Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WDUK-W (archiwalny) Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6145853</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <bu_1>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</bu_1>
       <p1_1_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Sądu]</p1_1_subfield_0>
       <p1_2>[miejscowość]</p1_2>
       <p1_3>[Pole tekstowe]</p1_3>
       <p1_4>[Pole tekstowe]</p1_4>
       <p1_5>[Pole tekstowe]</p1_5>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p2_1>[pierwszeImie]</p2_1>
       <p2_2>[nazwisko]</p2_2>
       <p2_3_1_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_1_subfield_>
       <p2_3_1_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_1_subfield_2>
       <p2_3_1_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_1_subfield_3>
       <p2_3_3_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p2_3_3_subfield_1>
       <p2_3_3_subfield_0>[numer paszportu]</p2_3_3_subfield_0>
       <p2_4>[KodKraju]</p2_4>
       <p2_5>[Miejscowosc]</p2_5>
       <p2_6>[Ulica]</p2_6>
       <p2_7>[NrDomu]</p2_7>
       <p2_8>[NrLokalu]</p2_8>
       <p2_9>[KodPocztowy]</p2_9>
       <p3_1>[pierwszeImie]</p3_1>
       <p3_2>[nazwisko]</p3_2>
       <p3_3_1_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_3_1_subfield_>
       <p3_3_1_subfield_1>[KRS]</p3_3_1_subfield_1>
       <p3_3_1_subfield_2>[PESEL]</p3_3_1_subfield_2>
       <p3_3_3_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p3_3_3_subfield_1>
       <p3_3_3_subfield_0>[numer paszportu]</p3_3_3_subfield_0>
       <p3_3_4>[NIP]</p3_3_4>
       <p3_4>[KodKraju]</p3_4>
       <p3_5>[Miejscowosc]</p3_5>
       <p3_6>[Ulica]</p3_6>
       <p3_7>[NrDomu]</p3_7>
       <p3_8>[NrLokalu]</p3_8>
       <p3_9>[KodPocztowy]</p3_9>
       <p3_10_>[Wartość wyboru w polu p3_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_10_>
       <bu_2>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</bu_2>
       <p3_11>[KrajKor]</p3_11>
       <p3_12>[MiejscowoscKor]</p3_12>
       <p3_13>[UlicaKor]</p3_13>
       <p3_14>[NrDomuKor]</p3_14>
       <p3_15>[NrLokaluKor]</p3_15>
       <p3_16>[KodPocztowyKor]</p3_16>
       <p2_17_>[Wartość wyboru w polu p2_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_17_>
       <p3_18>[pierwszeImie]</p3_18>
       <p2_19>[nazwisko]</p2_19>
       <p3_20>[KodKraju]</p3_20>
       <p3_21>[Miejscowosc]</p3_21>
       <p3_22>[Ulica]</p3_22>
       <p3_23>[NrDomu]</p3_23>
       <p3_24>[NrLokalu]</p3_24>
       <p3_25>[KodPocztowy]</p3_25>
       <p3_26_>[Wartość wyboru w polu p3_26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_26_>
       <bu_3>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</bu_3>
       <p3_27>[KrajKor]</p3_27>
       <p3_28>[MiejscowoscKor]</p3_28>
       <p3_29>[UlicaKor]</p3_29>
       <p3_30>[NrDomuKor]</p3_30>
       <p3_31>[NrLokaluKor]</p3_31>
       <p3_32>[KodPocztowyKor]</p3_32>
       <p3_33_>[Wartość wyboru w polu p3_33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_33_>
       <p3_34>[pierwszeImie]</p3_34>
       <p3_35>[nazwisko]</p3_35>
       <p3_36>[KodKraju]</p3_36>
       <p3_37>[Miejscowosc]</p3_37>
       <p3_38>[Ulica]</p3_38>
       <p3_39>[NrDomu]</p3_39>
       <p3_40>[NrLokalu]</p3_40>
       <p3_41>[KodPocztowy]</p3_41>
       <p3_42_>[Wartość wyboru w polu p3_42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_42_>
       <bu_4>[Klawisz (klik - eval na Wartosc)]</bu_4>
       <p3_43>[KrajKor]</p3_43>
       <p3_44>[MiejscowoscKor]</p3_44>
       <p3_45>[UlicaKor]</p3_45>
       <p3_46>[NrDomuKor]</p3_46>
       <p3_47>[NrLokaluKor]</p3_47>
       <p3_48>[KodPocztowyKor]</p3_48>
       <p4_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p4_1>
       <p5_1_>[Wartość wyboru w polu p5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_1_>
       <p5_2_>[Wartość wyboru w polu p5_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_2_>
       <p6_1_1>[Pole kwoty]</p6_1_1>
       <p6_1_2>[data]</p6_1_2>
       <p6_1_3>[Pole tekstowe]</p6_1_3>
       <p6_2_1>[Pole kwoty]</p6_2_1>
       <p6_2_2>[data]</p6_2_2>
       <p6_2_3>[Pole tekstowe]</p6_2_3>
       <p7_1>[pole wielowierszowe]</p7_1>
       <p8_1_1>[Pole tekstowe]</p8_1_1>
       <p8_1_2>[Pole tekstowe]</p8_1_2>
       <p8_2_1>[Pole tekstowe]</p8_2_1>
       <p8_2_2>[Pole tekstowe]</p8_2_2>
       <p9_1>[Pole tekstowe]</p9_1>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>
       <p10_1_subfield_0>[imię]</p10_1_subfield_0>
       <p10_1_subfield_1>[nazwisko]</p10_1_subfield_1>
       <p11>[Data wypełnienia]</p11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WDUK-W</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6145853</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <bu_1></bu_1>
       <p1_1_subfield_0>27700</p1_1_subfield_0>
       <p1_2>Poznań</p1_2>
       <p1_3>test pola tekstowego</p1_3>
       <p1_4>test pola tekstowego</p1_4>
       <p1_5>test pola tekstowego</p1_5>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p2_1>Jan</p2_1>
       <p2_2>Kowalski</p2_2>
       <p2_3_1_subfield_>2</p2_3_1_subfield_>
       <p2_3_1_subfield_2>23050608219</p2_3_1_subfield_2>
       <p2_3_1_subfield_3>8875155741</p2_3_1_subfield_3>
       <p2_3_3_subfield_1>ACN285956</p2_3_3_subfield_1>
       <p2_3_3_subfield_0>DI3148049</p2_3_3_subfield_0>
       <p2_4>PL</p2_4>
       <p2_5>Poznań</p2_5>
       <p2_6>Strzelecka</p2_6>
       <p2_7>1</p2_7>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p2_9>61-155</p2_9>
       <p3_1>Jan</p3_1>
       <p3_2>Kowalski</p3_2>
       <p3_3_1_subfield_>2</p3_3_1_subfield_>
       <p3_3_1_subfield_1>12345</p3_3_1_subfield_1>
       <p3_3_1_subfield_2>23050608219</p3_3_1_subfield_2>
       <p3_3_3_subfield_1>ACN285956</p3_3_3_subfield_1>
       <p3_3_3_subfield_0>DI3148049</p3_3_3_subfield_0>
       <p3_3_4>8875155741</p3_3_4>
       <p3_4>PL</p3_4>
       <p3_5>Poznań</p3_5>
       <p3_6>Strzelecka</p3_6>
       <p3_7>1</p3_7>
       <p3_8>1</p3_8>
       <p3_9>61-155</p3_9>
       <p3_10_>1</p3_10_>
       <bu_2></bu_2>
       <p3_11>PL</p3_11>
       <p3_12>Poznań</p3_12>
       <p3_13>Półwiejska</p3_13>
       <p3_14>1</p3_14>
       <p3_15>1</p3_15>
       <p3_16>61-155</p3_16>
       <p2_17_>1</p2_17_>
       <p3_18>Jan</p3_18>
       <p2_19>Kowalski</p2_19>
       <p3_20>PL</p3_20>
       <p3_21>Poznań</p3_21>
       <p3_22>Strzelecka</p3_22>
       <p3_23>1</p3_23>
       <p3_24>1</p3_24>
       <p3_25>61-155</p3_25>
       <p3_26_>1</p3_26_>
       <bu_3></bu_3>
       <p3_27>PL</p3_27>
       <p3_28>Poznań</p3_28>
       <p3_29>Półwiejska</p3_29>
       <p3_30>1</p3_30>
       <p3_31>1</p3_31>
       <p3_32>61-155</p3_32>
       <p3_33_>1</p3_33_>
       <p3_34>Jan</p3_34>
       <p3_35>Kowalski</p3_35>
       <p3_36>PL</p3_36>
       <p3_37>Poznań</p3_37>
       <p3_38>Strzelecka</p3_38>
       <p3_39>1</p3_39>
       <p3_40>1</p3_40>
       <p3_41>61-155</p3_41>
       <p3_42_>1</p3_42_>
       <bu_4></bu_4>
       <p3_43>PL</p3_43>
       <p3_44>Poznań</p3_44>
       <p3_45>Półwiejska</p3_45>
       <p3_46>1</p3_46>
       <p3_47>1</p3_47>
       <p3_48>61-155</p3_48>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p5_1_>1</p5_1_>
       <p5_2_>1</p5_2_>
       <p6_1_1>10</p6_1_1>
       <p6_1_2>30-10-1990</p6_1_2>
       <p6_1_3>test pola tekstowego</p6_1_3>
       <p6_2_1>10</p6_2_1>
       <p6_2_2>30-10-1990</p6_2_2>
       <p6_2_3>test pola tekstowego</p6_2_3>
       <p7_1>to jest pole wielowierszowe</p7_1>
       <p8_1_1>test pola tekstowego</p8_1_1>
       <p8_1_2>test pola tekstowego</p8_1_2>
       <p8_2_1>test pola tekstowego</p8_2_1>
       <p8_2_2>test pola tekstowego</p8_2_2>
       <p9_1>test pola tekstowego</p9_1>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>
       <p10_1_subfield_0>Jan</p10_1_subfield_0>
       <p10_1_subfield_1>Kowalski</p10_1_subfield_1>
       <p11>30-10-2014</p11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>