Pola formularza

Formularz: ZP-WR Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej rękiPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6337069</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <ps1>[Pole tekstowe]</ps1>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_7>[nazwaPelna]</p1_7>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_8_subfield_0>[miejscowość]</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>[ulica]</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>[nr domu]</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>[nr lokalu]</p1_8_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_9_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>[poczta]</p1_9_subfield_1>
       <p1_4>[Telefon]</p1_4>
       <p1_10>[Telefon]</p1_10>
       <p1_5>[Mail]</p1_5>
       <p1_11>[Mail]</p1_11>
       <p1_6>[Faks]</p1_6>
       <p1_12>[Faks]</p1_12>
       <p1_13>[nazwaPelna]</p1_13>
       <p1_14_subfield_0>[miejscowość]</p1_14_subfield_0>
       <p1_14_subfield_1>[ulica]</p1_14_subfield_1>
       <p1_14_subfield_2>[nr domu]</p1_14_subfield_2>
       <p1_14_subfield_3>[nr lokalu]</p1_14_subfield_3>
       <p1_15_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_15_subfield_0>
       <p1_15_subfield_1>[poczta]</p1_15_subfield_1>
       <p1_16>[Telefon]</p1_16>
       <p1_18>[Faks]</p1_18>
       <p1_17>[Mail]</p1_17>
       <p1_19>[nazwaPelna]</p1_19>
       <p1_20_subfield_0>[miejscowość]</p1_20_subfield_0>
       <p1_20_subfield_1>[ulica]</p1_20_subfield_1>
       <p1_20_subfield_2>[nr domu]</p1_20_subfield_2>
       <p1_20_subfield_3>[nr lokalu]</p1_20_subfield_3>
       <p1_21_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_21_subfield_0>
       <p1_21_subfield_1>[poczta]</p1_21_subfield_1>
       <p1_22>[Telefon]</p1_22>
       <p1_24>[Faks]</p1_24>
       <p1_23>[Mail]</p1_23>
       <p1_25>[Pole tekstowe]</p1_25>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p2_2_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_1>
       <p2_3>[Pole kwoty]</p2_3>
       <p2_4>[Pole kwoty]</p2_4>
       <p2_2_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_2>
       <p2_5>[Pole kwoty]</p2_5>
       <p2_6>[Pole kwoty]</p2_6>
       <p2_2_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_3>
       <p2_7>[Pole kwoty]</p2_7>
       <p2_8>[Pole kwoty]</p2_8>
       <p2_9>[Pole kwoty]</p2_9>
       <p2_10>[Pole kwoty]</p2_10>
       <p2_11>[data]</p2_11>
       <p2_12>[pole wielowierszowe]</p2_12>
       <p2_13_>[Wartość wyboru w polu p2_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_13_>
       <p2_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_14>
       <p2_15>[pole wielowierszowe]</p2_15>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_3>[pole wielowierszowe]</p3_3>
       <p3_4>[pole wielowierszowe]</p3_4>
       <p3_5_>[Wartość wyboru w polu p3_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5_>
       <p3_6>[pole wielowierszowe]</p3_6>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5_1_subfield_0>[imię]</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_1_subfield_1>
       <p5_2_subfield_0>[imię]</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>[nazwisko]</p5_2_subfield_1>
       <p5_3_subfield_0>[imię]</p5_3_subfield_0>
       <p5_3_subfield_1>[nazwisko]</p5_3_subfield_1>
       <p5_4_>[Wartość wyboru w polu p5_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_4_>
       <p5_5>[pole wielowierszowe]</p5_5>
       <p5_6_>[Wartość wyboru w polu p5_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_6_>
       <p5_7_subfield_0>[imię]</p5_7_subfield_0>
       <p5_7_subfield_1>[nazwisko]</p5_7_subfield_1>
       <p5_8_>[Wartość wyboru w polu p5_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_8_>
       <p5_9>[data]</p5_9>
       <p5_10>[Pole tekstowe]</p5_10>
       <p5_11_subfield_0>[imię]</p5_11_subfield_0>
       <p5_11_subfield_1>[nazwisko]</p5_11_subfield_1>
       <p5_12_subfield_0>[imię]</p5_12_subfield_0>
       <p5_12_subfield_1>[nazwisko]</p5_12_subfield_1>
       <p5_13_subfield_0>[imię]</p5_13_subfield_0>
       <p5_13_subfield_1>[nazwisko]</p5_13_subfield_1>
       <p5_14_subfield_0>[imię]</p5_14_subfield_0>
       <p5_14_subfield_1>[nazwisko]</p5_14_subfield_1>
       <p5_15_subfield_0>[imię]</p5_15_subfield_0>
       <p5_15_subfield_1>[nazwisko]</p5_15_subfield_1>
       <p5_16>[Pole tekstowe]</p5_16>
       <p5_17_subfield_0>[imię]</p5_17_subfield_0>
       <p5_17_subfield_1>[nazwisko]</p5_17_subfield_1>
       <p5_18>[Pole tekstowe]</p5_18>
       <p5_19_subfield_0>[imię]</p5_19_subfield_0>
       <p5_19_subfield_1>[nazwisko]</p5_19_subfield_1>
       <p5_20>[Pole tekstowe]</p5_20>
       <p5_21_subfield_0>[imię]</p5_21_subfield_0>
       <p5_21_subfield_1>[nazwisko]</p5_21_subfield_1>
       <p5_22>[Pole tekstowe]</p5_22>
       <p5_23_>[Wartość wyboru w polu p5_23. Dostępne wartości: 1 ]</p5_23_>
       <p5_24_subfield_0>[imię]</p5_24_subfield_0>
       <p5_24_subfield_1>[nazwisko]</p5_24_subfield_1>
       <p5_25_subfield_0>[imię]</p5_25_subfield_0>
       <p5_25_subfield_1>[nazwisko]</p5_25_subfield_1>
       <p5_26_subfield_0>[imię]</p5_26_subfield_0>
       <p5_26_subfield_1>[nazwisko]</p5_26_subfield_1>
       <p5_27>[Pole tekstowe]</p5_27>
       <p5_28_subfield_0>[imię]</p5_28_subfield_0>
       <p5_28_subfield_1>[nazwisko]</p5_28_subfield_1>
       <p5_29>[Pole tekstowe]</p5_29>
       <p5_30_subfield_0>[imię]</p5_30_subfield_0>
       <p5_30_subfield_1>[nazwisko]</p5_30_subfield_1>
       <p5_31>[Pole tekstowe]</p5_31>
       <p5_32_subfield_0>[imię]</p5_32_subfield_0>
       <p5_32_subfield_1>[nazwisko]</p5_32_subfield_1>
       <p5_33_subfield_0>[imię]</p5_33_subfield_0>
       <p5_33_subfield_1>[nazwisko]</p5_33_subfield_1>
       <p5_34_subfield_0>[imię]</p5_34_subfield_0>
       <p5_34_subfield_1>[nazwisko]</p5_34_subfield_1>
       <p5_35_subfield_0>[imię]</p5_35_subfield_0>
       <p5_35_subfield_1>[nazwisko]</p5_35_subfield_1>
       <p5_36_subfield_0>[imię]</p5_36_subfield_0>
       <p5_36_subfield_1>[nazwisko]</p5_36_subfield_1>
       <p5_37_subfield_0>[imię]</p5_37_subfield_0>
       <p5_37_subfield_1>[nazwisko]</p5_37_subfield_1>
       <p5_38_subfield_0>[imię]</p5_38_subfield_0>
       <p5_38_subfield_1>[nazwisko]</p5_38_subfield_1>
       <p5_39_subfield_0>[imię]</p5_39_subfield_0>
       <p5_39_subfield_1>[nazwisko]</p5_39_subfield_1>
       <p5_40_subfield_0>[imię]</p5_40_subfield_0>
       <p5_40_subfield_1>[nazwisko]</p5_40_subfield_1>
       <p5_41_subfield_0>[imię]</p5_41_subfield_0>
       <p5_41_subfield_1>[nazwisko]</p5_41_subfield_1>
       <p5_42_subfield_0>[imię]</p5_42_subfield_0>
       <p5_42_subfield_1>[nazwisko]</p5_42_subfield_1>
       <p5_43_subfield_0>[imię]</p5_43_subfield_0>
       <p5_43_subfield_1>[nazwisko]</p5_43_subfield_1>
       <p5_44_subfield_0>[imię]</p5_44_subfield_0>
       <p5_44_subfield_1>[nazwisko]</p5_44_subfield_1>
       <p5_45_subfield_0>[imię]</p5_45_subfield_0>
       <p5_45_subfield_1>[nazwisko]</p5_45_subfield_1>
       <p5_46_subfield_0>[imię]</p5_46_subfield_0>
       <p5_46_subfield_1>[nazwisko]</p5_46_subfield_1>
       <p5_47_subfield_0>[imię]</p5_47_subfield_0>
       <p5_47_subfield_1>[nazwisko]</p5_47_subfield_1>
       <p5_48>[Pole tekstowe]</p5_48>
       <p5_49_subfield_0>[imię]</p5_49_subfield_0>
       <p5_49_subfield_1>[nazwisko]</p5_49_subfield_1>
       <p5_50>[Pole tekstowe]</p5_50>
       <p5_51_subfield_0>[imię]</p5_51_subfield_0>
       <p5_51_subfield_1>[nazwisko]</p5_51_subfield_1>
       <p5_52>[Pole tekstowe]</p5_52>
       <p5_53>[pole wielowierszowe]</p5_53>
       <p5_54_>[Wartość wyboru w polu p5_54. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_54_>
       <p5_55_subfield_0>[imię]</p5_55_subfield_0>
       <p5_55_subfield_1>[nazwisko]</p5_55_subfield_1>
       <p5_56>[Pole tekstowe]</p5_56>
       <p5_57_subfield_0>[imię]</p5_57_subfield_0>
       <p5_57_subfield_1>[nazwisko]</p5_57_subfield_1>
       <p5_58>[Pole tekstowe]</p5_58>
       <p5_59_subfield_0>[imię]</p5_59_subfield_0>
       <p5_59_subfield_1>[nazwisko]</p5_59_subfield_1>
       <p5_60>[Pole tekstowe]</p5_60>
       <p6_1>[data]</p6_1>
       <p6_2>[pole wielowierszowe]</p6_2>
       <p6_3_subfield_0>[miejscowość]</p6_3_subfield_0>
       <p6_3_subfield_1>[ulica]</p6_3_subfield_1>
       <p6_3_subfield_2>[nr domu]</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>[nr lokalu]</p6_3_subfield_3>
       <p6_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p6_3_subfield_4>
       <p6_3_subfield_5>[poczta]</p6_3_subfield_5>
       <p7_1_>[Wartość wyboru w polu p7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_1_>
       <p7_2>[data]</p7_2>
       <p7_3>[Pole tekstowe]</p7_3>
       <p7_4>[data]</p7_4>
       <p7_5>[Pole tekstowe]</p7_5>
       <p7_6>[data]</p7_6>
       <p8>[data]</p8>
       <p9_1>[data]</p9_1>
       <p9_2>[Pole tekstowe]</p9_2>
       <p9_3>[Pole kwoty]</p9_3>
       <p9_4>[pole wielowierszowe]</p9_4>
       <p10_1_>[Wartość wyboru w polu p10_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_1_>
       <p10_2>[pole wielowierszowe]</p10_2>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_1_>[Wartość wyboru w polu p12_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_1_>
       <p12_2>[pole wielowierszowe]</p12_2>
       <p12_3>[pole wielowierszowe]</p12_3>
       <p12_4_>[Wartość wyboru w polu p12_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_4_>
       <p12_5>[pole wielowierszowe]</p12_5>
       <p12_6>[pole wielowierszowe]</p12_6>
       <p13_1_>[Wartość wyboru w polu p13_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_>
       <p13_2_>[Wartość wyboru w polu p13_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_2_>
       <p14_1_>[Wartość wyboru w polu p14_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_1_>
       <p14_2_2_>[Wartość wyboru w polu p14_2_2. Dostępne wartości: 1 2 2 ]</p14_2_2_>
       <p14_2_>[Wartość wyboru w polu p14_2. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p14_2_>
       <p15>[pole wielowierszowe]</p15>
       <p16_1_>[Wartość wyboru w polu p16_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_1_>
       <p16_2>[data]</p16_2>
       <p16_3_subfield_0>[imię]</p16_3_subfield_0>
       <p16_3_subfield_1>[nazwisko]</p16_3_subfield_1>
       <p16_4_subfield_0>[imię]</p16_4_subfield_0>
       <p16_4_subfield_1>[nazwisko]</p16_4_subfield_1>
       <p16_5_subfield_0>[imię]</p16_5_subfield_0>
       <p16_5_subfield_1>[nazwisko]</p16_5_subfield_1>
       <p16_6_>[Wartość wyboru w polu p16_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_6_>
       <p16_7>[data]</p16_7>
       <p16_8_>[Wartość wyboru w polu p16_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_8_>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18_1_>[Wartość wyboru w polu p18_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p18_1_>
       <p18_2>[pole wielowierszowe]</p18_2>
       <p18_3>[Pole tekstowe]</p18_3>
       <p18_4>[pole wielowierszowe]</p18_4>
       <p18_5_1>[data]</p18_5_1>
       <p18_5_2>[Pole tekstowe]</p18_5_2>
       <p18_6>[pole wielowierszowe]</p18_6>
       <p18_7_>[Wartość wyboru w polu p18_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_7_>
       <p18_8>[pole wielowierszowe]</p18_8>
       <p18_9>[pole wielowierszowe]</p18_9>
       <p19_1_>[Wartość wyboru w polu p19_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_1_>
       <p19_2>[pole wielowierszowe]</p19_2>
       <p21_1_>[Wartość wyboru w polu p21_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_1_>
       <p21_2>[data]</p21_2>
       <p21_3_subfield_0>[imię]</p21_3_subfield_0>
       <p21_3_subfield_1>[nazwisko]</p21_3_subfield_1>
       <p21_4_subfield_0>[imię]</p21_4_subfield_0>
       <p21_4_subfield_1>[nazwisko]</p21_4_subfield_1>
       <p21_5_subfield_0>[imię]</p21_5_subfield_0>
       <p21_5_subfield_1>[nazwisko]</p21_5_subfield_1>
       <p21_6_>[Wartość wyboru w polu p21_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_6_>
       <p21_7>[data]</p21_7>
       <p21_8_>[Wartość wyboru w polu p21_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_8_>
       <p22_1_>[Wartość wyboru w polu p22_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_1_>
       <p22_2>[data]</p22_2>
       <p22_3>[pole wielowierszowe]</p22_3>
       <p22_4>[Pole kwoty]</p22_4>
       <p22_5_>[Wartość wyboru w polu p22_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_5_>
       <p22_6>[pole wielowierszowe]</p22_6>
       <p22_7_>[Wartość wyboru w polu p22_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_7_>
       <p22_8>[data]</p22_8>
       <p22_9>[Pole tekstowe]</p22_9>
       <p22_10>[data]</p22_10>
       <p22_11>[Pole tekstowe]</p22_11>
       <p22_12>[data]</p22_12>
       <p23_1>[Pole tekstowe]</p23_1>
       <p23_2>[Pole tekstowe]</p23_2>
       <p23_3>[Pole tekstowe]</p23_3>
       <p23_4>[Pole tekstowe]</p23_4>
       <p23_5>[Pole tekstowe]</p23_5>
       <p24_1_>[Wartość wyboru w polu p24_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_1_>
       <p24_3_subfield_0>[imię]</p24_3_subfield_0>
       <p24_3_subfield_1>[nazwisko]</p24_3_subfield_1>
       <p28_3_subfield_0>[imię]</p28_3_subfield_0>
       <p28_3_subfield_1>[nazwisko]</p28_3_subfield_1>
       <p24_2_>[Wartość wyboru w polu p24_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_2_>
       <p24_4>[pole wielowierszowe]</p24_4>
       <p24_5>[pole wielowierszowe]</p24_5>
       <p25_subfield_0>[imię]</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>[nazwisko]</p25_subfield_1>
       <p26_1_subfield_0>[imię]</p26_1_subfield_0>
       <p26_1_subfield_1>[nazwisko]</p26_1_subfield_1>
       <p26_2_>[Wartość wyboru w polu p26_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_2_>
       <p26_3>[miejscowość]</p26_3>
       <p26_4>[data]</p26_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZP-WR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6337069</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <ps1>test pola tekstowego</ps1>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_7>Pełna nazwa testowa</p1_7>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_8_subfield_0>Poznań</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>Strzelecka</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>1</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>1</p1_8_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_9_subfield_0>61-155</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>Poznań</p1_9_subfield_1>
       <p1_4>500600400</p1_4>
       <p1_10>500600400</p1_10>
       <p1_5>test@test.pl</p1_5>
       <p1_11>test@test.pl</p1_11>
       <p1_6></p1_6>
       <p1_12></p1_12>
       <p1_13>Pełna nazwa testowa</p1_13>
       <p1_14_subfield_0>Poznań</p1_14_subfield_0>
       <p1_14_subfield_1>Strzelecka</p1_14_subfield_1>
       <p1_14_subfield_2>1</p1_14_subfield_2>
       <p1_14_subfield_3>1</p1_14_subfield_3>
       <p1_15_subfield_0>61-155</p1_15_subfield_0>
       <p1_15_subfield_1>Poznań</p1_15_subfield_1>
       <p1_16>500600400</p1_16>
       <p1_18></p1_18>
       <p1_17>test@test.pl</p1_17>
       <p1_19>Pełna nazwa testowa</p1_19>
       <p1_20_subfield_0>Poznań</p1_20_subfield_0>
       <p1_20_subfield_1>Strzelecka</p1_20_subfield_1>
       <p1_20_subfield_2>1</p1_20_subfield_2>
       <p1_20_subfield_3>1</p1_20_subfield_3>
       <p1_21_subfield_0>61-155</p1_21_subfield_0>
       <p1_21_subfield_1>Poznań</p1_21_subfield_1>
       <p1_22>500600400</p1_22>
       <p1_24></p1_24>
       <p1_23>test@test.pl</p1_23>
       <p1_25>test pola tekstowego</p1_25>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p2_2_1>1</p2_2_1>
       <p2_3>10</p2_3>
       <p2_4>10</p2_4>
       <p2_2_2>1</p2_2_2>
       <p2_5>10</p2_5>
       <p2_6>10</p2_6>
       <p2_2_3>1</p2_2_3>
       <p2_7>10</p2_7>
       <p2_8>10</p2_8>
       <p2_9>10</p2_9>
       <p2_10>10</p2_10>
       <p2_11>30-10-1990</p2_11>
       <p2_12>to jest pole wielowierszowe</p2_12>
       <p2_13_>1</p2_13_>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_15>to jest pole wielowierszowe</p2_15>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_3>to jest pole wielowierszowe</p3_3>
       <p3_4>to jest pole wielowierszowe</p3_4>
       <p3_5_>1</p3_5_>
       <p3_6>to jest pole wielowierszowe</p3_6>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5_1_subfield_0>Jan</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>Kowalski</p5_1_subfield_1>
       <p5_2_subfield_0>Jan</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>Kowalski</p5_2_subfield_1>
       <p5_3_subfield_0>Jan</p5_3_subfield_0>
       <p5_3_subfield_1>Kowalski</p5_3_subfield_1>
       <p5_4_>1</p5_4_>
       <p5_5>to jest pole wielowierszowe</p5_5>
       <p5_6_>1</p5_6_>
       <p5_7_subfield_0>Jan</p5_7_subfield_0>
       <p5_7_subfield_1>Kowalski</p5_7_subfield_1>
       <p5_8_>1</p5_8_>
       <p5_9>30-10-1990</p5_9>
       <p5_10>test pola tekstowego</p5_10>
       <p5_11_subfield_0>Jan</p5_11_subfield_0>
       <p5_11_subfield_1>Kowalski</p5_11_subfield_1>
       <p5_12_subfield_0>Jan</p5_12_subfield_0>
       <p5_12_subfield_1>Kowalski</p5_12_subfield_1>
       <p5_13_subfield_0>Jan</p5_13_subfield_0>
       <p5_13_subfield_1>Kowalski</p5_13_subfield_1>
       <p5_14_subfield_0>Jan</p5_14_subfield_0>
       <p5_14_subfield_1>Kowalski</p5_14_subfield_1>
       <p5_15_subfield_0>Jan</p5_15_subfield_0>
       <p5_15_subfield_1>Kowalski</p5_15_subfield_1>
       <p5_16>test pola tekstowego</p5_16>
       <p5_17_subfield_0>Jan</p5_17_subfield_0>
       <p5_17_subfield_1>Kowalski</p5_17_subfield_1>
       <p5_18>test pola tekstowego</p5_18>
       <p5_19_subfield_0>Jan</p5_19_subfield_0>
       <p5_19_subfield_1>Kowalski</p5_19_subfield_1>
       <p5_20>test pola tekstowego</p5_20>
       <p5_21_subfield_0>Jan</p5_21_subfield_0>
       <p5_21_subfield_1>Kowalski</p5_21_subfield_1>
       <p5_22>test pola tekstowego</p5_22>
       <p5_23_>1</p5_23_>
       <p5_24_subfield_0>Jan</p5_24_subfield_0>
       <p5_24_subfield_1>Kowalski</p5_24_subfield_1>
       <p5_25_subfield_0>Jan</p5_25_subfield_0>
       <p5_25_subfield_1>Kowalski</p5_25_subfield_1>
       <p5_26_subfield_0>Jan</p5_26_subfield_0>
       <p5_26_subfield_1>Kowalski</p5_26_subfield_1>
       <p5_27>test pola tekstowego</p5_27>
       <p5_28_subfield_0>Jan</p5_28_subfield_0>
       <p5_28_subfield_1>Kowalski</p5_28_subfield_1>
       <p5_29>test pola tekstowego</p5_29>
       <p5_30_subfield_0>Jan</p5_30_subfield_0>
       <p5_30_subfield_1>Kowalski</p5_30_subfield_1>
       <p5_31>test pola tekstowego</p5_31>
       <p5_32_subfield_0>Jan</p5_32_subfield_0>
       <p5_32_subfield_1>Kowalski</p5_32_subfield_1>
       <p5_33_subfield_0>Jan</p5_33_subfield_0>
       <p5_33_subfield_1>Kowalski</p5_33_subfield_1>
       <p5_34_subfield_0>Jan</p5_34_subfield_0>
       <p5_34_subfield_1>Kowalski</p5_34_subfield_1>
       <p5_35_subfield_0>Jan</p5_35_subfield_0>
       <p5_35_subfield_1>Kowalski</p5_35_subfield_1>
       <p5_36_subfield_0>Jan</p5_36_subfield_0>
       <p5_36_subfield_1>Kowalski</p5_36_subfield_1>
       <p5_37_subfield_0>Jan</p5_37_subfield_0>
       <p5_37_subfield_1>Kowalski</p5_37_subfield_1>
       <p5_38_subfield_0>Jan</p5_38_subfield_0>
       <p5_38_subfield_1>Kowalski</p5_38_subfield_1>
       <p5_39_subfield_0>Jan</p5_39_subfield_0>
       <p5_39_subfield_1>Kowalski</p5_39_subfield_1>
       <p5_40_subfield_0>Jan</p5_40_subfield_0>
       <p5_40_subfield_1>Kowalski</p5_40_subfield_1>
       <p5_41_subfield_0>Jan</p5_41_subfield_0>
       <p5_41_subfield_1>Kowalski</p5_41_subfield_1>
       <p5_42_subfield_0>Jan</p5_42_subfield_0>
       <p5_42_subfield_1>Kowalski</p5_42_subfield_1>
       <p5_43_subfield_0>Jan</p5_43_subfield_0>
       <p5_43_subfield_1>Kowalski</p5_43_subfield_1>
       <p5_44_subfield_0>Jan</p5_44_subfield_0>
       <p5_44_subfield_1>Kowalski</p5_44_subfield_1>
       <p5_45_subfield_0>Jan</p5_45_subfield_0>
       <p5_45_subfield_1>Kowalski</p5_45_subfield_1>
       <p5_46_subfield_0>Jan</p5_46_subfield_0>
       <p5_46_subfield_1>Kowalski</p5_46_subfield_1>
       <p5_47_subfield_0>Jan</p5_47_subfield_0>
       <p5_47_subfield_1>Kowalski</p5_47_subfield_1>
       <p5_48>test pola tekstowego</p5_48>
       <p5_49_subfield_0>Jan</p5_49_subfield_0>
       <p5_49_subfield_1>Kowalski</p5_49_subfield_1>
       <p5_50>test pola tekstowego</p5_50>
       <p5_51_subfield_0>Jan</p5_51_subfield_0>
       <p5_51_subfield_1>Kowalski</p5_51_subfield_1>
       <p5_52>test pola tekstowego</p5_52>
       <p5_53>to jest pole wielowierszowe</p5_53>
       <p5_54_>1</p5_54_>
       <p5_55_subfield_0>Jan</p5_55_subfield_0>
       <p5_55_subfield_1>Kowalski</p5_55_subfield_1>
       <p5_56>test pola tekstowego</p5_56>
       <p5_57_subfield_0>Jan</p5_57_subfield_0>
       <p5_57_subfield_1>Kowalski</p5_57_subfield_1>
       <p5_58>test pola tekstowego</p5_58>
       <p5_59_subfield_0>Jan</p5_59_subfield_0>
       <p5_59_subfield_1>Kowalski</p5_59_subfield_1>
       <p5_60>test pola tekstowego</p5_60>
       <p6_1>30-10-1990</p6_1>
       <p6_2>to jest pole wielowierszowe</p6_2>
       <p6_3_subfield_0>Poznań</p6_3_subfield_0>
       <p6_3_subfield_1>Strzelecka</p6_3_subfield_1>
       <p6_3_subfield_2>1</p6_3_subfield_2>
       <p6_3_subfield_3>1</p6_3_subfield_3>
       <p6_3_subfield_4>61-155</p6_3_subfield_4>
       <p6_3_subfield_5>Poznań</p6_3_subfield_5>
       <p7_1_>1</p7_1_>
       <p7_2>30-10-1990</p7_2>
       <p7_3>test pola tekstowego</p7_3>
       <p7_4>30-10-1990</p7_4>
       <p7_5>test pola tekstowego</p7_5>
       <p7_6>30-10-1990</p7_6>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9_1>30-10-1990</p9_1>
       <p9_2>test pola tekstowego</p9_2>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p9_4>to jest pole wielowierszowe</p9_4>
       <p10_1_>1</p10_1_>
       <p10_2>to jest pole wielowierszowe</p10_2>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_1_>1</p12_1_>
       <p12_2>to jest pole wielowierszowe</p12_2>
       <p12_3>to jest pole wielowierszowe</p12_3>
       <p12_4_>1</p12_4_>
       <p12_5>to jest pole wielowierszowe</p12_5>
       <p12_6>to jest pole wielowierszowe</p12_6>
       <p13_1_>1</p13_1_>
       <p13_2_>1</p13_2_>
       <p14_1_>1</p14_1_>
       <p14_2_2_>1</p14_2_2_>
       <p14_2_>1</p14_2_>
       <p15>to jest pole wielowierszowe</p15>
       <p16_1_>1</p16_1_>
       <p16_2>30-10-1990</p16_2>
       <p16_3_subfield_0>Jan</p16_3_subfield_0>
       <p16_3_subfield_1>Kowalski</p16_3_subfield_1>
       <p16_4_subfield_0>Jan</p16_4_subfield_0>
       <p16_4_subfield_1>Kowalski</p16_4_subfield_1>
       <p16_5_subfield_0>Jan</p16_5_subfield_0>
       <p16_5_subfield_1>Kowalski</p16_5_subfield_1>
       <p16_6_>1</p16_6_>
       <p16_7>30-10-1990</p16_7>
       <p16_8_>1</p16_8_>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18_1_>1</p18_1_>
       <p18_2>to jest pole wielowierszowe</p18_2>
       <p18_3>test pola tekstowego</p18_3>
       <p18_4>to jest pole wielowierszowe</p18_4>
       <p18_5_1>30-10-1990</p18_5_1>
       <p18_5_2>test pola tekstowego</p18_5_2>
       <p18_6>to jest pole wielowierszowe</p18_6>
       <p18_7_>1</p18_7_>
       <p18_8>to jest pole wielowierszowe</p18_8>
       <p18_9>to jest pole wielowierszowe</p18_9>
       <p19_1_>1</p19_1_>
       <p19_2>to jest pole wielowierszowe</p19_2>
       <p21_1_>1</p21_1_>
       <p21_2>30-10-1990</p21_2>
       <p21_3_subfield_0>Jan</p21_3_subfield_0>
       <p21_3_subfield_1>Kowalski</p21_3_subfield_1>
       <p21_4_subfield_0>Jan</p21_4_subfield_0>
       <p21_4_subfield_1>Kowalski</p21_4_subfield_1>
       <p21_5_subfield_0>Jan</p21_5_subfield_0>
       <p21_5_subfield_1>Kowalski</p21_5_subfield_1>
       <p21_6_>1</p21_6_>
       <p21_7>30-10-1990</p21_7>
       <p21_8_>1</p21_8_>
       <p22_1_>1</p22_1_>
       <p22_2>30-10-1990</p22_2>
       <p22_3>to jest pole wielowierszowe</p22_3>
       <p22_4>10</p22_4>
       <p22_5_>1</p22_5_>
       <p22_6>to jest pole wielowierszowe</p22_6>
       <p22_7_>1</p22_7_>
       <p22_8>30-10-1990</p22_8>
       <p22_9>test pola tekstowego</p22_9>
       <p22_10>30-10-1990</p22_10>
       <p22_11>test pola tekstowego</p22_11>
       <p22_12>30-10-1990</p22_12>
       <p23_1>test pola tekstowego</p23_1>
       <p23_2>test pola tekstowego</p23_2>
       <p23_3>test pola tekstowego</p23_3>
       <p23_4>test pola tekstowego</p23_4>
       <p23_5>test pola tekstowego</p23_5>
       <p24_1_>1</p24_1_>
       <p24_3_subfield_0>Jan</p24_3_subfield_0>
       <p24_3_subfield_1>Kowalski</p24_3_subfield_1>
       <p28_3_subfield_0>Jan</p28_3_subfield_0>
       <p28_3_subfield_1>Kowalski</p28_3_subfield_1>
       <p24_2_>1</p24_2_>
       <p24_4>to jest pole wielowierszowe</p24_4>
       <p24_5>to jest pole wielowierszowe</p24_5>
       <p25_subfield_0>Jan</p25_subfield_0>
       <p25_subfield_1>Kowalski</p25_subfield_1>
       <p26_1_subfield_0>Jan</p26_1_subfield_0>
       <p26_1_subfield_1>Kowalski</p26_1_subfield_1>
       <p26_2_>1</p26_2_>
       <p26_3>Poznań</p26_3>
       <p26_4>30-10-1990</p26_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>