Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZRB-Wr (archiwalny) Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6380527</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_2>[Data wypełnienia]</p1_2>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3_subfield_0>[miejscowość]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu]</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>[kod pocztowy]</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>[poczta]</p3_subfield_5>
       <p4>[Mail]</p4>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6_subfield_0>[miejscowość korespondencji]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[ulica korespondencji]</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>[nr domu korespondencji]</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>[nr lokalu korespondencji]</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>[kod pocztowy korespondencji]</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>[poczta korespondencji]</p6_subfield_5>
       <p7>[Mail]</p7>
       <p8>[data]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_1>
       <p12_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_2>
       <p12_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_3>
       <p12_4_1>[Pole tekstowe]</p12_4_1>
       <p12_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_4>
       <p12_5_1>[Pole tekstowe]</p12_5_1>
       <p12_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p12_5>
       <p13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13>
       <p15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p15>
       <p18_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_1_1>
       <p18_>[Wartość wyboru w polu p18. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p18_>
       <p18_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_2_1>
       <p18_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p18_3_1>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 ]</p19_>
       <p19_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_1>
       <p20_>[Wartość wyboru w polu p20. Dostępne wartości: 1 ]</p20_>
       <p20_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_1>
       <p21_>[Wartość wyboru w polu p21. Dostępne wartości: 1 ]</p21_>
       <p21_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_1_1>
       <p22_>[Wartość wyboru w polu p22. Dostępne wartości: 1 ]</p22_>
       <p22_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p22_1_1>
       <p23_>[Wartość wyboru w polu p23. Dostępne wartości: 1 ]</p23_>
       <p23_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p23_1_1>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 ]</p24_>
       <p24_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_1_1>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 ]</p25_>
       <p25_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_1_1>
       <p26_>[Wartość wyboru w polu p26. Dostępne wartości: 1 2 ]</p26_>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZRB-Wr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6380527</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_2>30-10-2014</p1_2>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Strzelecka</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p3_subfield_4>61-155</p3_subfield_4>
       <p3_subfield_5>Poznań</p3_subfield_5>
       <p4>test@test.pl</p4>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6_subfield_0>Poznań</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Półwiejska</p6_subfield_1>
       <p6_subfield_2>1</p6_subfield_2>
       <p6_subfield_3>1</p6_subfield_3>
       <p6_subfield_4>61-155</p6_subfield_4>
       <p6_subfield_5>Poznań</p6_subfield_5>
       <p7>test@test.pl</p7>
       <p8>30-10-1990</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12_1>1</p12_1>
       <p12_2>1</p12_2>
       <p12_3>1</p12_3>
       <p12_4_1>test pola tekstowego</p12_4_1>
       <p12_4>1</p12_4>
       <p12_5_1>test pola tekstowego</p12_5_1>
       <p12_5>1</p12_5>
       <p13>2</p13>
       <p15>1</p15>
       <p18_1_1>10</p18_1_1>
       <p18_>1</p18_>
       <p18_2_1>10</p18_2_1>
       <p18_3_1>10</p18_3_1>
       <p19_>1</p19_>
       <p19_1_1>10</p19_1_1>
       <p20_>1</p20_>
       <p20_1_1>10</p20_1_1>
       <p21_>1</p21_>
       <p21_1_1>10</p21_1_1>
       <p22_>1</p22_>
       <p22_1_1>10</p22_1_1>
       <p23_>1</p23_>
       <p23_1_1>10</p23_1_1>
       <p24_>1</p24_>
       <p24_1_1>10</p24_1_1>
       <p25_>1</p25_>
       <p25_1_1>10</p25_1_1>
       <p26_>1</p26_>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>