Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZRB-K (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych KielcePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6344438</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>[poczta]</p5_subfield_5>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p6>[Telefon]</p6>
       <p13_>[Wartość wyboru w polu p13. Dostępne wartości: 1 2 ]</p13_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p16_1>[Pole tekstowe]</p16_1>
       <p16_2>[Pole tekstowe]</p16_2>
       <p17_1>[Pole tekstowe]</p17_1>
       <p17_2>[Pole tekstowe]</p17_2>
       <p18>[data]</p18>
       <p18_2>[data]</p18_2>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 3 ]</p19_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 4 6 7 ]</p12_>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZRB-K</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6344438</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p5_subfield_4>61-155</p5_subfield_4>
       <p5_subfield_5>Poznań</p5_subfield_5>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p6>500600400</p6>
       <p13_>1</p13_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p16_1>test pola tekstowego</p16_1>
       <p16_2>test pola tekstowego</p16_2>
       <p17_1>test pola tekstowego</p17_1>
       <p17_2>test pola tekstowego</p17_2>
       <p18>30-10-1990</p18>
       <p18_2>30-10-1990</p18_2>
       <p19_>1</p19_>
       <p12_>1</p12_>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>