Pola formularza

Formularz: Pkk Przewidywana kalkulacja kosztówPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6334480</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_5>[NIP]</p0_5>
       <p1>[rok]</p1>
       <p2>[nazwaPelna]</p2>
       <p3_1>[Pole tekstowe]</p3_1>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_3>
       <p3_4>[Pole kwoty]</p3_4>
       <p3_5>[Pole tekstowe]</p3_5>
       <p3_6>[Pole kwoty]</p3_6>
       <p3_7>[Pole kwoty]</p3_7>
       <p3_8>[Pole kwoty]</p3_8>
       <p3_9>[Pole kwoty]</p3_9>
       <p3_10>[Pole kwoty]</p3_10>
       <p3_11>[Pole tekstowe]</p3_11>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p4_2>[pole wielowierszowe]</p4_2>
       <p4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4_3>
       <p4_4>[Pole kwoty]</p4_4>
       <p4_5>[Pole tekstowe]</p4_5>
       <p4_6>[Pole kwoty]</p4_6>
       <p4_7>[Pole kwoty]</p4_7>
       <p4_8>[Pole kwoty]</p4_8>
       <p4_9>[Pole kwoty]</p4_9>
       <p4_10>[Pole kwoty]</p4_10>
       <p4_11>[Pole tekstowe]</p4_11>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p5_2>[pole wielowierszowe]</p5_2>
       <p5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p5_3>
       <p5_4>[Pole kwoty]</p5_4>
       <p5_5>[Pole tekstowe]</p5_5>
       <p5_6>[Pole kwoty]</p5_6>
       <p5_7>[Pole kwoty]</p5_7>
       <p5_8>[Pole kwoty]</p5_8>
       <p5_9>[Pole kwoty]</p5_9>
       <p5_10>[Pole kwoty]</p5_10>
       <p5_11>[Pole tekstowe]</p5_11>
       <p6_1>[Pole tekstowe]</p6_1>
       <p6_2>[pole wielowierszowe]</p6_2>
       <p6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_3>
       <p6_4>[Pole kwoty]</p6_4>
       <p6_5>[Pole tekstowe]</p6_5>
       <p6_6>[Pole kwoty]</p6_6>
       <p6_7>[Pole kwoty]</p6_7>
       <p6_8>[Pole kwoty]</p6_8>
       <p6_9>[Pole kwoty]</p6_9>
       <p6_10>[Pole kwoty]</p6_10>
       <p6_11>[Pole tekstowe]</p6_11>
       <p7_1>[Pole tekstowe]</p7_1>
       <p7_2>[pole wielowierszowe]</p7_2>
       <p7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p7_3>
       <p7_4>[Pole kwoty]</p7_4>
       <p7_5>[Pole tekstowe]</p7_5>
       <p7_6>[Pole kwoty]</p7_6>
       <p7_7>[Pole kwoty]</p7_7>
       <p7_8>[Pole kwoty]</p7_8>
       <p7_9>[Pole kwoty]</p7_9>
       <p7_10>[Pole kwoty]</p7_10>
       <p7_11>[Pole tekstowe]</p7_11>
       <p8_6>[Pole tekstowe]</p8_6>
       <p9_1>[nazwaPelna]</p9_1>
       <p10_1>[Pole tekstowe]</p10_1>
       <p10_2>[pole wielowierszowe]</p10_2>
       <p10_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10_3>
       <p10_4>[Pole kwoty]</p10_4>
       <p10_5>[Pole tekstowe]</p10_5>
       <p10_6>[Pole kwoty]</p10_6>
       <p10_7>[Pole kwoty]</p10_7>
       <p10_8>[Pole kwoty]</p10_8>
       <p10_9>[Pole kwoty]</p10_9>
       <p10_10>[Pole kwoty]</p10_10>
       <p11_1>[Pole tekstowe]</p11_1>
       <p11_2>[pole wielowierszowe]</p11_2>
       <p11_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p11_3>
       <p11_4>[Pole kwoty]</p11_4>
       <p11_5>[Pole tekstowe]</p11_5>
       <p11_6>[Pole kwoty]</p11_6>
       <p11_7>[Pole kwoty]</p11_7>
       <p11_8>[Pole kwoty]</p11_8>
       <p11_9>[Pole kwoty]</p11_9>
       <p11_10>[Pole kwoty]</p11_10>
       <p12_1>[Pole tekstowe]</p12_1>
       <p12_2>[pole wielowierszowe]</p12_2>
       <p12_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12_3>
       <p12_4>[Pole kwoty]</p12_4>
       <p12_5>[Pole tekstowe]</p12_5>
       <p12_6>[Pole kwoty]</p12_6>
       <p12_7>[Pole kwoty]</p12_7>
       <p12_8>[Pole kwoty]</p12_8>
       <p12_9>[Pole kwoty]</p12_9>
       <p12_10>[Pole kwoty]</p12_10>
       <p13_1>[Pole tekstowe]</p13_1>
       <p13_2>[pole wielowierszowe]</p13_2>
       <p13_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13_3>
       <p13_4>[Pole kwoty]</p13_4>
       <p13_5>[Pole tekstowe]</p13_5>
       <p13_6>[Pole kwoty]</p13_6>
       <p13_7>[Pole kwoty]</p13_7>
       <p13_8>[Pole kwoty]</p13_8>
       <p13_9>[Pole kwoty]</p13_9>
       <p13_10>[Pole kwoty]</p13_10>
       <p14_1>[Pole tekstowe]</p14_1>
       <p14_2>[pole wielowierszowe]</p14_2>
       <p14_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p14_3>
       <p14_4>[Pole kwoty]</p14_4>
       <p14_5>[Pole tekstowe]</p14_5>
       <p14_6>[Pole kwoty]</p14_6>
       <p14_7>[Pole kwoty]</p14_7>
       <p14_8>[Pole kwoty]</p14_8>
       <p14_9>[Pole kwoty]</p14_9>
       <p14_10>[Pole kwoty]</p14_10>
       <p15_1>[Pole tekstowe]</p15_1>
       <p15_2>[pole wielowierszowe]</p15_2>
       <p15_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15_3>
       <p15_4>[Pole kwoty]</p15_4>
       <p15_5>[Pole tekstowe]</p15_5>
       <p15_6>[Pole kwoty]</p15_6>
       <p15_7>[Pole kwoty]</p15_7>
       <p15_8>[Pole kwoty]</p15_8>
       <p15_9>[Pole kwoty]</p15_9>
       <p15_10>[Pole kwoty]</p15_10>
       <p17>[nazwaPelna]</p17>
       <p17_1>[Pole kwoty]</p17_1>
       <p17_2>[Pole kwoty]</p17_2>
       <p17_3>[Pole kwoty]</p17_3>
       <p17_4>[Pole kwoty]</p17_4>
       <p17_5>[Pole kwoty]</p17_5>
       <p18>[nazwaPelna]</p18>
       <p18_1>[Pole kwoty]</p18_1>
       <p18_2>[Pole kwoty]</p18_2>
       <p18_3>[Pole kwoty]</p18_3>
       <p18_4>[Pole kwoty]</p18_4>
       <p18_5>[Pole kwoty]</p18_5>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Pkk</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6334480</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_5>8875155741</p0_5>
       <p1></p1>
       <p2>Pełna nazwa testowa</p2>
       <p3_1>test pola tekstowego</p3_1>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_3>10</p3_3>
       <p3_4>10</p3_4>
       <p3_5>test pola tekstowego</p3_5>
       <p3_6>10</p3_6>
       <p3_7>10</p3_7>
       <p3_8>10</p3_8>
       <p3_9>10</p3_9>
       <p3_10>10</p3_10>
       <p3_11>test pola tekstowego</p3_11>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p4_5>test pola tekstowego</p4_5>
       <p4_6>10</p4_6>
       <p4_7>10</p4_7>
       <p4_8>10</p4_8>
       <p4_9>10</p4_9>
       <p4_10>10</p4_10>
       <p4_11>test pola tekstowego</p4_11>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p5_2>to jest pole wielowierszowe</p5_2>
       <p5_3>10</p5_3>
       <p5_4>10</p5_4>
       <p5_5>test pola tekstowego</p5_5>
       <p5_6>10</p5_6>
       <p5_7>10</p5_7>
       <p5_8>10</p5_8>
       <p5_9>10</p5_9>
       <p5_10>10</p5_10>
       <p5_11>test pola tekstowego</p5_11>
       <p6_1>test pola tekstowego</p6_1>
       <p6_2>to jest pole wielowierszowe</p6_2>
       <p6_3>10</p6_3>
       <p6_4>10</p6_4>
       <p6_5>test pola tekstowego</p6_5>
       <p6_6>10</p6_6>
       <p6_7>10</p6_7>
       <p6_8>10</p6_8>
       <p6_9>10</p6_9>
       <p6_10>10</p6_10>
       <p6_11>test pola tekstowego</p6_11>
       <p7_1>test pola tekstowego</p7_1>
       <p7_2>to jest pole wielowierszowe</p7_2>
       <p7_3>10</p7_3>
       <p7_4>10</p7_4>
       <p7_5>test pola tekstowego</p7_5>
       <p7_6>10</p7_6>
       <p7_7>10</p7_7>
       <p7_8>10</p7_8>
       <p7_9>10</p7_9>
       <p7_10>10</p7_10>
       <p7_11>test pola tekstowego</p7_11>
       <p8_6>test pola tekstowego</p8_6>
       <p9_1>Pełna nazwa testowa</p9_1>
       <p10_1>test pola tekstowego</p10_1>
       <p10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2>
       <p10_3>10</p10_3>
       <p10_4>10</p10_4>
       <p10_5>test pola tekstowego</p10_5>
       <p10_6>10</p10_6>
       <p10_7>10</p10_7>
       <p10_8>10</p10_8>
       <p10_9>10</p10_9>
       <p10_10>10</p10_10>
       <p11_1>test pola tekstowego</p11_1>
       <p11_2>to jest pole wielowierszowe</p11_2>
       <p11_3>10</p11_3>
       <p11_4>10</p11_4>
       <p11_5>test pola tekstowego</p11_5>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p11_7>10</p11_7>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p11_9>10</p11_9>
       <p11_10>10</p11_10>
       <p12_1>test pola tekstowego</p12_1>
       <p12_2>to jest pole wielowierszowe</p12_2>
       <p12_3>10</p12_3>
       <p12_4>10</p12_4>
       <p12_5>test pola tekstowego</p12_5>
       <p12_6>10</p12_6>
       <p12_7>10</p12_7>
       <p12_8>10</p12_8>
       <p12_9>10</p12_9>
       <p12_10>10</p12_10>
       <p13_1>test pola tekstowego</p13_1>
       <p13_2>to jest pole wielowierszowe</p13_2>
       <p13_3>10</p13_3>
       <p13_4>10</p13_4>
       <p13_5>test pola tekstowego</p13_5>
       <p13_6>10</p13_6>
       <p13_7>10</p13_7>
       <p13_8>10</p13_8>
       <p13_9>10</p13_9>
       <p13_10>10</p13_10>
       <p14_1>test pola tekstowego</p14_1>
       <p14_2>to jest pole wielowierszowe</p14_2>
       <p14_3>10</p14_3>
       <p14_4>10</p14_4>
       <p14_5>test pola tekstowego</p14_5>
       <p14_6>10</p14_6>
       <p14_7>10</p14_7>
       <p14_8>10</p14_8>
       <p14_9>10</p14_9>
       <p14_10>10</p14_10>
       <p15_1>test pola tekstowego</p15_1>
       <p15_2>to jest pole wielowierszowe</p15_2>
       <p15_3>10</p15_3>
       <p15_4>10</p15_4>
       <p15_5>test pola tekstowego</p15_5>
       <p15_6>10</p15_6>
       <p15_7>10</p15_7>
       <p15_8>10</p15_8>
       <p15_9>10</p15_9>
       <p15_10>10</p15_10>
       <p17>Pełna nazwa testowa</p17>
       <p17_1>10</p17_1>
       <p17_2>10</p17_2>
       <p17_3>10</p17_3>
       <p17_4>10</p17_4>
       <p17_5>10</p17_5>
       <p18>Pełna nazwa testowa</p18>
       <p18_1>10</p18_1>
       <p18_2>10</p18_2>
       <p18_3>10</p18_3>
       <p18_4>10</p18_4>
       <p18_5>10</p18_5>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>