Pola formularza

Formularz: UDT Uproszczony Dokument TowarzyszącyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6343672</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <po1_1>[Pole tekstowe]</po1_1>
       <po1_01>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</po1_01>
       <po2>[Pole tekstowe]</po2>
       <po1_2>[nazwaPelna]</po1_2>
       <po1_3_subfield_0>[miejscowość]</po1_3_subfield_0>
       <po1_3_subfield_1>[ulica]</po1_3_subfield_1>
       <po1_3_subfield_2>[nr domu]</po1_3_subfield_2>
       <po1_3_subfield_3>[nr lokalu]</po1_3_subfield_3>
       <po1_4_subfield_0>[kod pocztowy]</po1_4_subfield_0>
       <po1_4_subfield_1>[poczta]</po1_4_subfield_1>
       <po3_1>[nazwaPelna]</po3_1>
       <po1_5>[Pole tekstowe]</po1_5>
       <po3_2_subfield_0>[miejscowość]</po3_2_subfield_0>
       <po3_2_subfield_1>[ulica]</po3_2_subfield_1>
       <po3_2_subfield_2>[nr domu]</po3_2_subfield_2>
       <po3_2_subfield_3>[nr lokalu]</po3_2_subfield_3>
       <po4_1>[Pole tekstowe]</po4_1>
       <po3_3_subfield_0>[kod pocztowy]</po3_3_subfield_0>
       <po3_3_subfield_1>[poczta]</po3_3_subfield_1>
       <po1_02>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</po1_02>
       <po4_2>[nazwaPelna]</po4_2>
       <po6_1>[pole wielowierszowe]</po6_1>
       <po4_3_subfield_0>[miejscowość]</po4_3_subfield_0>
       <po4_3_subfield_1>[ulica]</po4_3_subfield_1>
       <po4_3_subfield_2>[nr domu]</po4_3_subfield_2>
       <po4_3_subfield_3>[nr lokalu]</po4_3_subfield_3>
       <po4_4_subfield_0>[kod pocztowy]</po4_4_subfield_0>
       <po4_4_subfield_1>[poczta]</po4_4_subfield_1>
       <po4_5>[Pole tekstowe]</po4_5>
       <po5_1>dostawca / odbiorca / </po5_1>
       <po5_2>[pole wielowierszowe]</po5_2>
       <po6>[pole wielowierszowe]</po6>
       <po5_3_subfield_0>[miejscowość]</po5_3_subfield_0>
       <po5_3_subfield_1>[ulica]</po5_3_subfield_1>
       <po5_3_subfield_2>[nr domu]</po5_3_subfield_2>
       <po5_3_subfield_3>[nr lokalu]</po5_3_subfield_3>
       <po5_3_subfield_4>[kod pocztowy]</po5_3_subfield_4>
       <po5_3_subfield_5>[poczta]</po5_3_subfield_5>
       <po5_4>[Pole tekstowe]</po5_4>
       <po7>[pole wielowierszowe]</po7>
       <po8>[pole wielowierszowe]</po8>
       <po9>[Pole tekstowe]</po9>
       <po10>[pole wielowierszowe]</po10>
       <po11>[Pole tekstowe]</po11>
       <po12>[Pole tekstowe]</po12>
       <po13>[pole wielowierszowe]</po13>
       <po14>[pole wielowierszowe]</po14>
       <po16_>[Wartość wyboru w polu po16. Dostępne wartości: 1 2 ]</po16_>
       <po15_1>[nazwaPelna]</po15_1>
       <po15_2>[Telefon]</po15_2>
       <po15_3>[nazwisko]</po15_3>
       <po15_4>[miejscowość]</po15_4>
       <po15_5>[Data wypełnienia]</po15_5>
       <pa1>[data]</pa1>
       <pa2>[miejscowość]</pa2>
       <pa3>[Pole tekstowe]</pa3>
       <pa4_>[Wartość wyboru w polu pa4. Dostępne wartości: 1 2 ]</pa4_>
       <pa5>[data]</pa5>
       <pa6>[Pole tekstowe]</pa6>
       <pa7>[pole wielowierszowe]</pa7>
       <pa8>[miejscowość]</pa8>
       <pa9>[data]</pa9>
       <pa10>[nazwisko]</pa10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>UDT</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6343672</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <po1_1>test pola tekstowego</po1_1>
       <po1_01>1</po1_01>
       <po2>test pola tekstowego</po2>
       <po1_2>Pełna nazwa testowa</po1_2>
       <po1_3_subfield_0>Poznań</po1_3_subfield_0>
       <po1_3_subfield_1>Strzelecka</po1_3_subfield_1>
       <po1_3_subfield_2>1</po1_3_subfield_2>
       <po1_3_subfield_3>1</po1_3_subfield_3>
       <po1_4_subfield_0>61-155</po1_4_subfield_0>
       <po1_4_subfield_1>Poznań</po1_4_subfield_1>
       <po3_1>Pełna nazwa testowa</po3_1>
       <po1_5>test pola tekstowego</po1_5>
       <po3_2_subfield_0>Poznań</po3_2_subfield_0>
       <po3_2_subfield_1>Strzelecka</po3_2_subfield_1>
       <po3_2_subfield_2>1</po3_2_subfield_2>
       <po3_2_subfield_3>1</po3_2_subfield_3>
       <po4_1>test pola tekstowego</po4_1>
       <po3_3_subfield_0>61-155</po3_3_subfield_0>
       <po3_3_subfield_1>Poznań</po3_3_subfield_1>
       <po1_02>1</po1_02>
       <po4_2>Pełna nazwa testowa</po4_2>
       <po6_1>to jest pole wielowierszowe</po6_1>
       <po4_3_subfield_0>Poznań</po4_3_subfield_0>
       <po4_3_subfield_1>Strzelecka</po4_3_subfield_1>
       <po4_3_subfield_2>1</po4_3_subfield_2>
       <po4_3_subfield_3>1</po4_3_subfield_3>
       <po4_4_subfield_0>61-155</po4_4_subfield_0>
       <po4_4_subfield_1>Poznań</po4_4_subfield_1>
       <po4_5>test pola tekstowego</po4_5>
       <po5_1>dostawca</po5_1>
       <po5_2>to jest pole wielowierszowe</po5_2>
       <po6>to jest pole wielowierszowe</po6>
       <po5_3_subfield_0>Poznań</po5_3_subfield_0>
       <po5_3_subfield_1>Strzelecka</po5_3_subfield_1>
       <po5_3_subfield_2>1</po5_3_subfield_2>
       <po5_3_subfield_3>1</po5_3_subfield_3>
       <po5_3_subfield_4>61-155</po5_3_subfield_4>
       <po5_3_subfield_5>Poznań</po5_3_subfield_5>
       <po5_4>test pola tekstowego</po5_4>
       <po7>to jest pole wielowierszowe</po7>
       <po8>to jest pole wielowierszowe</po8>
       <po9>test pola tekstowego</po9>
       <po10>to jest pole wielowierszowe</po10>
       <po11>test pola tekstowego</po11>
       <po12>test pola tekstowego</po12>
       <po13>to jest pole wielowierszowe</po13>
       <po14>to jest pole wielowierszowe</po14>
       <po16_>1</po16_>
       <po15_1>Pełna nazwa testowa</po15_1>
       <po15_2>500600400</po15_2>
       <po15_3>Kowalski</po15_3>
       <po15_4>Poznań</po15_4>
       <po15_5>30-10-2014</po15_5>
       <pa1>30-10-1990</pa1>
       <pa2>Poznań</pa2>
       <pa3>test pola tekstowego</pa3>
       <pa4_>1</pa4_>
       <pa5>30-10-1990</pa5>
       <pa6>test pola tekstowego</pa6>
       <pa7>to jest pole wielowierszowe</pa7>
       <pa8>Poznań</pa8>
       <pa9>30-10-1990</pa9>
       <pa10>Kowalski</pa10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>