Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: CEIDG-SC (1.8.2) (archiwalny) Udział w spółkach cywilnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6389633</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p02_6_6b>[data]</p02_6_6b>
       <p02_5_6b>[data]</p02_5_6b>
       <p02_4_6b>[data]</p02_4_6b>
       <p02_3_6b>[data]</p02_3_6b>
       <p0>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0>
       <p1_1>[PESEL]</p1_1>
       <p1_2>[NIP]</p1_2>
       <p1_3>[REGON]</p1_3>
       <p2_1_1>[NIP]</p2_1_1>
       <p2_1_2>[REGON]</p2_1_2>
       <p2_1_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_1_3>
       <p2_1_4_>[Wartość wyboru w polu p2_1_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_1_4_>
       <p2_1_5>[data]</p2_1_5>
       <p2_1_7>[data]</p2_1_7>
       <p2_2_1>[NIP]</p2_2_1>
       <p2_2_2>[REGON]</p2_2_2>
       <p2_2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_2_5>
       <p2_2_3_>[Wartość wyboru w polu p2_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_2_3_>
       <p2_2_4>[data]</p2_2_4>
       <p2_2_7>[data]</p2_2_7>
       <p2_3_1>[NIP]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[REGON]</p2_3_2>
       <p2_3_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_3_5>
       <p2_3_3_>[Wartość wyboru w polu p2_3_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_3_3_>
       <p2_3_4>[data]</p2_3_4>
       <p2_3_7>[data]</p2_3_7>
       <p2_4_1>[NIP]</p2_4_1>
       <p2_4_2>[REGON]</p2_4_2>
       <p2_4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_4_5>
       <p2_4_3_>[Wartość wyboru w polu p2_4_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_4_3_>
       <p2_4_4>[data]</p2_4_4>
       <p2_4_7>[data]</p2_4_7>
       <p2_5_1>[NIP]</p2_5_1>
       <p2_5_2>[REGON]</p2_5_2>
       <p2_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_5_5>
       <p2_5_3_>[Wartość wyboru w polu p2_5_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_5_3_>
       <p2_5_4>[data]</p2_5_4>
       <p2_5_7>[data]</p2_5_7>
       <p2_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_6_5>
       <p2_6_1>[NIP]</p2_6_1>
       <p02_6_2>[REGON]</p02_6_2>
       <p2_6_2_>[Wartość wyboru w polu p2_6_2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_6_2_>
       <p2_6_3>[data]</p2_6_3>
       <p2_6_7>[data]</p2_6_7>
       <p2_7_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_7_5>
       <p2_7_1>[NIP]</p2_7_1>
       <p2_7_2>[REGON]</p2_7_2>
       <p2_7_3_>[Wartość wyboru w polu p2_7_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_7_3_>
       <p2_7_4>[data]</p2_7_4>
       <p2_7_7>[data]</p2_7_7>
       <p2_8_1>[NIP]</p2_8_1>
       <p2_8_2>[REGON]</p2_8_2>
       <p2_8_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_8_5>
       <p2_8_3_>[Wartość wyboru w polu p2_8_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_8_3_>
       <p2_8_4>[data]</p2_8_4>
       <p2_8_7>[data]</p2_8_7>
       <p2_9_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_9_5>
       <p2_9_1>[NIP]</p2_9_1>
       <p2_9_2>[REGON]</p2_9_2>
       <p2_9_3_>[Wartość wyboru w polu p2_9_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_9_3_>
       <p2_9_4>[data]</p2_9_4>
       <p2_9_7>[data]</p2_9_7>
       <p2_10_1>[NIP]</p2_10_1>
       <p2_10_2>[REGON]</p2_10_2>
       <p2_10_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_10_5>
       <p2_10_3_>[Wartość wyboru w polu p2_10_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_10_3_>
       <p2_10_4>[data]</p2_10_4>
       <p2_10_7>[data]</p2_10_7>
       <p2_11_1>[NIP]</p2_11_1>
       <p2_11_2>[REGON]</p2_11_2>
       <p2_11_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p2_11_5>
       <p2_11_3_>[Wartość wyboru w polu p2_11_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_11_3_>
       <p2_11_4>[data]</p2_11_4>
       <p2_11_7>[data]</p2_11_7>
       <p3_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_1>
       <p3_2>[miejscowość]</p3_2>
       <p3_3>[Data wypełnienia]</p3_3>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>CEIDG-SC (1.8.2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6389633</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p02_6_6b>30-10-1990</p02_6_6b>
       <p02_5_6b>30-10-1990</p02_5_6b>
       <p02_4_6b>30-10-1990</p02_4_6b>
       <p02_3_6b>30-10-1990</p02_3_6b>
       <p0>10</p0>
       <p1_1>23050608219</p1_1>
       <p1_2>8875155741</p1_2>
       <p1_3>773461194</p1_3>
       <p2_1_1>8875155741</p2_1_1>
       <p2_1_2>773461194</p2_1_2>
       <p2_1_3>1</p2_1_3>
       <p2_1_4_>1</p2_1_4_>
       <p2_1_5>30-10-1990</p2_1_5>
       <p2_1_7>30-10-1990</p2_1_7>
       <p2_2_1>8875155741</p2_2_1>
       <p2_2_2>773461194</p2_2_2>
       <p2_2_5>1</p2_2_5>
       <p2_2_3_>1</p2_2_3_>
       <p2_2_4>30-10-1990</p2_2_4>
       <p2_2_7>30-10-1990</p2_2_7>
       <p2_3_1>8875155741</p2_3_1>
       <p2_3_2>773461194</p2_3_2>
       <p2_3_5>1</p2_3_5>
       <p2_3_3_>1</p2_3_3_>
       <p2_3_4>30-10-1990</p2_3_4>
       <p2_3_7>30-10-1990</p2_3_7>
       <p2_4_1>8875155741</p2_4_1>
       <p2_4_2>773461194</p2_4_2>
       <p2_4_5>1</p2_4_5>
       <p2_4_3_>1</p2_4_3_>
       <p2_4_4>30-10-1990</p2_4_4>
       <p2_4_7>30-10-1990</p2_4_7>
       <p2_5_1>8875155741</p2_5_1>
       <p2_5_2>773461194</p2_5_2>
       <p2_5_5>1</p2_5_5>
       <p2_5_3_>1</p2_5_3_>
       <p2_5_4>30-10-1990</p2_5_4>
       <p2_5_7>30-10-1990</p2_5_7>
       <p2_6_5>1</p2_6_5>
       <p2_6_1>8875155741</p2_6_1>
       <p02_6_2>773461194</p02_6_2>
       <p2_6_2_>1</p2_6_2_>
       <p2_6_3>30-10-1990</p2_6_3>
       <p2_6_7>30-10-1990</p2_6_7>
       <p2_7_5>1</p2_7_5>
       <p2_7_1>8875155741</p2_7_1>
       <p2_7_2>773461194</p2_7_2>
       <p2_7_3_>1</p2_7_3_>
       <p2_7_4>30-10-1990</p2_7_4>
       <p2_7_7>30-10-1990</p2_7_7>
       <p2_8_1>8875155741</p2_8_1>
       <p2_8_2>773461194</p2_8_2>
       <p2_8_5>1</p2_8_5>
       <p2_8_3_>1</p2_8_3_>
       <p2_8_4>30-10-1990</p2_8_4>
       <p2_8_7>30-10-1990</p2_8_7>
       <p2_9_5>1</p2_9_5>
       <p2_9_1>8875155741</p2_9_1>
       <p2_9_2>773461194</p2_9_2>
       <p2_9_3_>1</p2_9_3_>
       <p2_9_4>30-10-1990</p2_9_4>
       <p2_9_7>30-10-1990</p2_9_7>
       <p2_10_1>8875155741</p2_10_1>
       <p2_10_2>773461194</p2_10_2>
       <p2_10_5>1</p2_10_5>
       <p2_10_3_>1</p2_10_3_>
       <p2_10_4>30-10-1990</p2_10_4>
       <p2_10_7>30-10-1990</p2_10_7>
       <p2_11_1>8875155741</p2_11_1>
       <p2_11_2>773461194</p2_11_2>
       <p2_11_5>1</p2_11_5>
       <p2_11_3_>1</p2_11_3_>
       <p2_11_4>30-10-1990</p2_11_4>
       <p2_11_7>30-10-1990</p2_11_7>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p3_2>Poznań</p3_2>
       <p3_3>30-10-2014</p3_3>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>