Pola formularza

Formularz: DO-A Załącznik do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składany w przypadku wielości podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracjiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6183392</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p3_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p3_subfield_>
       <p3_subfield_2>[nazwa skrócona]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>[nazwisko]</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>[nazwa skrócona]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>[imię]</p4_subfield_1>
       <p5>[dataUrodzenia]</p5>
       <p6>[imieOjca]</p6>
       <p7>[imieMatki]</p7>
       <p8>[PESEL]</p8>
       <p9>[NIP]</p9>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Mail]</p19>
       <p20>[Telefon]</p20>
       <p21_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p21_subfield_>
       <p21_subfield_2>[nazwa skrócona]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>[nazwisko]</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p22_subfield_>
       <p22_subfield_2>[nazwa skrócona]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>[imię]</p22_subfield_1>
       <p23>[KodKraju]</p23>
       <p24>[Wojewodztwo]</p24>
       <p25>[Powiat]</p25>
       <p26>[Gmina]</p26>
       <p27>[Ulica]</p27>
       <p28>[NrDomu]</p28>
       <p29>[NrLokalu]</p29>
       <p30>[Miejscowosc]</p30>
       <p31>[KodPocztowy]</p31>
       <p32>[Mail]</p32>
       <p33>[Telefon]</p33>
       <p59_subfield_0>[imię]</p59_subfield_0>
       <p59_subfield_1>[drugie imię]</p59_subfield_1>
       <p60>[nazwisko]</p60>
       <p61>[Data wypełnienia]</p61>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p39_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p39_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DO-A</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6183392</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p3_subfield_>2</p3_subfield_>
       <p3_subfield_2>nazwa testowa</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_1>Kowalski</p3_subfield_1>
       <p4_subfield_>2</p4_subfield_>
       <p4_subfield_2>nazwa testowa</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_1>Jan</p4_subfield_1>
       <p5>30-10-1985</p5>
       <p6>Stefan</p6>
       <p7>Danuta</p7>
       <p8>23050608219</p8>
       <p9>8875155741</p9>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>test@test.pl</p19>
       <p20>500600400</p20>
       <p21_subfield_>2</p21_subfield_>
       <p21_subfield_2>nazwa testowa</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_1>Kowalski</p21_subfield_1>
       <p22_subfield_>2</p22_subfield_>
       <p22_subfield_2>nazwa testowa</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_1>Jan</p22_subfield_1>
       <p23>PL</p23>
       <p24>wielkopolskie</p24>
       <p25>poznański</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>Strzelecka</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>1</p29>
       <p30>Poznań</p30>
       <p31>61-155</p31>
       <p32>test@test.pl</p32>
       <p33>500600400</p33>
       <p59_subfield_0>Jan</p59_subfield_0>
       <p59_subfield_1>Stefan</p59_subfield_1>
       <p60>Kowalski</p60>
       <p61>30-10-2014</p61>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p39_7>10</p39_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>