Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS RP-7 (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniuPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6158940</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[NIP]</p0_1>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p01>[Pole tekstowe]</p01>
       <p0_3>[PESEL]</p0_3>
       <p1_1_subfield_1>[nazwisko]</p1_1_subfield_1>
       <p1_1_subfield_0>[imię]</p1_1_subfield_0>
       <p1_2>[nazwiskoRodowe]</p1_2>
       <p1_3>[dataUrodzenia]</p1_3>
       <p1_5>[data]</p1_5>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p1_4>[PESEL]</p1_4>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 ]</p0_>
       <p1_7>[Pole tekstowe]</p1_7>
       <p2_1>[Pole tekstowe]</p2_1>
       <p2_2>[Pole tekstowe]</p2_2>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p2_7>[Pole tekstowe]</p2_7>
       <p2_8>[Pole tekstowe]</p2_8>
       <p2_9>[Pole tekstowe]</p2_9>
       <p2_10>[Pole tekstowe]</p2_10>
       <p2_11>[Pole tekstowe]</p2_11>
       <p2_12>[Pole tekstowe]</p2_12>
       <p2_13>[Pole tekstowe]</p2_13>
       <p2_14>[Pole tekstowe]</p2_14>
       <p2_15>[Pole tekstowe]</p2_15>
       <p2_16>[Pole tekstowe]</p2_16>
       <p2_17>[Pole tekstowe]</p2_17>
       <p2_18>[Pole tekstowe]</p2_18>
       <p2_19>[Pole tekstowe]</p2_19>
       <p2_20>[Pole tekstowe]</p2_20>
       <p2_21>[Pole tekstowe]</p2_21>
       <p2_22>[Pole tekstowe]</p2_22>
       <p2_23>[Pole tekstowe]</p2_23>
       <p3_1_1>[rok]</p3_1_1>
       <p3_1_2>[Pole kwoty]</p3_1_2>
       <p3_1_3_1>[Pole kwoty]</p3_1_3_1>
       <p3_1_3_2>[Pole tekstowe]</p3_1_3_2>
       <p3_1_4_1>[Pole kwoty]</p3_1_4_1>
       <p3_1_4_2>[Pole tekstowe]</p3_1_4_2>
       <p3_1_5_1>[Pole kwoty]</p3_1_5_1>
       <p3_1_5_2>[Pole tekstowe]</p3_1_5_2>
       <p3_1_6>[Pole kwoty]</p3_1_6>
       <p3_1_2_4>[Pole tekstowe]</p3_1_2_4>
       <p3_2_1>[rok]</p3_2_1>
       <p3_2_2>[Pole kwoty]</p3_2_2>
       <p3_2_3_1>[Pole kwoty]</p3_2_3_1>
       <p3_2_3_2>[Pole tekstowe]</p3_2_3_2>
       <p3_2_4_1>[Pole kwoty]</p3_2_4_1>
       <p3_2_4_2>[Pole tekstowe]</p3_2_4_2>
       <p3_2_5_1>[Pole kwoty]</p3_2_5_1>
       <p3_2_5_2>[Pole tekstowe]</p3_2_5_2>
       <p3_2_6>[Pole kwoty]</p3_2_6>
       <p3_1_2_4_9>[Pole tekstowe]</p3_1_2_4_9>
       <p3_3_1>[rok]</p3_3_1>
       <p3_3_2>[Pole kwoty]</p3_3_2>
       <p3_3_3_1>[Pole kwoty]</p3_3_3_1>
       <p3_3_3_2>[Pole tekstowe]</p3_3_3_2>
       <p3_3_4_1>[Pole kwoty]</p3_3_4_1>
       <p3_3_4_2>[Pole tekstowe]</p3_3_4_2>
       <p3_3_5_1>[Pole kwoty]</p3_3_5_1>
       <p3_3_5_2>[Pole tekstowe]</p3_3_5_2>
       <p3_3_6>[Pole kwoty]</p3_3_6>
       <p3_1_2_4_8>[Pole tekstowe]</p3_1_2_4_8>
       <p3_4_1>[rok]</p3_4_1>
       <p3_4_2>[Pole kwoty]</p3_4_2>
       <p3_4_3_1>[Pole kwoty]</p3_4_3_1>
       <p3_4_3_2>[Pole tekstowe]</p3_4_3_2>
       <p3_4_4_1>[Pole kwoty]</p3_4_4_1>
       <p3_4_4_2>[Pole tekstowe]</p3_4_4_2>
       <p3_4_5_1>[Pole kwoty]</p3_4_5_1>
       <p3_4_5_2>[Pole tekstowe]</p3_4_5_2>
       <p3_4_6>[Pole kwoty]</p3_4_6>
       <p3_1_2_4_2>[Pole tekstowe]</p3_1_2_4_2>
       <p3_5_1>[rok]</p3_5_1>
       <p3_5_2>[Pole kwoty]</p3_5_2>
       <p3_5_3_1>[Pole kwoty]</p3_5_3_1>
       <p3_5_3_2>[Pole tekstowe]</p3_5_3_2>
       <p3_5_4_1>[Pole kwoty]</p3_5_4_1>
       <p3_5_4_2>[Pole tekstowe]</p3_5_4_2>
       <p3_5_5_1>[Pole kwoty]</p3_5_5_1>
       <p3_5_5_2>[Pole tekstowe]</p3_5_5_2>
       <p3_5_6>[Pole kwoty]</p3_5_6>
       <p3_1_2_4_5>[Pole tekstowe]</p3_1_2_4_5>
       <p3_6_1>[rok]</p3_6_1>
       <p3_6_2>[Pole kwoty]</p3_6_2>
       <p3_6_3_1>[Pole kwoty]</p3_6_3_1>
       <p3_6_3_2>[Pole tekstowe]</p3_6_3_2>
       <p3_6_4_1>[Pole kwoty]</p3_6_4_1>
       <p3_6_4_2>[Pole tekstowe]</p3_6_4_2>
       <p3_6_5_1>[Pole kwoty]</p3_6_5_1>
       <p3_6_5_2>[Pole tekstowe]</p3_6_5_2>
       <p3_6_6>[Pole kwoty]</p3_6_6>
       <p3_1_2_4_7>[Pole tekstowe]</p3_1_2_4_7>
       <p3_7_1>[rok]</p3_7_1>
       <p3_7_2>[Pole kwoty]</p3_7_2>
       <p3_7_3_1>[Pole kwoty]</p3_7_3_1>
       <p3_7_3_2>[Pole tekstowe]</p3_7_3_2>
       <p3_7_4_1>[Pole kwoty]</p3_7_4_1>
       <p3_7_4_2>[Pole tekstowe]</p3_7_4_2>
       <p3_7_5_1>[Pole kwoty]</p3_7_5_1>
       <p3_7_5_2>[Pole tekstowe]</p3_7_5_2>
       <p3_7_6>[Pole kwoty]</p3_7_6>
       <p3_1_2_4_52>[Pole tekstowe]</p3_1_2_4_52>
       <p3_8_1>[rok]</p3_8_1>
       <p3_8_2>[Pole kwoty]</p3_8_2>
       <p3_8_3_1>[Pole kwoty]</p3_8_3_1>
       <p3_8_3_2>[Pole tekstowe]</p3_8_3_2>
       <p3_8_4_1>[Pole kwoty]</p3_8_4_1>
       <p3_8_4_2>[Pole tekstowe]</p3_8_4_2>
       <p3_8_5_1>[Pole kwoty]</p3_8_5_1>
       <p3_8_5_2>[Pole tekstowe]</p3_8_5_2>
       <p3_8_6>[Pole kwoty]</p3_8_6>
       <p3_1_2_4_6>[Pole tekstowe]</p3_1_2_4_6>
       <p3_9_1>[rok]</p3_9_1>
       <p3_9_2>[Pole kwoty]</p3_9_2>
       <p3_9_3_1>[Pole kwoty]</p3_9_3_1>
       <p3_9_3_2>[Pole tekstowe]</p3_9_3_2>
       <p3_9_4_1>[Pole kwoty]</p3_9_4_1>
       <p3_9_4_2>[Pole tekstowe]</p3_9_4_2>
       <p3_9_5_1>[Pole kwoty]</p3_9_5_1>
       <p3_9_5_2>[Pole tekstowe]</p3_9_5_2>
       <p3_9_6>[Pole kwoty]</p3_9_6>
       <p3_1_2_4_23>[Pole tekstowe]</p3_1_2_4_23>
       <p3_10_1>[rok]</p3_10_1>
       <p3_10_2>[Pole kwoty]</p3_10_2>
       <p3_10_3_1>[Pole kwoty]</p3_10_3_1>
       <p3_10_3_2>[Pole tekstowe]</p3_10_3_2>
       <p3_10_4_1>[Pole kwoty]</p3_10_4_1>
       <p3_10_4_2>[Pole tekstowe]</p3_10_4_2>
       <p3_10_5_1>[Pole kwoty]</p3_10_5_1>
       <p3_10_5_2>[Pole tekstowe]</p3_10_5_2>
       <p3_10_6>[Pole kwoty]</p3_10_6>
       <p3_1_2_4_21>[Pole tekstowe]</p3_1_2_4_21>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[miejscowość]</p4_2>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p6_1>[Pole tekstowe]</p6_1>
       <p6_2>[Pole tekstowe]</p6_2>
       <p7_1>[Miejscowość wypełnienia]</p7_1>
       <p7_2>[Data wypełnienia]</p7_2>
       <p7_3>[Pole tekstowe]</p7_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS RP-7</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6158940</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>8875155741</p0_1>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p01>test pola tekstowego</p01>
       <p0_3>23050608219</p0_3>
       <p1_1_subfield_1>Kowalski</p1_1_subfield_1>
       <p1_1_subfield_0>Jan</p1_1_subfield_0>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3>30-10-1985</p1_3>
       <p1_5>30-10-1990</p1_5>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p1_4>23050608219</p1_4>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_7>test pola tekstowego</p1_7>
       <p2_1>test pola tekstowego</p2_1>
       <p2_2>test pola tekstowego</p2_2>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p2_7>test pola tekstowego</p2_7>
       <p2_8>test pola tekstowego</p2_8>
       <p2_9>test pola tekstowego</p2_9>
       <p2_10>test pola tekstowego</p2_10>
       <p2_11>test pola tekstowego</p2_11>
       <p2_12>test pola tekstowego</p2_12>
       <p2_13>test pola tekstowego</p2_13>
       <p2_14>test pola tekstowego</p2_14>
       <p2_15>test pola tekstowego</p2_15>
       <p2_16>test pola tekstowego</p2_16>
       <p2_17>test pola tekstowego</p2_17>
       <p2_18>test pola tekstowego</p2_18>
       <p2_19>test pola tekstowego</p2_19>
       <p2_20>test pola tekstowego</p2_20>
       <p2_21>test pola tekstowego</p2_21>
       <p2_22>test pola tekstowego</p2_22>
       <p2_23>test pola tekstowego</p2_23>
       <p3_1_1></p3_1_1>
       <p3_1_2>1</p3_1_2>
       <p3_1_3_1>2</p3_1_3_1>
       <p3_1_3_2>test pola tekstowego</p3_1_3_2>
       <p3_1_4_1>3</p3_1_4_1>
       <p3_1_4_2>test pola tekstowego</p3_1_4_2>
       <p3_1_5_1>4</p3_1_5_1>
       <p3_1_5_2>test pola tekstowego</p3_1_5_2>
       <p3_1_6>5</p3_1_6>
       <p3_1_2_4>1</p3_1_2_4>
       <p3_2_1></p3_2_1>
       <p3_2_2>1</p3_2_2>
       <p3_2_3_1>2</p3_2_3_1>
       <p3_2_3_2>test pola tekstowego</p3_2_3_2>
       <p3_2_4_1>3</p3_2_4_1>
       <p3_2_4_2>test pola tekstowego</p3_2_4_2>
       <p3_2_5_1>4</p3_2_5_1>
       <p3_2_5_2>test pola tekstowego</p3_2_5_2>
       <p3_2_6>5</p3_2_6>
       <p3_1_2_4_9>1</p3_1_2_4_9>
       <p3_3_1></p3_3_1>
       <p3_3_2>1</p3_3_2>
       <p3_3_3_1>2</p3_3_3_1>
       <p3_3_3_2>test pola tekstowego</p3_3_3_2>
       <p3_3_4_1>3</p3_3_4_1>
       <p3_3_4_2>test pola tekstowego</p3_3_4_2>
       <p3_3_5_1>4</p3_3_5_1>
       <p3_3_5_2>test pola tekstowego</p3_3_5_2>
       <p3_3_6>5</p3_3_6>
       <p3_1_2_4_8>1</p3_1_2_4_8>
       <p3_4_1></p3_4_1>
       <p3_4_2>1</p3_4_2>
       <p3_4_3_1>2</p3_4_3_1>
       <p3_4_3_2>test pola tekstowego</p3_4_3_2>
       <p3_4_4_1>3</p3_4_4_1>
       <p3_4_4_2>test pola tekstowego</p3_4_4_2>
       <p3_4_5_1>4</p3_4_5_1>
       <p3_4_5_2>test pola tekstowego</p3_4_5_2>
       <p3_4_6>5</p3_4_6>
       <p3_1_2_4_2>1</p3_1_2_4_2>
       <p3_5_1></p3_5_1>
       <p3_5_2>1</p3_5_2>
       <p3_5_3_1>2</p3_5_3_1>
       <p3_5_3_2>test pola tekstowego</p3_5_3_2>
       <p3_5_4_1>3</p3_5_4_1>
       <p3_5_4_2>test pola tekstowego</p3_5_4_2>
       <p3_5_5_1>4</p3_5_5_1>
       <p3_5_5_2>test pola tekstowego</p3_5_5_2>
       <p3_5_6>5</p3_5_6>
       <p3_1_2_4_5>1</p3_1_2_4_5>
       <p3_6_1></p3_6_1>
       <p3_6_2>1</p3_6_2>
       <p3_6_3_1>2</p3_6_3_1>
       <p3_6_3_2>test pola tekstowego</p3_6_3_2>
       <p3_6_4_1>3</p3_6_4_1>
       <p3_6_4_2>test pola tekstowego</p3_6_4_2>
       <p3_6_5_1>4</p3_6_5_1>
       <p3_6_5_2>test pola tekstowego</p3_6_5_2>
       <p3_6_6>5</p3_6_6>
       <p3_1_2_4_7>1</p3_1_2_4_7>
       <p3_7_1></p3_7_1>
       <p3_7_2>1</p3_7_2>
       <p3_7_3_1>2</p3_7_3_1>
       <p3_7_3_2>test pola tekstowego</p3_7_3_2>
       <p3_7_4_1>3</p3_7_4_1>
       <p3_7_4_2>test pola tekstowego</p3_7_4_2>
       <p3_7_5_1>4</p3_7_5_1>
       <p3_7_5_2>test pola tekstowego</p3_7_5_2>
       <p3_7_6>5</p3_7_6>
       <p3_1_2_4_52>1</p3_1_2_4_52>
       <p3_8_1></p3_8_1>
       <p3_8_2>1</p3_8_2>
       <p3_8_3_1>2</p3_8_3_1>
       <p3_8_3_2>test pola tekstowego</p3_8_3_2>
       <p3_8_4_1>3</p3_8_4_1>
       <p3_8_4_2>test pola tekstowego</p3_8_4_2>
       <p3_8_5_1>4</p3_8_5_1>
       <p3_8_5_2>test pola tekstowego</p3_8_5_2>
       <p3_8_6>5</p3_8_6>
       <p3_1_2_4_6>1</p3_1_2_4_6>
       <p3_9_1></p3_9_1>
       <p3_9_2>1</p3_9_2>
       <p3_9_3_1>2</p3_9_3_1>
       <p3_9_3_2>test pola tekstowego</p3_9_3_2>
       <p3_9_4_1>3</p3_9_4_1>
       <p3_9_4_2>test pola tekstowego</p3_9_4_2>
       <p3_9_5_1>4</p3_9_5_1>
       <p3_9_5_2>test pola tekstowego</p3_9_5_2>
       <p3_9_6>5</p3_9_6>
       <p3_1_2_4_23>1</p3_1_2_4_23>
       <p3_10_1></p3_10_1>
       <p3_10_2>1</p3_10_2>
       <p3_10_3_1>2</p3_10_3_1>
       <p3_10_3_2>test pola tekstowego</p3_10_3_2>
       <p3_10_4_1>3</p3_10_4_1>
       <p3_10_4_2>test pola tekstowego</p3_10_4_2>
       <p3_10_5_1>4</p3_10_5_1>
       <p3_10_5_2>test pola tekstowego</p3_10_5_2>
       <p3_10_6>5</p3_10_6>
       <p3_1_2_4_21>1</p3_1_2_4_21>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>Poznań</p4_2>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p6_1>test pola tekstowego</p6_1>
       <p6_2>test pola tekstowego</p6_2>
       <p7_1>Poznań</p7_1>
       <p7_2>30-10-2014</p7_2>
       <p7_3>test pola tekstowego</p7_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>