Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZUS ZAS-53 (archiwalny) Wniosek o zasiłek chorobowyPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6348196</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pI_1>[PESEL]</pI_1>
       <pI_2>[Rodzaj dokumentu. [1:dowód osobisty / 2:paszport]]</pI_2>
       <pI_3>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</pI_3>
       <pI_4>[nazwisko]</pI_4>
       <pI_5>[pierwszeImie]</pI_5>
       <pI_6>[dataUrodzenia]</pI_6>
       <pII_1>[KodPocztowy]</pII_1>
       <pII_2>[Poczta]</pII_2>
       <pII_3>[Gmina]</pII_3>
       <pII_4>[Miejscowosc]</pII_4>
       <pII_5>[Ulica]</pII_5>
       <pII_6>[NrDomu]</pII_6>
       <pII_7>[NrLokalu]</pII_7>
       <pII_8>[Telefon]</pII_8>
       <pII_9>[kraj]</pII_9>
       <pII_10>[Pole tekstowe]</pII_10>
       <pII_11>[kraj]</pII_11>
       <pIII_1>[NIP]</pIII_1>
       <pIII_2>[nazwa]</pIII_2>
       <pIII_3>[nazwisko]</pIII_3>
       <pIII_4>[pierwszeImie]</pIII_4>
       <pIV_1>[data]</pIV_1>
       <pIV_2>[data]</pIV_2>
       <pIV_3>[Pole tekstowe]</pIV_3>
       <pV_1>[data]</pV_1>
       <pV_2>[data]</pV_2>
       <pV_3>[Pole tekstowe]</pV_3>
       <pVI_1>[data]</pVI_1>
       <pVI_2>[data]</pVI_2>
       <pVI_3>[Pole tekstowe]</pVI_3>
       <pVII_1>[data]</pVII_1>
       <pVII_2>[data]</pVII_2>
       <pVII_3>[Pole tekstowe]</pVII_3>
       <pVIII_1_>[Wartość wyboru w polu pVIII_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pVIII_1_>
       <pVIII_2>[data]</pVIII_2>
       <pVIII_3_>[Wartość wyboru w polu pVIII_3. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pVIII_3_>
       <pIX_1_>[Wartość wyboru w polu pIX_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</pIX_1_>
       <pIX_2>[Rachunek]</pIX_2>
       <pX_1>[miejscowość]</pX_1>
       <pX_2>[Data wypełnienia]</pX_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZUS ZAS-53</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6348196</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pI_1>23050608219</pI_1>
       <pI_2>1</pI_2>
       <pI_3>nr-test</pI_3>
       <pI_4>Kowalski</pI_4>
       <pI_5>Jan</pI_5>
       <pI_6>30-10-1985</pI_6>
       <pII_1>61-155</pII_1>
       <pII_2>Poznań</pII_2>
       <pII_3>Poznań</pII_3>
       <pII_4>Poznań</pII_4>
       <pII_5>Strzelecka</pII_5>
       <pII_6>1</pII_6>
       <pII_7>1</pII_7>
       <pII_8>500600400</pII_8>
       <pII_9>PL</pII_9>
       <pII_10>test pola tekstowego</pII_10>
       <pII_11>PL</pII_11>
       <pIII_1>8875155741</pIII_1>
       <pIII_2>nazwa testowa</pIII_2>
       <pIII_3>Kowalski</pIII_3>
       <pIII_4>Jan</pIII_4>
       <pIV_1>30-10-1990</pIV_1>
       <pIV_2>30-10-1990</pIV_2>
       <pIV_3>test pola tekstowego</pIV_3>
       <pV_1>30-10-1990</pV_1>
       <pV_2>30-10-1990</pV_2>
       <pV_3>test pola tekstowego</pV_3>
       <pVI_1>30-10-1990</pVI_1>
       <pVI_2>30-10-1990</pVI_2>
       <pVI_3>test pola tekstowego</pVI_3>
       <pVII_1>30-10-1990</pVII_1>
       <pVII_2>30-10-1990</pVII_2>
       <pVII_3>test pola tekstowego</pVII_3>
       <pVIII_1_>1</pVIII_1_>
       <pVIII_2>30-10-1990</pVIII_2>
       <pVIII_3_>1</pVIII_3_>
       <pIX_1_>1</pIX_1_>
       <pIX_2>453054504926965134154839080720</pIX_2>
       <pX_1>Poznań</pX_1>
       <pX_2>30-10-2014</pX_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>