Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZP-PN (archiwalny) Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonegoPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6337087</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_7>[nazwaPelna]</p1_7>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_8_subfield_0>[miejscowość]</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>[ulica]</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>[nr domu]</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>[nr lokalu]</p1_8_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_9_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>[poczta]</p1_9_subfield_1>
       <p1_4>[Telefon]</p1_4>
       <p1_10>[Telefon]</p1_10>
       <p1_5>[Mail]</p1_5>
       <p1_11>[Mail]</p1_11>
       <p1_6>[Faks]</p1_6>
       <p1_12>[Faks]</p1_12>
       <p1_13>[nazwaPelna]</p1_13>
       <p1_14_subfield_0>[miejscowość]</p1_14_subfield_0>
       <p1_14_subfield_1>[ulica]</p1_14_subfield_1>
       <p1_14_subfield_2>[nr domu]</p1_14_subfield_2>
       <p1_14_subfield_3>[nr lokalu]</p1_14_subfield_3>
       <p1_15>[Telefon]</p1_15>
       <p1_17>[Faks]</p1_17>
       <p1_16>[Mail]</p1_16>
       <p1_18>[nazwaPelna]</p1_18>
       <p1_19_subfield_0>[miejscowość]</p1_19_subfield_0>
       <p1_19_subfield_1>[ulica]</p1_19_subfield_1>
       <p1_19_subfield_2>[nr domu]</p1_19_subfield_2>
       <p1_19_subfield_3>[nr lokalu]</p1_19_subfield_3>
       <p1_20_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_20_subfield_0>
       <p1_20_subfield_1>[poczta]</p1_20_subfield_1>
       <p1_21>[Telefon]</p1_21>
       <p1_22>[Faks]</p1_22>
       <p1_23>[Mail]</p1_23>
       <p1_24>[Pole tekstowe]</p1_24>
       <pageno1>[Numer strony]</pageno1>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_2_>
       <p2_3>[Pole tekstowe]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p2_7>[Pole tekstowe]</p2_7>
       <p2_8>[Pole tekstowe]</p2_8>
       <p2_9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_1>
       <p2_10>[Pole kwoty]</p2_10>
       <p2_11>[Pole kwoty]</p2_11>
       <p2_9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_2>
       <p2_13>[Pole kwoty]</p2_13>
       <p2_14>[Pole kwoty]</p2_14>
       <p2_15>[Pole kwoty]</p2_15>
       <p2_16>[Pole kwoty]</p2_16>
       <p2_17>[Pole kwoty]</p2_17>
       <p2_18>[Pole kwoty]</p2_18>
       <p2_19>[Pole tekstowe]</p2_19>
       <p2_9_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_3>
       <p2_9_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_4>
       <p2_20>[Pole kwoty]</p2_20>
       <p2_21>[Pole kwoty]</p2_21>
       <p2_22>[Pole kwoty]</p2_22>
       <p2_23>[Pole kwoty]</p2_23>
       <p2_24>[Pole kwoty]</p2_24>
       <p2_25>[Pole kwoty]</p2_25>
       <p2_26>[Pole kwoty]</p2_26>
       <p2_27>[Pole kwoty]</p2_27>
       <p2_28>[data]</p2_28>
       <p2_29>[pole wielowierszowe]</p2_29>
       <p2_30_>[Wartość wyboru w polu p2_30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_30_>
       <p2_31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_31>
       <p2_32>[Pole tekstowe]</p2_32>
       <pageno2>[Numer strony]</pageno2>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_3>[pole wielowierszowe]</p3_3>
       <p301>[Pole tekstowe]</p301>
       <p300>[pole wielowierszowe]</p300>
       <rect3441>[Pole powtarzalne]</rect3441>
       <rect3442>[Pole podziału sekcji]</rect3442>
       <rect3443>[Pole podziału sekcji]</rect3443>
       <p3_4>[pole wielowierszowe]</p3_4>
       <rect3444>[Pole podziału sekcji]</rect3444>
       <p3_5_>[Wartość wyboru w polu p3_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5_>
       <rect3445>[Pole podziału sekcji]</rect3445>
       <p3_6>[pole wielowierszowe]</p3_6>
       <rect3446>[Pole podziału sekcji]</rect3446>
       <rect3447>[Pole podziału sekcji]</rect3447>
       <rect3448>[Pole podziału sekcji]</rect3448>
       <p4_1_subfield_0>[imię]</p4_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_1_subfield_1>
       <p4_2_subfield_0>[imię]</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>[nazwisko]</p4_2_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>[imię]</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>[nazwisko]</p4_3_subfield_1>
       <p400_subfield_0>[imię]</p400_subfield_0>
       <p400_subfield_1>[nazwisko]</p400_subfield_1>
       <rect34406>[Pole powtarzalne]</rect34406>
       <p4_4_>[Wartość wyboru w polu p4_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_4_>
       <rect3449>[Pole podziału sekcji]</rect3449>
       <p4_5>[pole wielowierszowe]</p4_5>
       <p4_6_>[Wartość wyboru w polu p4_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_6_>
       <rect34401>[Pole podziału sekcji]</rect34401>
       <p4_7_subfield_0>[imię]</p4_7_subfield_0>
       <p4_7_subfield_1>[nazwisko]</p4_7_subfield_1>
       <rect34402>[Pole podziału sekcji]</rect34402>
       <rect34403>[Pole podziału sekcji]</rect34403>
       <rect34408>[Koniec strony]</rect34408>
       <pageno3>[Numer strony]</pageno3>
       <p4_8_>[Wartość wyboru w polu p4_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_8_>
       <p4_9>[data]</p4_9>
       <p4_10>[Pole tekstowe]</p4_10>
       <p4_11>[Pole tekstowe]</p4_11>
       <p4_12_subfield_0>[imię]</p4_12_subfield_0>
       <p4_12_subfield_1>[nazwisko]</p4_12_subfield_1>
       <p4_13_subfield_0>[imię]</p4_13_subfield_0>
       <p4_13_subfield_1>[nazwisko]</p4_13_subfield_1>
       <p4_14_subfield_0>[imię]</p4_14_subfield_0>
       <p4_14_subfield_1>[nazwisko]</p4_14_subfield_1>
       <p4_14_4_subfield_0>[imię]</p4_14_4_subfield_0>
       <p4_14_4_subfield_1>[nazwisko]</p4_14_4_subfield_1>
       <p401_subfield_0>[imię]</p401_subfield_0>
       <p401_subfield_1>[nazwisko]</p401_subfield_1>
       <rect402>[Pole powtarzalne]</rect402>
       <rect4021>[Pole podziału sekcji]</rect4021>
       <rect4022>[Pole podziału sekcji]</rect4022>
       <p4_15_subfield_0>[imię]</p4_15_subfield_0>
       <p4_15_subfield_1>[nazwisko]</p4_15_subfield_1>
       <p4_16>[Pole tekstowe]</p4_16>
       <p4_17_subfield_0>[imię]</p4_17_subfield_0>
       <p4_17_subfield_1>[nazwisko]</p4_17_subfield_1>
       <p4_18>[Pole tekstowe]</p4_18>
       <p4_19_subfield_0>[imię]</p4_19_subfield_0>
       <p4_19_subfield_1>[nazwisko]</p4_19_subfield_1>
       <p4_20>[Pole tekstowe]</p4_20>
       <p4_19_4_subfield_0>[imię]</p4_19_4_subfield_0>
       <p4_19_4_subfield_1>[nazwisko]</p4_19_4_subfield_1>
       <p4_20_0>[Pole tekstowe]</p4_20_0>
       <p402_subfield_0>[imię]</p402_subfield_0>
       <p402_subfield_1>[nazwisko]</p402_subfield_1>
       <p403>[Pole tekstowe]</p403>
       <rect403>[Pole powtarzalne]</rect403>
       <rect4023>[Pole podziału sekcji]</rect4023>
       <rect4024>[Pole podziału sekcji]</rect4024>
       <p4_21_>[Wartość wyboru w polu p4_21. Dostępne wartości: 1 4 ]</p4_21_>
       <rect4025>[Pole podziału sekcji]</rect4025>
       <p4_22>[data]</p4_22>
       <p4_23>[Pole tekstowe]</p4_23>
       <p4_24_subfield_0>[imię]</p4_24_subfield_0>
       <p4_24_subfield_1>[nazwisko]</p4_24_subfield_1>
       <p4_25_subfield_0>[imię]</p4_25_subfield_0>
       <p4_25_subfield_1>[nazwisko]</p4_25_subfield_1>
       <p4_26_subfield_0>[imię]</p4_26_subfield_0>
       <p4_26_subfield_1>[nazwisko]</p4_26_subfield_1>
       <p404_subfield_0>[imię]</p404_subfield_0>
       <p404_subfield_1>[nazwisko]</p404_subfield_1>
       <rect404>[Pole powtarzalne]</rect404>
       <rect4026>[Pole podziału sekcji]</rect4026>
       <p4_21_1_>[Wartość wyboru w polu p4_21_1. Dostępne wartości: 1 4 ]</p4_21_1_>
       <p4_27_subfield_0>[imię]</p4_27_subfield_0>
       <p4_27_subfield_1>[nazwisko]</p4_27_subfield_1>
       <p4_28>[Pole tekstowe]</p4_28>
       <p4_29_subfield_0>[imię]</p4_29_subfield_0>
       <p4_29_subfield_1>[nazwisko]</p4_29_subfield_1>
       <p4_30>[Pole tekstowe]</p4_30>
       <p4_31_subfield_0>[imię]</p4_31_subfield_0>
       <p4_31_subfield_1>[nazwisko]</p4_31_subfield_1>
       <p4_32>[Pole tekstowe]</p4_32>
       <p4_31_1_subfield_0>[imię]</p4_31_1_subfield_0>
       <p4_31_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_31_1_subfield_1>
       <p4_32_1>[Pole tekstowe]</p4_32_1>
       <rect405>[Pole powtarzalne]</rect405>
       <rect4027>[Pole podziału sekcji]</rect4027>
       <p4_33_>[Wartość wyboru w polu p4_33. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_33_>
       <p4_34_subfield_0>[imię]</p4_34_subfield_0>
       <p4_34_subfield_1>[nazwisko]</p4_34_subfield_1>
       <p4_35_subfield_0>[imię]</p4_35_subfield_0>
       <p4_35_subfield_1>[nazwisko]</p4_35_subfield_1>
       <p405_subfield_0>[imię]</p405_subfield_0>
       <p405_subfield_1>[nazwisko]</p405_subfield_1>
       <rect406>[Pole powtarzalne]</rect406>
       <rect4028>[Pole podziału sekcji]</rect4028>
       <p4_36_subfield_0>[imię]</p4_36_subfield_0>
       <p4_36_subfield_1>[nazwisko]</p4_36_subfield_1>
       <p4_37>[Pole tekstowe]</p4_37>
       <p4_38_subfield_0>[imię]</p4_38_subfield_0>
       <p4_38_subfield_1>[nazwisko]</p4_38_subfield_1>
       <p4_39>[Pole tekstowe]</p4_39>
       <p4_40_subfield_0>[imię]</p4_40_subfield_0>
       <p4_40_subfield_1>[nazwisko]</p4_40_subfield_1>
       <p4_41>[Pole tekstowe]</p4_41>
       <p406_subfield_0>[imię]</p406_subfield_0>
       <p406_subfield_1>[nazwisko]</p406_subfield_1>
       <p407>[Pole tekstowe]</p407>
       <rect407>[Pole powtarzalne]</rect407>
       <pageno4>[Numer strony]</pageno4>
       <p4_42_subfield_0>[imię]</p4_42_subfield_0>
       <p4_42_subfield_1>[nazwisko]</p4_42_subfield_1>
       <p4_43_subfield_0>[imię]</p4_43_subfield_0>
       <p4_43_subfield_1>[nazwisko]</p4_43_subfield_1>
       <p4_44_subfield_0>[imię]</p4_44_subfield_0>
       <p4_44_subfield_1>[nazwisko]</p4_44_subfield_1>
       <p408_subfield_0>[imię]</p408_subfield_0>
       <p408_subfield_1>[nazwisko]</p408_subfield_1>
       <rect3451>[Pole powtarzalne]</rect3451>
       <rect3456>[Pole podziału sekcji]</rect3456>
       <p4_45_subfield_0>[imię]</p4_45_subfield_0>
       <p4_45_subfield_1>[nazwisko]</p4_45_subfield_1>
       <p4_46_subfield_0>[imię]</p4_46_subfield_0>
       <p4_46_subfield_1>[nazwisko]</p4_46_subfield_1>
       <p4_47_subfield_0>[imię]</p4_47_subfield_0>
       <p4_47_subfield_1>[nazwisko]</p4_47_subfield_1>
       <p409_subfield_0>[imię]</p409_subfield_0>
       <p409_subfield_1>[nazwisko]</p409_subfield_1>
       <rect3452>[Pole powtarzalne]</rect3452>
       <rect3457>[Pole podziału sekcji]</rect3457>
       <p4_48_subfield_0>[imię]</p4_48_subfield_0>
       <p4_48_subfield_1>[nazwisko]</p4_48_subfield_1>
       <p4_49_subfield_0>[imię]</p4_49_subfield_0>
       <p4_49_subfield_1>[nazwisko]</p4_49_subfield_1>
       <p4_50_subfield_0>[imię]</p4_50_subfield_0>
       <p4_50_subfield_1>[nazwisko]</p4_50_subfield_1>
       <p410_subfield_0>[imię]</p410_subfield_0>
       <p410_subfield_1>[nazwisko]</p410_subfield_1>
       <rect3453>[Pole powtarzalne]</rect3453>
       <rect3458>[Pole podziału sekcji]</rect3458>
       <p4_51_subfield_0>[imię]</p4_51_subfield_0>
       <p4_51_subfield_1>[nazwisko]</p4_51_subfield_1>
       <p4_52_subfield_0>[imię]</p4_52_subfield_0>
       <p4_52_subfield_1>[nazwisko]</p4_52_subfield_1>
       <p4_53_subfield_0>[imię]</p4_53_subfield_0>
       <p4_53_subfield_1>[nazwisko]</p4_53_subfield_1>
       <p411_subfield_0>[imię]</p411_subfield_0>
       <p411_subfield_1>[nazwisko]</p411_subfield_1>
       <rect3454>[Pole powtarzalne]</rect3454>
       <rect3459>[Pole podziału sekcji]</rect3459>
       <p4_54_subfield_0>[imię]</p4_54_subfield_0>
       <p4_54_subfield_1>[nazwisko]</p4_54_subfield_1>
       <p4_55>[Pole tekstowe]</p4_55>
       <p4_56_subfield_0>[imię]</p4_56_subfield_0>
       <p4_56_subfield_1>[nazwisko]</p4_56_subfield_1>
       <pc18>[Pole tekstowe]</pc18>
       <p4_58_subfield_0>[imię]</p4_58_subfield_0>
       <p4_58_subfield_1>[nazwisko]</p4_58_subfield_1>
       <p4_59>[Pole tekstowe]</p4_59>
       <p412_subfield_0>[imię]</p412_subfield_0>
       <p412_subfield_1>[nazwisko]</p412_subfield_1>
       <p413>[Pole tekstowe]</p413>
       <rect3455>[Pole powtarzalne]</rect3455>
       <rect3460>[Pole podziału sekcji]</rect3460>
       <p4_60>[pole wielowierszowe]</p4_60>
       <rect3461>[Pole podziału sekcji]</rect3461>
       <rect3463>[Pole podziału sekcji]</rect3463>
       <rect3464>[Pole podziału sekcji]</rect3464>
       <p4_61_>[Wartość wyboru w polu p4_61. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_61_>
       <p4_63_subfield_0>[imię]</p4_63_subfield_0>
       <p4_63_subfield_1>[nazwisko]</p4_63_subfield_1>
       <p4_64>[Pole tekstowe]</p4_64>
       <p4_65_subfield_0>[imię]</p4_65_subfield_0>
       <p4_65_subfield_1>[nazwisko]</p4_65_subfield_1>
       <p4_66>[Pole tekstowe]</p4_66>
       <p4_67_subfield_0>[imię]</p4_67_subfield_0>
       <p4_67_subfield_1>[nazwisko]</p4_67_subfield_1>
       <p4_68>[Pole tekstowe]</p4_68>
       <p4_67_1_subfield_0>[imię]</p4_67_1_subfield_0>
       <p4_67_1_subfield_1>[nazwisko]</p4_67_1_subfield_1>
       <p4_68_5>[Pole tekstowe]</p4_68_5>
       <rect3468>[Pole powtarzalne]</rect3468>
       <rect3469>[Pole podziału sekcji]</rect3469>
       <rect3465>[Pole podziału sekcji]</rect3465>
       <rect3471>[Koniec strony]</rect3471>
       <pageno5>[Numer strony]</pageno5>
       <p5_1_>[Wartość wyboru w polu p5_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_1_>
       <p5_2_>[Wartość wyboru w polu p5_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_2_>
       <p5_3_>[Wartość wyboru w polu p5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_3_>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p5_5>[data]</p5_5>
       <p5_6_>[Wartość wyboru w polu p5_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_6_>
       <p5_7_>[Wartość wyboru w polu p5_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_7_>
       <p5_8>[data]</p5_8>
       <p6_1_>[Wartość wyboru w polu p6_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 1 2 ]</p6_1_>
       <p6_2>[data]</p6_2>
       <p6_3>[Pole tekstowe]</p6_3>
       <p6_4>[data]</p6_4>
       <p6_5>[Pole tekstowe]</p6_5>
       <p6_6>[data]</p6_6>
       <p6_7>[Pole tekstowe]</p6_7>
       <p6_8>[Pole tekstowe]</p6_8>
       <p6_9>[Pole tekstowe]</p6_9>
       <p6_10>[Pole tekstowe]</p6_10>
       <p6_9_2_5>[Pole tekstowe]</p6_9_2_5>
       <p6_9_2>[Pole tekstowe]</p6_9_2>
       <p6_10_4>[Pole tekstowe]</p6_10_4>
       <rect3470>[Pole powtarzalne]</rect3470>
       <rect3472>[Pole podziału sekcji]</rect3472>
       <p6_11>[Pole tekstowe]</p6_11>
       <p6_12>[data]</p6_12>
       <p6_13>[data]</p6_13>
       <p6_14_>[Wartość wyboru w polu p6_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_14_>
       <rect3474>[Pole podziału sekcji]</rect3474>
       <p6_15_>[Wartość wyboru w polu p6_15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_15_>
       <p6_16>[Pole tekstowe]</p6_16>
       <rect3475>[Pole podziału sekcji]</rect3475>
       <p6_17_>[Wartość wyboru w polu p6_17. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_17_>
       <p6_18>[pole wielowierszowe]</p6_18>
       <p6_19>[pole wielowierszowe]</p6_19>
       <p415>[pole wielowierszowe]</p415>
       <rect34723>[Pole powtarzalne]</rect34723>
       <p6_20_>[Wartość wyboru w polu p6_20. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_20_>
       <p6_21_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_21_1>
       <p6_22>[data]</p6_22>
       <p6_23>[Pole tekstowe]</p6_23>
       <p6_24>[Pole tekstowe]</p6_24>
       <p6_21_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p6_21_2>
       <p6_25>[data]</p6_25>
       <p6_26>[Pole tekstowe]</p6_26>
       <p6_27>[data]</p6_27>
       <rect3477>[Pole podziału sekcji]</rect3477>
       <rect3478>[Koniec strony]</rect3478>
       <pageno6>[Numer strony]</pageno6>
       <p6_29_>[Wartość wyboru w polu p6_29. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_29_>
       <p7_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p7_1>
       <p7_2>[Pole tekstowe]</p7_2>
       <p7_3>[data]</p7_3>
       <p7_4>[data]</p7_4>
       <p7_5_>[Wartość wyboru w polu p7_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_5_>
       <p7_6_>[Wartość wyboru w polu p7_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_6_>
       <p7_7>[pole wielowierszowe]</p7_7>
       <p8_1_>[Wartość wyboru w polu p8_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_1_>
       <p8_2>[pole wielowierszowe]</p8_2>
       <p9_>[Wartość wyboru w polu p9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_>
       <p10_1_>[Wartość wyboru w polu p10_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_1_>
       <p10_2>[Pole tekstowe]</p10_2>
       <p10_3>[Pole tekstowe]</p10_3>
       <p10_4>[data]</p10_4>
       <p10_5>[godziny:minuty]</p10_5>
       <p10_6>[data]</p10_6>
       <p10_7>[pole wielowierszowe]</p10_7>
       <pageno7>[Numer strony]</pageno7>
       <p11_2>[data]</p11_2>
       <p11_3>[godziny:minuty]</p11_3>
       <p11_4>[pole wielowierszowe]</p11_4>
       <p11_5_subfield_0>[miejscowość]</p11_5_subfield_0>
       <p11_5_subfield_1>[ulica]</p11_5_subfield_1>
       <p11_5_subfield_2>[nr domu]</p11_5_subfield_2>
       <p11_5_subfield_3>[nr lokalu]</p11_5_subfield_3>
       <p11_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p11_5_subfield_4>
       <p11_5_subfield_5>[poczta]</p11_5_subfield_5>
       <p109_82_3_subfield_0>[miejscowość]</p109_82_3_subfield_0>
       <p109_82_3_subfield_1>[ulica]</p109_82_3_subfield_1>
       <p109_82_3_subfield_2>[nr domu]</p109_82_3_subfield_2>
       <p109_82_3_subfield_3>[nr lokalu]</p109_82_3_subfield_3>
       <p109_82_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p109_82_3_subfield_4>
       <p109_82_3_subfield_5>[poczta]</p109_82_3_subfield_5>
       <p11_6>[Pole kwoty]</p11_6>
       <p11_7>[Pole tekstowe]</p11_7>
       <p11_8>[Pole kwoty]</p11_8>
       <p11_9>[Pole tekstowe]</p11_9>
       <p11_10>[Pole kwoty]</p11_10>
       <p11_11>[Pole tekstowe]</p11_11>
       <p11_12>[Pole kwoty]</p11_12>
       <p11_13_>[Wartość wyboru w polu p11_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_13_>
       <p12_1_1>[pole wielowierszowe]</p12_1_1>
       <p12_1_2>[Pole tekstowe]</p12_1_2>
       <p12_1_3_subfield_0>[miejscowość]</p12_1_3_subfield_0>
       <p12_1_3_subfield_1>[ulica]</p12_1_3_subfield_1>
       <p12_1_3_subfield_2>[nr domu]</p12_1_3_subfield_2>
       <p12_1_3_subfield_3>[nr lokalu]</p12_1_3_subfield_3>
       <p12_1_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_1_3_subfield_4>
       <p12_1_3_subfield_5>[poczta]</p12_1_3_subfield_5>
       <p12_1_4>[Pole kwoty]</p12_1_4>
       <p12_2_1>[pole wielowierszowe]</p12_2_1>
       <p12_2_2>[Pole tekstowe]</p12_2_2>
       <p12_2_3_subfield_0>[miejscowość]</p12_2_3_subfield_0>
       <p12_2_3_subfield_1>[ulica]</p12_2_3_subfield_1>
       <p12_2_3_subfield_2>[nr domu]</p12_2_3_subfield_2>
       <p12_2_3_subfield_3>[nr lokalu]</p12_2_3_subfield_3>
       <p12_2_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_2_3_subfield_4>
       <p12_2_3_subfield_5>[poczta]</p12_2_3_subfield_5>
       <p12_2_4>[Pole kwoty]</p12_2_4>
       <p12_3_1>[pole wielowierszowe]</p12_3_1>
       <p12_3_2>[Pole tekstowe]</p12_3_2>
       <p12_3_3_subfield_0>[miejscowość]</p12_3_3_subfield_0>
       <p12_3_3_subfield_1>[ulica]</p12_3_3_subfield_1>
       <p12_3_3_subfield_2>[nr domu]</p12_3_3_subfield_2>
       <p12_3_3_subfield_3>[nr lokalu]</p12_3_3_subfield_3>
       <p12_3_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_3_3_subfield_4>
       <p12_3_3_subfield_5>[poczta]</p12_3_3_subfield_5>
       <p12_3_4>[Pole kwoty]</p12_3_4>
       <p416>[pole wielowierszowe]</p416>
       <p417>[Pole tekstowe]</p417>
       <p418_subfield_0>[miejscowość]</p418_subfield_0>
       <p418_subfield_1>[ulica]</p418_subfield_1>
       <p418_subfield_2>[nr domu]</p418_subfield_2>
       <p418_subfield_3>[nr lokalu]</p418_subfield_3>
       <p418_subfield_4>[kod pocztowy]</p418_subfield_4>
       <p418_subfield_5>[poczta]</p418_subfield_5>
       <p419>[Pole kwoty]</p419>
       <rect500>[Pole powtarzalne]</rect500>
       <rect3501>[Pole podziału sekcji]</rect3501>
       <p12_4_1>[pole wielowierszowe]</p12_4_1>
       <p12_4_2>[Pole tekstowe]</p12_4_2>
       <p12_4_3_subfield_0>[miejscowość]</p12_4_3_subfield_0>
       <p12_4_3_subfield_1>[ulica]</p12_4_3_subfield_1>
       <p12_4_3_subfield_2>[nr domu]</p12_4_3_subfield_2>
       <p12_4_3_subfield_3>[nr lokalu]</p12_4_3_subfield_3>
       <p12_4_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_4_3_subfield_4>
       <p12_4_3_subfield_5>[poczta]</p12_4_3_subfield_5>
       <p12_4_4>[Pole kwoty]</p12_4_4>
       <p12_5_1>[pole wielowierszowe]</p12_5_1>
       <p12_5_2>[Pole tekstowe]</p12_5_2>
       <p12_5_3_subfield_0>[miejscowość]</p12_5_3_subfield_0>
       <p12_5_3_subfield_1>[ulica]</p12_5_3_subfield_1>
       <p12_5_3_subfield_2>[nr domu]</p12_5_3_subfield_2>
       <p12_5_3_subfield_3>[nr lokalu]</p12_5_3_subfield_3>
       <p12_5_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p12_5_3_subfield_4>
       <p12_5_3_subfield_5>[poczta]</p12_5_3_subfield_5>
       <p12_5_4>[Pole kwoty]</p12_5_4>
       <p421>[pole wielowierszowe]</p421>
       <p422>[Pole tekstowe]</p422>
       <p423_subfield_0>[miejscowość]</p423_subfield_0>
       <p423_subfield_1>[ulica]</p423_subfield_1>
       <p423_subfield_2>[nr domu]</p423_subfield_2>
       <p423_subfield_3>[nr lokalu]</p423_subfield_3>
       <p423_subfield_4>[kod pocztowy]</p423_subfield_4>
       <p423_subfield_5>[poczta]</p423_subfield_5>
       <p424>[Pole kwoty]</p424>
       <rect501>[Pole powtarzalne]</rect501>
       <rect3502>[Pole podziału sekcji]</rect3502>
       <p12_6>[pole wielowierszowe]</p12_6>
       <p12_7>[pole wielowierszowe]</p12_7>
       <p426>[pole wielowierszowe]</p426>
       <rect502>[Pole powtarzalne]</rect502>
       <rect3503>[Pole podziału sekcji]</rect3503>
       <rect3504>[Pole podziału sekcji]</rect3504>
       <p13_1_>[Wartość wyboru w polu p13_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_1_>
       <p13_2>[pole wielowierszowe]</p13_2>
       <rect3505>[Pole podziału sekcji]</rect3505>
       <p13_3>[pole wielowierszowe]</p13_3>
       <p428>[pole wielowierszowe]</p428>
       <rect503>[Pole powtarzalne]</rect503>
       <rect3506>[Pole podziału sekcji]</rect3506>
       <p13_4_>[Wartość wyboru w polu p13_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_4_>
       <p13_5>[pole wielowierszowe]</p13_5>
       <rect3507>[Pole podziału sekcji]</rect3507>
       <p13_6>[pole wielowierszowe]</p13_6>
       <p430>[pole wielowierszowe]</p430>
       <rect504>[Pole powtarzalne]</rect504>
       <rect3508>[Pole podziału sekcji]</rect3508>
       <rect3509>[Pole podziału sekcji]</rect3509>
       <rect3510>[Koniec strony]</rect3510>
       <pageno8>[Numer strony]</pageno8>
       <p14_1_>[Wartość wyboru w polu p14_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_1_>
       <p14_2_>[Wartość wyboru w polu p14_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_2_>
       <p15_1_>[Wartość wyboru w polu p15_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p15_1_>
       <p15_2>[pole wielowierszowe]</p15_2>
       <p15_3>[Pole tekstowe]</p15_3>
       <p15_4>[pole wielowierszowe]</p15_4>
       <p15_5>[Pole tekstowe]</p15_5>
       <p15_6>[pole wielowierszowe]</p15_6>
       <p15_7>[Pole tekstowe]</p15_7>
       <p15_8_>[Wartość wyboru w polu p15_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_8_>
       <p15_9>[pole wielowierszowe]</p15_9>
       <p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_0>[miejscowość]</p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_0>
       <p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_1>[ulica]</p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_1>
       <p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_2>[nr domu]</p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_2>
       <p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_3>[nr lokalu]</p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_3>
       <p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_4>[kod pocztowy]</p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_4>
       <p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_5>[poczta]</p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_5>
       <p431>[pole wielowierszowe]</p431>
       <p432_subfield_0>[miejscowość]</p432_subfield_0>
       <p432_subfield_1>[ulica]</p432_subfield_1>
       <p432_subfield_2>[nr domu]</p432_subfield_2>
       <p432_subfield_3>[nr lokalu]</p432_subfield_3>
       <p432_subfield_4>[kod pocztowy]</p432_subfield_4>
       <p432_subfield_5>[poczta]</p432_subfield_5>
       <rect5041>[Pole powtarzalne]</rect5041>
       <rect3511>[Pole podziału sekcji]</rect3511>
       <p15_10_>[Wartość wyboru w polu p15_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_10_>
       <rect3512>[Pole podziału sekcji]</rect3512>
       <rect3513>[Pole podziału sekcji]</rect3513>
       <p15_11>[pole wielowierszowe]</p15_11>
       <p15_12>[pole wielowierszowe]</p15_12>
       <p434>[pole wielowierszowe]</p434>
       <rect504_9>[Pole powtarzalne]</rect504_9>
       <rect3514>[Pole podziału sekcji]</rect3514>
       <p15_13>[pole wielowierszowe]</p15_13>
       <p15_13_8>[pole wielowierszowe]</p15_13_8>
       <rect505>[Pole powtarzalne]</rect505>
       <rect3515>[Pole podziału sekcji]</rect3515>
       <rect3516>[Pole podziału sekcji]</rect3516>
       <p16_1_>[Wartość wyboru w polu p16_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_1_>
       <rect3517>[Koniec strony]</rect3517>
       <pageno9>[Numer strony]</pageno9>
       <p16_2_>[Wartość wyboru w polu p16_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_2_>
       <p17_1_>[Wartość wyboru w polu p17_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p17_1_>
       <p17_2>[pole wielowierszowe]</p17_2>
       <p17_3>[Pole tekstowe]</p17_3>
       <p17_4>[pole wielowierszowe]</p17_4>
       <p17_5>[Pole tekstowe]</p17_5>
       <p17_6>[pole wielowierszowe]</p17_6>
       <p17_7>[Pole tekstowe]</p17_7>
       <p507>[Pole tekstowe]</p507>
       <p506>[pole wielowierszowe]</p506>
       <rect509>[Pole powtarzalne]</rect509>
       <p508>[Pole tekstowe]</p508>
       <p18_1_>[Wartość wyboru w polu p18_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_1_>
       <p18_2_>[Wartość wyboru w polu p18_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_2_>
       <p18_3_>[Wartość wyboru w polu p18_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_3_>
       <p18_4>[pole wielowierszowe]</p18_4>
       <p18_5>[pole wielowierszowe]</p18_5>
       <p18_6>[Pole tekstowe]</p18_6>
       <p18_7>[pole wielowierszowe]</p18_7>
       <p18_8>[Pole tekstowe]</p18_8>
       <p18_9>[pole wielowierszowe]</p18_9>
       <p18_10>[Pole tekstowe]</p18_10>
       <p509>[Pole tekstowe]</p509>
       <p510>[pole wielowierszowe]</p510>
       <p512>[Pole tekstowe]</p512>
       <rect5101>[Pole powtarzalne]</rect5101>
       <rect3518>[Pole podziału sekcji]</rect3518>
       <p18_11>[pole wielowierszowe]</p18_11>
       <p18_12_subfield_0>[miejscowość]</p18_12_subfield_0>
       <p18_12_subfield_1>[ulica]</p18_12_subfield_1>
       <p18_12_subfield_2>[nr domu]</p18_12_subfield_2>
       <p18_12_subfield_3>[nr lokalu]</p18_12_subfield_3>
       <p18_12_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_12_subfield_4>
       <p18_12_subfield_5>[poczta]</p18_12_subfield_5>
       <p18_13>[pole wielowierszowe]</p18_13>
       <rect3519>[Pole podziału sekcji]</rect3519>
       <p18_14>[pole wielowierszowe]</p18_14>
       <p18_15>[pole wielowierszowe]</p18_15>
       <p18_16>[pole wielowierszowe]</p18_16>
       <p515>[Pole tekstowe]</p515>
       <p514>[pole wielowierszowe]</p514>
       <rect5102>[Pole powtarzalne]</rect5102>
       <rect3520>[Pole podziału sekcji]</rect3520>
       <rect3522>[Koniec strony]</rect3522>
       <pageno10>[Numer strony]</pageno10>
       <p18_18>[Pole tekstowe]</p18_18>
       <p18_19>[pole wielowierszowe]</p18_19>
       <p18_20_subfield_0>[miejscowość]</p18_20_subfield_0>
       <p18_20_subfield_1>[ulica]</p18_20_subfield_1>
       <p18_20_subfield_2>[nr domu]</p18_20_subfield_2>
       <p18_20_subfield_3>[nr lokalu]</p18_20_subfield_3>
       <p18_20_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_20_subfield_4>
       <p18_20_subfield_5>[poczta]</p18_20_subfield_5>
       <p18_21>[Pole tekstowe]</p18_21>
       <p18_22>[pole wielowierszowe]</p18_22>
       <p18_23_subfield_0>[miejscowość]</p18_23_subfield_0>
       <p18_23_subfield_1>[ulica]</p18_23_subfield_1>
       <p18_23_subfield_2>[nr domu]</p18_23_subfield_2>
       <p18_23_subfield_3>[nr lokalu]</p18_23_subfield_3>
       <p18_23_subfield_4>[kod pocztowy]</p18_23_subfield_4>
       <p18_23_subfield_5>[poczta]</p18_23_subfield_5>
       <p517>[Pole tekstowe]</p517>
       <p518>[pole wielowierszowe]</p518>
       <p519_subfield_0>[miejscowość]</p519_subfield_0>
       <p519_subfield_1>[ulica]</p519_subfield_1>
       <p519_subfield_2>[nr domu]</p519_subfield_2>
       <p519_subfield_3>[nr lokalu]</p519_subfield_3>
       <p519_subfield_4>[kod pocztowy]</p519_subfield_4>
       <p519_subfield_5>[poczta]</p519_subfield_5>
       <rect510>[Pole powtarzalne]</rect510>
       <rect353>[Pole podziału sekcji]</rect353>
       <p18_24>[pole wielowierszowe]</p18_24>
       <rect354>[Pole podziału sekcji]</rect354>
       <p19>[pole wielowierszowe]</p19>
       <rect355>[Pole podziału sekcji]</rect355>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 ]</p19_>
       <p19_3>[data]</p19_3>
       <p19_4_subfield_0>[imię]</p19_4_subfield_0>
       <p19_4_subfield_1>[nazwisko]</p19_4_subfield_1>
       <p19_5_subfield_0>[imię]</p19_5_subfield_0>
       <p19_5_subfield_1>[nazwisko]</p19_5_subfield_1>
       <p19_6_subfield_0>[imię]</p19_6_subfield_0>
       <p19_6_subfield_1>[nazwisko]</p19_6_subfield_1>
       <p19_6_1_subfield_0>[imię]</p19_6_1_subfield_0>
       <p19_6_1_subfield_1>[nazwisko]</p19_6_1_subfield_1>
       <p516>[pole wielowierszowe]</p516>
       <p51_subfield_0>[imię]</p51_subfield_0>
       <p51_subfield_1>[nazwisko]</p51_subfield_1>
       <rect516>[Pole powtarzalne]</rect516>
       <rect356>[Pole podziału sekcji]</rect356>
       <p19_7_>[Wartość wyboru w polu p19_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_7_>
       <p19_8>[data]</p19_8>
       <rect357>[Pole podziału sekcji]</rect357>
       <p19_9_>[Wartość wyboru w polu p19_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_9_>
       <p21_1_>[Wartość wyboru w polu p21_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_1_>
       <rect358>[Pole podziału sekcji]</rect358>
       <p21_2>[data]</p21_2>
       <p21_3>[Pole tekstowe]</p21_3>
       <rect359>[Pole podziału sekcji]</rect359>
       <p22>[pole wielowierszowe]</p22>
       <rect360>[Pole podziału sekcji]</rect360>
       <p23_1_>[Wartość wyboru w polu p23_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p23_1_>
       <p23_2>[pole wielowierszowe]</p23_2>
       <p23_3>[Pole tekstowe]</p23_3>
       <p23_4>[pole wielowierszowe]</p23_4>
       <p23_5>[data]</p23_5>
       <rect361>[Pole podziału sekcji]</rect361>
       <rect362>[Koniec strony]</rect362>
       <pageno11>[Numer strony]</pageno11>
       <p23_7>[pole wielowierszowe]</p23_7>
       <p23_8_>[Wartość wyboru w polu p23_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_8_>
       <p23_9>[pole wielowierszowe]</p23_9>
       <p23_10>[pole wielowierszowe]</p23_10>
       <p24_1_>[Wartość wyboru w polu p24_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_1_>
       <p24_2>[pole wielowierszowe]</p24_2>
       <p25_1_>[Wartość wyboru w polu p25_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_1_>
       <p25_2>[data]</p25_2>
       <p25_3_subfield_0>[imię]</p25_3_subfield_0>
       <p25_3_subfield_1>[nazwisko]</p25_3_subfield_1>
       <p25_4_subfield_0>[imię]</p25_4_subfield_0>
       <p25_4_subfield_1>[nazwisko]</p25_4_subfield_1>
       <p25_5_subfield_0>[imię]</p25_5_subfield_0>
       <p25_5_subfield_1>[nazwisko]</p25_5_subfield_1>
       <p2556_subfield_0>[imię]</p2556_subfield_0>
       <p2556_subfield_1>[nazwisko]</p2556_subfield_1>
       <rect5147>[Pole powtarzalne]</rect5147>
       <rect514>[Pole podziału sekcji]</rect514>
       <p25_6_>[Wartość wyboru w polu p25_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_6_>
       <p25_7>[data]</p25_7>
       <p25_7_>[Wartość wyboru w polu p25_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_7_>
       <rect5141>[Pole podziału sekcji]</rect5141>
       <p26_1_>[Wartość wyboru w polu p26_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_1_>
       <p26_2>[data]</p26_2>
       <p26_3>[pole wielowierszowe]</p26_3>
       <p26_4>[Pole kwoty]</p26_4>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 5 6 1 2 ]</p26_>
       <p26_7>[pole wielowierszowe]</p26_7>
       <rect5142>[Pole podziału sekcji]</rect5142>
       <p26_8_>[Wartość wyboru w polu p26_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_8_>
       <p26_9>[data]</p26_9>
       <p26_10>[Pole tekstowe]</p26_10>
       <p26_11>[data]</p26_11>
       <p26_12>[Pole tekstowe]</p26_12>
       <p26_13>[data]</p26_13>
       <rect5143>[Pole podziału sekcji]</rect5143>
       <p26_14>[Pole tekstowe]</p26_14>
       <p26_15>[Pole tekstowe]</p26_15>
       <p26_16>[Pole tekstowe]</p26_16>
       <rect5144>[Pole podziału sekcji]</rect5144>
       <rect5145>[Koniec strony]</rect5145>
       <pageno12>[Numer strony]</pageno12>
       <p27_2>[Pole tekstowe]</p27_2>
       <p27_3>[Pole tekstowe]</p27_3>
       <p27_3_4>[Pole tekstowe]</p27_3_4>
       <rect285>[Pole powtarzalne]</rect285>
       <rect2850>[Pole podziału sekcji]</rect2850>
       <p28_1_>[Wartość wyboru w polu p28_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_1_>
       <p180_subfield_0>[imię]</p180_subfield_0>
       <p180_subfield_1>[nazwisko]</p180_subfield_1>
       <p28_3_subfield_0>[imię]</p28_3_subfield_0>
       <p28_3_subfield_1>[nazwisko]</p28_3_subfield_1>
       <p28_2_>[Wartość wyboru w polu p28_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_2_>
       <p28_4>[pole wielowierszowe]</p28_4>
       <p28_5>[pole wielowierszowe]</p28_5>
       <rect2851>[Pole podziału sekcji]</rect2851>
       <p29_subfield_0>[imię]</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>[nazwisko]</p29_subfield_1>
       <rect2852>[Pole podziału sekcji]</rect2852>
       <p30_1_subfield_0>[imię]</p30_1_subfield_0>
       <p30_1_subfield_1>[nazwisko]</p30_1_subfield_1>
       <p30_2_>[Wartość wyboru w polu p30_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_2_>
       <p30_2__>[Wartość wyboru w polu p30_2_. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_2__>
       <p30_3>[miejscowość]</p30_3>
       <p30_4>[data]</p30_4>
       <rect2854>[Pole podziału sekcji]</rect2854>
       <rect2853>[Koniec strony]</rect2853>
       <pageno13>[Numer strony]</pageno13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZP-PN</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6337087</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p0_>1</p0_>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_7>Pełna nazwa testowa</p1_7>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_8_subfield_0>Poznań</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>Strzelecka</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>1</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>1</p1_8_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_9_subfield_0>61-155</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>Poznań</p1_9_subfield_1>
       <p1_4>500600400</p1_4>
       <p1_10>500600400</p1_10>
       <p1_5>test@test.pl</p1_5>
       <p1_11>test@test.pl</p1_11>
       <p1_6></p1_6>
       <p1_12></p1_12>
       <p1_13>Pełna nazwa testowa</p1_13>
       <p1_14_subfield_0>Poznań</p1_14_subfield_0>
       <p1_14_subfield_1>Strzelecka</p1_14_subfield_1>
       <p1_14_subfield_2>1</p1_14_subfield_2>
       <p1_14_subfield_3>1</p1_14_subfield_3>
       <p1_15>500600400</p1_15>
       <p1_17></p1_17>
       <p1_16>test@test.pl</p1_16>
       <p1_18>Pełna nazwa testowa</p1_18>
       <p1_19_subfield_0>Poznań</p1_19_subfield_0>
       <p1_19_subfield_1>Strzelecka</p1_19_subfield_1>
       <p1_19_subfield_2>1</p1_19_subfield_2>
       <p1_19_subfield_3>1</p1_19_subfield_3>
       <p1_20_subfield_0>61-155</p1_20_subfield_0>
       <p1_20_subfield_1>Poznań</p1_20_subfield_1>
       <p1_21>500600400</p1_21>
       <p1_22></p1_22>
       <p1_23>test@test.pl</p1_23>
       <p1_24>test pola tekstowego</p1_24>
       <pageno1></pageno1>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_3>test pola tekstowego</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p2_7>test pola tekstowego</p2_7>
       <p2_8>test pola tekstowego</p2_8>
       <p2_9_1>1</p2_9_1>
       <p2_10>10</p2_10>
       <p2_11>10</p2_11>
       <p2_9_2>1</p2_9_2>
       <p2_13>10</p2_13>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_15>10</p2_15>
       <p2_16>10</p2_16>
       <p2_17>10</p2_17>
       <p2_18>10</p2_18>
       <p2_19>test pola tekstowego</p2_19>
       <p2_9_3>1</p2_9_3>
       <p2_9_4>1</p2_9_4>
       <p2_20>10</p2_20>
       <p2_21>10</p2_21>
       <p2_22>10</p2_22>
       <p2_23>10</p2_23>
       <p2_24>10</p2_24>
       <p2_25>10</p2_25>
       <p2_26>10</p2_26>
       <p2_27>10</p2_27>
       <p2_28>30-10-1990</p2_28>
       <p2_29>to jest pole wielowierszowe</p2_29>
       <p2_30_>1</p2_30_>
       <p2_31>10</p2_31>
       <p2_32>test pola tekstowego</p2_32>
       <pageno2></pageno2>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_3>to jest pole wielowierszowe</p3_3>
       <p301>test pola tekstowego</p301>
       <p300>to jest pole wielowierszowe</p300>
       <rect3441></rect3441>
       <rect3442></rect3442>
       <rect3443></rect3443>
       <p3_4>to jest pole wielowierszowe</p3_4>
       <rect3444></rect3444>
       <p3_5_>1</p3_5_>
       <rect3445></rect3445>
       <p3_6>to jest pole wielowierszowe</p3_6>
       <rect3446></rect3446>
       <rect3447></rect3447>
       <rect3448></rect3448>
       <p4_1_subfield_0>Jan</p4_1_subfield_0>
       <p4_1_subfield_1>Kowalski</p4_1_subfield_1>
       <p4_2_subfield_0>Jan</p4_2_subfield_0>
       <p4_2_subfield_1>Kowalski</p4_2_subfield_1>
       <p4_3_subfield_0>Jan</p4_3_subfield_0>
       <p4_3_subfield_1>Kowalski</p4_3_subfield_1>
       <p400_subfield_0>Jan</p400_subfield_0>
       <p400_subfield_1>Kowalski</p400_subfield_1>
       <rect34406></rect34406>
       <p4_4_>1</p4_4_>
       <rect3449></rect3449>
       <p4_5>to jest pole wielowierszowe</p4_5>
       <p4_6_>1</p4_6_>
       <rect34401></rect34401>
       <p4_7_subfield_0>Jan</p4_7_subfield_0>
       <p4_7_subfield_1>Kowalski</p4_7_subfield_1>
       <rect34402></rect34402>
       <rect34403></rect34403>
       <rect34408></rect34408>
       <pageno3></pageno3>
       <p4_8_>1</p4_8_>
       <p4_9>30-10-1990</p4_9>
       <p4_10>test pola tekstowego</p4_10>
       <p4_11>test pola tekstowego</p4_11>
       <p4_12_subfield_0>Jan</p4_12_subfield_0>
       <p4_12_subfield_1>Kowalski</p4_12_subfield_1>
       <p4_13_subfield_0>Jan</p4_13_subfield_0>
       <p4_13_subfield_1>Kowalski</p4_13_subfield_1>
       <p4_14_subfield_0>Jan</p4_14_subfield_0>
       <p4_14_subfield_1>Kowalski</p4_14_subfield_1>
       <p4_14_4_subfield_0>Jan</p4_14_4_subfield_0>
       <p4_14_4_subfield_1>Kowalski</p4_14_4_subfield_1>
       <p401_subfield_0>Jan</p401_subfield_0>
       <p401_subfield_1>Kowalski</p401_subfield_1>
       <rect402></rect402>
       <rect4021></rect4021>
       <rect4022></rect4022>
       <p4_15_subfield_0>Jan</p4_15_subfield_0>
       <p4_15_subfield_1>Kowalski</p4_15_subfield_1>
       <p4_16>test pola tekstowego</p4_16>
       <p4_17_subfield_0>Jan</p4_17_subfield_0>
       <p4_17_subfield_1>Kowalski</p4_17_subfield_1>
       <p4_18>test pola tekstowego</p4_18>
       <p4_19_subfield_0>Jan</p4_19_subfield_0>
       <p4_19_subfield_1>Kowalski</p4_19_subfield_1>
       <p4_20>test pola tekstowego</p4_20>
       <p4_19_4_subfield_0>Jan</p4_19_4_subfield_0>
       <p4_19_4_subfield_1>Kowalski</p4_19_4_subfield_1>
       <p4_20_0>test pola tekstowego</p4_20_0>
       <p402_subfield_0>Jan</p402_subfield_0>
       <p402_subfield_1>Kowalski</p402_subfield_1>
       <p403>test pola tekstowego</p403>
       <rect403></rect403>
       <rect4023></rect4023>
       <rect4024></rect4024>
       <p4_21_>1</p4_21_>
       <rect4025></rect4025>
       <p4_22>30-10-1990</p4_22>
       <p4_23>test pola tekstowego</p4_23>
       <p4_24_subfield_0>Jan</p4_24_subfield_0>
       <p4_24_subfield_1>Kowalski</p4_24_subfield_1>
       <p4_25_subfield_0>Jan</p4_25_subfield_0>
       <p4_25_subfield_1>Kowalski</p4_25_subfield_1>
       <p4_26_subfield_0>Jan</p4_26_subfield_0>
       <p4_26_subfield_1>Kowalski</p4_26_subfield_1>
       <p404_subfield_0>Jan</p404_subfield_0>
       <p404_subfield_1>Kowalski</p404_subfield_1>
       <rect404></rect404>
       <rect4026></rect4026>
       <p4_21_1_>1</p4_21_1_>
       <p4_27_subfield_0>Jan</p4_27_subfield_0>
       <p4_27_subfield_1>Kowalski</p4_27_subfield_1>
       <p4_28>test pola tekstowego</p4_28>
       <p4_29_subfield_0>Jan</p4_29_subfield_0>
       <p4_29_subfield_1>Kowalski</p4_29_subfield_1>
       <p4_30>test pola tekstowego</p4_30>
       <p4_31_subfield_0>Jan</p4_31_subfield_0>
       <p4_31_subfield_1>Kowalski</p4_31_subfield_1>
       <p4_32>test pola tekstowego</p4_32>
       <p4_31_1_subfield_0>Jan</p4_31_1_subfield_0>
       <p4_31_1_subfield_1>Kowalski</p4_31_1_subfield_1>
       <p4_32_1>test pola tekstowego</p4_32_1>
       <rect405></rect405>
       <rect4027></rect4027>
       <p4_33_>1</p4_33_>
       <p4_34_subfield_0>Jan</p4_34_subfield_0>
       <p4_34_subfield_1>Kowalski</p4_34_subfield_1>
       <p4_35_subfield_0>Jan</p4_35_subfield_0>
       <p4_35_subfield_1>Kowalski</p4_35_subfield_1>
       <p405_subfield_0>Jan</p405_subfield_0>
       <p405_subfield_1>Kowalski</p405_subfield_1>
       <rect406></rect406>
       <rect4028></rect4028>
       <p4_36_subfield_0>Jan</p4_36_subfield_0>
       <p4_36_subfield_1>Kowalski</p4_36_subfield_1>
       <p4_37>test pola tekstowego</p4_37>
       <p4_38_subfield_0>Jan</p4_38_subfield_0>
       <p4_38_subfield_1>Kowalski</p4_38_subfield_1>
       <p4_39>test pola tekstowego</p4_39>
       <p4_40_subfield_0>Jan</p4_40_subfield_0>
       <p4_40_subfield_1>Kowalski</p4_40_subfield_1>
       <p4_41>test pola tekstowego</p4_41>
       <p406_subfield_0>Jan</p406_subfield_0>
       <p406_subfield_1>Kowalski</p406_subfield_1>
       <p407>test pola tekstowego</p407>
       <rect407></rect407>
       <pageno4></pageno4>
       <p4_42_subfield_0>Jan</p4_42_subfield_0>
       <p4_42_subfield_1>Kowalski</p4_42_subfield_1>
       <p4_43_subfield_0>Jan</p4_43_subfield_0>
       <p4_43_subfield_1>Kowalski</p4_43_subfield_1>
       <p4_44_subfield_0>Jan</p4_44_subfield_0>
       <p4_44_subfield_1>Kowalski</p4_44_subfield_1>
       <p408_subfield_0>Jan</p408_subfield_0>
       <p408_subfield_1>Kowalski</p408_subfield_1>
       <rect3451></rect3451>
       <rect3456></rect3456>
       <p4_45_subfield_0>Jan</p4_45_subfield_0>
       <p4_45_subfield_1>Kowalski</p4_45_subfield_1>
       <p4_46_subfield_0>Jan</p4_46_subfield_0>
       <p4_46_subfield_1>Kowalski</p4_46_subfield_1>
       <p4_47_subfield_0>Jan</p4_47_subfield_0>
       <p4_47_subfield_1>Kowalski</p4_47_subfield_1>
       <p409_subfield_0>Jan</p409_subfield_0>
       <p409_subfield_1>Kowalski</p409_subfield_1>
       <rect3452></rect3452>
       <rect3457></rect3457>
       <p4_48_subfield_0>Jan</p4_48_subfield_0>
       <p4_48_subfield_1>Kowalski</p4_48_subfield_1>
       <p4_49_subfield_0>Jan</p4_49_subfield_0>
       <p4_49_subfield_1>Kowalski</p4_49_subfield_1>
       <p4_50_subfield_0>Jan</p4_50_subfield_0>
       <p4_50_subfield_1>Kowalski</p4_50_subfield_1>
       <p410_subfield_0>Jan</p410_subfield_0>
       <p410_subfield_1>Kowalski</p410_subfield_1>
       <rect3453></rect3453>
       <rect3458></rect3458>
       <p4_51_subfield_0>Jan</p4_51_subfield_0>
       <p4_51_subfield_1>Kowalski</p4_51_subfield_1>
       <p4_52_subfield_0>Jan</p4_52_subfield_0>
       <p4_52_subfield_1>Kowalski</p4_52_subfield_1>
       <p4_53_subfield_0>Jan</p4_53_subfield_0>
       <p4_53_subfield_1>Kowalski</p4_53_subfield_1>
       <p411_subfield_0>Jan</p411_subfield_0>
       <p411_subfield_1>Kowalski</p411_subfield_1>
       <rect3454></rect3454>
       <rect3459></rect3459>
       <p4_54_subfield_0>Jan</p4_54_subfield_0>
       <p4_54_subfield_1>Kowalski</p4_54_subfield_1>
       <p4_55>test pola tekstowego</p4_55>
       <p4_56_subfield_0>Jan</p4_56_subfield_0>
       <p4_56_subfield_1>Kowalski</p4_56_subfield_1>
       <pc18>test pola tekstowego</pc18>
       <p4_58_subfield_0>Jan</p4_58_subfield_0>
       <p4_58_subfield_1>Kowalski</p4_58_subfield_1>
       <p4_59>test pola tekstowego</p4_59>
       <p412_subfield_0>Jan</p412_subfield_0>
       <p412_subfield_1>Kowalski</p412_subfield_1>
       <p413>test pola tekstowego</p413>
       <rect3455></rect3455>
       <rect3460></rect3460>
       <p4_60>to jest pole wielowierszowe</p4_60>
       <rect3461></rect3461>
       <rect3463></rect3463>
       <rect3464></rect3464>
       <p4_61_>1</p4_61_>
       <p4_63_subfield_0>Jan</p4_63_subfield_0>
       <p4_63_subfield_1>Kowalski</p4_63_subfield_1>
       <p4_64>test pola tekstowego</p4_64>
       <p4_65_subfield_0>Jan</p4_65_subfield_0>
       <p4_65_subfield_1>Kowalski</p4_65_subfield_1>
       <p4_66>test pola tekstowego</p4_66>
       <p4_67_subfield_0>Jan</p4_67_subfield_0>
       <p4_67_subfield_1>Kowalski</p4_67_subfield_1>
       <p4_68>test pola tekstowego</p4_68>
       <p4_67_1_subfield_0>Jan</p4_67_1_subfield_0>
       <p4_67_1_subfield_1>Kowalski</p4_67_1_subfield_1>
       <p4_68_5>test pola tekstowego</p4_68_5>
       <rect3468></rect3468>
       <rect3469></rect3469>
       <rect3465></rect3465>
       <rect3471></rect3471>
       <pageno5></pageno5>
       <p5_1_>1</p5_1_>
       <p5_2_>1</p5_2_>
       <p5_3_>1</p5_3_>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p5_5>30-10-1990</p5_5>
       <p5_6_>1</p5_6_>
       <p5_7_>1</p5_7_>
       <p5_8>30-10-1990</p5_8>
       <p6_1_>1</p6_1_>
       <p6_2>30-10-1990</p6_2>
       <p6_3>test pola tekstowego</p6_3>
       <p6_4>30-10-1990</p6_4>
       <p6_5>test pola tekstowego</p6_5>
       <p6_6>30-10-1990</p6_6>
       <p6_7>test pola tekstowego</p6_7>
       <p6_8>test pola tekstowego</p6_8>
       <p6_9>test pola tekstowego</p6_9>
       <p6_10>test pola tekstowego</p6_10>
       <p6_9_2_5>test pola tekstowego</p6_9_2_5>
       <p6_9_2>test pola tekstowego</p6_9_2>
       <p6_10_4>test pola tekstowego</p6_10_4>
       <rect3470></rect3470>
       <rect3472></rect3472>
       <p6_11>test pola tekstowego</p6_11>
       <p6_12>30-10-1990</p6_12>
       <p6_13>30-10-1990</p6_13>
       <p6_14_>1</p6_14_>
       <rect3474></rect3474>
       <p6_15_>1</p6_15_>
       <p6_16>test pola tekstowego</p6_16>
       <rect3475></rect3475>
       <p6_17_>1</p6_17_>
       <p6_18>to jest pole wielowierszowe</p6_18>
       <p6_19>to jest pole wielowierszowe</p6_19>
       <p415>to jest pole wielowierszowe</p415>
       <rect34723></rect34723>
       <p6_20_>1</p6_20_>
       <p6_21_1>1</p6_21_1>
       <p6_22>30-10-1990</p6_22>
       <p6_23>test pola tekstowego</p6_23>
       <p6_24>test pola tekstowego</p6_24>
       <p6_21_2>1</p6_21_2>
       <p6_25>30-10-1990</p6_25>
       <p6_26>test pola tekstowego</p6_26>
       <p6_27>30-10-1990</p6_27>
       <rect3477></rect3477>
       <rect3478></rect3478>
       <pageno6></pageno6>
       <p6_29_>1</p6_29_>
       <p7_1>1</p7_1>
       <p7_2>test pola tekstowego</p7_2>
       <p7_3>30-10-1990</p7_3>
       <p7_4>30-10-1990</p7_4>
       <p7_5_>1</p7_5_>
       <p7_6_>1</p7_6_>
       <p7_7>to jest pole wielowierszowe</p7_7>
       <p8_1_>1</p8_1_>
       <p8_2>to jest pole wielowierszowe</p8_2>
       <p9_>1</p9_>
       <p10_1_>1</p10_1_>
       <p10_2>test pola tekstowego</p10_2>
       <p10_3>test pola tekstowego</p10_3>
       <p10_4>30-10-1990</p10_4>
       <p10_5>12:15:00</p10_5>
       <p10_6>30-10-1990</p10_6>
       <p10_7>to jest pole wielowierszowe</p10_7>
       <pageno7></pageno7>
       <p11_2>30-10-1990</p11_2>
       <p11_3>12:15:00</p11_3>
       <p11_4>to jest pole wielowierszowe</p11_4>
       <p11_5_subfield_0>Poznań</p11_5_subfield_0>
       <p11_5_subfield_1>Strzelecka</p11_5_subfield_1>
       <p11_5_subfield_2>1</p11_5_subfield_2>
       <p11_5_subfield_3>1</p11_5_subfield_3>
       <p11_5_subfield_4>61-155</p11_5_subfield_4>
       <p11_5_subfield_5>Poznań</p11_5_subfield_5>
       <p109_82_3_subfield_0>Poznań</p109_82_3_subfield_0>
       <p109_82_3_subfield_1>Strzelecka</p109_82_3_subfield_1>
       <p109_82_3_subfield_2>1</p109_82_3_subfield_2>
       <p109_82_3_subfield_3>1</p109_82_3_subfield_3>
       <p109_82_3_subfield_4>61-155</p109_82_3_subfield_4>
       <p109_82_3_subfield_5>Poznań</p109_82_3_subfield_5>
       <p11_6>10</p11_6>
       <p11_7>test pola tekstowego</p11_7>
       <p11_8>10</p11_8>
       <p11_9>test pola tekstowego</p11_9>
       <p11_10>10</p11_10>
       <p11_11>test pola tekstowego</p11_11>
       <p11_12>10</p11_12>
       <p11_13_>1</p11_13_>
       <p12_1_1>to jest pole wielowierszowe</p12_1_1>
       <p12_1_2>test pola tekstowego</p12_1_2>
       <p12_1_3_subfield_0>Poznań</p12_1_3_subfield_0>
       <p12_1_3_subfield_1>Strzelecka</p12_1_3_subfield_1>
       <p12_1_3_subfield_2>1</p12_1_3_subfield_2>
       <p12_1_3_subfield_3>1</p12_1_3_subfield_3>
       <p12_1_3_subfield_4>61-155</p12_1_3_subfield_4>
       <p12_1_3_subfield_5>Poznań</p12_1_3_subfield_5>
       <p12_1_4>10</p12_1_4>
       <p12_2_1>to jest pole wielowierszowe</p12_2_1>
       <p12_2_2>test pola tekstowego</p12_2_2>
       <p12_2_3_subfield_0>Poznań</p12_2_3_subfield_0>
       <p12_2_3_subfield_1>Strzelecka</p12_2_3_subfield_1>
       <p12_2_3_subfield_2>1</p12_2_3_subfield_2>
       <p12_2_3_subfield_3>1</p12_2_3_subfield_3>
       <p12_2_3_subfield_4>61-155</p12_2_3_subfield_4>
       <p12_2_3_subfield_5>Poznań</p12_2_3_subfield_5>
       <p12_2_4>10</p12_2_4>
       <p12_3_1>to jest pole wielowierszowe</p12_3_1>
       <p12_3_2>test pola tekstowego</p12_3_2>
       <p12_3_3_subfield_0>Poznań</p12_3_3_subfield_0>
       <p12_3_3_subfield_1>Strzelecka</p12_3_3_subfield_1>
       <p12_3_3_subfield_2>1</p12_3_3_subfield_2>
       <p12_3_3_subfield_3>1</p12_3_3_subfield_3>
       <p12_3_3_subfield_4>61-155</p12_3_3_subfield_4>
       <p12_3_3_subfield_5>Poznań</p12_3_3_subfield_5>
       <p12_3_4>10</p12_3_4>
       <p416>to jest pole wielowierszowe</p416>
       <p417>test pola tekstowego</p417>
       <p418_subfield_0>Poznań</p418_subfield_0>
       <p418_subfield_1>Strzelecka</p418_subfield_1>
       <p418_subfield_2>1</p418_subfield_2>
       <p418_subfield_3>1</p418_subfield_3>
       <p418_subfield_4>61-155</p418_subfield_4>
       <p418_subfield_5>Poznań</p418_subfield_5>
       <p419>10</p419>
       <rect500></rect500>
       <rect3501></rect3501>
       <p12_4_1>to jest pole wielowierszowe</p12_4_1>
       <p12_4_2>test pola tekstowego</p12_4_2>
       <p12_4_3_subfield_0>Poznań</p12_4_3_subfield_0>
       <p12_4_3_subfield_1>Strzelecka</p12_4_3_subfield_1>
       <p12_4_3_subfield_2>1</p12_4_3_subfield_2>
       <p12_4_3_subfield_3>1</p12_4_3_subfield_3>
       <p12_4_3_subfield_4>61-155</p12_4_3_subfield_4>
       <p12_4_3_subfield_5>Poznań</p12_4_3_subfield_5>
       <p12_4_4>10</p12_4_4>
       <p12_5_1>to jest pole wielowierszowe</p12_5_1>
       <p12_5_2>test pola tekstowego</p12_5_2>
       <p12_5_3_subfield_0>Poznań</p12_5_3_subfield_0>
       <p12_5_3_subfield_1>Strzelecka</p12_5_3_subfield_1>
       <p12_5_3_subfield_2>1</p12_5_3_subfield_2>
       <p12_5_3_subfield_3>1</p12_5_3_subfield_3>
       <p12_5_3_subfield_4>61-155</p12_5_3_subfield_4>
       <p12_5_3_subfield_5>Poznań</p12_5_3_subfield_5>
       <p12_5_4>10</p12_5_4>
       <p421>to jest pole wielowierszowe</p421>
       <p422>test pola tekstowego</p422>
       <p423_subfield_0>Poznań</p423_subfield_0>
       <p423_subfield_1>Strzelecka</p423_subfield_1>
       <p423_subfield_2>1</p423_subfield_2>
       <p423_subfield_3>1</p423_subfield_3>
       <p423_subfield_4>61-155</p423_subfield_4>
       <p423_subfield_5>Poznań</p423_subfield_5>
       <p424>10</p424>
       <rect501></rect501>
       <rect3502></rect3502>
       <p12_6>to jest pole wielowierszowe</p12_6>
       <p12_7>to jest pole wielowierszowe</p12_7>
       <p426>to jest pole wielowierszowe</p426>
       <rect502></rect502>
       <rect3503></rect3503>
       <rect3504></rect3504>
       <p13_1_>1</p13_1_>
       <p13_2>to jest pole wielowierszowe</p13_2>
       <rect3505></rect3505>
       <p13_3>to jest pole wielowierszowe</p13_3>
       <p428>to jest pole wielowierszowe</p428>
       <rect503></rect503>
       <rect3506></rect3506>
       <p13_4_>1</p13_4_>
       <p13_5>to jest pole wielowierszowe</p13_5>
       <rect3507></rect3507>
       <p13_6>to jest pole wielowierszowe</p13_6>
       <p430>to jest pole wielowierszowe</p430>
       <rect504></rect504>
       <rect3508></rect3508>
       <rect3509></rect3509>
       <rect3510></rect3510>
       <pageno8></pageno8>
       <p14_1_>1</p14_1_>
       <p14_2_>1</p14_2_>
       <p15_1_>1</p15_1_>
       <p15_2>to jest pole wielowierszowe</p15_2>
       <p15_3>test pola tekstowego</p15_3>
       <p15_4>to jest pole wielowierszowe</p15_4>
       <p15_5>test pola tekstowego</p15_5>
       <p15_6>to jest pole wielowierszowe</p15_6>
       <p15_7>test pola tekstowego</p15_7>
       <p15_8_>1</p15_8_>
       <p15_9>to jest pole wielowierszowe</p15_9>
       <p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_0>Poznań</p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_0>
       <p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_1>Strzelecka</p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_1>
       <p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_2>1</p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_2>
       <p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_3>1</p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_3>
       <p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_4>61-155</p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_4>
       <p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_5>Poznań</p109_1_7_1_4_7_1_7_6_subfield_5>
       <p431>to jest pole wielowierszowe</p431>
       <p432_subfield_0>Poznań</p432_subfield_0>
       <p432_subfield_1>Strzelecka</p432_subfield_1>
       <p432_subfield_2>1</p432_subfield_2>
       <p432_subfield_3>1</p432_subfield_3>
       <p432_subfield_4>61-155</p432_subfield_4>
       <p432_subfield_5>Poznań</p432_subfield_5>
       <rect5041></rect5041>
       <rect3511></rect3511>
       <p15_10_>1</p15_10_>
       <rect3512></rect3512>
       <rect3513></rect3513>
       <p15_11>to jest pole wielowierszowe</p15_11>
       <p15_12>to jest pole wielowierszowe</p15_12>
       <p434>to jest pole wielowierszowe</p434>
       <rect504_9></rect504_9>
       <rect3514></rect3514>
       <p15_13>to jest pole wielowierszowe</p15_13>
       <p15_13_8>to jest pole wielowierszowe</p15_13_8>
       <rect505></rect505>
       <rect3515></rect3515>
       <rect3516></rect3516>
       <p16_1_>1</p16_1_>
       <rect3517></rect3517>
       <pageno9></pageno9>
       <p16_2_>1</p16_2_>
       <p17_1_>1</p17_1_>
       <p17_2>to jest pole wielowierszowe</p17_2>
       <p17_3>test pola tekstowego</p17_3>
       <p17_4>to jest pole wielowierszowe</p17_4>
       <p17_5>test pola tekstowego</p17_5>
       <p17_6>to jest pole wielowierszowe</p17_6>
       <p17_7>test pola tekstowego</p17_7>
       <p507>test pola tekstowego</p507>
       <p506>to jest pole wielowierszowe</p506>
       <rect509></rect509>
       <p508>test pola tekstowego</p508>
       <p18_1_>1</p18_1_>
       <p18_2_>1</p18_2_>
       <p18_3_>1</p18_3_>
       <p18_4>to jest pole wielowierszowe</p18_4>
       <p18_5>to jest pole wielowierszowe</p18_5>
       <p18_6>test pola tekstowego</p18_6>
       <p18_7>to jest pole wielowierszowe</p18_7>
       <p18_8>test pola tekstowego</p18_8>
       <p18_9>to jest pole wielowierszowe</p18_9>
       <p18_10>test pola tekstowego</p18_10>
       <p509>test pola tekstowego</p509>
       <p510>to jest pole wielowierszowe</p510>
       <p512>test pola tekstowego</p512>
       <rect5101></rect5101>
       <rect3518></rect3518>
       <p18_11>to jest pole wielowierszowe</p18_11>
       <p18_12_subfield_0>Poznań</p18_12_subfield_0>
       <p18_12_subfield_1>Strzelecka</p18_12_subfield_1>
       <p18_12_subfield_2>1</p18_12_subfield_2>
       <p18_12_subfield_3>1</p18_12_subfield_3>
       <p18_12_subfield_4>61-155</p18_12_subfield_4>
       <p18_12_subfield_5>Poznań</p18_12_subfield_5>
       <p18_13>to jest pole wielowierszowe</p18_13>
       <rect3519></rect3519>
       <p18_14>to jest pole wielowierszowe</p18_14>
       <p18_15>to jest pole wielowierszowe</p18_15>
       <p18_16>to jest pole wielowierszowe</p18_16>
       <p515>test pola tekstowego</p515>
       <p514>to jest pole wielowierszowe</p514>
       <rect5102></rect5102>
       <rect3520></rect3520>
       <rect3522></rect3522>
       <pageno10></pageno10>
       <p18_18>test pola tekstowego</p18_18>
       <p18_19>to jest pole wielowierszowe</p18_19>
       <p18_20_subfield_0>Poznań</p18_20_subfield_0>
       <p18_20_subfield_1>Strzelecka</p18_20_subfield_1>
       <p18_20_subfield_2>1</p18_20_subfield_2>
       <p18_20_subfield_3>1</p18_20_subfield_3>
       <p18_20_subfield_4>61-155</p18_20_subfield_4>
       <p18_20_subfield_5>Poznań</p18_20_subfield_5>
       <p18_21>test pola tekstowego</p18_21>
       <p18_22>to jest pole wielowierszowe</p18_22>
       <p18_23_subfield_0>Poznań</p18_23_subfield_0>
       <p18_23_subfield_1>Strzelecka</p18_23_subfield_1>
       <p18_23_subfield_2>1</p18_23_subfield_2>
       <p18_23_subfield_3>1</p18_23_subfield_3>
       <p18_23_subfield_4>61-155</p18_23_subfield_4>
       <p18_23_subfield_5>Poznań</p18_23_subfield_5>
       <p517>test pola tekstowego</p517>
       <p518>to jest pole wielowierszowe</p518>
       <p519_subfield_0>Poznań</p519_subfield_0>
       <p519_subfield_1>Strzelecka</p519_subfield_1>
       <p519_subfield_2>1</p519_subfield_2>
       <p519_subfield_3>1</p519_subfield_3>
       <p519_subfield_4>61-155</p519_subfield_4>
       <p519_subfield_5>Poznań</p519_subfield_5>
       <rect510></rect510>
       <rect353></rect353>
       <p18_24>to jest pole wielowierszowe</p18_24>
       <rect354></rect354>
       <p19>to jest pole wielowierszowe</p19>
       <rect355></rect355>
       <p19_>1</p19_>
       <p19_3>30-10-1990</p19_3>
       <p19_4_subfield_0>Jan</p19_4_subfield_0>
       <p19_4_subfield_1>Kowalski</p19_4_subfield_1>
       <p19_5_subfield_0>Jan</p19_5_subfield_0>
       <p19_5_subfield_1>Kowalski</p19_5_subfield_1>
       <p19_6_subfield_0>Jan</p19_6_subfield_0>
       <p19_6_subfield_1>Kowalski</p19_6_subfield_1>
       <p19_6_1_subfield_0>Jan</p19_6_1_subfield_0>
       <p19_6_1_subfield_1>Kowalski</p19_6_1_subfield_1>
       <p516>to jest pole wielowierszowe</p516>
       <p51_subfield_0>Jan</p51_subfield_0>
       <p51_subfield_1>Kowalski</p51_subfield_1>
       <rect516></rect516>
       <rect356></rect356>
       <p19_7_>1</p19_7_>
       <p19_8>30-10-1990</p19_8>
       <rect357></rect357>
       <p19_9_>1</p19_9_>
       <p21_1_>1</p21_1_>
       <rect358></rect358>
       <p21_2>30-10-1990</p21_2>
       <p21_3>test pola tekstowego</p21_3>
       <rect359></rect359>
       <p22>to jest pole wielowierszowe</p22>
       <rect360></rect360>
       <p23_1_>1</p23_1_>
       <p23_2>to jest pole wielowierszowe</p23_2>
       <p23_3>test pola tekstowego</p23_3>
       <p23_4>to jest pole wielowierszowe</p23_4>
       <p23_5>30-10-1990</p23_5>
       <rect361></rect361>
       <rect362></rect362>
       <pageno11></pageno11>
       <p23_7>to jest pole wielowierszowe</p23_7>
       <p23_8_>1</p23_8_>
       <p23_9>to jest pole wielowierszowe</p23_9>
       <p23_10>to jest pole wielowierszowe</p23_10>
       <p24_1_>1</p24_1_>
       <p24_2>to jest pole wielowierszowe</p24_2>
       <p25_1_>1</p25_1_>
       <p25_2>30-10-1990</p25_2>
       <p25_3_subfield_0>Jan</p25_3_subfield_0>
       <p25_3_subfield_1>Kowalski</p25_3_subfield_1>
       <p25_4_subfield_0>Jan</p25_4_subfield_0>
       <p25_4_subfield_1>Kowalski</p25_4_subfield_1>
       <p25_5_subfield_0>Jan</p25_5_subfield_0>
       <p25_5_subfield_1>Kowalski</p25_5_subfield_1>
       <p2556_subfield_0>Jan</p2556_subfield_0>
       <p2556_subfield_1>Kowalski</p2556_subfield_1>
       <rect5147></rect5147>
       <rect514></rect514>
       <p25_6_>1</p25_6_>
       <p25_7>30-10-1990</p25_7>
       <p25_7_>1</p25_7_>
       <rect5141></rect5141>
       <p26_1_>1</p26_1_>
       <p26_2>30-10-1990</p26_2>
       <p26_3>to jest pole wielowierszowe</p26_3>
       <p26_4>10</p26_4>
       <p26_>1</p26_>
       <p26_7>to jest pole wielowierszowe</p26_7>
       <rect5142></rect5142>
       <p26_8_>1</p26_8_>
       <p26_9>30-10-1990</p26_9>
       <p26_10>test pola tekstowego</p26_10>
       <p26_11>30-10-1990</p26_11>
       <p26_12>test pola tekstowego</p26_12>
       <p26_13>30-10-1990</p26_13>
       <rect5143></rect5143>
       <p26_14>test pola tekstowego</p26_14>
       <p26_15>test pola tekstowego</p26_15>
       <p26_16>test pola tekstowego</p26_16>
       <rect5144></rect5144>
       <rect5145></rect5145>
       <pageno12></pageno12>
       <p27_2>test pola tekstowego</p27_2>
       <p27_3>test pola tekstowego</p27_3>
       <p27_3_4>test pola tekstowego</p27_3_4>
       <rect285></rect285>
       <rect2850></rect2850>
       <p28_1_>1</p28_1_>
       <p180_subfield_0>Jan</p180_subfield_0>
       <p180_subfield_1>Kowalski</p180_subfield_1>
       <p28_3_subfield_0>Jan</p28_3_subfield_0>
       <p28_3_subfield_1>Kowalski</p28_3_subfield_1>
       <p28_2_>1</p28_2_>
       <p28_4>to jest pole wielowierszowe</p28_4>
       <p28_5>to jest pole wielowierszowe</p28_5>
       <rect2851></rect2851>
       <p29_subfield_0>Jan</p29_subfield_0>
       <p29_subfield_1>Kowalski</p29_subfield_1>
       <rect2852></rect2852>
       <p30_1_subfield_0>Jan</p30_1_subfield_0>
       <p30_1_subfield_1>Kowalski</p30_1_subfield_1>
       <p30_2_>1</p30_2_>
       <p30_2__>1</p30_2__>
       <p30_3>Poznań</p30_3>
       <p30_4>30-10-1990</p30_4>
       <rect2854></rect2854>
       <rect2853></rect2853>
       <pageno13></pageno13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>