Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RP-6 (archiwalny) Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6158903</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 0 ]</p0_1_>
       <p0_1_7_>[Wartość wyboru w polu p0_1_7. Dostępne wartości: 7 0 ]</p0_1_7_>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_2>
       <pI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[pierwszeImie]</pI_5>
       <pI_6>[dataUrodzenia]</pI_6>
       <pI_7>[drugieImie]</pI_7>
       <pI_8>[Pole tekstowe]</pI_8>
       <pII_1_1>[data]</pII_1_1>
       <pII_1_2>[data]</pII_1_2>
       <pII_1_3>[pole wielowierszowe]</pII_1_3>
       <pII_1_6>[pole wielowierszowe]</pII_1_6>
       <pIII_2_1>[data]</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>[data]</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>[pole wielowierszowe]</pIII_2_3>
       <pIII_2_6>[pole wielowierszowe]</pIII_2_6>
       <pIII_3_1>[data]</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>[data]</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>[pole wielowierszowe]</pIII_3_3>
       <pIII_3_6>[pole wielowierszowe]</pIII_3_6>
       <pIII_4_1>[data]</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>[data]</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>[pole wielowierszowe]</pIII_4_3>
       <pIII_4_6>[pole wielowierszowe]</pIII_4_6>
       <pIII_5_1>[data]</pIII_5_1>
       <pIII_5_2>[data]</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>[pole wielowierszowe]</pIII_5_3>
       <pIII_5_6>[pole wielowierszowe]</pIII_5_6>
       <pIII_6_1>[data]</pIII_6_1>
       <pIII_6_2>[data]</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>[pole wielowierszowe]</pIII_6_3>
       <pIII_6_6>[pole wielowierszowe]</pIII_6_6>
       <pIII_7_1>[data]</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>[data]</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>[pole wielowierszowe]</pIII_7_3>
       <pIII_7_6>[pole wielowierszowe]</pIII_7_6>
       <pIII_8_1>[data]</pIII_8_1>
       <pIII_8_2>[data]</pIII_8_2>
       <pIII_8_3>[pole wielowierszowe]</pIII_8_3>
       <pIII_8_6>[pole wielowierszowe]</pIII_8_6>
       <pIII_9_1>[data]</pIII_9_1>
       <pIII_9_2>[data]</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>[pole wielowierszowe]</pIII_9_3>
       <pIII_9_6>[pole wielowierszowe]</pIII_9_6>
       <pIII_9_7_2>[miejscowość]</pIII_9_7_2>
       <pIII_9_7_2_7>[Data wypełnienia]</pIII_9_7_2_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RP-6 </title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6158903</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p0_1_7_>1</p0_1_7_>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2>1</pI_2>
       <pI_3>nr-test</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Jan</pI_5>
       <pI_6>30-10-1985</pI_6>
       <pI_7>Stefan</pI_7>
       <pI_8>test pola tekstowego</pI_8>
       <pII_1_1>30-10-1990</pII_1_1>
       <pII_1_2>30-10-1990</pII_1_2>
       <pII_1_3>to jest pole wielowierszowe</pII_1_3>
       <pII_1_6>to jest pole wielowierszowe</pII_1_6>
       <pIII_2_1>30-10-1990</pIII_2_1>
       <pIII_2_2>30-10-1990</pIII_2_2>
       <pIII_2_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_2_3>
       <pIII_2_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_2_6>
       <pIII_3_1>30-10-1990</pIII_3_1>
       <pIII_3_2>30-10-1990</pIII_3_2>
       <pIII_3_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_3_3>
       <pIII_3_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_3_6>
       <pIII_4_1>30-10-1990</pIII_4_1>
       <pIII_4_2>30-10-1990</pIII_4_2>
       <pIII_4_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_4_3>
       <pIII_4_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_4_6>
       <pIII_5_1>30-10-1990</pIII_5_1>
       <pIII_5_2>30-10-1990</pIII_5_2>
       <pIII_5_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_5_3>
       <pIII_5_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_5_6>
       <pIII_6_1>30-10-1990</pIII_6_1>
       <pIII_6_2>30-10-1990</pIII_6_2>
       <pIII_6_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_6_3>
       <pIII_6_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_6_6>
       <pIII_7_1>30-10-1990</pIII_7_1>
       <pIII_7_2>30-10-1990</pIII_7_2>
       <pIII_7_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_7_3>
       <pIII_7_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_7_6>
       <pIII_8_1>30-10-1990</pIII_8_1>
       <pIII_8_2>30-10-1990</pIII_8_2>
       <pIII_8_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_8_3>
       <pIII_8_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_8_6>
       <pIII_9_1>30-10-1990</pIII_9_1>
       <pIII_9_2>30-10-1990</pIII_9_2>
       <pIII_9_3>to jest pole wielowierszowe</pIII_9_3>
       <pIII_9_6>to jest pole wielowierszowe</pIII_9_6>
       <pIII_9_7_2>Poznań</pIII_9_7_2>
       <pIII_9_7_2_7>30-10-2014</pIII_9_7_2_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>