Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: OrzP-1 (archiwalny) Oferta realizacji zadania publicznego/oferta wspólna realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6334332</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4_1>[nazwaPelna]</p4_1>
       <p4_2>[pole wielowierszowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p5_1>[data]</p5_1>
       <p5_2>[data]</p5_2>
       <p6_1>[nazwaPelna]</p6_1>
       <p6_3>[KRS]</p6_3>
       <p6_4>[Pole tekstowe]</p6_4>
       <p6_5_subfield_0>[miejscowość]</p6_5_subfield_0>
       <p6_5_subfield_1>[ulica]</p6_5_subfield_1>
       <p6_5_subfield_2>[nr domu]</p6_5_subfield_2>
       <p6_5_subfield_3>[nr lokalu]</p6_5_subfield_3>
       <p6_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_5_subfield_4>
       <p6_5_subfield_5>[poczta]</p6_5_subfield_5>
       <p7_1>[nazwaPelna]</p7_1>
       <p7_3>[KRS]</p7_3>
       <p7_4>[Pole tekstowe]</p7_4>
       <p7_5_subfield_0>[miejscowość]</p7_5_subfield_0>
       <p7_5_subfield_1>[ulica]</p7_5_subfield_1>
       <p7_5_subfield_2>[nr domu]</p7_5_subfield_2>
       <p7_5_subfield_3>[nr lokalu]</p7_5_subfield_3>
       <p7_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p7_5_subfield_4>
       <p7_5_subfield_5>[poczta]</p7_5_subfield_5>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9_1>[nazwaPelna]</p9_1>
       <p9_2_subfield_0>[miejscowość]</p9_2_subfield_0>
       <p9_2_subfield_1>[ulica]</p9_2_subfield_1>
       <p9_2_subfield_2>[nr domu]</p9_2_subfield_2>
       <p9_2_subfield_3>[nr lokalu]</p9_2_subfield_3>
       <p9_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p9_2_subfield_4>
       <p9_2_subfield_5>[poczta]</p9_2_subfield_5>
       <p9_4>[Telefon]</p9_4>
       <p9_5>[Pole tekstowe]</p9_5>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12>[pole wielowierszowe]</p12>
       <p13>[pole wielowierszowe]</p13>
       <p14>[pole wielowierszowe]</p14>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18_1>[pole wielowierszowe]</p18_1>
       <p18_2>[pole wielowierszowe]</p18_2>
       <p18_3>[pole wielowierszowe]</p18_3>
       <p18_4>[pole wielowierszowe]</p18_4>
       <p18_5>[pole wielowierszowe]</p18_5>
       <p18_6>[pole wielowierszowe]</p18_6>
       <p18_7>[pole wielowierszowe]</p18_7>
       <p18_8>[pole wielowierszowe]</p18_8>
       <p18_9>[pole wielowierszowe]</p18_9>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <p19_1>[rok]</p19_1>
       <p20_0>[Pole tekstowe]</p20_0>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p20_2>[pole wielowierszowe]</p20_2>
       <p20_3>[pole wielowierszowe]</p20_3>
       <p20_1>[pole wielowierszowe]</p20_1>
       <p21_0>[Pole tekstowe]</p21_0>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p21_2>[pole wielowierszowe]</p21_2>
       <p21_3>[pole wielowierszowe]</p21_3>
       <p21_1>[pole wielowierszowe]</p21_1>
       <p22_0>[Pole tekstowe]</p22_0>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <p22_2>[pole wielowierszowe]</p22_2>
       <p22_3>[pole wielowierszowe]</p22_3>
       <p22_1>[pole wielowierszowe]</p22_1>
       <p23_0>[Pole tekstowe]</p23_0>
       <p23>[pole wielowierszowe]</p23>
       <p23_2>[pole wielowierszowe]</p23_2>
       <p23_3>[pole wielowierszowe]</p23_3>
       <p23_1>[pole wielowierszowe]</p23_1>
       <p24_0>[Pole tekstowe]</p24_0>
       <p24>[pole wielowierszowe]</p24>
       <p24_2>[pole wielowierszowe]</p24_2>
       <p24_3>[pole wielowierszowe]</p24_3>
       <p24_1>[pole wielowierszowe]</p24_1>
       <p25_0>[Pole tekstowe]</p25_0>
       <p25>[pole wielowierszowe]</p25>
       <p25_2>[pole wielowierszowe]</p25_2>
       <p25_3>[pole wielowierszowe]</p25_3>
       <p25_1>[pole wielowierszowe]</p25_1>
       <p26>[rok]</p26>
       <p27_1>[nazwaPelna]</p27_1>
       <p28_1>[Pole tekstowe]</p28_1>
       <p28_2>[pole wielowierszowe]</p28_2>
       <p28_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p28_3>
       <p28_4>[Pole kwoty]</p28_4>
       <p28_5>[Pole tekstowe]</p28_5>
       <p28_6>[Pole kwoty]</p28_6>
       <p28_7>[Pole kwoty]</p28_7>
       <p28_8>[Pole kwoty]</p28_8>
       <p28_9>[Pole kwoty]</p28_9>
       <p28_10>[Pole kwoty]</p28_10>
       <p28_11>[Pole tekstowe]</p28_11>
       <p29_1>[Pole tekstowe]</p29_1>
       <p29_2>[pole wielowierszowe]</p29_2>
       <p29_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p29_3>
       <p29_4>[Pole kwoty]</p29_4>
       <p29_5>[Pole tekstowe]</p29_5>
       <p29_6>[Pole kwoty]</p29_6>
       <p29_7>[Pole kwoty]</p29_7>
       <p29_8>[Pole kwoty]</p29_8>
       <p29_9>[Pole kwoty]</p29_9>
       <p29_10>[Pole kwoty]</p29_10>
       <p29_11>[Pole tekstowe]</p29_11>
       <p30_1>[Pole tekstowe]</p30_1>
       <p30_2>[pole wielowierszowe]</p30_2>
       <p30_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p30_3>
       <p30_4>[Pole kwoty]</p30_4>
       <p30_5>[Pole tekstowe]</p30_5>
       <p30_6>[Pole kwoty]</p30_6>
       <p30_7>[Pole kwoty]</p30_7>
       <p30_8>[Pole kwoty]</p30_8>
       <p30_9>[Pole kwoty]</p30_9>
       <p30_10>[Pole kwoty]</p30_10>
       <p30_11>[Pole tekstowe]</p30_11>
       <p31_1>[Pole tekstowe]</p31_1>
       <p31_2>[pole wielowierszowe]</p31_2>
       <p31_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_3>
       <p31_4>[Pole kwoty]</p31_4>
       <p31_5>[Pole tekstowe]</p31_5>
       <p31_6>[Pole kwoty]</p31_6>
       <p31_7>[Pole kwoty]</p31_7>
       <p31_8>[Pole kwoty]</p31_8>
       <p31_9>[Pole kwoty]</p31_9>
       <p31_10>[Pole kwoty]</p31_10>
       <p31_11>[Pole tekstowe]</p31_11>
       <p32_1>[Pole tekstowe]</p32_1>
       <p32_2>[pole wielowierszowe]</p32_2>
       <p32_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_3>
       <p32_4>[Pole kwoty]</p32_4>
       <p32_5>[Pole tekstowe]</p32_5>
       <p32_6>[Pole kwoty]</p32_6>
       <p32_7>[Pole kwoty]</p32_7>
       <p32_8>[Pole kwoty]</p32_8>
       <p32_9>[Pole kwoty]</p32_9>
       <p32_10>[Pole kwoty]</p32_10>
       <p32_11>[Pole tekstowe]</p32_11>
       <p33_1>[Pole tekstowe]</p33_1>
       <p33_2>[pole wielowierszowe]</p33_2>
       <p33_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p33_3>
       <p33_4>[Pole kwoty]</p33_4>
       <p33_5>[Pole tekstowe]</p33_5>
       <p33_6>[Pole kwoty]</p33_6>
       <p33_7>[Pole kwoty]</p33_7>
       <p33_8>[Pole kwoty]</p33_8>
       <p33_9>[Pole kwoty]</p33_9>
       <p33_10>[Pole kwoty]</p33_10>
       <p33_11>[Pole tekstowe]</p33_11>
       <p34_6>[Pole tekstowe]</p34_6>
       <p35_1>[nazwaPelna]</p35_1>
       <p36_1>[Pole tekstowe]</p36_1>
       <p36_2>[pole wielowierszowe]</p36_2>
       <p36_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36_3>
       <p36_4>[Pole kwoty]</p36_4>
       <p36_5>[Pole tekstowe]</p36_5>
       <p36_6>[Pole kwoty]</p36_6>
       <p36_7>[Pole kwoty]</p36_7>
       <p36_8>[Pole kwoty]</p36_8>
       <p36_9>[Pole kwoty]</p36_9>
       <p36_10>[Pole kwoty]</p36_10>
       <p37_1>[Pole tekstowe]</p37_1>
       <p37_2>[pole wielowierszowe]</p37_2>
       <p37_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_3>
       <p37_4>[Pole kwoty]</p37_4>
       <p37_5>[Pole tekstowe]</p37_5>
       <p37_6>[Pole kwoty]</p37_6>
       <p37_7>[Pole kwoty]</p37_7>
       <p37_8>[Pole kwoty]</p37_8>
       <p37_9>[Pole kwoty]</p37_9>
       <p37_10>[Pole kwoty]</p37_10>
       <p38_1>[Pole tekstowe]</p38_1>
       <p38_2>[pole wielowierszowe]</p38_2>
       <p38_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38_3>
       <p38_4>[Pole kwoty]</p38_4>
       <p38_5>[Pole tekstowe]</p38_5>
       <p38_6>[Pole kwoty]</p38_6>
       <p38_7>[Pole kwoty]</p38_7>
       <p38_8>[Pole kwoty]</p38_8>
       <p38_9>[Pole kwoty]</p38_9>
       <p38_10>[Pole kwoty]</p38_10>
       <p39_1>[Pole tekstowe]</p39_1>
       <p39_2>[pole wielowierszowe]</p39_2>
       <p39_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p39_3>
       <p39_4>[Pole kwoty]</p39_4>
       <p39_5>[Pole tekstowe]</p39_5>
       <p39_6>[Pole kwoty]</p39_6>
       <p39_7>[Pole kwoty]</p39_7>
       <p39_8>[Pole kwoty]</p39_8>
       <p39_9>[Pole kwoty]</p39_9>
       <p39_10>[Pole kwoty]</p39_10>
       <p40_1>[Pole tekstowe]</p40_1>
       <p40_2>[pole wielowierszowe]</p40_2>
       <p40_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40_3>
       <p40_4>[Pole kwoty]</p40_4>
       <p40_5>[Pole tekstowe]</p40_5>
       <p40_6>[Pole kwoty]</p40_6>
       <p40_7>[Pole kwoty]</p40_7>
       <p40_8>[Pole kwoty]</p40_8>
       <p40_9>[Pole kwoty]</p40_9>
       <p40_10>[Pole kwoty]</p40_10>
       <p41_1>[Pole tekstowe]</p41_1>
       <p41_2>[pole wielowierszowe]</p41_2>
       <p41_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p41_3>
       <p41_4>[Pole kwoty]</p41_4>
       <p41_5>[Pole tekstowe]</p41_5>
       <p41_6>[Pole kwoty]</p41_6>
       <p41_7>[Pole kwoty]</p41_7>
       <p41_8>[Pole kwoty]</p41_8>
       <p41_9>[Pole kwoty]</p41_9>
       <p41_10>[Pole kwoty]</p41_10>
       <p43>[nazwaPelna]</p43>
       <p43_1>[Pole kwoty]</p43_1>
       <p43_2>[Pole kwoty]</p43_2>
       <p43_3>[Pole kwoty]</p43_3>
       <p43_4>[Pole kwoty]</p43_4>
       <p43_5>[Pole kwoty]</p43_5>
       <p44>[nazwaPelna]</p44>
       <p44_1>[Pole kwoty]</p44_1>
       <p44_2>[Pole kwoty]</p44_2>
       <p44_3>[Pole kwoty]</p44_3>
       <p44_4>[Pole kwoty]</p44_4>
       <p44_5>[Pole kwoty]</p44_5>
       <p45_1>[Pole kwoty]</p45_1>
       <p45_2>[Pole kwoty]</p45_2>
       <p45_3>[Pole kwoty]</p45_3>
       <p45_4>[Pole kwoty]</p45_4>
       <p45_5>[Pole kwoty]</p45_5>
       <p46_1>[Pole kwoty]</p46_1>
       <p46_3>[Pole kwoty]</p46_3>
       <p46_4>[Pole kwoty]</p46_4>
       <p46_5>[Pole kwoty]</p46_5>
       <p47>[pole wielowierszowe]</p47>
       <p46_6>[Pole kwoty]</p46_6>
       <p46_8>[Pole kwoty]</p46_8>
       <p46_9>[Pole kwoty]</p46_9>
       <p46_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_10>
       <p46_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_11>
       <p46_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46_12>
       <p48>[pole wielowierszowe]</p48>
       <p49>[pole wielowierszowe]</p49>
       <p50>[pole wielowierszowe]</p50>
       <p51>[pole wielowierszowe]</p51>
       <p52>[pole wielowierszowe]</p52>
       <p53>[pole wielowierszowe]</p53>
       <p54_>[Wartość wyboru w polu p54. Dostępne wartości: 1 ]</p54_>
       <p55_>[Wartość wyboru w polu p55. Dostępne wartości: 1 2 ]</p55_>
       <p56_>[Wartość wyboru w polu p56. Dostępne wartości: 1 2 ]</p56_>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: 1 2 ]</p57_>
       <p58_>[Wartość wyboru w polu p58. Dostępne wartości: 1 2 ]</p58_>
       <p59_>[Wartość wyboru w polu p59. Dostępne wartości: 1 2 ]</p59_>
       <p60>[Data wypełnienia]</p60>
       <p61_>[Wartość wyboru w polu p61. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p61_>
       <p2002>[pole wielowierszowe]</p2002>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OrzP-1</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6334332</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_1>Pełna nazwa testowa</p4_1>
       <p4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p5_1>30-10-1990</p5_1>
       <p5_2>30-10-1990</p5_2>
       <p6_1>Pełna nazwa testowa</p6_1>
       <p6_3>12345</p6_3>
       <p6_4>test pola tekstowego</p6_4>
       <p6_5_subfield_0>Poznań</p6_5_subfield_0>
       <p6_5_subfield_1>Strzelecka</p6_5_subfield_1>
       <p6_5_subfield_2>1</p6_5_subfield_2>
       <p6_5_subfield_3>1</p6_5_subfield_3>
       <p6_5_subfield_4>61-155</p6_5_subfield_4>
       <p6_5_subfield_5>Poznań</p6_5_subfield_5>
       <p7_1>Pełna nazwa testowa</p7_1>
       <p7_3>12345</p7_3>
       <p7_4>test pola tekstowego</p7_4>
       <p7_5_subfield_0>Poznań</p7_5_subfield_0>
       <p7_5_subfield_1>Strzelecka</p7_5_subfield_1>
       <p7_5_subfield_2>1</p7_5_subfield_2>
       <p7_5_subfield_3>1</p7_5_subfield_3>
       <p7_5_subfield_4>61-155</p7_5_subfield_4>
       <p7_5_subfield_5>Poznań</p7_5_subfield_5>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9_1>Pełna nazwa testowa</p9_1>
       <p9_2_subfield_0>Poznań</p9_2_subfield_0>
       <p9_2_subfield_1>Strzelecka</p9_2_subfield_1>
       <p9_2_subfield_2>1</p9_2_subfield_2>
       <p9_2_subfield_3>1</p9_2_subfield_3>
       <p9_2_subfield_4>61-155</p9_2_subfield_4>
       <p9_2_subfield_5>Poznań</p9_2_subfield_5>
       <p9_4>500600400</p9_4>
       <p9_5>test pola tekstowego</p9_5>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12>to jest pole wielowierszowe</p12>
       <p13>to jest pole wielowierszowe</p13>
       <p14>to jest pole wielowierszowe</p14>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18_1>to jest pole wielowierszowe</p18_1>
       <p18_2>to jest pole wielowierszowe</p18_2>
       <p18_3>to jest pole wielowierszowe</p18_3>
       <p18_4>to jest pole wielowierszowe</p18_4>
       <p18_5>to jest pole wielowierszowe</p18_5>
       <p18_6>to jest pole wielowierszowe</p18_6>
       <p18_7>to jest pole wielowierszowe</p18_7>
       <p18_8>to jest pole wielowierszowe</p18_8>
       <p18_9>to jest pole wielowierszowe</p18_9>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <p19_1></p19_1>
       <p20_0>test pola tekstowego</p20_0>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p20_2>to jest pole wielowierszowe</p20_2>
       <p20_3>to jest pole wielowierszowe</p20_3>
       <p20_1>to jest pole wielowierszowe</p20_1>
       <p21_0>test pola tekstowego</p21_0>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p21_2>to jest pole wielowierszowe</p21_2>
       <p21_3>to jest pole wielowierszowe</p21_3>
       <p21_1>to jest pole wielowierszowe</p21_1>
       <p22_0>test pola tekstowego</p22_0>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <p22_2>to jest pole wielowierszowe</p22_2>
       <p22_3>to jest pole wielowierszowe</p22_3>
       <p22_1>to jest pole wielowierszowe</p22_1>
       <p23_0>test pola tekstowego</p23_0>
       <p23>to jest pole wielowierszowe</p23>
       <p23_2>to jest pole wielowierszowe</p23_2>
       <p23_3>to jest pole wielowierszowe</p23_3>
       <p23_1>to jest pole wielowierszowe</p23_1>
       <p24_0>test pola tekstowego</p24_0>
       <p24>to jest pole wielowierszowe</p24>
       <p24_2>to jest pole wielowierszowe</p24_2>
       <p24_3>to jest pole wielowierszowe</p24_3>
       <p24_1>to jest pole wielowierszowe</p24_1>
       <p25_0>test pola tekstowego</p25_0>
       <p25>to jest pole wielowierszowe</p25>
       <p25_2>to jest pole wielowierszowe</p25_2>
       <p25_3>to jest pole wielowierszowe</p25_3>
       <p25_1>to jest pole wielowierszowe</p25_1>
       <p26></p26>
       <p27_1>Pełna nazwa testowa</p27_1>
       <p28_1>test pola tekstowego</p28_1>
       <p28_2>to jest pole wielowierszowe</p28_2>
       <p28_3>10</p28_3>
       <p28_4>10</p28_4>
       <p28_5>test pola tekstowego</p28_5>
       <p28_6>10</p28_6>
       <p28_7>10</p28_7>
       <p28_8>10</p28_8>
       <p28_9>10</p28_9>
       <p28_10>10</p28_10>
       <p28_11>test pola tekstowego</p28_11>
       <p29_1>test pola tekstowego</p29_1>
       <p29_2>to jest pole wielowierszowe</p29_2>
       <p29_3>10</p29_3>
       <p29_4>10</p29_4>
       <p29_5>test pola tekstowego</p29_5>
       <p29_6>10</p29_6>
       <p29_7>10</p29_7>
       <p29_8>10</p29_8>
       <p29_9>10</p29_9>
       <p29_10>10</p29_10>
       <p29_11>test pola tekstowego</p29_11>
       <p30_1>test pola tekstowego</p30_1>
       <p30_2>to jest pole wielowierszowe</p30_2>
       <p30_3>10</p30_3>
       <p30_4>10</p30_4>
       <p30_5>test pola tekstowego</p30_5>
       <p30_6>10</p30_6>
       <p30_7>10</p30_7>
       <p30_8>10</p30_8>
       <p30_9>10</p30_9>
       <p30_10>10</p30_10>
       <p30_11>test pola tekstowego</p30_11>
       <p31_1>test pola tekstowego</p31_1>
       <p31_2>to jest pole wielowierszowe</p31_2>
       <p31_3>10</p31_3>
       <p31_4>10</p31_4>
       <p31_5>test pola tekstowego</p31_5>
       <p31_6>10</p31_6>
       <p31_7>10</p31_7>
       <p31_8>10</p31_8>
       <p31_9>10</p31_9>
       <p31_10>10</p31_10>
       <p31_11>test pola tekstowego</p31_11>
       <p32_1>test pola tekstowego</p32_1>
       <p32_2>to jest pole wielowierszowe</p32_2>
       <p32_3>10</p32_3>
       <p32_4>10</p32_4>
       <p32_5>test pola tekstowego</p32_5>
       <p32_6>10</p32_6>
       <p32_7>10</p32_7>
       <p32_8>10</p32_8>
       <p32_9>10</p32_9>
       <p32_10>10</p32_10>
       <p32_11>test pola tekstowego</p32_11>
       <p33_1>test pola tekstowego</p33_1>
       <p33_2>to jest pole wielowierszowe</p33_2>
       <p33_3>10</p33_3>
       <p33_4>10</p33_4>
       <p33_5>test pola tekstowego</p33_5>
       <p33_6>10</p33_6>
       <p33_7>10</p33_7>
       <p33_8>10</p33_8>
       <p33_9>10</p33_9>
       <p33_10>10</p33_10>
       <p33_11>test pola tekstowego</p33_11>
       <p34_6>test pola tekstowego</p34_6>
       <p35_1>Pełna nazwa testowa</p35_1>
       <p36_1>test pola tekstowego</p36_1>
       <p36_2>to jest pole wielowierszowe</p36_2>
       <p36_3>10</p36_3>
       <p36_4>10</p36_4>
       <p36_5>test pola tekstowego</p36_5>
       <p36_6>10</p36_6>
       <p36_7>10</p36_7>
       <p36_8>10</p36_8>
       <p36_9>10</p36_9>
       <p36_10>10</p36_10>
       <p37_1>test pola tekstowego</p37_1>
       <p37_2>to jest pole wielowierszowe</p37_2>
       <p37_3>10</p37_3>
       <p37_4>10</p37_4>
       <p37_5>test pola tekstowego</p37_5>
       <p37_6>10</p37_6>
       <p37_7>10</p37_7>
       <p37_8>10</p37_8>
       <p37_9>10</p37_9>
       <p37_10>10</p37_10>
       <p38_1>test pola tekstowego</p38_1>
       <p38_2>to jest pole wielowierszowe</p38_2>
       <p38_3>10</p38_3>
       <p38_4>10</p38_4>
       <p38_5>test pola tekstowego</p38_5>
       <p38_6>10</p38_6>
       <p38_7>10</p38_7>
       <p38_8>10</p38_8>
       <p38_9>10</p38_9>
       <p38_10>10</p38_10>
       <p39_1>test pola tekstowego</p39_1>
       <p39_2>to jest pole wielowierszowe</p39_2>
       <p39_3>10</p39_3>
       <p39_4>10</p39_4>
       <p39_5>test pola tekstowego</p39_5>
       <p39_6>10</p39_6>
       <p39_7>10</p39_7>
       <p39_8>10</p39_8>
       <p39_9>10</p39_9>
       <p39_10>10</p39_10>
       <p40_1>test pola tekstowego</p40_1>
       <p40_2>to jest pole wielowierszowe</p40_2>
       <p40_3>10</p40_3>
       <p40_4>10</p40_4>
       <p40_5>test pola tekstowego</p40_5>
       <p40_6>10</p40_6>
       <p40_7>10</p40_7>
       <p40_8>10</p40_8>
       <p40_9>10</p40_9>
       <p40_10>10</p40_10>
       <p41_1>test pola tekstowego</p41_1>
       <p41_2>to jest pole wielowierszowe</p41_2>
       <p41_3>10</p41_3>
       <p41_4>10</p41_4>
       <p41_5>test pola tekstowego</p41_5>
       <p41_6>10</p41_6>
       <p41_7>10</p41_7>
       <p41_8>10</p41_8>
       <p41_9>10</p41_9>
       <p41_10>10</p41_10>
       <p43>Pełna nazwa testowa</p43>
       <p43_1>10</p43_1>
       <p43_2>10</p43_2>
       <p43_3>10</p43_3>
       <p43_4>10</p43_4>
       <p43_5>10</p43_5>
       <p44>Pełna nazwa testowa</p44>
       <p44_1>10</p44_1>
       <p44_2>10</p44_2>
       <p44_3>10</p44_3>
       <p44_4>10</p44_4>
       <p44_5>10</p44_5>
       <p45_1>10</p45_1>
       <p45_2>10</p45_2>
       <p45_3>10</p45_3>
       <p45_4>10</p45_4>
       <p45_5>10</p45_5>
       <p46_1>10</p46_1>
       <p46_3>10</p46_3>
       <p46_4>10</p46_4>
       <p46_5>10</p46_5>
       <p47>to jest pole wielowierszowe</p47>
       <p46_6>10</p46_6>
       <p46_8>10</p46_8>
       <p46_9>10</p46_9>
       <p46_10>10</p46_10>
       <p46_11>10</p46_11>
       <p46_12>10</p46_12>
       <p48>to jest pole wielowierszowe</p48>
       <p49>to jest pole wielowierszowe</p49>
       <p50>to jest pole wielowierszowe</p50>
       <p51>to jest pole wielowierszowe</p51>
       <p52>to jest pole wielowierszowe</p52>
       <p53>to jest pole wielowierszowe</p53>
       <p54_>1</p54_>
       <p55_>1</p55_>
       <p56_>1</p56_>
       <p57_>1</p57_>
       <p58_>1</p58_>
       <p59_>1</p59_>
       <p60>30-10-2014</p60>
       <p61_>1</p61_>
       <p2002>to jest pole wielowierszowe</p2002>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>