Formularz: ZRB-G (archiwalny) Zgłoszenie budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Gdańsk

Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio < oraz >
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6343906</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[pole wielowierszowe]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>[kod pocztowy]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[poczta]</p4_subfield_1>
       <p5>[Telefon]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 1 1 1 6 ]</p18_>
       <p18_3_>[Wartość wyboru w polu p18_3. Dostępne wartości: 1 ]</p18_3_>
       <p18_4_>[Wartość wyboru w polu p18_4. Dostępne wartości: 1 ]</p18_4_>
       <p18_5_>[Wartość wyboru w polu p18_5. Dostępne wartości: 1 ]</p18_5_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku:

<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZRB-G</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6343906</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>to jest pole wielowierszowe</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4_subfield_0>61-155</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Poznań</p4_subfield_1>
       <p5>500600400</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p18_>1</p18_>
       <p18_3_>1</p18_3_>
       <p18_4_>1</p18_4_>
       <p18_5_>1</p18_5_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>