Pola formularza

Formularz: D-ZJ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (Warszawa)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6378691</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[PESEL]</p1>
       <p2>[NIP]</p2>
       <p3>[REGON]</p3>
       <p4>[nazwaPelna]</p4>
       <pB_1_>[Wartość wyboru w polu pB_1. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</pB_1_>
       <p7>[data]</p7>
       <p9>[data]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 4 5 6 7 ]</p10_>
       <p0_1>[Pole tekstowe]</p0_1>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>[nazwa skrócona]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>[nazwisko]</p11_subfield_1>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 2 3 ]</p0_>
       <p12>[pierwszeImie]</p12>
       <p13>[drugieImie]</p13>
       <p14>[KodKraju]</p14>
       <p15>[Wojewodztwo]</p15>
       <p16>[Powiat]</p16>
       <p17>[Gmina]</p17>
       <p18>[Ulica]</p18>
       <p19>[NrDomu]</p19>
       <p20>[NrLokalu]</p20>
       <p21>[Miejscowosc]</p21>
       <p22>[KodPocztowy]</p22>
       <p23>[Poczta]</p23>
       <p24>[Mail]</p24>
       <p25>[Telefon]</p25>
       <p26>[KrajKor]</p26>
       <p27>[WojewodztwoKor]</p27>
       <p28>[PowiatKor]</p28>
       <p29>[GminaKor]</p29>
       <p30>[UlicaKor]</p30>
       <p31>[NrDomuKor]</p31>
       <p32>[NrLokaluKor]</p32>
       <p33>[MiejscowoscKor]</p33>
       <p34>[KodPocztowyKor]</p34>
       <p35>[PocztaKor]</p35>
       <p36>[Pole integer - wartość liczbowa]</p36>
       <p66_>[Wartość wyboru w polu p66. Dostępne wartości: 1 ]</p66_>
       <p67_>[Wartość wyboru w polu p67. Dostępne wartości: 1 ]</p67_>
       <p37>[Pole tekstowe]</p37>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole tekstowe]</p40>
       <p41_>[Wartość wyboru w polu p41. Dostępne wartości: 1 2 ]</p41_>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p43_>
       <p44>[Pole kwoty]</p44>
       <p45>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45>
       <p46>[Pole integer - wartość liczbowa]</p46>
       <p47>[Pole integer - wartość liczbowa]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p49>[pierwszeImie]</p49>
       <p50>[nazwisko]</p50>
       <p52>[pierwszeImie]</p52>
       <p53>[nazwisko]</p53>
       <p55>[pierwszeImie]</p55>
       <p56>[nazwisko]</p56>
       <p58>[Data wypełnienia]</p58>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>D-ZJ</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6378691</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>23050608219</p1>
       <p2>8875155741</p2>
       <p3>773461194</p3>
       <p4>Pełna nazwa testowa</p4>
       <pB_1_>1</pB_1_>
       <p7>30-10-1990</p7>
       <p9>30-10-1990</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p0_1>test pola tekstowego</p0_1>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_2>nazwa testowa</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>Kowalski</p11_subfield_1>
       <p0_>1</p0_>
       <p12>Jan</p12>
       <p13>Stefan</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>wielkopolskie</p15>
       <p16>poznański</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>Strzelecka</p18>
       <p19>1</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>61-155</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>test@test.pl</p24>
       <p25>500600400</p25>
       <p26>PL</p26>
       <p27>wielkopolskie</p27>
       <p28>poznański</p28>
       <p29>Poznań</p29>
       <p30>Półwiejska</p30>
       <p31>1</p31>
       <p32>1</p32>
       <p33>Poznań</p33>
       <p34>61-155</p34>
       <p35>Poznań</p35>
       <p36>10</p36>
       <p66_>1</p66_>
       <p67_>1</p67_>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>test pola tekstowego</p40>
       <p41_>1</p41_>
       <p42_>1</p42_>
       <p43_>1</p43_>
       <p44>10</p44>
       <p45>10</p45>
       <p46>10</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>Jan</p49>
       <p50>Kowalski</p50>
       <p52>Jan</p52>
       <p53>Kowalski</p53>
       <p55>Jan</p55>
       <p56>Kowalski</p56>
       <p58>30-10-2014</p58>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>