Pola formularza

Formularz: KRUS SR-8 Oświadczenie w sprawie braku dokumentówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6173334</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2>[Miejscowość wypełnienia]</p2>
       <p3>[Data wypełnienia]</p3>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p4>[miejscowość]</p4>
       <p5_subfield_0>[imię]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[nazwisko]</p5_subfield_1>
       <p6>[dataUrodzenia]</p6>
       <p7_subfield_0>[miejscowość]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[ulica]</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>[nr domu]</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>[nr lokalu]</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>[poczta]</p7_subfield_5>
       <p8_1>[data]</p8_1>
       <p8_2>[data]</p8_2>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_1>[nazwaPelna]</p10_1>
       <p10_2_subfield_0>[miejscowość]</p10_2_subfield_0>
       <p10_2_subfield_1>[ulica]</p10_2_subfield_1>
       <p10_2_subfield_2>[nr domu]</p10_2_subfield_2>
       <p10_2_subfield_3>[nr lokalu]</p10_2_subfield_3>
       <p10_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_2_subfield_4>
       <p10_2_subfield_5>[poczta]</p10_2_subfield_5>
       <p10_3>[Pole tekstowe]</p10_3>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12>[Pole tekstowe]</p12>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14_>[Wartość wyboru w polu p14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_>
       <p15>[Pole tekstowe]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p17>[Pole tekstowe]</p17>
       <p18_1>[data]</p18_1>
       <p18_2>[data]</p18_2>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p20_>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p23_subfield_0>[imię]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[nazwisko]</p23_subfield_1>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_>
       <p25_1>[data]</p25_1>
       <p25_2>[data]</p25_2>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p24_>
       <p26_subfield_0>[imię]</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>[nazwisko]</p26_subfield_1>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p28_1>[data]</p28_1>
       <p28_2>[data]</p28_2>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p27_>
       <p29>[data]</p29>
       <p30>[Pole tekstowe]</p30>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS SR-8</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6173334</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2>Poznań</p2>
       <p3>30-10-2014</p3>
       <p4_>1</p4_>
       <p4>Poznań</p4>
       <p5_subfield_0>Jan</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Kowalski</p5_subfield_1>
       <p6>30-10-1985</p6>
       <p7_subfield_0>Poznań</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Strzelecka</p7_subfield_1>
       <p7_subfield_2>1</p7_subfield_2>
       <p7_subfield_3>1</p7_subfield_3>
       <p7_subfield_4>61-155</p7_subfield_4>
       <p7_subfield_5>Poznań</p7_subfield_5>
       <p8_1>30-10-1990</p8_1>
       <p8_2>30-10-1990</p8_2>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_1>Pełna nazwa testowa</p10_1>
       <p10_2_subfield_0>Poznań</p10_2_subfield_0>
       <p10_2_subfield_1>Strzelecka</p10_2_subfield_1>
       <p10_2_subfield_2>1</p10_2_subfield_2>
       <p10_2_subfield_3>1</p10_2_subfield_3>
       <p10_2_subfield_4>61-155</p10_2_subfield_4>
       <p10_2_subfield_5>Poznań</p10_2_subfield_5>
       <p10_3>test pola tekstowego</p10_3>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14_>1</p14_>
       <p15>test pola tekstowego</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p17>test pola tekstowego</p17>
       <p18_1>30-10-1990</p18_1>
       <p18_2>30-10-1990</p18_2>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p20_>1</p20_>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p23_subfield_0>Jan</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>Kowalski</p23_subfield_1>
       <p23_>1</p23_>
       <p25_1>30-10-1990</p25_1>
       <p25_2>30-10-1990</p25_2>
       <p24_>1</p24_>
       <p26_subfield_0>Jan</p26_subfield_0>
       <p26_subfield_1>Kowalski</p26_subfield_1>
       <p26_>1</p26_>
       <p28_1>30-10-1990</p28_1>
       <p28_2>30-10-1990</p28_2>
       <p27_>1</p27_>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30>test pola tekstowego</p30>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>