Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: WoUPDZR (archiwalny) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6198605</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>[poczta]</p2_subfield_5>
       <p1_1>[pierwszeImie]</p1_1>
       <p1_2>[nazwisko]</p1_2>
       <p1_3_2_2>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p1_3_2_2>
       <p1_3_1>[PESEL]</p1_3_1>
       <p1_5>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p1_5>
       <p1_4>[dataUrodzenia]</p1_4>
       <p1_3>[stanCywilny]</p1_3>
       <p1_6>[obywatelstwo]</p1_6>
       <p1_7>[Miejscowosc]</p1_7>
       <p1_8>[KodPocztowy]</p1_8>
       <p1_9>[Telefon]</p1_9>
       <p1_10>[Ulica]</p1_10>
       <p1_11>[NrDomu]</p1_11>
       <p1_12>[NrLokalu]</p1_12>
       <p2_1_1_subfield_0>[imię]</p2_1_1_subfield_0>
       <p2_1_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_1_1_subfield_1>
       <p2_1_2>[PESEL]</p2_1_2>
       <p2_1_2_3>[Pole tekstowe]</p2_1_2_3>
       <p2_1_2_3_4>[miejscowość]</p2_1_2_3_4>
       <p2_1_3>[dataUrodzenia]</p2_1_3>
       <p2_1_2_3_4_1>[Pole tekstowe]</p2_1_2_3_4_1>
       <p2_2_1_subfield_0>[imię]</p2_2_1_subfield_0>
       <p2_2_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_2_1_subfield_1>
       <p2_2_2>[PESEL]</p2_2_2>
       <p2_1_2_3_1>[Pole tekstowe]</p2_1_2_3_1>
       <p2_1_2_3_4_8>[miejscowość]</p2_1_2_3_4_8>
       <p2_2__3>[dataUrodzenia]</p2_2__3>
       <p2_1_2_3_4_1_4>[Pole tekstowe]</p2_1_2_3_4_1_4>
       <p2_3_1_subfield_0>[imię]</p2_3_1_subfield_0>
       <p2_3_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_3_1_subfield_1>
       <p2_3_2>[PESEL]</p2_3_2>
       <p2_1_2_3_3>[Pole tekstowe]</p2_1_2_3_3>
       <p2_1_2_3_4_7>[miejscowość]</p2_1_2_3_4_7>
       <p2_3_3>[dataUrodzenia]</p2_3_3>
       <p2_1_2_3_4_1_2>[Pole tekstowe]</p2_1_2_3_4_1_2>
       <p2_4_1_subfield_0>[imię]</p2_4_1_subfield_0>
       <p2_4_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_4_1_subfield_1>
       <p2_4_2>[PESEL]</p2_4_2>
       <p2_4_3>[Pole tekstowe]</p2_4_3>
       <p2_4_4>[miejscowość]</p2_4_4>
       <p2_4_5>[dataUrodzenia]</p2_4_5>
       <p2_4_6>[Pole tekstowe]</p2_4_6>
       <p2_5_1_subfield_0>[imię]</p2_5_1_subfield_0>
       <p2_5_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_5_1_subfield_1>
       <p2_5_2>[PESEL]</p2_5_2>
       <p2_5_3>[Pole tekstowe]</p2_5_3>
       <p2_5_4>[miejscowość]</p2_5_4>
       <p2_5_5>[dataUrodzenia]</p2_5_5>
       <p2_5_6>[Pole tekstowe]</p2_5_6>
       <p2_6_1_subfield_0>[imię]</p2_6_1_subfield_0>
       <p2_6_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_6_1_subfield_1>
       <p2_6_2>[PESEL]</p2_6_2>
       <p2_6_3>[Pole tekstowe]</p2_6_3>
       <p2_6_4>[miejscowość]</p2_6_4>
       <p2_6_5>[dataUrodzenia]</p2_6_5>
       <p2_6_6>[Pole tekstowe]</p2_6_6>
       <p2_7_1_subfield_0>[imię]</p2_7_1_subfield_0>
       <p2_7_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_7_1_subfield_1>
       <p2_7_2>[PESEL]</p2_7_2>
       <p2_7_3>[Pole tekstowe]</p2_7_3>
       <p2_7_4>[miejscowość]</p2_7_4>
       <p2_7_5>[dataUrodzenia]</p2_7_5>
       <p2_7_6>[Pole tekstowe]</p2_7_6>
       <p2_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_8>
       <p2_9_subfield_0>[imię]</p2_9_subfield_0>
       <p2_9_subfield_1>[nazwisko]</p2_9_subfield_1>
       <p100_subfield_0>[imię]</p100_subfield_0>
       <p100_subfield_1>[nazwisko]</p100_subfield_1>
       <p2_11_subfield_0>[imię]</p2_11_subfield_0>
       <p2_11_subfield_1>[nazwisko]</p2_11_subfield_1>
       <p2_12_subfield_0>[imię]</p2_12_subfield_0>
       <p2_12_subfield_1>[nazwisko]</p2_12_subfield_1>
       <p2_13>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_13>
       <p2_14_subfield_0>[imię]</p2_14_subfield_0>
       <p2_14_subfield_1>[nazwisko]</p2_14_subfield_1>
       <p2_15_subfield_0>[imię]</p2_15_subfield_0>
       <p2_15_subfield_1>[nazwisko]</p2_15_subfield_1>
       <p2_16>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_16>
       <p2_17_subfield_0>[imię]</p2_17_subfield_0>
       <p2_17_subfield_1>[nazwisko]</p2_17_subfield_1>
       <p2_18_subfield_0>[imię]</p2_18_subfield_0>
       <p2_18_subfield_1>[nazwisko]</p2_18_subfield_1>
       <p2_19>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_19>
       <p2_20_subfield_0>[imię]</p2_20_subfield_0>
       <p2_20_subfield_1>[nazwisko]</p2_20_subfield_1>
       <p2_21_subfield_0>[imię]</p2_21_subfield_0>
       <p2_21_subfield_1>[nazwisko]</p2_21_subfield_1>
       <p2_22_subfield_0>[imię]</p2_22_subfield_0>
       <p2_22_subfield_1>[nazwisko]</p2_22_subfield_1>
       <p2_23_subfield_0>[imię]</p2_23_subfield_0>
       <p2_23_subfield_1>[nazwisko]</p2_23_subfield_1>
       <p2_24>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_24>
       <p2_25_subfield_0>[imię]</p2_25_subfield_0>
       <p2_25_subfield_1>[nazwisko]</p2_25_subfield_1>
       <p2_26_subfield_0>[imię]</p2_26_subfield_0>
       <p2_26_subfield_1>[nazwisko]</p2_26_subfield_1>
       <p2_27_subfield_0>[imię]</p2_27_subfield_0>
       <p2_27_subfield_1>[nazwisko]</p2_27_subfield_1>
       <p2_28_subfield_0>[imię]</p2_28_subfield_0>
       <p2_28_subfield_1>[nazwisko]</p2_28_subfield_1>
       <p2_29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_29>
       <p2_30_subfield_0>[imię]</p2_30_subfield_0>
       <p2_30_subfield_1>[nazwisko]</p2_30_subfield_1>
       <p2_31>[rok]</p2_31>
       <p2_32>[rok]</p2_32>
       <p2_33_subfield_0>[imię]</p2_33_subfield_0>
       <p2_33_subfield_1>[nazwisko]</p2_33_subfield_1>
       <p2_34>[rok]</p2_34>
       <p2_35>[rok]</p2_35>
       <p2_36_subfield_0>[imię]</p2_36_subfield_0>
       <p2_36_subfield_1>[nazwisko]</p2_36_subfield_1>
       <p2_37>[rok]</p2_37>
       <p2_38>[rok]</p2_38>
       <p2_40_subfield_0>[imię]</p2_40_subfield_0>
       <p2_40_subfield_1>[nazwisko]</p2_40_subfield_1>
       <p2_41>[rok]</p2_41>
       <p2_43>[rok]</p2_43>
       <p2_44>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_44>
       <p2_45_subfield_0>[imię]</p2_45_subfield_0>
       <p2_45_subfield_1>[nazwisko]</p2_45_subfield_1>
       <p2_46>[rok]</p2_46>
       <p2_47>[rok]</p2_47>
       <p2_48>[rok]</p2_48>
       <p2_49>[rok]</p2_49>
       <p2_50_subfield_0>[imię]</p2_50_subfield_0>
       <p2_50_subfield_1>[nazwisko]</p2_50_subfield_1>
       <p2_51>[rok]</p2_51>
       <p2_52>[rok]</p2_52>
       <p2_53>[rok]</p2_53>
       <p2_54>[rok]</p2_54>
       <p2_55_subfield_0>[imię]</p2_55_subfield_0>
       <p2_55_subfield_1>[nazwisko]</p2_55_subfield_1>
       <p2_56>[rok]</p2_56>
       <p2_57>[rok]</p2_57>
       <p2_58>[rok]</p2_58>
       <p2_59>[rok]</p2_59>
       <p2_60_subfield_0>[imię]</p2_60_subfield_0>
       <p2_60_subfield_1>[nazwisko]</p2_60_subfield_1>
       <p2_61>[rok]</p2_61>
       <p2_62>[rok]</p2_62>
       <p2_63>[rok]</p2_63>
       <p2_64>[rok]</p2_64>
       <p2_1600>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1600>
       <p2_65_subfield_0>[imię]</p2_65_subfield_0>
       <p2_65_subfield_1>[nazwisko]</p2_65_subfield_1>
       <p2_66>[rok]</p2_66>
       <p2_67>[rok]</p2_67>
       <p2_68>[rok]</p2_68>
       <p2_69>[rok]</p2_69>
       <p2_70_subfield_0>[imię]</p2_70_subfield_0>
       <p2_70_subfield_1>[nazwisko]</p2_70_subfield_1>
       <p2_71>[rok]</p2_71>
       <p2_72>[rok]</p2_72>
       <p2_73>[rok]</p2_73>
       <p2_74>[rok]</p2_74>
       <p2_75_subfield_0>[imię]</p2_75_subfield_0>
       <p2_75_subfield_1>[nazwisko]</p2_75_subfield_1>
       <p2_76>[rok]</p2_76>
       <p2_77>[rok]</p2_77>
       <p2_79_4>[rok]</p2_79_4>
       <p2_79>[rok]</p2_79>
       <p2_80_subfield_0>[imię]</p2_80_subfield_0>
       <p2_80_subfield_1>[nazwisko]</p2_80_subfield_1>
       <p2_81>[rok]</p2_81>
       <p2_82>[rok]</p2_82>
       <p2_83>[rok]</p2_83>
       <p2_84>[rok]</p2_84>
       <p2_85_subfield_0>[imię]</p2_85_subfield_0>
       <p2_85_subfield_1>[nazwisko]</p2_85_subfield_1>
       <p2_86>[Pole tekstowe]</p2_86>
       <p2_87>[PESEL]</p2_87>
       <p2_88>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_88>
       <p2_89_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p2_89_subfield_0>
       <p2_90>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_90>
       <p2_91_subfield_0>[imię]</p2_91_subfield_0>
       <p2_91_subfield_1>[nazwisko]</p2_91_subfield_1>
       <p2_92>[Pole tekstowe]</p2_92>
       <p2_93>[PESEL]</p2_93>
       <p2_94>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_94>
       <p2_95_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p2_95_subfield_0>
       <p2_96>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_96>
       <p2_97_subfield_0>[imię]</p2_97_subfield_0>
       <p2_97_subfield_1>[nazwisko]</p2_97_subfield_1>
       <p2_98>[Pole tekstowe]</p2_98>
       <p2_99>[PESEL]</p2_99>
       <p2_100>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_100>
       <p2_101_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p2_101_subfield_0>
       <p2_102>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_102>
       <p2_103_subfield_0>[imię]</p2_103_subfield_0>
       <p2_103_subfield_1>[nazwisko]</p2_103_subfield_1>
       <p2_104>[Pole tekstowe]</p2_104>
       <p2_105>[PESEL]</p2_105>
       <p2_106>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_106>
       <p2_107_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p2_107_subfield_0>
       <p2_108>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_108>
       <p2_109_subfield_0>[imię]</p2_109_subfield_0>
       <p2_109_subfield_1>[nazwisko]</p2_109_subfield_1>
       <p2_110>[Pole tekstowe]</p2_110>
       <p2_111>[PESEL]</p2_111>
       <p2_112>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p2_112>
       <p2_113_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p2_113_subfield_0>
       <p2_114>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p2_114>
       <p0_1_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p0_1_1_>
       <p0_2_6_7>[nazwaPelna]</p0_2_6_7>
       <p0_2_6_8_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_6_8_subfield_0>
       <p0_2_6_8_subfield_1>[ulica]</p0_2_6_8_subfield_1>
       <p0_2_6_8_subfield_2>[nr domu]</p0_2_6_8_subfield_2>
       <p0_2_6_8_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_6_8_subfield_3>
       <p0_2_6_8_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_2_6_8_subfield_4>
       <p0_2_6_8_subfield_5>[poczta]</p0_2_6_8_subfield_5>
       <p0_2_6_9>[nazwaPelna]</p0_2_6_9>
       <p0_2_6_10_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_6_10_subfield_0>
       <p0_2_6_10_subfield_1>[ulica]</p0_2_6_10_subfield_1>
       <p0_2_6_10_subfield_2>[nr domu]</p0_2_6_10_subfield_2>
       <p0_2_6_10_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_6_10_subfield_3>
       <p0_2_6_10_subfield_4>[kod pocztowy]</p0_2_6_10_subfield_4>
       <p0_2_6_10_subfield_5>[poczta]</p0_2_6_10_subfield_5>
       <p2_78>[rok]</p2_78>
       <p2_115>[Pole kwoty]</p2_115>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_1_>
       <p2_11_>[Wartość wyboru w polu p2_11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_11_>
       <p2_118>[data]</p2_118>
       <p2_1201_>[Wartość wyboru w polu p2_1201. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_1201_>
       <p2_119_subfield_0>[imię]</p2_119_subfield_0>
       <p2_119_subfield_1>[nazwisko]</p2_119_subfield_1>
       <p2_120_>[Wartość wyboru w polu p2_120. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p2_120_>
       <p2_121>[data]</p2_121>
       <p2_1220>[data]</p2_1220>
       <p2_1200_>[Wartość wyboru w polu p2_1200. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_1200_>
       <p2_122>[data]</p2_122>
       <p2_1203_>[Wartość wyboru w polu p2_1203. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_1203_>
       <p2_123_>[Wartość wyboru w polu p2_123. Dostępne wartości: 1 2 3 4 6 7 ]</p2_123_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 3 4 6 7 124 125 ]</p2_>
       <p2_126>[data]</p2_126>
       <p2_127_subfield_0>[imię]</p2_127_subfield_0>
       <p2_127_subfield_1>[nazwisko]</p2_127_subfield_1>
       <p2_127_1_subfield_0>[imię]</p2_127_1_subfield_0>
       <p2_127_1_subfield_1>[nazwisko]</p2_127_1_subfield_1>
       <p2_128_>[Wartość wyboru w polu p2_128. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_128_>
       <p2_129>[data]</p2_129>
       <p5_1_subfield_0>[imię]</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_1_subfield_1>
       <p5_1_0_subfield_0>[imię]</p5_1_0_subfield_0>
       <p5_1_0_subfield_1>[nazwisko]</p5_1_0_subfield_1>
       <p5_2_>[Wartość wyboru w polu p5_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_2_>
       <p5_3>[data]</p5_3>
       <p6_1_subfield_0>[imię]</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_9_subfield_0>[imię]</p6_1_9_subfield_0>
       <p6_1_9_subfield_1>[nazwisko]</p6_1_9_subfield_1>
       <p6_3_>[Wartość wyboru w polu p6_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_3_>
       <p6_2>[data]</p6_2>
       <p6_4_>[Wartość wyboru w polu p6_4. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p6_4_>
       <p6_5_>[Wartość wyboru w polu p6_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_5_>
       <p6_6_>[Wartość wyboru w polu p6_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_6_>
       <p6_40_>[Wartość wyboru w polu p6_40. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_40_>
       <p6_7_>[Wartość wyboru w polu p6_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_7_>
       <p6_8_>[Wartość wyboru w polu p6_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_8_>
       <p7_2_>[Wartość wyboru w polu p7_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_2_>
       <p7_3_>[Wartość wyboru w polu p7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_3_>
       <p7_7>[data]</p7_7>
       <p8_2_>[Wartość wyboru w polu p8_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_2_>
       <p8_3_>[Wartość wyboru w polu p8_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_3_>
       <p8_4_>[Wartość wyboru w polu p8_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_4_>
       <p8_5_>[Wartość wyboru w polu p8_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_5_>
       <p8_6_>[Wartość wyboru w polu p8_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_6_>
       <p8_7_>[Wartość wyboru w polu p8_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_7_>
       <p8_8_>[Wartość wyboru w polu p8_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_8_>
       <p7_7_1>[data]</p7_7_1>
       <p7_8>[Pole tekstowe]</p7_8>
       <p7_9>[Pole tekstowe]</p7_9>
       <p7_10>[Pole tekstowe]</p7_10>
       <p7_11>[Pole tekstowe]</p7_11>
       <p7_12_>[Wartość wyboru w polu p7_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_12_>
       <p7_13>[Miejscowość wypełnienia]</p7_13>
       <p7_14>[Data wypełnienia]</p7_14>
       <p7_17_>[Wartość wyboru w polu p7_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_17_>
       <p7_15>[Miejscowość wypełnienia]</p7_15>
       <p7_16>[data]</p7_16>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoUPDZR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6198605</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p2_subfield_4>61-155</p2_subfield_4>
       <p2_subfield_5>Poznań</p2_subfield_5>
       <p1_1>Jan</p1_1>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3_2_2>1</p1_3_2_2>
       <p1_3_1>23050608219</p1_3_1>
       <p1_5>NR-4321</p1_5>
       <p1_4>30-10-1985</p1_4>
       <p1_3>wolny</p1_3>
       <p1_6>polskie</p1_6>
       <p1_7>Poznań</p1_7>
       <p1_8>61-155</p1_8>
       <p1_9>500600400</p1_9>
       <p1_10>Strzelecka</p1_10>
       <p1_11>1</p1_11>
       <p1_12>1</p1_12>
       <p2_1_1_subfield_0>Jan</p2_1_1_subfield_0>
       <p2_1_1_subfield_1>Kowalski</p2_1_1_subfield_1>
       <p2_1_2>23050608219</p2_1_2>
       <p2_1_2_3>test pola tekstowego</p2_1_2_3>
       <p2_1_2_3_4>Poznań</p2_1_2_3_4>
       <p2_1_3>30-10-1985</p2_1_3>
       <p2_1_2_3_4_1>test pola tekstowego</p2_1_2_3_4_1>
       <p2_2_1_subfield_0>Jan</p2_2_1_subfield_0>
       <p2_2_1_subfield_1>Kowalski</p2_2_1_subfield_1>
       <p2_2_2>23050608219</p2_2_2>
       <p2_1_2_3_1>test pola tekstowego</p2_1_2_3_1>
       <p2_1_2_3_4_8>Poznań</p2_1_2_3_4_8>
       <p2_2__3>30-10-1985</p2_2__3>
       <p2_1_2_3_4_1_4>test pola tekstowego</p2_1_2_3_4_1_4>
       <p2_3_1_subfield_0>Jan</p2_3_1_subfield_0>
       <p2_3_1_subfield_1>Kowalski</p2_3_1_subfield_1>
       <p2_3_2>23050608219</p2_3_2>
       <p2_1_2_3_3>test pola tekstowego</p2_1_2_3_3>
       <p2_1_2_3_4_7>Poznań</p2_1_2_3_4_7>
       <p2_3_3>30-10-1985</p2_3_3>
       <p2_1_2_3_4_1_2>test pola tekstowego</p2_1_2_3_4_1_2>
       <p2_4_1_subfield_0>Jan</p2_4_1_subfield_0>
       <p2_4_1_subfield_1>Kowalski</p2_4_1_subfield_1>
       <p2_4_2>23050608219</p2_4_2>
       <p2_4_3>test pola tekstowego</p2_4_3>
       <p2_4_4>Poznań</p2_4_4>
       <p2_4_5>30-10-1985</p2_4_5>
       <p2_4_6>test pola tekstowego</p2_4_6>
       <p2_5_1_subfield_0>Jan</p2_5_1_subfield_0>
       <p2_5_1_subfield_1>Kowalski</p2_5_1_subfield_1>
       <p2_5_2>23050608219</p2_5_2>
       <p2_5_3>test pola tekstowego</p2_5_3>
       <p2_5_4>Poznań</p2_5_4>
       <p2_5_5>30-10-1985</p2_5_5>
       <p2_5_6>test pola tekstowego</p2_5_6>
       <p2_6_1_subfield_0>Jan</p2_6_1_subfield_0>
       <p2_6_1_subfield_1>Kowalski</p2_6_1_subfield_1>
       <p2_6_2>23050608219</p2_6_2>
       <p2_6_3>test pola tekstowego</p2_6_3>
       <p2_6_4>Poznań</p2_6_4>
       <p2_6_5>30-10-1985</p2_6_5>
       <p2_6_6>test pola tekstowego</p2_6_6>
       <p2_7_1_subfield_0>Jan</p2_7_1_subfield_0>
       <p2_7_1_subfield_1>Kowalski</p2_7_1_subfield_1>
       <p2_7_2>23050608219</p2_7_2>
       <p2_7_3>test pola tekstowego</p2_7_3>
       <p2_7_4>Poznań</p2_7_4>
       <p2_7_5>30-10-1985</p2_7_5>
       <p2_7_6>test pola tekstowego</p2_7_6>
       <p2_8>1</p2_8>
       <p2_9_subfield_0>Jan</p2_9_subfield_0>
       <p2_9_subfield_1>Kowalski</p2_9_subfield_1>
       <p100_subfield_0>Jan</p100_subfield_0>
       <p100_subfield_1>Kowalski</p100_subfield_1>
       <p2_11_subfield_0>Jan</p2_11_subfield_0>
       <p2_11_subfield_1>Kowalski</p2_11_subfield_1>
       <p2_12_subfield_0>Jan</p2_12_subfield_0>
       <p2_12_subfield_1>Kowalski</p2_12_subfield_1>
       <p2_13>1</p2_13>
       <p2_14_subfield_0>Jan</p2_14_subfield_0>
       <p2_14_subfield_1>Kowalski</p2_14_subfield_1>
       <p2_15_subfield_0>Jan</p2_15_subfield_0>
       <p2_15_subfield_1>Kowalski</p2_15_subfield_1>
       <p2_16>1</p2_16>
       <p2_17_subfield_0>Jan</p2_17_subfield_0>
       <p2_17_subfield_1>Kowalski</p2_17_subfield_1>
       <p2_18_subfield_0>Jan</p2_18_subfield_0>
       <p2_18_subfield_1>Kowalski</p2_18_subfield_1>
       <p2_19>1</p2_19>
       <p2_20_subfield_0>Jan</p2_20_subfield_0>
       <p2_20_subfield_1>Kowalski</p2_20_subfield_1>
       <p2_21_subfield_0>Jan</p2_21_subfield_0>
       <p2_21_subfield_1>Kowalski</p2_21_subfield_1>
       <p2_22_subfield_0>Jan</p2_22_subfield_0>
       <p2_22_subfield_1>Kowalski</p2_22_subfield_1>
       <p2_23_subfield_0>Jan</p2_23_subfield_0>
       <p2_23_subfield_1>Kowalski</p2_23_subfield_1>
       <p2_24>1</p2_24>
       <p2_25_subfield_0>Jan</p2_25_subfield_0>
       <p2_25_subfield_1>Kowalski</p2_25_subfield_1>
       <p2_26_subfield_0>Jan</p2_26_subfield_0>
       <p2_26_subfield_1>Kowalski</p2_26_subfield_1>
       <p2_27_subfield_0>Jan</p2_27_subfield_0>
       <p2_27_subfield_1>Kowalski</p2_27_subfield_1>
       <p2_28_subfield_0>Jan</p2_28_subfield_0>
       <p2_28_subfield_1>Kowalski</p2_28_subfield_1>
       <p2_29>1</p2_29>
       <p2_30_subfield_0>Jan</p2_30_subfield_0>
       <p2_30_subfield_1>Kowalski</p2_30_subfield_1>
       <p2_31></p2_31>
       <p2_32></p2_32>
       <p2_33_subfield_0>Jan</p2_33_subfield_0>
       <p2_33_subfield_1>Kowalski</p2_33_subfield_1>
       <p2_34></p2_34>
       <p2_35></p2_35>
       <p2_36_subfield_0>Jan</p2_36_subfield_0>
       <p2_36_subfield_1>Kowalski</p2_36_subfield_1>
       <p2_37></p2_37>
       <p2_38></p2_38>
       <p2_40_subfield_0>Jan</p2_40_subfield_0>
       <p2_40_subfield_1>Kowalski</p2_40_subfield_1>
       <p2_41></p2_41>
       <p2_43></p2_43>
       <p2_44>1</p2_44>
       <p2_45_subfield_0>Jan</p2_45_subfield_0>
       <p2_45_subfield_1>Kowalski</p2_45_subfield_1>
       <p2_46></p2_46>
       <p2_47></p2_47>
       <p2_48></p2_48>
       <p2_49></p2_49>
       <p2_50_subfield_0>Jan</p2_50_subfield_0>
       <p2_50_subfield_1>Kowalski</p2_50_subfield_1>
       <p2_51></p2_51>
       <p2_52></p2_52>
       <p2_53></p2_53>
       <p2_54></p2_54>
       <p2_55_subfield_0>Jan</p2_55_subfield_0>
       <p2_55_subfield_1>Kowalski</p2_55_subfield_1>
       <p2_56></p2_56>
       <p2_57></p2_57>
       <p2_58></p2_58>
       <p2_59></p2_59>
       <p2_60_subfield_0>Jan</p2_60_subfield_0>
       <p2_60_subfield_1>Kowalski</p2_60_subfield_1>
       <p2_61></p2_61>
       <p2_62></p2_62>
       <p2_63></p2_63>
       <p2_64></p2_64>
       <p2_1600>1</p2_1600>
       <p2_65_subfield_0>Jan</p2_65_subfield_0>
       <p2_65_subfield_1>Kowalski</p2_65_subfield_1>
       <p2_66></p2_66>
       <p2_67></p2_67>
       <p2_68></p2_68>
       <p2_69></p2_69>
       <p2_70_subfield_0>Jan</p2_70_subfield_0>
       <p2_70_subfield_1>Kowalski</p2_70_subfield_1>
       <p2_71></p2_71>
       <p2_72></p2_72>
       <p2_73></p2_73>
       <p2_74></p2_74>
       <p2_75_subfield_0>Jan</p2_75_subfield_0>
       <p2_75_subfield_1>Kowalski</p2_75_subfield_1>
       <p2_76></p2_76>
       <p2_77></p2_77>
       <p2_79_4></p2_79_4>
       <p2_79></p2_79>
       <p2_80_subfield_0>Jan</p2_80_subfield_0>
       <p2_80_subfield_1>Kowalski</p2_80_subfield_1>
       <p2_81></p2_81>
       <p2_82></p2_82>
       <p2_83></p2_83>
       <p2_84></p2_84>
       <p2_85_subfield_0>Jan</p2_85_subfield_0>
       <p2_85_subfield_1>Kowalski</p2_85_subfield_1>
       <p2_86>test pola tekstowego</p2_86>
       <p2_87>23050608219</p2_87>
       <p2_88>NR-4321</p2_88>
       <p2_89_subfield_0>3022</p2_89_subfield_0>
       <p2_90>1</p2_90>
       <p2_91_subfield_0>Jan</p2_91_subfield_0>
       <p2_91_subfield_1>Kowalski</p2_91_subfield_1>
       <p2_92>test pola tekstowego</p2_92>
       <p2_93>23050608219</p2_93>
       <p2_94>NR-4321</p2_94>
       <p2_95_subfield_0>3022</p2_95_subfield_0>
       <p2_96>1</p2_96>
       <p2_97_subfield_0>Jan</p2_97_subfield_0>
       <p2_97_subfield_1>Kowalski</p2_97_subfield_1>
       <p2_98>test pola tekstowego</p2_98>
       <p2_99>23050608219</p2_99>
       <p2_100>NR-4321</p2_100>
       <p2_101_subfield_0>3022</p2_101_subfield_0>
       <p2_102>1</p2_102>
       <p2_103_subfield_0>Jan</p2_103_subfield_0>
       <p2_103_subfield_1>Kowalski</p2_103_subfield_1>
       <p2_104>test pola tekstowego</p2_104>
       <p2_105>23050608219</p2_105>
       <p2_106>NR-4321</p2_106>
       <p2_107_subfield_0>3022</p2_107_subfield_0>
       <p2_108>1</p2_108>
       <p2_109_subfield_0>Jan</p2_109_subfield_0>
       <p2_109_subfield_1>Kowalski</p2_109_subfield_1>
       <p2_110>test pola tekstowego</p2_110>
       <p2_111>23050608219</p2_111>
       <p2_112>NR-4321</p2_112>
       <p2_113_subfield_0>3022</p2_113_subfield_0>
       <p2_114>1</p2_114>
       <p0_1_1_>1</p0_1_1_>
       <p0_2_6_7>Pełna nazwa testowa</p0_2_6_7>
       <p0_2_6_8_subfield_0>Poznań</p0_2_6_8_subfield_0>
       <p0_2_6_8_subfield_1>Strzelecka</p0_2_6_8_subfield_1>
       <p0_2_6_8_subfield_2>1</p0_2_6_8_subfield_2>
       <p0_2_6_8_subfield_3>1</p0_2_6_8_subfield_3>
       <p0_2_6_8_subfield_4>61-155</p0_2_6_8_subfield_4>
       <p0_2_6_8_subfield_5>Poznań</p0_2_6_8_subfield_5>
       <p0_2_6_9>Pełna nazwa testowa</p0_2_6_9>
       <p0_2_6_10_subfield_0>Poznań</p0_2_6_10_subfield_0>
       <p0_2_6_10_subfield_1>Strzelecka</p0_2_6_10_subfield_1>
       <p0_2_6_10_subfield_2>1</p0_2_6_10_subfield_2>
       <p0_2_6_10_subfield_3>1</p0_2_6_10_subfield_3>
       <p0_2_6_10_subfield_4>61-155</p0_2_6_10_subfield_4>
       <p0_2_6_10_subfield_5>Poznań</p0_2_6_10_subfield_5>
       <p2_78></p2_78>
       <p2_115>10</p2_115>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p2_11_>1</p2_11_>
       <p2_118>30-10-1990</p2_118>
       <p2_1201_>1</p2_1201_>
       <p2_119_subfield_0>Jan</p2_119_subfield_0>
       <p2_119_subfield_1>Kowalski</p2_119_subfield_1>
       <p2_120_>1</p2_120_>
       <p2_121>30-10-1990</p2_121>
       <p2_1220>30-10-1990</p2_1220>
       <p2_1200_>1</p2_1200_>
       <p2_122>30-10-1990</p2_122>
       <p2_1203_>1</p2_1203_>
       <p2_123_>1</p2_123_>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_126>30-10-1990</p2_126>
       <p2_127_subfield_0>Jan</p2_127_subfield_0>
       <p2_127_subfield_1>Kowalski</p2_127_subfield_1>
       <p2_127_1_subfield_0>Jan</p2_127_1_subfield_0>
       <p2_127_1_subfield_1>Kowalski</p2_127_1_subfield_1>
       <p2_128_>1</p2_128_>
       <p2_129>30-10-1990</p2_129>
       <p5_1_subfield_0>Jan</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>Kowalski</p5_1_subfield_1>
       <p5_1_0_subfield_0>Jan</p5_1_0_subfield_0>
       <p5_1_0_subfield_1>Kowalski</p5_1_0_subfield_1>
       <p5_2_>1</p5_2_>
       <p5_3>30-10-1990</p5_3>
       <p6_1_subfield_0>Jan</p6_1_subfield_0>
       <p6_1_subfield_1>Kowalski</p6_1_subfield_1>
       <p6_1_9_subfield_0>Jan</p6_1_9_subfield_0>
       <p6_1_9_subfield_1>Kowalski</p6_1_9_subfield_1>
       <p6_3_>1</p6_3_>
       <p6_2>30-10-1990</p6_2>
       <p6_4_>1</p6_4_>
       <p6_5_>1</p6_5_>
       <p6_6_>1</p6_6_>
       <p6_40_>1</p6_40_>
       <p6_7_>1</p6_7_>
       <p6_8_>1</p6_8_>
       <p7_2_>1</p7_2_>
       <p7_3_>1</p7_3_>
       <p7_7>30-10-1990</p7_7>
       <p8_2_>1</p8_2_>
       <p8_3_>1</p8_3_>
       <p8_4_>1</p8_4_>
       <p8_5_>1</p8_5_>
       <p8_6_>1</p8_6_>
       <p8_7_>1</p8_7_>
       <p8_8_>1</p8_8_>
       <p7_7_1>30-10-1990</p7_7_1>
       <p7_8>test pola tekstowego</p7_8>
       <p7_9>test pola tekstowego</p7_9>
       <p7_10>test pola tekstowego</p7_10>
       <p7_11>test pola tekstowego</p7_11>
       <p7_12_>1</p7_12_>
       <p7_13>Poznań</p7_13>
       <p7_14>30-10-2014</p7_14>
       <p7_17_>1</p7_17_>
       <p7_15>Poznań</p7_15>
       <p7_16>30-10-1990</p7_16>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>