Pola formularza

Formularz: ZP-ZOC Protokół postępowania w trybie zapytania o cenęPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6337090</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <ps1>[Pole tekstowe]</ps1>
       <p1_1>[nazwaPelna]</p1_1>
       <p1_7>[nazwaPelna]</p1_7>
       <p1_2_subfield_0>[miejscowość]</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>[ulica]</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>[nr domu]</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p1_2_subfield_3>
       <p1_8_subfield_0>[miejscowość]</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>[ulica]</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>[nr domu]</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>[nr lokalu]</p1_8_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[poczta]</p1_3_subfield_1>
       <p1_9_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>[poczta]</p1_9_subfield_1>
       <p1_4>[Telefon]</p1_4>
       <p1_10>[Telefon]</p1_10>
       <p1_5>[Mail]</p1_5>
       <p1_11>[Mail]</p1_11>
       <p1_6>[Faks]</p1_6>
       <p1_12>[Faks]</p1_12>
       <p1_13>[nazwaPelna]</p1_13>
       <p1_14_subfield_0>[miejscowość]</p1_14_subfield_0>
       <p1_14_subfield_1>[ulica]</p1_14_subfield_1>
       <p1_14_subfield_2>[nr domu]</p1_14_subfield_2>
       <p1_14_subfield_3>[nr lokalu]</p1_14_subfield_3>
       <p1_15_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_15_subfield_0>
       <p1_15_subfield_1>[poczta]</p1_15_subfield_1>
       <p1_16>[Telefon]</p1_16>
       <p1_18>[Faks]</p1_18>
       <p1_17>[Mail]</p1_17>
       <p1_19>[nazwaPelna]</p1_19>
       <p1_20_subfield_0>[miejscowość]</p1_20_subfield_0>
       <p1_20_subfield_1>[ulica]</p1_20_subfield_1>
       <p1_20_subfield_2>[nr domu]</p1_20_subfield_2>
       <p1_20_subfield_3>[nr lokalu]</p1_20_subfield_3>
       <p1_22>[Telefon]</p1_22>
       <p1_24>[Faks]</p1_24>
       <p1_23>[Mail]</p1_23>
       <p1_25>[Pole tekstowe]</p1_25>
       <p2_1>[pole wielowierszowe]</p2_1>
       <p2_2_>[Wartość wyboru w polu p2_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_2_>
       <p2_3>[pole wielowierszowe]</p2_3>
       <p2_4>[Pole tekstowe]</p2_4>
       <p2_5>[Pole tekstowe]</p2_5>
       <p2_6>[Pole tekstowe]</p2_6>
       <p2_6_>[Wartość wyboru w polu p2_6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p2_6_>
       <p2_7>[Pole tekstowe]</p2_7>
       <p2_8>[Pole tekstowe]</p2_8>
       <p2_9_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_1>
       <p2_10>[Pole kwoty]</p2_10>
       <p2_11>[Pole kwoty]</p2_11>
       <p2_9_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_2>
       <p2_13>[Pole tekstowe]</p2_13>
       <p2_14>[Pole kwoty]</p2_14>
       <p2_15>[Pole tekstowe]</p2_15>
       <p2_16>[Pole kwoty]</p2_16>
       <p2_15_9>[Pole tekstowe]</p2_15_9>
       <p2_16_4>[Pole kwoty]</p2_16_4>
       <p2_19>[Pole tekstowe]</p2_19>
       <p2_9_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_3>
       <p2_22>[Pole kwoty]</p2_22>
       <p2_23>[Pole kwoty]</p2_23>
       <p2_9_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_4>
       <p2_24>[Pole kwoty]</p2_24>
       <p2_25>[Pole kwoty]</p2_25>
       <p2_26>[Pole kwoty]</p2_26>
       <p2_27>[Pole kwoty]</p2_27>
       <p2_28>[data]</p2_28>
       <p_29>[pole wielowierszowe]</p_29>
       <p2_30_>[Wartość wyboru w polu p2_30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_30_>
       <p2_31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_31>
       <p2_32>[Pole tekstowe]</p2_32>
       <p3_1_>[Wartość wyboru w polu p3_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_1_>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p3_3>[pole wielowierszowe]</p3_3>
       <p3_4>[pole wielowierszowe]</p3_4>
       <p3_5_>[Wartość wyboru w polu p3_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_5_>
       <p3_6>[pole wielowierszowe]</p3_6>
       <p4>[pole wielowierszowe]</p4>
       <p5_1_subfield_0>[imię]</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>[nazwisko]</p5_1_subfield_1>
       <p5_2_subfield_0>[imię]</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>[nazwisko]</p5_2_subfield_1>
       <p5_3_subfield_0>[imię]</p5_3_subfield_0>
       <p5_3_subfield_1>[nazwisko]</p5_3_subfield_1>
       <p5_4_>[Wartość wyboru w polu p5_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_4_>
       <p5_5>[pole wielowierszowe]</p5_5>
       <p5_6_>[Wartość wyboru w polu p5_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_6_>
       <p5_7_subfield_0>[imię]</p5_7_subfield_0>
       <p5_7_subfield_1>[nazwisko]</p5_7_subfield_1>
       <p5_8_>[Wartość wyboru w polu p5_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_8_>
       <p5_9>[data]</p5_9>
       <p5_10>[Pole tekstowe]</p5_10>
       <p5_11_subfield_0>[imię]</p5_11_subfield_0>
       <p5_11_subfield_1>[nazwisko]</p5_11_subfield_1>
       <p5_12_subfield_0>[imię]</p5_12_subfield_0>
       <p5_12_subfield_1>[nazwisko]</p5_12_subfield_1>
       <p5_13_subfield_0>[imię]</p5_13_subfield_0>
       <p5_13_subfield_1>[nazwisko]</p5_13_subfield_1>
       <p5_14_subfield_0>[imię]</p5_14_subfield_0>
       <p5_14_subfield_1>[nazwisko]</p5_14_subfield_1>
       <p5_15_subfield_0>[imię]</p5_15_subfield_0>
       <p5_15_subfield_1>[nazwisko]</p5_15_subfield_1>
       <p5_16>[Pole tekstowe]</p5_16>
       <p5_17_subfield_0>[imię]</p5_17_subfield_0>
       <p5_17_subfield_1>[nazwisko]</p5_17_subfield_1>
       <p5_18>[Pole tekstowe]</p5_18>
       <p5_19_subfield_0>[imię]</p5_19_subfield_0>
       <p5_19_subfield_1>[nazwisko]</p5_19_subfield_1>
       <p5_20>[Pole tekstowe]</p5_20>
       <p5_21_subfield_0>[imię]</p5_21_subfield_0>
       <p5_21_subfield_1>[nazwisko]</p5_21_subfield_1>
       <p5_22>[Pole tekstowe]</p5_22>
       <p5_23_>[Wartość wyboru w polu p5_23. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_23_>
       <p5_24_subfield_0>[imię]</p5_24_subfield_0>
       <p5_24_subfield_1>[nazwisko]</p5_24_subfield_1>
       <p5_25_subfield_0>[imię]</p5_25_subfield_0>
       <p5_25_subfield_1>[nazwisko]</p5_25_subfield_1>
       <p5_26_subfield_0>[imię]</p5_26_subfield_0>
       <p5_26_subfield_1>[nazwisko]</p5_26_subfield_1>
       <p5_27>[Pole tekstowe]</p5_27>
       <p5_28_subfield_0>[imię]</p5_28_subfield_0>
       <p5_28_subfield_1>[nazwisko]</p5_28_subfield_1>
       <p5_29>[Pole tekstowe]</p5_29>
       <p5_30_subfield_0>[imię]</p5_30_subfield_0>
       <p5_30_subfield_1>[nazwisko]</p5_30_subfield_1>
       <p5_31>[Pole tekstowe]</p5_31>
       <p5_32_subfield_0>[imię]</p5_32_subfield_0>
       <p5_32_subfield_1>[nazwisko]</p5_32_subfield_1>
       <p5_33_subfield_0>[imię]</p5_33_subfield_0>
       <p5_33_subfield_1>[nazwisko]</p5_33_subfield_1>
       <p5_34_subfield_0>[imię]</p5_34_subfield_0>
       <p5_34_subfield_1>[nazwisko]</p5_34_subfield_1>
       <p5_35_subfield_0>[imię]</p5_35_subfield_0>
       <p5_35_subfield_1>[nazwisko]</p5_35_subfield_1>
       <p5_36_subfield_0>[imię]</p5_36_subfield_0>
       <p5_36_subfield_1>[nazwisko]</p5_36_subfield_1>
       <p5_37_subfield_0>[imię]</p5_37_subfield_0>
       <p5_37_subfield_1>[nazwisko]</p5_37_subfield_1>
       <p5_38_subfield_0>[imię]</p5_38_subfield_0>
       <p5_38_subfield_1>[nazwisko]</p5_38_subfield_1>
       <p5_39_subfield_0>[imię]</p5_39_subfield_0>
       <p5_39_subfield_1>[nazwisko]</p5_39_subfield_1>
       <p5_40_subfield_0>[imię]</p5_40_subfield_0>
       <p5_40_subfield_1>[nazwisko]</p5_40_subfield_1>
       <p5_41_subfield_0>[imię]</p5_41_subfield_0>
       <p5_41_subfield_1>[nazwisko]</p5_41_subfield_1>
       <p5_42_subfield_0>[imię]</p5_42_subfield_0>
       <p5_42_subfield_1>[nazwisko]</p5_42_subfield_1>
       <p5_43_subfield_0>[imię]</p5_43_subfield_0>
       <p5_43_subfield_1>[nazwisko]</p5_43_subfield_1>
       <p5_44_subfield_0>[imię]</p5_44_subfield_0>
       <p5_44_subfield_1>[nazwisko]</p5_44_subfield_1>
       <p5_45_subfield_0>[imię]</p5_45_subfield_0>
       <p5_45_subfield_1>[nazwisko]</p5_45_subfield_1>
       <p5_46_subfield_0>[imię]</p5_46_subfield_0>
       <p5_46_subfield_1>[nazwisko]</p5_46_subfield_1>
       <p5_47_subfield_0>[imię]</p5_47_subfield_0>
       <p5_47_subfield_1>[nazwisko]</p5_47_subfield_1>
       <p5_48_subfield_0>[imię]</p5_48_subfield_0>
       <p5_48_subfield_1>[nazwisko]</p5_48_subfield_1>
       <p5_49_subfield_0>[imię]</p5_49_subfield_0>
       <p5_49_subfield_1>[nazwisko]</p5_49_subfield_1>
       <p5_50_subfield_0>[imię]</p5_50_subfield_0>
       <p5_50_subfield_1>[nazwisko]</p5_50_subfield_1>
       <p5_51>[Pole tekstowe]</p5_51>
       <p5_52_subfield_0>[imię]</p5_52_subfield_0>
       <p5_52_subfield_1>[nazwisko]</p5_52_subfield_1>
       <p5_53>[Pole tekstowe]</p5_53>
       <p5_54_subfield_0>[imię]</p5_54_subfield_0>
       <p5_54_subfield_1>[nazwisko]</p5_54_subfield_1>
       <p5_55>[Pole tekstowe]</p5_55>
       <p5_56>[pole wielowierszowe]</p5_56>
       <p5_57_>[Wartość wyboru w polu p5_57. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_57_>
       <p5_58_subfield_0>[imię]</p5_58_subfield_0>
       <p5_58_subfield_1>[nazwisko]</p5_58_subfield_1>
       <p5_59>[Pole tekstowe]</p5_59>
       <p5_60_subfield_0>[imię]</p5_60_subfield_0>
       <p5_60_subfield_1>[nazwisko]</p5_60_subfield_1>
       <p5_61>[Pole tekstowe]</p5_61>
       <p5_62_subfield_0>[imię]</p5_62_subfield_0>
       <p5_62_subfield_1>[nazwisko]</p5_62_subfield_1>
       <p5_63>[Pole tekstowe]</p5_63>
       <p6_1>[data]</p6_1>
       <p6_2>[pole wielowierszowe]</p6_2>
       <p6_3>[pole wielowierszowe]</p6_3>
       <p6_4>[pole wielowierszowe]</p6_4>
       <p6_5>[pole wielowierszowe]</p6_5>
       <p6_6>[pole wielowierszowe]</p6_6>
       <p6_7>[pole wielowierszowe]</p6_7>
       <p7_1_>[Wartość wyboru w polu p7_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_1_>
       <p7_3>[pole wielowierszowe]</p7_3>
       <p8_1>[pole wielowierszowe]</p8_1>
       <p8_2>[data]</p8_2>
       <p8_3>[godziny:minuty]</p8_3>
       <p9_1>[data]</p9_1>
       <p9_2>[godziny:minuty]</p9_2>
       <p9_3>[nazwaPelna]</p9_3>
       <p9_4_subfield_0>[miejscowość]</p9_4_subfield_0>
       <p9_4_subfield_1>[ulica]</p9_4_subfield_1>
       <p9_4_subfield_2>[nr domu]</p9_4_subfield_2>
       <p9_4_subfield_3>[nr lokalu]</p9_4_subfield_3>
       <p9_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p9_4_subfield_4>
       <p9_4_subfield_5>[poczta]</p9_4_subfield_5>
       <p9_5>[Pole kwoty]</p9_5>
       <p9_6>[Pole tekstowe]</p9_6>
       <p9_7>[Pole kwoty]</p9_7>
       <p9_8>[Pole tekstowe]</p9_8>
       <p9_9>[Pole kwoty]</p9_9>
       <p9_10>[Pole tekstowe]</p9_10>
       <p9_11>[Pole kwoty]</p9_11>
       <p9_12_>[Wartość wyboru w polu p9_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p9_12_>
       <p10_1>[pole wielowierszowe]</p10_1>
       <p10_2_subfield_0>[miejscowość]</p10_2_subfield_0>
       <p10_2_subfield_1>[ulica]</p10_2_subfield_1>
       <p10_2_subfield_2>[nr domu]</p10_2_subfield_2>
       <p10_2_subfield_3>[nr lokalu]</p10_2_subfield_3>
       <p10_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_2_subfield_4>
       <p10_2_subfield_5>[poczta]</p10_2_subfield_5>
       <p10_3>[pole wielowierszowe]</p10_3>
       <p10_4_subfield_0>[miejscowość]</p10_4_subfield_0>
       <p10_4_subfield_1>[ulica]</p10_4_subfield_1>
       <p10_4_subfield_2>[nr domu]</p10_4_subfield_2>
       <p10_4_subfield_3>[nr lokalu]</p10_4_subfield_3>
       <p10_4_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_4_subfield_4>
       <p10_4_subfield_5>[poczta]</p10_4_subfield_5>
       <p10_5>[pole wielowierszowe]</p10_5>
       <p10_6_subfield_0>[miejscowość]</p10_6_subfield_0>
       <p10_6_subfield_1>[ulica]</p10_6_subfield_1>
       <p10_6_subfield_2>[nr domu]</p10_6_subfield_2>
       <p10_6_subfield_3>[nr lokalu]</p10_6_subfield_3>
       <p10_6_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_6_subfield_4>
       <p10_6_subfield_5>[poczta]</p10_6_subfield_5>
       <p10_7>[pole wielowierszowe]</p10_7>
       <p10_8_subfield_0>[miejscowość]</p10_8_subfield_0>
       <p10_8_subfield_1>[ulica]</p10_8_subfield_1>
       <p10_8_subfield_2>[nr domu]</p10_8_subfield_2>
       <p10_8_subfield_3>[nr lokalu]</p10_8_subfield_3>
       <p10_8_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_8_subfield_4>
       <p10_8_subfield_5>[poczta]</p10_8_subfield_5>
       <p10_9>[pole wielowierszowe]</p10_9>
       <p10_10_subfield_0>[miejscowość]</p10_10_subfield_0>
       <p10_10_subfield_1>[ulica]</p10_10_subfield_1>
       <p10_10_subfield_2>[nr domu]</p10_10_subfield_2>
       <p10_10_subfield_3>[nr lokalu]</p10_10_subfield_3>
       <p10_10_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_10_subfield_4>
       <p10_10_subfield_5>[poczta]</p10_10_subfield_5>
       <p10_11>[pole wielowierszowe]</p10_11>
       <p10_12_subfield_0>[miejscowość]</p10_12_subfield_0>
       <p10_12_subfield_1>[ulica]</p10_12_subfield_1>
       <p10_12_subfield_2>[nr domu]</p10_12_subfield_2>
       <p10_12_subfield_3>[nr lokalu]</p10_12_subfield_3>
       <p10_12_subfield_4>[kod pocztowy]</p10_12_subfield_4>
       <p10_12_subfield_5>[poczta]</p10_12_subfield_5>
       <p11_1_>[Wartość wyboru w polu p11_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_1_>
       <p11_2>[pole wielowierszowe]</p11_2>
       <p11_3>[pole wielowierszowe]</p11_3>
       <p11_4_>[Wartość wyboru w polu p11_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_4_>
       <p11_5>[pole wielowierszowe]</p11_5>
       <p11_6>[pole wielowierszowe]</p11_6>
       <p12_1_>[Wartość wyboru w polu p12_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_1_>
       <p12_2_>[Wartość wyboru w polu p12_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_2_>
       <p13_1_>[Wartość wyboru w polu p13_1. Dostępne wartości: 1 2 1 2 ]</p13_1_>
       <p13_2>[pole wielowierszowe]</p13_2>
       <p13_3>[Pole tekstowe]</p13_3>
       <p13_4>[pole wielowierszowe]</p13_4>
       <p13_5>[Pole tekstowe]</p13_5>
       <p13_6>[pole wielowierszowe]</p13_6>
       <p13_7>[Pole tekstowe]</p13_7>
       <p13_8_>[Wartość wyboru w polu p13_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_8_>
       <p13_9_1>[pole wielowierszowe]</p13_9_1>
       <p13_9_2_subfield_0>[miejscowość]</p13_9_2_subfield_0>
       <p13_9_2_subfield_1>[ulica]</p13_9_2_subfield_1>
       <p13_9_2_subfield_2>[nr domu]</p13_9_2_subfield_2>
       <p13_9_2_subfield_3>[nr lokalu]</p13_9_2_subfield_3>
       <p13_9_2_subfield_4>[kod pocztowy]</p13_9_2_subfield_4>
       <p13_9_2_subfield_5>[poczta]</p13_9_2_subfield_5>
       <p13_10_>[Wartość wyboru w polu p13_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_10_>
       <p13_11>[pole wielowierszowe]</p13_11>
       <p13_12>[pole wielowierszowe]</p13_12>
       <p13_13>[pole wielowierszowe]</p13_13>
       <p14_1_>[Wartość wyboru w polu p14_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_1_>
       <p14_2_>[Wartość wyboru w polu p14_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p14_2_>
       <p15_1_>[Wartość wyboru w polu p15_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_1_>
       <p15_2>[pole wielowierszowe]</p15_2>
       <p15_3>[Pole tekstowe]</p15_3>
       <p15_4>[pole wielowierszowe]</p15_4>
       <p15_5>[Pole tekstowe]</p15_5>
       <p15_6>[pole wielowierszowe]</p15_6>
       <p15_7>[Pole tekstowe]</p15_7>
       <p16_1>[pole wielowierszowe]</p16_1>
       <p16_2>[Pole tekstowe]</p16_2>
       <p16_3>[pole wielowierszowe]</p16_3>
       <p16_4>[Pole tekstowe]</p16_4>
       <p16_5>[pole wielowierszowe]</p16_5>
       <p16_6>[Pole tekstowe]</p16_6>
       <p16_7>[pole wielowierszowe]</p16_7>
       <p16_8_subfield_0>[miejscowość]</p16_8_subfield_0>
       <p16_8_subfield_1>[ulica]</p16_8_subfield_1>
       <p16_8_subfield_2>[nr domu]</p16_8_subfield_2>
       <p16_8_subfield_3>[nr lokalu]</p16_8_subfield_3>
       <p16_8_subfield_4>[kod pocztowy]</p16_8_subfield_4>
       <p16_8_subfield_5>[poczta]</p16_8_subfield_5>
       <p16_9>[pole wielowierszowe]</p16_9>
       <p16_10_1>[Pole tekstowe]</p16_10_1>
       <p16_10_2>[pole wielowierszowe]</p16_10_2>
       <p16_10_3_subfield_0>[miejscowość]</p16_10_3_subfield_0>
       <p16_10_3_subfield_1>[ulica]</p16_10_3_subfield_1>
       <p16_10_3_subfield_2>[nr domu]</p16_10_3_subfield_2>
       <p16_10_3_subfield_3>[nr lokalu]</p16_10_3_subfield_3>
       <p16_10_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p16_10_3_subfield_4>
       <p16_10_3_subfield_5>[poczta]</p16_10_3_subfield_5>
       <p16_11_1>[Pole tekstowe]</p16_11_1>
       <p16_11_2>[pole wielowierszowe]</p16_11_2>
       <p16_11_3_subfield_0>[miejscowość]</p16_11_3_subfield_0>
       <p16_11_3_subfield_1>[ulica]</p16_11_3_subfield_1>
       <p16_11_3_subfield_2>[nr domu]</p16_11_3_subfield_2>
       <p16_11_3_subfield_3>[nr lokalu]</p16_11_3_subfield_3>
       <p16_11_3_subfield_4>[kod pocztowy]</p16_11_3_subfield_4>
       <p16_11_3_subfield_5>[poczta]</p16_11_3_subfield_5>
       <p16_12>[pole wielowierszowe]</p16_12>
       <p16_13_>[Wartość wyboru w polu p16_13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_13_>
       <p16_14>[pole wielowierszowe]</p16_14>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 1 2 1 2 ]</p18_>
       <p18_3>[data]</p18_3>
       <p18_4_subfield_0>[imię]</p18_4_subfield_0>
       <p18_4_subfield_1>[nazwisko]</p18_4_subfield_1>
       <p18_5_subfield_0>[imię]</p18_5_subfield_0>
       <p18_5_subfield_1>[nazwisko]</p18_5_subfield_1>
       <p18_6_subfield_0>[imię]</p18_6_subfield_0>
       <p18_6_subfield_1>[nazwisko]</p18_6_subfield_1>
       <p18_7_>[Wartość wyboru w polu p18_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_7_>
       <p18_8>[data]</p18_8>
       <p18_9_>[Wartość wyboru w polu p18_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p18_9_>
       <p19_1_>[Wartość wyboru w polu p19_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p19_1_>
       <p19_2>[data]</p19_2>
       <p19_3>[Pole tekstowe]</p19_3>
       <p20>[pole wielowierszowe]</p20>
       <p21_1_>[Wartość wyboru w polu p21_1. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p21_1_>
       <p21_2>[pole wielowierszowe]</p21_2>
       <p21_3>[Pole tekstowe]</p21_3>
       <p21_4>[pole wielowierszowe]</p21_4>
       <p21_5>[data]</p21_5>
       <p21_6>[pole wielowierszowe]</p21_6>
       <p21_7_>[Wartość wyboru w polu p21_7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_7_>
       <p21_8>[pole wielowierszowe]</p21_8>
       <p21_9>[pole wielowierszowe]</p21_9>
       <p22_1_>[Wartość wyboru w polu p22_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p22_1_>
       <p22_2>[pole wielowierszowe]</p22_2>
       <p23_1_>[Wartość wyboru w polu p23_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_1_>
       <p23_2>[data]</p23_2>
       <p23_3_subfield_0>[imię]</p23_3_subfield_0>
       <p23_3_subfield_1>[nazwisko]</p23_3_subfield_1>
       <p23_4_subfield_0>[imię]</p23_4_subfield_0>
       <p23_4_subfield_1>[nazwisko]</p23_4_subfield_1>
       <p23_5_subfield_0>[imię]</p23_5_subfield_0>
       <p23_5_subfield_1>[nazwisko]</p23_5_subfield_1>
       <p23_6_>[Wartość wyboru w polu p23_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_6_>
       <p23_7>[data]</p23_7>
       <p23_8_>[Wartość wyboru w polu p23_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p23_8_>
       <p24_1>[data]</p24_1>
       <p24_2>[pole wielowierszowe]</p24_2>
       <p24_3>[Pole kwoty]</p24_3>
       <p24_4>[pole wielowierszowe]</p24_4>
       <p26_6>[data]</p26_6>
       <p26_7>[Pole tekstowe]</p26_7>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p25_2>[Pole tekstowe]</p25_2>
       <p25_3>[Pole tekstowe]</p25_3>
       <p25_4>[Pole tekstowe]</p25_4>
       <p25_5>[Pole tekstowe]</p25_5>
       <p26_1_>[Wartość wyboru w polu p26_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_1_>
       <p180_subfield_0>[imię]</p180_subfield_0>
       <p180_subfield_1>[nazwisko]</p180_subfield_1>
       <p26_2_subfield_0>[imię]</p26_2_subfield_0>
       <p26_2_subfield_1>[nazwisko]</p26_2_subfield_1>
       <p26_3_>[Wartość wyboru w polu p26_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_3_>
       <p26_4>[pole wielowierszowe]</p26_4>
       <p26_5_subfield_0>[imię]</p26_5_subfield_0>
       <p26_5_subfield_1>[nazwisko]</p26_5_subfield_1>
       <p27_subfield_0>[imię]</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>[nazwisko]</p27_subfield_1>
       <p28_1_subfield_0>[imię]</p28_1_subfield_0>
       <p28_1_subfield_1>[nazwisko]</p28_1_subfield_1>
       <p28_2_>[Wartość wyboru w polu p28_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_2_>
       <p28_3>[miejscowość]</p28_3>
       <p28_4>[data]</p28_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZP-ZOC</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6337090</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <ps1>test pola tekstowego</ps1>
       <p1_1>Pełna nazwa testowa</p1_1>
       <p1_7>Pełna nazwa testowa</p1_7>
       <p1_2_subfield_0>Poznań</p1_2_subfield_0>
       <p1_2_subfield_1>Strzelecka</p1_2_subfield_1>
       <p1_2_subfield_2>1</p1_2_subfield_2>
       <p1_2_subfield_3>1</p1_2_subfield_3>
       <p1_8_subfield_0>Poznań</p1_8_subfield_0>
       <p1_8_subfield_1>Strzelecka</p1_8_subfield_1>
       <p1_8_subfield_2>1</p1_8_subfield_2>
       <p1_8_subfield_3>1</p1_8_subfield_3>
       <p1_3_subfield_0>61-155</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Poznań</p1_3_subfield_1>
       <p1_9_subfield_0>61-155</p1_9_subfield_0>
       <p1_9_subfield_1>Poznań</p1_9_subfield_1>
       <p1_4>500600400</p1_4>
       <p1_10>500600400</p1_10>
       <p1_5>test@test.pl</p1_5>
       <p1_11>test@test.pl</p1_11>
       <p1_6></p1_6>
       <p1_12></p1_12>
       <p1_13>Pełna nazwa testowa</p1_13>
       <p1_14_subfield_0>Poznań</p1_14_subfield_0>
       <p1_14_subfield_1>Strzelecka</p1_14_subfield_1>
       <p1_14_subfield_2>1</p1_14_subfield_2>
       <p1_14_subfield_3>1</p1_14_subfield_3>
       <p1_15_subfield_0>61-155</p1_15_subfield_0>
       <p1_15_subfield_1>Poznań</p1_15_subfield_1>
       <p1_16>500600400</p1_16>
       <p1_18></p1_18>
       <p1_17>test@test.pl</p1_17>
       <p1_19>Pełna nazwa testowa</p1_19>
       <p1_20_subfield_0>Poznań</p1_20_subfield_0>
       <p1_20_subfield_1>Strzelecka</p1_20_subfield_1>
       <p1_20_subfield_2>1</p1_20_subfield_2>
       <p1_20_subfield_3>1</p1_20_subfield_3>
       <p1_22>500600400</p1_22>
       <p1_24></p1_24>
       <p1_23>test@test.pl</p1_23>
       <p1_25>test pola tekstowego</p1_25>
       <p2_1>to jest pole wielowierszowe</p2_1>
       <p2_2_>1</p2_2_>
       <p2_3>to jest pole wielowierszowe</p2_3>
       <p2_4>test pola tekstowego</p2_4>
       <p2_5>test pola tekstowego</p2_5>
       <p2_6>test pola tekstowego</p2_6>
       <p2_6_>1</p2_6_>
       <p2_7>test pola tekstowego</p2_7>
       <p2_8>test pola tekstowego</p2_8>
       <p2_9_1>1</p2_9_1>
       <p2_10>10</p2_10>
       <p2_11>10</p2_11>
       <p2_9_2>1</p2_9_2>
       <p2_13>test pola tekstowego</p2_13>
       <p2_14>10</p2_14>
       <p2_15>test pola tekstowego</p2_15>
       <p2_16>10</p2_16>
       <p2_15_9>test pola tekstowego</p2_15_9>
       <p2_16_4>10</p2_16_4>
       <p2_19>test pola tekstowego</p2_19>
       <p2_9_3>1</p2_9_3>
       <p2_22>10</p2_22>
       <p2_23>10</p2_23>
       <p2_9_4>1</p2_9_4>
       <p2_24>10</p2_24>
       <p2_25>10</p2_25>
       <p2_26>10</p2_26>
       <p2_27>10</p2_27>
       <p2_28>30-10-1990</p2_28>
       <p_29>to jest pole wielowierszowe</p_29>
       <p2_30_>1</p2_30_>
       <p2_31>10</p2_31>
       <p2_32>test pola tekstowego</p2_32>
       <p3_1_>1</p3_1_>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p3_3>to jest pole wielowierszowe</p3_3>
       <p3_4>to jest pole wielowierszowe</p3_4>
       <p3_5_>1</p3_5_>
       <p3_6>to jest pole wielowierszowe</p3_6>
       <p4>to jest pole wielowierszowe</p4>
       <p5_1_subfield_0>Jan</p5_1_subfield_0>
       <p5_1_subfield_1>Kowalski</p5_1_subfield_1>
       <p5_2_subfield_0>Jan</p5_2_subfield_0>
       <p5_2_subfield_1>Kowalski</p5_2_subfield_1>
       <p5_3_subfield_0>Jan</p5_3_subfield_0>
       <p5_3_subfield_1>Kowalski</p5_3_subfield_1>
       <p5_4_>1</p5_4_>
       <p5_5>to jest pole wielowierszowe</p5_5>
       <p5_6_>1</p5_6_>
       <p5_7_subfield_0>Jan</p5_7_subfield_0>
       <p5_7_subfield_1>Kowalski</p5_7_subfield_1>
       <p5_8_>1</p5_8_>
       <p5_9>30-10-1990</p5_9>
       <p5_10>test pola tekstowego</p5_10>
       <p5_11_subfield_0>Jan</p5_11_subfield_0>
       <p5_11_subfield_1>Kowalski</p5_11_subfield_1>
       <p5_12_subfield_0>Jan</p5_12_subfield_0>
       <p5_12_subfield_1>Kowalski</p5_12_subfield_1>
       <p5_13_subfield_0>Jan</p5_13_subfield_0>
       <p5_13_subfield_1>Kowalski</p5_13_subfield_1>
       <p5_14_subfield_0>Jan</p5_14_subfield_0>
       <p5_14_subfield_1>Kowalski</p5_14_subfield_1>
       <p5_15_subfield_0>Jan</p5_15_subfield_0>
       <p5_15_subfield_1>Kowalski</p5_15_subfield_1>
       <p5_16>test pola tekstowego</p5_16>
       <p5_17_subfield_0>Jan</p5_17_subfield_0>
       <p5_17_subfield_1>Kowalski</p5_17_subfield_1>
       <p5_18>test pola tekstowego</p5_18>
       <p5_19_subfield_0>Jan</p5_19_subfield_0>
       <p5_19_subfield_1>Kowalski</p5_19_subfield_1>
       <p5_20>test pola tekstowego</p5_20>
       <p5_21_subfield_0>Jan</p5_21_subfield_0>
       <p5_21_subfield_1>Kowalski</p5_21_subfield_1>
       <p5_22>test pola tekstowego</p5_22>
       <p5_23_>1</p5_23_>
       <p5_24_subfield_0>Jan</p5_24_subfield_0>
       <p5_24_subfield_1>Kowalski</p5_24_subfield_1>
       <p5_25_subfield_0>Jan</p5_25_subfield_0>
       <p5_25_subfield_1>Kowalski</p5_25_subfield_1>
       <p5_26_subfield_0>Jan</p5_26_subfield_0>
       <p5_26_subfield_1>Kowalski</p5_26_subfield_1>
       <p5_27>test pola tekstowego</p5_27>
       <p5_28_subfield_0>Jan</p5_28_subfield_0>
       <p5_28_subfield_1>Kowalski</p5_28_subfield_1>
       <p5_29>test pola tekstowego</p5_29>
       <p5_30_subfield_0>Jan</p5_30_subfield_0>
       <p5_30_subfield_1>Kowalski</p5_30_subfield_1>
       <p5_31>test pola tekstowego</p5_31>
       <p5_32_subfield_0>Jan</p5_32_subfield_0>
       <p5_32_subfield_1>Kowalski</p5_32_subfield_1>
       <p5_33_subfield_0>Jan</p5_33_subfield_0>
       <p5_33_subfield_1>Kowalski</p5_33_subfield_1>
       <p5_34_subfield_0>Jan</p5_34_subfield_0>
       <p5_34_subfield_1>Kowalski</p5_34_subfield_1>
       <p5_35_subfield_0>Jan</p5_35_subfield_0>
       <p5_35_subfield_1>Kowalski</p5_35_subfield_1>
       <p5_36_subfield_0>Jan</p5_36_subfield_0>
       <p5_36_subfield_1>Kowalski</p5_36_subfield_1>
       <p5_37_subfield_0>Jan</p5_37_subfield_0>
       <p5_37_subfield_1>Kowalski</p5_37_subfield_1>
       <p5_38_subfield_0>Jan</p5_38_subfield_0>
       <p5_38_subfield_1>Kowalski</p5_38_subfield_1>
       <p5_39_subfield_0>Jan</p5_39_subfield_0>
       <p5_39_subfield_1>Kowalski</p5_39_subfield_1>
       <p5_40_subfield_0>Jan</p5_40_subfield_0>
       <p5_40_subfield_1>Kowalski</p5_40_subfield_1>
       <p5_41_subfield_0>Jan</p5_41_subfield_0>
       <p5_41_subfield_1>Kowalski</p5_41_subfield_1>
       <p5_42_subfield_0>Jan</p5_42_subfield_0>
       <p5_42_subfield_1>Kowalski</p5_42_subfield_1>
       <p5_43_subfield_0>Jan</p5_43_subfield_0>
       <p5_43_subfield_1>Kowalski</p5_43_subfield_1>
       <p5_44_subfield_0>Jan</p5_44_subfield_0>
       <p5_44_subfield_1>Kowalski</p5_44_subfield_1>
       <p5_45_subfield_0>Jan</p5_45_subfield_0>
       <p5_45_subfield_1>Kowalski</p5_45_subfield_1>
       <p5_46_subfield_0>Jan</p5_46_subfield_0>
       <p5_46_subfield_1>Kowalski</p5_46_subfield_1>
       <p5_47_subfield_0>Jan</p5_47_subfield_0>
       <p5_47_subfield_1>Kowalski</p5_47_subfield_1>
       <p5_48_subfield_0>Jan</p5_48_subfield_0>
       <p5_48_subfield_1>Kowalski</p5_48_subfield_1>
       <p5_49_subfield_0>Jan</p5_49_subfield_0>
       <p5_49_subfield_1>Kowalski</p5_49_subfield_1>
       <p5_50_subfield_0>Jan</p5_50_subfield_0>
       <p5_50_subfield_1>Kowalski</p5_50_subfield_1>
       <p5_51>test pola tekstowego</p5_51>
       <p5_52_subfield_0>Jan</p5_52_subfield_0>
       <p5_52_subfield_1>Kowalski</p5_52_subfield_1>
       <p5_53>test pola tekstowego</p5_53>
       <p5_54_subfield_0>Jan</p5_54_subfield_0>
       <p5_54_subfield_1>Kowalski</p5_54_subfield_1>
       <p5_55>test pola tekstowego</p5_55>
       <p5_56>to jest pole wielowierszowe</p5_56>
       <p5_57_>1</p5_57_>
       <p5_58_subfield_0>Jan</p5_58_subfield_0>
       <p5_58_subfield_1>Kowalski</p5_58_subfield_1>
       <p5_59>test pola tekstowego</p5_59>
       <p5_60_subfield_0>Jan</p5_60_subfield_0>
       <p5_60_subfield_1>Kowalski</p5_60_subfield_1>
       <p5_61>test pola tekstowego</p5_61>
       <p5_62_subfield_0>Jan</p5_62_subfield_0>
       <p5_62_subfield_1>Kowalski</p5_62_subfield_1>
       <p5_63>test pola tekstowego</p5_63>
       <p6_1>30-10-1990</p6_1>
       <p6_2>to jest pole wielowierszowe</p6_2>
       <p6_3>to jest pole wielowierszowe</p6_3>
       <p6_4>to jest pole wielowierszowe</p6_4>
       <p6_5>to jest pole wielowierszowe</p6_5>
       <p6_6>to jest pole wielowierszowe</p6_6>
       <p6_7>to jest pole wielowierszowe</p6_7>
       <p7_1_>1</p7_1_>
       <p7_3>to jest pole wielowierszowe</p7_3>
       <p8_1>to jest pole wielowierszowe</p8_1>
       <p8_2>30-10-1990</p8_2>
       <p8_3>12:15:00</p8_3>
       <p9_1>30-10-1990</p9_1>
       <p9_2>12:15:00</p9_2>
       <p9_3>Pełna nazwa testowa</p9_3>
       <p9_4_subfield_0>Poznań</p9_4_subfield_0>
       <p9_4_subfield_1>Strzelecka</p9_4_subfield_1>
       <p9_4_subfield_2>1</p9_4_subfield_2>
       <p9_4_subfield_3>1</p9_4_subfield_3>
       <p9_4_subfield_4>61-155</p9_4_subfield_4>
       <p9_4_subfield_5>Poznań</p9_4_subfield_5>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p9_6>test pola tekstowego</p9_6>
       <p9_7>10</p9_7>
       <p9_8>test pola tekstowego</p9_8>
       <p9_9>10</p9_9>
       <p9_10>test pola tekstowego</p9_10>
       <p9_11>10</p9_11>
       <p9_12_>1</p9_12_>
       <p10_1>to jest pole wielowierszowe</p10_1>
       <p10_2_subfield_0>Poznań</p10_2_subfield_0>
       <p10_2_subfield_1>Strzelecka</p10_2_subfield_1>
       <p10_2_subfield_2>1</p10_2_subfield_2>
       <p10_2_subfield_3>1</p10_2_subfield_3>
       <p10_2_subfield_4>61-155</p10_2_subfield_4>
       <p10_2_subfield_5>Poznań</p10_2_subfield_5>
       <p10_3>to jest pole wielowierszowe</p10_3>
       <p10_4_subfield_0>Poznań</p10_4_subfield_0>
       <p10_4_subfield_1>Strzelecka</p10_4_subfield_1>
       <p10_4_subfield_2>1</p10_4_subfield_2>
       <p10_4_subfield_3>1</p10_4_subfield_3>
       <p10_4_subfield_4>61-155</p10_4_subfield_4>
       <p10_4_subfield_5>Poznań</p10_4_subfield_5>
       <p10_5>to jest pole wielowierszowe</p10_5>
       <p10_6_subfield_0>Poznań</p10_6_subfield_0>
       <p10_6_subfield_1>Strzelecka</p10_6_subfield_1>
       <p10_6_subfield_2>1</p10_6_subfield_2>
       <p10_6_subfield_3>1</p10_6_subfield_3>
       <p10_6_subfield_4>61-155</p10_6_subfield_4>
       <p10_6_subfield_5>Poznań</p10_6_subfield_5>
       <p10_7>to jest pole wielowierszowe</p10_7>
       <p10_8_subfield_0>Poznań</p10_8_subfield_0>
       <p10_8_subfield_1>Strzelecka</p10_8_subfield_1>
       <p10_8_subfield_2>1</p10_8_subfield_2>
       <p10_8_subfield_3>1</p10_8_subfield_3>
       <p10_8_subfield_4>61-155</p10_8_subfield_4>
       <p10_8_subfield_5>Poznań</p10_8_subfield_5>
       <p10_9>to jest pole wielowierszowe</p10_9>
       <p10_10_subfield_0>Poznań</p10_10_subfield_0>
       <p10_10_subfield_1>Strzelecka</p10_10_subfield_1>
       <p10_10_subfield_2>1</p10_10_subfield_2>
       <p10_10_subfield_3>1</p10_10_subfield_3>
       <p10_10_subfield_4>61-155</p10_10_subfield_4>
       <p10_10_subfield_5>Poznań</p10_10_subfield_5>
       <p10_11>to jest pole wielowierszowe</p10_11>
       <p10_12_subfield_0>Poznań</p10_12_subfield_0>
       <p10_12_subfield_1>Strzelecka</p10_12_subfield_1>
       <p10_12_subfield_2>1</p10_12_subfield_2>
       <p10_12_subfield_3>1</p10_12_subfield_3>
       <p10_12_subfield_4>61-155</p10_12_subfield_4>
       <p10_12_subfield_5>Poznań</p10_12_subfield_5>
       <p11_1_>1</p11_1_>
       <p11_2>to jest pole wielowierszowe</p11_2>
       <p11_3>to jest pole wielowierszowe</p11_3>
       <p11_4_>1</p11_4_>
       <p11_5>to jest pole wielowierszowe</p11_5>
       <p11_6>to jest pole wielowierszowe</p11_6>
       <p12_1_>1</p12_1_>
       <p12_2_>1</p12_2_>
       <p13_1_>1</p13_1_>
       <p13_2>to jest pole wielowierszowe</p13_2>
       <p13_3>test pola tekstowego</p13_3>
       <p13_4>to jest pole wielowierszowe</p13_4>
       <p13_5>test pola tekstowego</p13_5>
       <p13_6>to jest pole wielowierszowe</p13_6>
       <p13_7>test pola tekstowego</p13_7>
       <p13_8_>1</p13_8_>
       <p13_9_1>to jest pole wielowierszowe</p13_9_1>
       <p13_9_2_subfield_0>Poznań</p13_9_2_subfield_0>
       <p13_9_2_subfield_1>Strzelecka</p13_9_2_subfield_1>
       <p13_9_2_subfield_2>1</p13_9_2_subfield_2>
       <p13_9_2_subfield_3>1</p13_9_2_subfield_3>
       <p13_9_2_subfield_4>61-155</p13_9_2_subfield_4>
       <p13_9_2_subfield_5>Poznań</p13_9_2_subfield_5>
       <p13_10_>1</p13_10_>
       <p13_11>to jest pole wielowierszowe</p13_11>
       <p13_12>to jest pole wielowierszowe</p13_12>
       <p13_13>to jest pole wielowierszowe</p13_13>
       <p14_1_>1</p14_1_>
       <p14_2_>1</p14_2_>
       <p15_1_>1</p15_1_>
       <p15_2>to jest pole wielowierszowe</p15_2>
       <p15_3>test pola tekstowego</p15_3>
       <p15_4>to jest pole wielowierszowe</p15_4>
       <p15_5>test pola tekstowego</p15_5>
       <p15_6>to jest pole wielowierszowe</p15_6>
       <p15_7>test pola tekstowego</p15_7>
       <p16_1>to jest pole wielowierszowe</p16_1>
       <p16_2>test pola tekstowego</p16_2>
       <p16_3>to jest pole wielowierszowe</p16_3>
       <p16_4>test pola tekstowego</p16_4>
       <p16_5>to jest pole wielowierszowe</p16_5>
       <p16_6>test pola tekstowego</p16_6>
       <p16_7>to jest pole wielowierszowe</p16_7>
       <p16_8_subfield_0>Poznań</p16_8_subfield_0>
       <p16_8_subfield_1>Strzelecka</p16_8_subfield_1>
       <p16_8_subfield_2>1</p16_8_subfield_2>
       <p16_8_subfield_3>1</p16_8_subfield_3>
       <p16_8_subfield_4>61-155</p16_8_subfield_4>
       <p16_8_subfield_5>Poznań</p16_8_subfield_5>
       <p16_9>to jest pole wielowierszowe</p16_9>
       <p16_10_1>test pola tekstowego</p16_10_1>
       <p16_10_2>to jest pole wielowierszowe</p16_10_2>
       <p16_10_3_subfield_0>Poznań</p16_10_3_subfield_0>
       <p16_10_3_subfield_1>Strzelecka</p16_10_3_subfield_1>
       <p16_10_3_subfield_2>1</p16_10_3_subfield_2>
       <p16_10_3_subfield_3>1</p16_10_3_subfield_3>
       <p16_10_3_subfield_4>61-155</p16_10_3_subfield_4>
       <p16_10_3_subfield_5>Poznań</p16_10_3_subfield_5>
       <p16_11_1>test pola tekstowego</p16_11_1>
       <p16_11_2>to jest pole wielowierszowe</p16_11_2>
       <p16_11_3_subfield_0>Poznań</p16_11_3_subfield_0>
       <p16_11_3_subfield_1>Strzelecka</p16_11_3_subfield_1>
       <p16_11_3_subfield_2>1</p16_11_3_subfield_2>
       <p16_11_3_subfield_3>1</p16_11_3_subfield_3>
       <p16_11_3_subfield_4>61-155</p16_11_3_subfield_4>
       <p16_11_3_subfield_5>Poznań</p16_11_3_subfield_5>
       <p16_12>to jest pole wielowierszowe</p16_12>
       <p16_13_>1</p16_13_>
       <p16_14>to jest pole wielowierszowe</p16_14>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18_>1</p18_>
       <p18_3>30-10-1990</p18_3>
       <p18_4_subfield_0>Jan</p18_4_subfield_0>
       <p18_4_subfield_1>Kowalski</p18_4_subfield_1>
       <p18_5_subfield_0>Jan</p18_5_subfield_0>
       <p18_5_subfield_1>Kowalski</p18_5_subfield_1>
       <p18_6_subfield_0>Jan</p18_6_subfield_0>
       <p18_6_subfield_1>Kowalski</p18_6_subfield_1>
       <p18_7_>1</p18_7_>
       <p18_8>30-10-1990</p18_8>
       <p18_9_>1</p18_9_>
       <p19_1_>1</p19_1_>
       <p19_2>30-10-1990</p19_2>
       <p19_3>test pola tekstowego</p19_3>
       <p20>to jest pole wielowierszowe</p20>
       <p21_1_>1</p21_1_>
       <p21_2>to jest pole wielowierszowe</p21_2>
       <p21_3>test pola tekstowego</p21_3>
       <p21_4>to jest pole wielowierszowe</p21_4>
       <p21_5>30-10-1990</p21_5>
       <p21_6>to jest pole wielowierszowe</p21_6>
       <p21_7_>1</p21_7_>
       <p21_8>to jest pole wielowierszowe</p21_8>
       <p21_9>to jest pole wielowierszowe</p21_9>
       <p22_1_>1</p22_1_>
       <p22_2>to jest pole wielowierszowe</p22_2>
       <p23_1_>1</p23_1_>
       <p23_2>30-10-1990</p23_2>
       <p23_3_subfield_0>Jan</p23_3_subfield_0>
       <p23_3_subfield_1>Kowalski</p23_3_subfield_1>
       <p23_4_subfield_0>Jan</p23_4_subfield_0>
       <p23_4_subfield_1>Kowalski</p23_4_subfield_1>
       <p23_5_subfield_0>Jan</p23_5_subfield_0>
       <p23_5_subfield_1>Kowalski</p23_5_subfield_1>
       <p23_6_>1</p23_6_>
       <p23_7>30-10-1990</p23_7>
       <p23_8_>1</p23_8_>
       <p24_1>30-10-1990</p24_1>
       <p24_2>to jest pole wielowierszowe</p24_2>
       <p24_3>10</p24_3>
       <p24_4>to jest pole wielowierszowe</p24_4>
       <p26_6>30-10-1990</p26_6>
       <p26_7>test pola tekstowego</p26_7>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p25_2>test pola tekstowego</p25_2>
       <p25_3>test pola tekstowego</p25_3>
       <p25_4>test pola tekstowego</p25_4>
       <p25_5>test pola tekstowego</p25_5>
       <p26_1_>1</p26_1_>
       <p180_subfield_0>Jan</p180_subfield_0>
       <p180_subfield_1>Kowalski</p180_subfield_1>
       <p26_2_subfield_0>Jan</p26_2_subfield_0>
       <p26_2_subfield_1>Kowalski</p26_2_subfield_1>
       <p26_3_>1</p26_3_>
       <p26_4>to jest pole wielowierszowe</p26_4>
       <p26_5_subfield_0>Jan</p26_5_subfield_0>
       <p26_5_subfield_1>Kowalski</p26_5_subfield_1>
       <p27_subfield_0>Jan</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>Kowalski</p27_subfield_1>
       <p28_1_subfield_0>Jan</p28_1_subfield_0>
       <p28_1_subfield_1>Kowalski</p28_1_subfield_1>
       <p28_2_>1</p28_2_>
       <p28_3>Poznań</p28_3>
       <p28_4>30-10-1990</p28_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>