p12_2>2013</p12_2>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>500600400</p20>
       <p21></p21>
       <p22>test@test.pl</p22>
       <p23_subfield_0>Jan</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p25>Półwiejska</p25>
       <p26>1</p26>
       <p27>1</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>61-155</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>500600400</p31>
       <p32></p32>
       <p33>test@test.pl</p33>
       <p34>Pełna nazwa testowa</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>30-10-1990</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38_>1</p38_>
       <p39_>1</p39_>
       <p40></p40>
       <p41>30-10-1990</p41>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p43>30-10-1990</p43>
       <p444></p444>
       <p455></p455>
       <p46>30-10-1990</p46>
       <p47></p47>
       <p48>Jan</p48>
       <p49>Kowalski</p49>
       <p50>500600400</p50>
       <p51></p51>
       <p52>test@test.pl</p52>
       <pG1>to jest pole wielowierszowe</pG1>
       <p53>30-10-1990</p53>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>