Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: KRUS SR-20 (archiwalny) Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6348094</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Miejscowość wypełnienia]</p1>
       <p2>[Data wypełnienia]</p2>
       <p3_>[Wartość wyboru w polu p3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p3_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p4_>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6>[nazwisko]</p6>
       <p7_subfield_0>[imię]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[drugie imię]</p7_subfield_1>
       <p8>[dataUrodzenia]</p8>
       <p9>[nazwiskoRodowe]</p9>
       <p10>[imieMatki]</p10>
       <p11>[imieOjca]</p11>
       <p20>[data]</p20>
       <p14>[stanCywilny]</p14>
       <p13>[PESEL]</p13>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p16_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_0>[numer paszportu]</p16_subfield_0>
       <p17> / 01:Dolnośląski / 02:Kujawsko-Pomorski / 03:Lubelski / 04:Lubuski / 05:Łódzki / 06:Małopolski / 07:Mazowiecki / 08:Opolski / 09:Podkarpacki / 10:Podlaski / 11:Pomorski / 12:Śląski / 13:Świętokrzyski / 14:Warmińsko-Mazurski / 15:Wielkopolski / 16:Zachodniopomorski / </p17>
       <p19_subfield_0>[miejscowość]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[ulica]</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>[nr domu]</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>[nr lokalu]</p19_subfield_3>
       <p19_subfield_4>[kod pocztowy]</p19_subfield_4>
       <p19_subfield_5>[poczta]</p19_subfield_5>
       <p>[Pole tekstowe]</p>
       <p21_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>[ulica korespondencji]</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p21_subfield_3>
       <p21_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_5>[poczta korespondencji]</p21_subfield_5>
       <p22>[Pole tekstowe]</p22>
       <p23_subfield_0>[telefon]</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>[e-mail]</p23_subfield_1>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p24_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 ]</p25_>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27_>[Wartość wyboru w polu p27. Dostępne wartości: 1 2 ]</p27_>
       <p28_>[Wartość wyboru w polu p28. Dostępne wartości: 1 2 ]</p28_>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p74_>[Wartość wyboru w polu p74. Dostępne wartości: 1 2 ]</p74_>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p31_>[Wartość wyboru w polu p31. Dostępne wartości: 1 2 ]</p31_>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[nazwaPelna]</p34>
       <p35_>[Wartość wyboru w polu p35. Dostępne wartości: 1 2 ]</p35_>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 ]</p39_>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p76_>[Wartość wyboru w polu p76. Dostępne wartości: 1 2 ]</p76_>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46_>[Wartość wyboru w polu p46. Dostępne wartości: 1 2 ]</p46_>
       <p47>[Rachunek]</p47>
       <p48>[NazwaBanku]</p48>
       <p50_subfield_0>[imię]</p50_subfield_0>
       <p50_subfield_1>[nazwisko]</p50_subfield_1>
       <p52>[Swift]</p52>
       <p53_>[Wartość wyboru w polu p53. Dostępne wartości: 1 2 ]</p53_>
       <p53>[nazwisko]</p53>
       <p54_subfield_0>[imię]</p54_subfield_0>
       <p54_subfield_1>[drugie imię]</p54_subfield_1>
       <p55>[dataUrodzenia]</p55>
       <p56_subfield_0>[miejscowość]</p56_subfield_0>
       <p56_subfield_1>[ulica]</p56_subfield_1>
       <p56_subfield_2>[nr domu]</p56_subfield_2>
       <p56_subfield_3>[nr lokalu]</p56_subfield_3>
       <p56_subfield_4>[kod pocztowy]</p56_subfield_4>
       <p56_subfield_5>[poczta]</p56_subfield_5>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p57_>
       <p80_>[Wartość wyboru w polu p80. Dostępne wartości: 1 2 ]</p80_>
       <p58_>[Wartość wyboru w polu p58. Dostępne wartości: 1 2 ]</p58_>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p64_>[Wartość wyboru w polu p64. Dostępne wartości: 1 2 ]</p64_>
       <p60_>[Wartość wyboru w polu p60. Dostępne wartości: 1 2 ]</p60_>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p70_>[Wartość wyboru w polu p70. Dostępne wartości: 1 2 ]</p70_>
       <p65>[miejscowość]</p65>
       <p66>[Data wypełnienia]</p66>
       <p67>[Pole tekstowe]</p67>
       <p68>[Pole tekstowe]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70>[Pole tekstowe]</p70>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72>[Pole tekstowe]</p72>
       <p73>[Pole tekstowe]</p73>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>KRUS SR-20</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6348094</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-2014</p2>
       <p3_>1</p3_>
       <p4_>1</p4_>
       <p5_>1</p5_>
       <p6>Kowalski</p6>
       <p7_subfield_0>Jan</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Stefan</p7_subfield_1>
       <p8>30-10-1985</p8>
       <p9>Kowalski</p9>
       <p10>Danuta</p10>
       <p11>Stefan</p11>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p14>wolny</p14>
       <p13>23050608219</p13>
       <p15_>1</p15_>
       <p16_subfield_1>ACN285956</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_0>DI3148049</p16_subfield_0>
       <p17></p17>
       <p19_subfield_0>Poznań</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Strzelecka</p19_subfield_1>
       <p19_subfield_2>1</p19_subfield_2>
       <p19_subfield_3>1</p19_subfield_3>
       <p19_subfield_4>61-155</p19_subfield_4>
       <p19_subfield_5>Poznań</p19_subfield_5>
       <p>test pola tekstowego</p>
       <p21_subfield_0>Poznań</p21_subfield_0>
       <p21_subfield_1>Półwiejska</p21_subfield_1>
       <p21_subfield_2>1</p21_subfield_2>
       <p21_subfield_3>1</p21_subfield_3>
       <p21_subfield_4>61-155</p21_subfield_4>
       <p21_subfield_5>Poznań</p21_subfield_5>
       <p22>test pola tekstowego</p22>
       <p23_subfield_0>500600400</p23_subfield_0>
       <p23_subfield_1>test@test.pl</p23_subfield_1>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_>1</p25_>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27_>1</p27_>
       <p28_>1</p28_>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p74_>1</p74_>
       <p30_>1</p30_>
       <p31_>1</p31_>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>Pełna nazwa testowa</p34>
       <p35_>1</p35_>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37_>1</p37_>
       <p38>10</p38>
       <p39_>1</p39_>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41_>1</p41_>
       <p42_>1</p42_>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p76_>1</p76_>
       <p44_>1</p44_>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46_>1</p46_>
       <p47>453054504926965134154839080720</p47>
       <p48>Bank Zachodni WBK</p48>
       <p50_subfield_0>Jan</p50_subfield_0>
       <p50_subfield_1>Kowalski</p50_subfield_1>
       <p52>SWIFT</p52>
       <p53_>1</p53_>
       <p53>Kowalski</p53>
       <p54_subfield_0>Jan</p54_subfield_0>
       <p54_subfield_1>Stefan</p54_subfield_1>
       <p55>30-10-1985</p55>
       <p56_subfield_0>Poznań</p56_subfield_0>
       <p56_subfield_1>Strzelecka</p56_subfield_1>
       <p56_subfield_2>1</p56_subfield_2>
       <p56_subfield_3>1</p56_subfield_3>
       <p56_subfield_4>61-155</p56_subfield_4>
       <p56_subfield_5>Poznań</p56_subfield_5>
       <p57_>1</p57_>
       <p80_>1</p80_>
       <p58_>1</p58_>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p64_>1</p64_>
       <p60_>1</p60_>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p70_>1</p70_>
       <p65>Poznań</p65>
       <p66>30-10-2014</p66>
       <p67>test pola tekstowego</p67>
       <p68>test pola tekstowego</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70>test pola tekstowego</p70>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p72>test pola tekstowego</p72>
       <p73>test pola tekstowego</p73>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>