Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS UWPN (archiwalny) Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwachPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6336295</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1_1_subfield_0>[imię]</p1_1_1_subfield_0>
       <p1_1_1_subfield_1>[drugie imię]</p1_1_1_subfield_1>
       <p1_1_2>[nazwisko]</p1_1_2>
       <p1_2_1>[PESEL]</p1_2_1>
       <p1_2_2>[NIP]</p1_2_2>
       <p1_2_3>[PaszportNumer]</p1_2_3>
       <p1_3>[obywatelstwo]</p1_3>
       <p1_4>[miejsceUrodzenia]</p1_4>
       <p2_1>[nazwaPelna]</p2_1>
       <p2_2_1>[NIP]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[REGON]</p2_2_2>
       <p2_3_subfield_0>[miejscowość]</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>[ulica]</p2_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_2>[nr domu]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p2_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p2_3_subfield_4>
       <p2_3_subfield_5>[poczta]</p2_3_subfield_5>
       <p4_1>[nazwaPelna]</p4_1>
       <p4_1_1>[Ulica]</p4_1_1>
       <p4_1_2>[NrDomu]</p4_1_2>
       <p4_1_3>[NrLokalu]</p4_1_3>
       <p4_1_4>[Miejscowosc]</p4_1_4>
       <p4_1_5>[KodPocztowy]</p4_1_5>
       <p4_1_6>[KodKraju]</p4_1_6>
       <p4_2>[nazwaPelna]</p4_2>
       <p4_2_1>[Ulica]</p4_2_1>
       <p4_2_2>[NrDomu]</p4_2_2>
       <p4_2_3>[NrLokalu]</p4_2_3>
       <p4_2_4>[Miejscowosc]</p4_2_4>
       <p4_2_5>[KodPocztowy]</p4_2_5>
       <p4_2_6>[KodKraju]</p4_2_6>
       <p4_3>[nazwaPelna]</p4_3>
       <p4_3_1>[Ulica]</p4_3_1>
       <p4_3_2>[NrDomu]</p4_3_2>
       <p4_3_3>[NrLokalu]</p4_3_3>
       <p4_3_4>[Miejscowosc]</p4_3_4>
       <p4_3_5>[KodPocztowy]</p4_3_5>
       <p4_3_6>[KodKraju]</p4_3_6>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_>
       <p6_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_1>
       <p6_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_2>
       <p6_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_3>
       <p6_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_1_4>
       <p6_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2_1>
       <p6_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2_2>
       <p6_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2_3>
       <p6_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p6_2_4>
       <p7_1>[data]</p7_1>
       <p7_2>[data]</p7_2>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]</p8_>
       <p9>[data]</p9>
       <p10_1>[Miejscowość wypełnienia]</p10_1>
       <p10_2>[Data wypełnienia]</p10_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS UWPN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6336295</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1_1_subfield_0>Jan</p1_1_1_subfield_0>
       <p1_1_1_subfield_1>Stefan</p1_1_1_subfield_1>
       <p1_1_2>Kowalski</p1_1_2>
       <p1_2_1>23050608219</p1_2_1>
       <p1_2_2>8875155741</p1_2_2>
       <p1_2_3>DI3148049</p1_2_3>
       <p1_3>polskie</p1_3>
       <p1_4>Poznań</p1_4>
       <p2_1>Pełna nazwa testowa</p2_1>
       <p2_2_1>8875155741</p2_2_1>
       <p2_2_2>773461194</p2_2_2>
       <p2_3_subfield_0>Poznań</p2_3_subfield_0>
       <p2_3_subfield_1>Strzelecka</p2_3_subfield_1>
       <p2_3_subfield_2>1</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>1</p2_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_4>61-155</p2_3_subfield_4>
       <p2_3_subfield_5>Poznań</p2_3_subfield_5>
       <p4_1>Pełna nazwa testowa</p4_1>
       <p4_1_1>Strzelecka</p4_1_1>
       <p4_1_2>1</p4_1_2>
       <p4_1_3>1</p4_1_3>
       <p4_1_4>Poznań</p4_1_4>
       <p4_1_5>61-155</p4_1_5>
       <p4_1_6>PL</p4_1_6>
       <p4_2>Pełna nazwa testowa</p4_2>
       <p4_2_1>Strzelecka</p4_2_1>
       <p4_2_2>1</p4_2_2>
       <p4_2_3>1</p4_2_3>
       <p4_2_4>Poznań</p4_2_4>
       <p4_2_5>61-155</p4_2_5>
       <p4_2_6>PL</p4_2_6>
       <p4_3>Pełna nazwa testowa</p4_3>
       <p4_3_1>Strzelecka</p4_3_1>
       <p4_3_2>1</p4_3_2>
       <p4_3_3>1</p4_3_3>
       <p4_3_4>Poznań</p4_3_4>
       <p4_3_5>61-155</p4_3_5>
       <p4_3_6>PL</p4_3_6>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_1_1>10</p6_1_1>
       <p6_1_2>10</p6_1_2>
       <p6_1_3>10</p6_1_3>
       <p6_1_4>10</p6_1_4>
       <p6_2_1>10</p6_2_1>
       <p6_2_2>10</p6_2_2>
       <p6_2_3>10</p6_2_3>
       <p6_2_4>10</p6_2_4>
       <p7_1>30-10-1990</p7_1>
       <p7_2>30-10-1990</p7_2>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10_1>Poznań</p10_1>
       <p10_2>30-10-2014</p10_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>