Pola formularza

Formularz: DB-B Wykaz budynków zlokalizowanych na nieruchomościPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6347374</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p2>[Pole tekstowe]</p2>
       <p4_1>[Pole tekstowe]</p4_1>
       <p5_1>[Pole tekstowe]</p5_1>
       <p6_1> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p6_1>
       <p4_2>[Pole tekstowe]</p4_2>
       <p5_2>[Pole tekstowe]</p5_2>
       <p6_2> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p6_2>
       <p4_3>[Pole tekstowe]</p4_3>
       <p5_3>[Pole tekstowe]</p5_3>
       <p6_3> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p6_3>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p6_4> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p6_4>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[Pole tekstowe]</p8>
       <p10_1>[Pole tekstowe]</p10_1>
       <p11_1>[Pole tekstowe]</p11_1>
       <p12_1> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p12_1>
       <p10_2>[Pole tekstowe]</p10_2>
       <p11_2>[Pole tekstowe]</p11_2>
       <p12_2> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p12_2>
       <p10_3>[Pole tekstowe]</p10_3>
       <p11_3>[Pole tekstowe]</p11_3>
       <p12_3> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p12_3>
       <p10_4>[Pole tekstowe]</p10_4>
       <p11_4>[Pole tekstowe]</p11_4>
       <p12_4> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p12_4>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p16_1>[Pole tekstowe]</p16_1>
       <p17_1>[Pole tekstowe]</p17_1>
       <p18_1> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p18_1>
       <p16_2>[Pole tekstowe]</p16_2>
       <p17_2>[Pole tekstowe]</p17_2>
       <p18_2> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p18_2>
       <p16_3>[Pole tekstowe]</p16_3>
       <p17_3>[Pole tekstowe]</p17_3>
       <p18_3> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p18_3>
       <p16_4>[Pole tekstowe]</p16_4>
       <p17_4>[Pole tekstowe]</p17_4>
       <p18_4> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p18_4>
       <p19>[Pole tekstowe]</p19>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p22_1>[Pole tekstowe]</p22_1>
       <p23_1>[Pole tekstowe]</p23_1>
       <p24_1> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p24_1>
       <p22_2>[Pole tekstowe]</p22_2>
       <p23_2>[Pole tekstowe]</p23_2>
       <p24_2> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p24_2>
       <p22_3>[Pole tekstowe]</p22_3>
       <p23_3>[Pole tekstowe]</p23_3>
       <p24_3> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p24_3>
       <p22_4>[Pole tekstowe]</p22_4>
       <p23_4>[Pole tekstowe]</p23_4>
       <p24_4> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p24_4>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p28_1>[Pole tekstowe]</p28_1>
       <p29_1>[Pole tekstowe]</p29_1>
       <p30_1> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p30_1>
       <p28_2>[Pole tekstowe]</p28_2>
       <p29_2>[Pole tekstowe]</p29_2>
       <p30_2> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p30_2>
       <p28_3>[Pole tekstowe]</p28_3>
       <p29_3>[Pole tekstowe]</p29_3>
       <p30_3> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p30_3>
       <p28_4>[Pole tekstowe]</p28_4>
       <p29_4>[Pole tekstowe]</p29_4>
       <p30_4> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p30_4>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p34_1>[Pole tekstowe]</p34_1>
       <p35_1>[Pole tekstowe]</p35_1>
       <p36_1> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p36_1>
       <p34_2>[Pole tekstowe]</p34_2>
       <p35_2>[Pole tekstowe]</p35_2>
       <p36_2> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p36_2>
       <p34_3>[Pole tekstowe]</p34_3>
       <p35_3>[Pole tekstowe]</p35_3>
       <p36_3> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p36_3>
       <p34_4>[Pole tekstowe]</p34_4>
       <p35_4>[Pole tekstowe]</p35_4>
       <p36_4> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p36_4>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p40_1>[Pole tekstowe]</p40_1>
       <p41_1>[Pole tekstowe]</p41_1>
       <p42_1> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p42_1>
       <p40_2>[Pole tekstowe]</p40_2>
       <p41_2>[Pole tekstowe]</p41_2>
       <p42_2> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p42_2>
       <p40_3>[Pole tekstowe]</p40_3>
       <p41_3>[Pole tekstowe]</p41_3>
       <p42_3> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p42_3>
       <p40_4>[Pole tekstowe]</p40_4>
       <p41_4>[Pole tekstowe]</p41_4>
       <p42_4> / 1.00:dla 1 odbioru w miesiącu / 2.17:dla 1 odbioru co 2 tygodnie / 4,33:dla 1 odbioru w tygodniu / 8.67:dla 2 odbiorów w tygodniu / 13.00:dla 3 odbiorów w tygodniu / 17.33:dla 4 odbiorów w tygodniu / 21.67:dla 5 odbiorów w tygodniu / 26.00:dla 6 odbiorów w tygodniu / 30.00:dla 7 odbiorów w tygodniu.</p42_4>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>DB-B</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6347374</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p2>test pola tekstowego</p2>
       <p4_1>test pola tekstowego</p4_1>
       <p5_1>test pola tekstowego</p5_1>
       <p6_1></p6_1>
       <p4_2>test pola tekstowego</p4_2>
       <p5_2>test pola tekstowego</p5_2>
       <p6_2></p6_2>
       <p4_3>test pola tekstowego</p4_3>
       <p5_3>test pola tekstowego</p5_3>
       <p6_3></p6_3>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p6_4></p6_4>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>test pola tekstowego</p8>
       <p10_1>test pola tekstowego</p10_1>
       <p11_1>test pola tekstowego</p11_1>
       <p12_1></p12_1>
       <p10_2>test pola tekstowego</p10_2>
       <p11_2>test pola tekstowego</p11_2>
       <p12_2></p12_2>
       <p10_3>test pola tekstowego</p10_3>
       <p11_3>test pola tekstowego</p11_3>
       <p12_3></p12_3>
       <p10_4>test pola tekstowego</p10_4>
       <p11_4>test pola tekstowego</p11_4>
       <p12_4></p12_4>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p16_1>test pola tekstowego</p16_1>
       <p17_1>test pola tekstowego</p17_1>
       <p18_1></p18_1>
       <p16_2>test pola tekstowego</p16_2>
       <p17_2>test pola tekstowego</p17_2>
       <p18_2></p18_2>
       <p16_3>test pola tekstowego</p16_3>
       <p17_3>test pola tekstowego</p17_3>
       <p18_3></p18_3>
       <p16_4>test pola tekstowego</p16_4>
       <p17_4>test pola tekstowego</p17_4>
       <p18_4></p18_4>
       <p19>test pola tekstowego</p19>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p22_1>test pola tekstowego</p22_1>
       <p23_1>test pola tekstowego</p23_1>
       <p24_1></p24_1>
       <p22_2>test pola tekstowego</p22_2>
       <p23_2>test pola tekstowego</p23_2>
       <p24_2></p24_2>
       <p22_3>test pola tekstowego</p22_3>
       <p23_3>test pola tekstowego</p23_3>
       <p24_3></p24_3>
       <p22_4>test pola tekstowego</p22_4>
       <p23_4>test pola tekstowego</p23_4>
       <p24_4></p24_4>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p28_1>test pola tekstowego</p28_1>
       <p29_1>test pola tekstowego</p29_1>
       <p30_1></p30_1>
       <p28_2>test pola tekstowego</p28_2>
       <p29_2>test pola tekstowego</p29_2>
       <p30_2></p30_2>
       <p28_3>test pola tekstowego</p28_3>
       <p29_3>test pola tekstowego</p29_3>
       <p30_3></p30_3>
       <p28_4>test pola tekstowego</p28_4>
       <p29_4>test pola tekstowego</p29_4>
       <p30_4></p30_4>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p34_1>test pola tekstowego</p34_1>
       <p35_1>test pola tekstowego</p35_1>
       <p36_1></p36_1>
       <p34_2>test pola tekstowego</p34_2>
       <p35_2>test pola tekstowego</p35_2>
       <p36_2></p36_2>
       <p34_3>test pola tekstowego</p34_3>
       <p35_3>test pola tekstowego</p35_3>
       <p36_3></p36_3>
       <p34_4>test pola tekstowego</p34_4>
       <p35_4>test pola tekstowego</p35_4>
       <p36_4></p36_4>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p40_1>test pola tekstowego</p40_1>
       <p41_1>test pola tekstowego</p41_1>
       <p42_1></p42_1>
       <p40_2>test pola tekstowego</p40_2>
       <p41_2>test pola tekstowego</p41_2>
       <p42_2></p42_2>
       <p40_3>test pola tekstowego</p40_3>
       <p41_3>test pola tekstowego</p41_3>
       <p42_3></p42_3>
       <p40_4>test pola tekstowego</p40_4>
       <p41_4>test pola tekstowego</p41_4>
       <p42_4></p42_4>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>