Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: B-3 (archiwalny) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6372431</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p3_9>[KodKraju]</p3_9>
       <p4_4>[Wojewodztwo]</p4_4>
       <p5_8>[Powiat]</p5_8>
       <p6>[Gmina]</p6>
       <p7>[Miejscowosc]</p7>
       <p8>[Ulica]</p8>
       <p9>[NrDomu]</p9>
       <p10>[NrLokalu]</p10>
       <p11>[KodPocztowy]</p11>
       <p12_subfield_0>[telefon]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[e-mail]</p12_subfield_1>
       <p13_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>[ulica korespondencji]</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p13_subfield_4>
       <p13_subfield_5>[poczta korespondencji]</p13_subfield_5>
       <p14>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p14>
       <p15>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p15>
       <p16>[Dokument wydany przez]</p16>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18>[KodKraju]</p18>
       <p19>[Wojewodztwo]</p19>
       <p20>[Powiat]</p20>
       <p21>[Gmina]</p21>
       <p22>[Miejscowosc]</p22>
       <p23>[Ulica]</p23>
       <p24>[NrDomu]</p24>
       <p25>[NrLokalu]</p25>
       <p26>[KodPocztowy]</p26>
       <p27_subfield_0>[telefon]</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>[e-mail]</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>[ulica korespondencji]</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p28_subfield_2>
       <p28_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p28_subfield_3>
       <p28_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p28_subfield_4>
       <p28_subfield_5>[poczta korespondencji]</p28_subfield_5>
       <p29>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p29>
       <p30>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p30>
       <p31>[Dokument wydany przez]</p31>
       <p32>[województwo]</p32>
       <p33>[powiat]</p33>
       <p34>[gmina]</p34>
       <p35>[miejscowość]</p35>
       <p36>[Pole tekstowe]</p36>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p40_1>[Pole tekstowe]</p40_1>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p41_1>[Pole tekstowe]</p41_1>
       <p42>[Pole tekstowe]</p42>
       <p42_1>[Pole tekstowe]</p42_1>
       <p43>[Pole tekstowe]</p43>
       <p43_1>[Pole tekstowe]</p43_1>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p44_1>[Pole tekstowe]</p44_1>
       <p45>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p45>
       <p46>[data]</p46>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>B-3</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6372431</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p3_9>PL</p3_9>
       <p4_4>wielkopolskie</p4_4>
       <p5_8>poznański</p5_8>
       <p6>Poznań</p6>
       <p7>Poznań</p7>
       <p8>Strzelecka</p8>
       <p9>1</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>61-155</p11>
       <p12_subfield_0>500600400</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>test@test.pl</p12_subfield_1>
       <p13_subfield_0>Poznań</p13_subfield_0>
       <p13_subfield_1>Półwiejska</p13_subfield_1>
       <p13_subfield_2>1</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_3>1</p13_subfield_3>
       <p13_subfield_4>61-155</p13_subfield_4>
       <p13_subfield_5>Poznań</p13_subfield_5>
       <p14>1</p14>
       <p15>NR-4321</p15>
       <p16>Prezydent m. Poznania</p16>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18>PL</p18>
       <p19>wielkopolskie</p19>
       <p20>poznański</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>Strzelecka</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27_subfield_0>500600400</p27_subfield_0>
       <p27_subfield_1>test@test.pl</p27_subfield_1>
       <p28_subfield_0>Poznań</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>Półwiejska</p28_subfield_1>
       <p28_subfield_2>1</p28_subfield_2>
       <p28_subfield_3>1</p28_subfield_3>
       <p28_subfield_4>61-155</p28_subfield_4>
       <p28_subfield_5>Poznań</p28_subfield_5>
       <p29>1</p29>
       <p30>NR-4321</p30>
       <p31>Prezydent m. Poznania</p31>
       <p32>wielkopolskie</p32>
       <p33>poznański</p33>
       <p34>Poznań</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>test pola tekstowego</p36>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p40_1>test pola tekstowego</p40_1>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p41_1>test pola tekstowego</p41_1>
       <p42>test pola tekstowego</p42>
       <p42_1>test pola tekstowego</p42_1>
       <p43>test pola tekstowego</p43>
       <p43_1>test pola tekstowego</p43_1>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p44_1>test pola tekstowego</p44_1>
       <p45>1</p45>
       <p46>30-10-1990</p46>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>