Pola formularza

Formularz: ASN Arkusz spisu z naturyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6162384</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <rect1302>[Nagłówek]</rect1302>
       <p0>[Pole tekstowe]</p0>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_2>[Pole tekstowe]</p0_2>
       <p0_3_subfield_0>[miejscowość]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[ulica]</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>[nr domu]</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>[nr lokalu]</p0_3_subfield_3>
       <p0_4>[Pole tekstowe]</p0_4>
       <p0_5_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>[poczta]</p0_5_subfield_1>
       <p0_6_subfield_0>[imię]</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>[nazwisko]</p0_6_subfield_1>
       <p0_7_1_subfield_0>[imię]</p0_7_1_subfield_0>
       <p0_7_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_7_1_subfield_1>
       <p0_7_2>[Stanowisko]</p0_7_2>
       <p0_8_1_subfield_0>[imię]</p0_8_1_subfield_0>
       <p0_8_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_8_1_subfield_1>
       <p0_8_2>[Stanowisko]</p0_8_2>
       <p0_9_1_subfield_0>[imię]</p0_9_1_subfield_0>
       <p0_9_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_9_1_subfield_1>
       <p0_9_2>[Stanowisko]</p0_9_2>
       <p0_10_1_subfield_0>[imię]</p0_10_1_subfield_0>
       <p0_10_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_10_1_subfield_1>
       <p0_10_2>[Stanowisko]</p0_10_2>
       <p0_11_1_subfield_0>[imię]</p0_11_1_subfield_0>
       <p0_11_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_11_1_subfield_1>
       <p0_11_2>[Stanowisko]</p0_11_2>
       <p0_12_1_subfield_0>[imię]</p0_12_1_subfield_0>
       <p0_12_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_12_1_subfield_1>
       <p0_12_2>[Stanowisko]</p0_12_2>
       <p0_13_1_subfield_0>[imię]</p0_13_1_subfield_0>
       <p0_13_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_13_1_subfield_1>
       <p0_13_2>[Stanowisko]</p0_13_2>
       <p0_14_1_subfield_0>[imię]</p0_14_1_subfield_0>
       <p0_14_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_14_1_subfield_1>
       <p0_14_2>[Stanowisko]</p0_14_2>
       <p0_15_1_subfield_0>[imię]</p0_15_1_subfield_0>
       <p0_15_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_15_1_subfield_1>
       <p0_15_2>[Stanowisko]</p0_15_2>
       <p0_16_1_subfield_0>[imię]</p0_16_1_subfield_0>
       <p0_16_1_subfield_1>[nazwisko]</p0_16_1_subfield_1>
       <p0_16_2>[Stanowisko]</p0_16_2>
       <p0_17>[data]</p0_17>
       <p0_18>[Pole tekstowe]</p0_18>
       <p0_19>[data]</p0_19>
       <p0_20>[Pole tekstowe]</p0_20>
       <lp1>[Pole integer - wartość liczbowa]</lp1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5>
       <p6>[Pole kwoty]</p6>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <rect9351>[Pole powtarzalne]</rect9351>
       <rect2>[Koniec strony]</rect2>
       <pageno>[Numer strony]</pageno>
       <pages>[Liczba stron]</pages>
       <p10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10>
       <p13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13>
       <p14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14>
       <p15>[Pole kwoty]</p15>
       <p18_subfield_0>[imię]</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>[nazwisko]</p18_subfield_1>
       <p19_subfield_0>[imię]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[nazwisko]</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_0>[imię]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[nazwisko]</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_0>[imię]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_0>[imię]</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>[nazwisko]</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_0>[imię]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_0>[imię]</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>[nazwisko]</p24_subfield_1>
       <p25_subfield_0>[imię]</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>[nazwisko]</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_0>[imię]</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>[nazwisko]</p26_subfield_1>
       <p27_subfield_0>[imię]</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>[nazwisko]</p27_subfield_1>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <pages1>[Liczba stron]</pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ASN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6162384</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <rect1302></rect1302>
       <p0>2</p0>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_2>test pola tekstowego</p0_2>
       <p0_3_subfield_0>Poznań</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Strzelecka</p0_3_subfield_1>
       <p0_3_subfield_2>1</p0_3_subfield_2>
       <p0_3_subfield_3>1</p0_3_subfield_3>
       <p0_4>test pola tekstowego</p0_4>
       <p0_5_subfield_0>61-155</p0_5_subfield_0>
       <p0_5_subfield_1>Poznań</p0_5_subfield_1>
       <p0_6_subfield_0>Jan</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>Kowalski</p0_6_subfield_1>
       <p0_7_1_subfield_0>Jan</p0_7_1_subfield_0>
       <p0_7_1_subfield_1>Kowalski</p0_7_1_subfield_1>
       <p0_7_2>manager</p0_7_2>
       <p0_8_1_subfield_0>Jan</p0_8_1_subfield_0>
       <p0_8_1_subfield_1>Kowalski</p0_8_1_subfield_1>
       <p0_8_2>manager</p0_8_2>
       <p0_9_1_subfield_0>Jan</p0_9_1_subfield_0>
       <p0_9_1_subfield_1>Kowalski</p0_9_1_subfield_1>
       <p0_9_2>manager</p0_9_2>
       <p0_10_1_subfield_0>Jan</p0_10_1_subfield_0>
       <p0_10_1_subfield_1>Kowalski</p0_10_1_subfield_1>
       <p0_10_2>manager</p0_10_2>
       <p0_11_1_subfield_0>Jan</p0_11_1_subfield_0>
       <p0_11_1_subfield_1>Kowalski</p0_11_1_subfield_1>
       <p0_11_2>manager</p0_11_2>
       <p0_12_1_subfield_0>Jan</p0_12_1_subfield_0>
       <p0_12_1_subfield_1>Kowalski</p0_12_1_subfield_1>
       <p0_12_2>manager</p0_12_2>
       <p0_13_1_subfield_0>Jan</p0_13_1_subfield_0>
       <p0_13_1_subfield_1>Kowalski</p0_13_1_subfield_1>
       <p0_13_2>manager</p0_13_2>
       <p0_14_1_subfield_0>Jan</p0_14_1_subfield_0>
       <p0_14_1_subfield_1>Kowalski</p0_14_1_subfield_1>
       <p0_14_2>manager</p0_14_2>
       <p0_15_1_subfield_0>Jan</p0_15_1_subfield_0>
       <p0_15_1_subfield_1>Kowalski</p0_15_1_subfield_1>
       <p0_15_2>manager</p0_15_2>
       <p0_16_1_subfield_0>Jan</p0_16_1_subfield_0>
       <p0_16_1_subfield_1>Kowalski</p0_16_1_subfield_1>
       <p0_16_2>manager</p0_16_2>
       <p0_17>30-10-1990</p0_17>
       <p0_18>test pola tekstowego</p0_18>
       <p0_19>30-10-1990</p0_19>
       <p0_20>test pola tekstowego</p0_20>
       <lp1>10</lp1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>2</p5>
       <p6>2</p6>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <rect9351></rect9351>
       <rect2></rect2>
       <pageno></pageno>
       <pages></pages>
       <p10>10</p10>
       <p13>10</p13>
       <p14>10</p14>
       <p15>10</p15>
       <p18_subfield_0>Jan</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>Kowalski</p18_subfield_1>
       <p19_subfield_0>Jan</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Kowalski</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_0>Jan</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Kowalski</p20_subfield_1>
       <p21_subfield_0>Jan</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_0>Jan</p22_subfield_0>
       <p22_subfield_1>Kowalski</p22_subfield_1>
       <p23_subfield_0>Jan</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>
       <p24_subfield_0>Jan</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>Kowalski</p24_subfield_1>
       <p25_subfield_0>Jan</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>Kowalski</p25_subfield_1>
       <p26_subfield_0>Jan</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>Kowalski</p26_subfield_1>
       <p27_subfield_0>Jan</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>Kowalski</p27_subfield_1>
       <pageno1></pageno1>
       <pages1></pages1>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>