Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRUS SR-26 (archiwalny) Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6173308</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[data]</p1>
       <p2_subfield_0>[imię]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p3>[PESEL]</p3>
       <p4_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p4_1>
       <p4>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p4>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p7_9>[Pole tekstowe]</p7_9>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p10>[Pole tekstowe]</p10>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p19_subfield_0>[miejscowość]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[ulica]</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>[nr domu]</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>[nr lokalu]</p19_subfield_3>
       <p19_subfield_4>[kod pocztowy]</p19_subfield_4>
       <p19_subfield_5>[poczta]</p19_subfield_5>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_>
       <p20>[PESEL]</p20>
       <p21>[NIP]</p21>
       <p22>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p22>
       <p23>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p23>
       <p24>[REGON]</p24>
       <p25>[Rachunek]</p25>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p29_>[Wartość wyboru w polu p29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p29_>
       <p30_1>[Pole tekstowe]</p30_1>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p32_1>[pole wielowierszowe]</p32_1>
       <p33_1_subfield_0>[miejscowość]</p33_1_subfield_0>
       <p33_1_subfield_1>[ulica]</p33_1_subfield_1>
       <p33_1_subfield_2>[nr domu]</p33_1_subfield_2>
       <p33_1_subfield_3>[nr lokalu]</p33_1_subfield_3>
       <p33_1_subfield_4>[kod pocztowy]</p33_1_subfield_4>
       <p33_1_subfield_5>[poczta]</p33_1_subfield_5>
       <p34_1>[Data wypełnienia]</p34_1>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS SR-26</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6173308</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2_subfield_0>Jan</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p3>23050608219</p3>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4>NR-4321</p4>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p7_9>test pola tekstowego</p7_9>
       <p9_>1</p9_>
       <p11_>1</p11_>
       <p10>test pola tekstowego</p10>
       <p12_>1</p12_>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p19_subfield_0>Poznań</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Strzelecka</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>1</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>1</p19_subfield_3>
       <p19_subfield_4>61-155</p19_subfield_4>
       <p19_subfield_5>Poznań</p19_subfield_5>
       <p18_>1</p18_>
       <p20>23050608219</p20>
       <p21>8875155741</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>NR-4321</p23>
       <p24>773461194</p24>
       <p25>453054504926965134154839080720</p25>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p26_>1</p26_>
       <p27_>1</p27_>
       <p29_>1</p29_>
       <p30_1>test pola tekstowego</p30_1>
       <p31_>1</p31_>
       <p32_1>to jest pole wielowierszowe</p32_1>
       <p33_1_subfield_0>Poznań</p33_1_subfield_0>
       <p33_1_subfield_1>Strzelecka</p33_1_subfield_1>
       <p33_1_subfield_2>1</p33_1_subfield_2>
       <p33_1_subfield_3>1</p33_1_subfield_3>
       <p33_1_subfield_4>61-155</p33_1_subfield_4>
       <p33_1_subfield_5>Poznań</p33_1_subfield_5>
       <p34_1>30-10-2014</p34_1>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>