Pola formularza

Formularz: A-N (archiwalny) Załącznik do deklaracji D-N o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalnePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6378583</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 ]</p7_>
       <p4>[Pole tekstowe]</p4>
       <p5>[Pole tekstowe]</p5>
       <p6>[Pole tekstowe]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_1>
       <p9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_2>
       <p9_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_3>
       <p9_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_4>
       <p9_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_5>
       <p9_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_6>
       <p9_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_7>
       <p9_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_8>
       <p9_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_9>
       <p9_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9_10>
       <p10>[Pole kwoty]</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>A-N</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6378583</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p4>test pola tekstowego</p4>
       <p5>test pola tekstowego</p5>
       <p6>test pola tekstowego</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p9_1>10</p9_1>
       <p9_2>10</p9_2>
       <p9_3>10</p9_3>
       <p9_4>10</p9_4>
       <p9_5>10</p9_5>
       <p9_6>10</p9_6>
       <p9_7>10</p9_7>
       <p9_8>10</p9_8>
       <p9_9>10</p9_9>
       <p9_10>10</p9_10>
       <p10>10</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>