Pola formularza

Formularz: VAT-IM (4) (archiwalny) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usługPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6189724</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[data]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[rok]</p7>
       <p8_subfield_0>[Numer identyfikacyjny Urzędu Celnego]</p8_subfield_0>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p10_subfield_>
       <p10_subfield_5>[nazwa pełna]</p10_subfield_5>
       <p10_subfield_6>[REGON]</p10_subfield_6>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>[imię]</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>[data urodzenia]</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>[PESEL]</p10_subfield_4>
       <p11>[Pole tekstowe]</p11>
       <p12>[KodKraju]</p12>
       <p13>[Wojewodztwo]</p13>
       <p14>[Powiat]</p14>
       <p15>[Gmina]</p15>
       <p16>[Ulica]</p16>
       <p17>[NrDomu]</p17>
       <p18>[NrLokalu]</p18>
       <p19>[Miejscowosc]</p19>
       <p20>[KodPocztowy]</p20>
       <p21>[Poczta]</p21>
       <p22_subfield_1>[Import towarów opodatkowanych stawką 23% Pole p22 = p22_subfield_1+p22_subfield_2 ]</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>[Import towarów opodatkowanych stawką 22% Pole p22 = p22_subfield_1+p22_subfield_2 ]</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p22 = p22_subfield_1+p22_subfield_2 ]</p22_subfield_3>
       <p24_subfield_1>[Import towarów opodatkowanych stawką 8% Pole p24 = p24_subfield_1+p24_subfield_2 ]</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>[Import towarów opodatkowanych stawką 7% Pole p24 = p24_subfield_1+p24_subfield_2 ]</p24_subfield_2>
       <p24_subfield_3>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p24 = p24_subfield_1+p24_subfield_2 ]</p24_subfield_3>
       <p26_subfield_1>[Import towarów opodatkowanych stawką 5% Pole p26 = p26_subfield_1 ]</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_2>[Wpisz kwotę podatku należnego, jeżeli nie ma obliczać się automatycznie przez program Pole p26 = p26_subfield_1 ]</p26_subfield_2>
       <p28>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p28>
       <p29>[Pole kwoty]</p29>
       <p31>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31>
       <p32>[pierwszeImie]</p32>
       <p33>[nazwisko]</p33>
       <p34>[Telefon]</p34>
       <p35>[Mail]</p35>
       <p36>[Data wypełnienia]</p36>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-IM (4)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6189724</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>30-10-1990</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7></p7>
       <p8_subfield_0>PL391000</p8_subfield_0>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_subfield_>2</p10_subfield_>
       <p10_subfield_5>Pełna nazwa testowa</p10_subfield_5>
       <p10_subfield_6>773461194</p10_subfield_6>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p10_subfield_2>Jan</p10_subfield_2>
       <p10_subfield_3>30-10-1985</p10_subfield_3>
       <p10_subfield_4>23050608219</p10_subfield_4>
       <p11>test pola tekstowego</p11>
       <p12>PL</p12>
       <p13>wielkopolskie</p13>
       <p14>poznański</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16>Strzelecka</p16>
       <p17>1</p17>
       <p18>1</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20>61-155</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22_subfield_1>1</p22_subfield_1>
       <p22_subfield_2>1</p22_subfield_2>
       <p22_subfield_3>1</p22_subfield_3>
       <p24_subfield_1>1</p24_subfield_1>
       <p24_subfield_2>1</p24_subfield_2>
       <p24_subfield_3>1</p24_subfield_3>
       <p26_subfield_1>1</p26_subfield_1>
       <p26_subfield_2>1</p26_subfield_2>
       <p28>10</p28>
       <p29>10</p29>
       <p31>10</p31>
       <p32>Jan</p32>
       <p33>Kowalski</p33>
       <p34>500600400</p34>
       <p35>test@test.pl</p35>
       <p36>30-10-2014</p36>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>