Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS KZ (2016) (archiwalny) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym za rok 2016Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6414783</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p0_3>[Mail]</p0_3>
       <p0_4>[pkd1]</p0_4>
       <p1_1_>[Wartość wyboru w polu p1_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_1_>
       <p1_2_1>[data]</p1_2_1>
       <p1_2_3_>[Wartość wyboru w polu p1_2_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_2_3_>
       <p1_3_>[Wartość wyboru w polu p1_3. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_3_>
       <p1_4_0_1>[kraj]</p1_4_0_1>
       <p1_4_0_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_4_0_2>
       <p1_4_1>[REGON]</p1_4_1>
       <p1_5_>[Wartość wyboru w polu p1_5. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_5_>
       <p1_6_>[Wartość wyboru w polu p1_6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_6_>
       <p1_7_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_7_1>
       <p1_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7_2>
       <p1_7_3_1>[kraj]</p1_7_3_1>
       <p1_7_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_7_3_2>
       <p1_7_3_3>[kraj]</p1_7_3_3>
       <p1_7_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_7_3_4>
       <p1_7_3_5>[kraj]</p1_7_3_5>
       <p1_7_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_7_3_6>
       <p1_7_3_7>[kraj]</p1_7_3_7>
       <p1_7_3_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_7_3_8>
       <p1_7_3_9>[kraj]</p1_7_3_9>
       <p1_7_3_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_7_3_10>
       <p1_7_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_7_4>
       <p0_5>[Mail]</p0_5>
       <p0_6_subfield_0>[imię]</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>[nazwisko]</p0_6_subfield_1>
       <p0_8>[Telefon]</p0_8>
       <p0_10>[miejscowość]</p0_10>
       <p0_11>[Data wypełnienia]</p0_11>
       <p1_8_>[Wartość wyboru w polu p1_8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_8_>
       <p1_9_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_9_1>
       <p1_9_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9_2>
       <p1_9_3_1>[kraj]</p1_9_3_1>
       <p1_9_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_9_3_2>
       <p1_9_3_3>[kraj]</p1_9_3_3>
       <p1_9_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_9_3_4>
       <p1_9_3_5>[kraj]</p1_9_3_5>
       <p1_9_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_9_3_6>
       <p1_9_3_7>[kraj]</p1_9_3_7>
       <p1_9_3_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_9_3_8>
       <p1_9_3_9>[kraj]</p1_9_3_9>
       <p1_9_3_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_9_3_10>
       <p1_9_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_9_4>
       <p1_10_>[Wartość wyboru w polu p1_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_10_>
       <p1_11_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_11_1>
       <p1_11_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_11_2>
       <p1_11_3_1>[kraj]</p1_11_3_1>
       <p1_11_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_11_3_2>
       <p1_11_3_3>[kraj]</p1_11_3_3>
       <p1_11_3_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_11_3_4>
       <p1_11_3_5>[kraj]</p1_11_3_5>
       <p1_11_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_11_3_6>
       <p1_11_3_7>[kraj]</p1_11_3_7>
       <p1_11_3_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_11_3_8>
       <p1_11_3_9>[kraj]</p1_11_3_9>
       <p1_11_3_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p1_11_3_10>
       <p1_11_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_11_4>
       <p1_12_>[Wartość wyboru w polu p1_12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_12_>
       <p1_13_1_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_13_1_2>
       <p1_13_1_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_13_1_3>
       <p1_13_1_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_13_1_4>
       <p1_13_1_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_13_1_5>
       <p1_13_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_13_2>
       <p1_14_>[Wartość wyboru w polu p1_14. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_14_>
       <p1_15_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_15_2>
       <p1_15_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_15_3>
       <p1_16_>[Wartość wyboru w polu p1_16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_16_>
       <p1_17_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_17_1>
       <p1_17_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p1_17_2>
       <p2_1_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_3_1>
       <p2_1_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_3_2>
       <p2_1_4_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_4_1>
       <p2_1_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_4_2>
       <p2_1_5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_5_1>
       <p2_1_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_5_2>
       <p2_1_6_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_6_1>
       <p2_1_6_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_1_6_2>
       <p2_2_1_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_1_2>
       <p2_2_1_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_1_3>
       <p2_2_1_4>[kraj]</p2_2_1_4>
       <p2_2_1_5>[kraj]</p2_2_1_5>
       <p2_2_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_1_6>
       <p2_2_1_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_1_7>
       <p2_2_1_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_1_8>
       <p2_2_1_9>[kraj]</p2_2_1_9>
       <p2_2_1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_1_10>
       <p2_2_2_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_2_2>
       <p2_2_2_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_2_3>
       <p2_2_2_4>[kraj]</p2_2_2_4>
       <p2_2_2_5>[kraj]</p2_2_2_5>
       <p2_2_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_2_6>
       <p2_2_2_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_2_7>
       <p2_2_2_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_2_8>
       <p2_2_2_9>[kraj]</p2_2_2_9>
       <p2_2_2_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_2_10>
       <p2_2_3_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_3_2>
       <p2_2_3_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_3_3>
       <p2_2_3_4>[kraj]</p2_2_3_4>
       <p2_2_3_5>[kraj]</p2_2_3_5>
       <p2_2_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_3_6>
       <p2_2_3_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_3_7>
       <p2_2_3_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_3_8>
       <p2_2_3_9>[kraj]</p2_2_3_9>
       <p2_2_3_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_3_10>
       <p2_2_4_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_4_2>
       <p2_2_4_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_4_3>
       <p2_2_4_4>[kraj]</p2_2_4_4>
       <p2_2_4_5>[kraj]</p2_2_4_5>
       <p2_2_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_4_6>
       <p2_2_4_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_4_7>
       <p2_2_4_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_4_8>
       <p2_2_4_9>[kraj]</p2_2_4_9>
       <p2_2_4_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_4_10>
       <p2_2_5_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_5_2>
       <p2_2_5_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_5_3>
       <p2_2_5_4>[kraj]</p2_2_5_4>
       <p2_2_5_5>[kraj]</p2_2_5_5>
       <p2_2_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_5_6>
       <p2_2_5_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_5_7>
       <p2_2_5_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_5_8>
       <p2_2_5_9>[kraj]</p2_2_5_9>
       <p2_2_5_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_5_10>
       <p2_2_6_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_6_2>
       <p2_2_6_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_6_3>
       <p2_2_6_4>[kraj]</p2_2_6_4>
       <p2_2_6_5>[kraj]</p2_2_6_5>
       <p2_2_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_6_6>
       <p2_2_6_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_6_7>
       <p2_2_6_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_6_8>
       <p2_2_6_9>[kraj]</p2_2_6_9>
       <p2_2_6_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_6_10>
       <p2_2_7_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_7_2>
       <p2_2_7_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_7_3>
       <p2_2_7_4>[kraj]</p2_2_7_4>
       <p2_2_7_5>[kraj]</p2_2_7_5>
       <p2_2_7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_7_6>
       <p2_2_7_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_7_7>
       <p2_2_7_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_7_8>
       <p2_2_7_9>[kraj]</p2_2_7_9>
       <p2_2_7_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_7_10>
       <p2_2_8_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_8_2>
       <p2_2_8_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_8_3>
       <p2_2_8_4>[kraj]</p2_2_8_4>
       <p2_2_8_5>[kraj]</p2_2_8_5>
       <p2_2_8_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_8_6>
       <p2_2_8_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_8_7>
       <p2_2_8_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_8_8>
       <p2_2_8_9>[kraj]</p2_2_8_9>
       <p2_2_8_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_8_10>
       <p2_2_9_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_9_2>
       <p2_2_9_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_9_3>
       <p2_2_9_4>[kraj]</p2_2_9_4>
       <p2_2_9_5>[kraj]</p2_2_9_5>
       <p2_2_9_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_9_6>
       <p2_2_9_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_9_7>
       <p2_2_9_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_9_8>
       <p2_2_9_9>[kraj]</p2_2_9_9>
       <p2_2_9_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_9_10>
       <p2_2_10_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_10_2>
       <p2_2_10_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_10_3>
       <p2_2_10_4>[kraj]</p2_2_10_4>
       <p2_2_10_5>[kraj]</p2_2_10_5>
       <p2_2_10_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_10_6>
       <p2_2_10_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_10_7>
       <p2_2_10_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_10_8>
       <p2_2_10_9>[kraj]</p2_2_10_9>
       <p2_2_10_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_10_10>
       <p2_3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_1>
       <p2_3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_3_2>
       <p2_4_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_4_1>
       <p2_4_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_4_2>
       <p2_5_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_5_1>
       <p2_5_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_5_2>
       <p3_0_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_0_1>
       <p3_0_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p3_0_2>
       <p3_1>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_1>
       <p3_2>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_2>
       <p3_3>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_3>
       <p3_4>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_4>
       <p3_5>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_5>
       <p3_6>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_6>
       <p3_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_7>
       <p3_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_8>
       <p3_9>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_9>
       <p3_10>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_10>
       <p3_11>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_11>
       <p3_12>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_12>
       <p3_13>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_13>
       <p3_14>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_14>
       <p3_15>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_15>
       <p3_16>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_16>
       <p3_17>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_17>
       <p3_18>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_18>
       <p3_19>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_19>
       <p3_20>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_20>
       <p3_21>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_21>
       <p3_22>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p3_22>
       <p0_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_12>
       <p0_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS KZ (2016)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6414783</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Pełna nazwa testowa</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p0_3>test@test.pl</p0_3>
       <p0_4>01.11.Z</p0_4>
       <p1_1_>1</p1_1_>
       <p1_2_1>30-10-1990</p1_2_1>
       <p1_2_3_>1</p1_2_3_>
       <p1_3_>1</p1_3_>
       <p1_4_0_1>PL</p1_4_0_1>
       <p1_4_0_2>10</p1_4_0_2>
       <p1_4_1>773461194</p1_4_1>
       <p1_5_>1</p1_5_>
       <p1_6_>1</p1_6_>
       <p1_7_1>10</p1_7_1>
       <p1_7_2>10</p1_7_2>
       <p1_7_3_1>PL</p1_7_3_1>
       <p1_7_3_2>10</p1_7_3_2>
       <p1_7_3_3>PL</p1_7_3_3>
       <p1_7_3_4>10</p1_7_3_4>
       <p1_7_3_5>PL</p1_7_3_5>
       <p1_7_3_6>10</p1_7_3_6>
       <p1_7_3_7>PL</p1_7_3_7>
       <p1_7_3_8>10</p1_7_3_8>
       <p1_7_3_9>PL</p1_7_3_9>
       <p1_7_3_10>10</p1_7_3_10>
       <p1_7_4>10</p1_7_4>
       <p0_5>test@test.pl</p0_5>
       <p0_6_subfield_0>Jan</p0_6_subfield_0>
       <p0_6_subfield_1>Kowalski</p0_6_subfield_1>
       <p0_8>500600400</p0_8>
       <p0_10>Poznań</p0_10>
       <p0_11>30-10-2014</p0_11>
       <p1_8_>1</p1_8_>
       <p1_9_1>10</p1_9_1>
       <p1_9_2>10</p1_9_2>
       <p1_9_3_1>PL</p1_9_3_1>
       <p1_9_3_2>10</p1_9_3_2>
       <p1_9_3_3>PL</p1_9_3_3>
       <p1_9_3_4>10</p1_9_3_4>
       <p1_9_3_5>PL</p1_9_3_5>
       <p1_9_3_6>10</p1_9_3_6>
       <p1_9_3_7>PL</p1_9_3_7>
       <p1_9_3_8>10</p1_9_3_8>
       <p1_9_3_9>PL</p1_9_3_9>
       <p1_9_3_10>10</p1_9_3_10>
       <p1_9_4>10</p1_9_4>
       <p1_10_>1</p1_10_>
       <p1_11_1>10</p1_11_1>
       <p1_11_2>10</p1_11_2>
       <p1_11_3_1>PL</p1_11_3_1>
       <p1_11_3_2>10</p1_11_3_2>
       <p1_11_3_3>PL</p1_11_3_3>
       <p1_11_3_4>10</p1_11_3_4>
       <p1_11_3_5>PL</p1_11_3_5>
       <p1_11_3_6>10</p1_11_3_6>
       <p1_11_3_7>PL</p1_11_3_7>
       <p1_11_3_8>10</p1_11_3_8>
       <p1_11_3_9>PL</p1_11_3_9>
       <p1_11_3_10>10</p1_11_3_10>
       <p1_11_4>10</p1_11_4>
       <p1_12_>1</p1_12_>
       <p1_13_1_2>10</p1_13_1_2>
       <p1_13_1_3>10</p1_13_1_3>
       <p1_13_1_4>10</p1_13_1_4>
       <p1_13_1_5>10</p1_13_1_5>
       <p1_13_2>10</p1_13_2>
       <p1_14_>1</p1_14_>
       <p1_15_2>10</p1_15_2>
       <p1_15_3>10</p1_15_3>
       <p1_16_>1</p1_16_>
       <p1_17_1>10</p1_17_1>
       <p1_17_2>10</p1_17_2>
       <p2_1_3_1>10</p2_1_3_1>
       <p2_1_3_2>10</p2_1_3_2>
       <p2_1_4_1>10</p2_1_4_1>
       <p2_1_4_2>10</p2_1_4_2>
       <p2_1_5_1>10</p2_1_5_1>
       <p2_1_5_2>10</p2_1_5_2>
       <p2_1_6_1>10</p2_1_6_1>
       <p2_1_6_2>10</p2_1_6_2>
       <p2_2_1_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_1_2>
       <p2_2_1_3>1</p2_2_1_3>
       <p2_2_1_4>PL</p2_2_1_4>
       <p2_2_1_5>PL</p2_2_1_5>
       <p2_2_1_6>10</p2_2_1_6>
       <p2_2_1_7>10</p2_2_1_7>
       <p2_2_1_8>10</p2_2_1_8>
       <p2_2_1_9>PL</p2_2_1_9>
       <p2_2_1_10>10</p2_2_1_10>
       <p2_2_2_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_2_2>
       <p2_2_2_3>1</p2_2_2_3>
       <p2_2_2_4>PL</p2_2_2_4>
       <p2_2_2_5>PL</p2_2_2_5>
       <p2_2_2_6>10</p2_2_2_6>
       <p2_2_2_7>10</p2_2_2_7>
       <p2_2_2_8>10</p2_2_2_8>
       <p2_2_2_9>PL</p2_2_2_9>
       <p2_2_2_10>10</p2_2_2_10>
       <p2_2_3_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_3_2>
       <p2_2_3_3>1</p2_2_3_3>
       <p2_2_3_4>PL</p2_2_3_4>
       <p2_2_3_5>PL</p2_2_3_5>
       <p2_2_3_6>10</p2_2_3_6>
       <p2_2_3_7>10</p2_2_3_7>
       <p2_2_3_8>10</p2_2_3_8>
       <p2_2_3_9>PL</p2_2_3_9>
       <p2_2_3_10>10</p2_2_3_10>
       <p2_2_4_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_4_2>
       <p2_2_4_3>1</p2_2_4_3>
       <p2_2_4_4>PL</p2_2_4_4>
       <p2_2_4_5>PL</p2_2_4_5>
       <p2_2_4_6>10</p2_2_4_6>
       <p2_2_4_7>10</p2_2_4_7>
       <p2_2_4_8>10</p2_2_4_8>
       <p2_2_4_9>PL</p2_2_4_9>
       <p2_2_4_10>10</p2_2_4_10>
       <p2_2_5_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_5_2>
       <p2_2_5_3>1</p2_2_5_3>
       <p2_2_5_4>PL</p2_2_5_4>
       <p2_2_5_5>PL</p2_2_5_5>
       <p2_2_5_6>10</p2_2_5_6>
       <p2_2_5_7>10</p2_2_5_7>
       <p2_2_5_8>10</p2_2_5_8>
       <p2_2_5_9>PL</p2_2_5_9>
       <p2_2_5_10>10</p2_2_5_10>
       <p2_2_6_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_6_2>
       <p2_2_6_3>1</p2_2_6_3>
       <p2_2_6_4>PL</p2_2_6_4>
       <p2_2_6_5>PL</p2_2_6_5>
       <p2_2_6_6>10</p2_2_6_6>
       <p2_2_6_7>10</p2_2_6_7>
       <p2_2_6_8>10</p2_2_6_8>
       <p2_2_6_9>PL</p2_2_6_9>
       <p2_2_6_10>10</p2_2_6_10>
       <p2_2_7_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_7_2>
       <p2_2_7_3>1</p2_2_7_3>
       <p2_2_7_4>PL</p2_2_7_4>
       <p2_2_7_5>PL</p2_2_7_5>
       <p2_2_7_6>10</p2_2_7_6>
       <p2_2_7_7>10</p2_2_7_7>
       <p2_2_7_8>10</p2_2_7_8>
       <p2_2_7_9>PL</p2_2_7_9>
       <p2_2_7_10>10</p2_2_7_10>
       <p2_2_8_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_8_2>
       <p2_2_8_3>1</p2_2_8_3>
       <p2_2_8_4>PL</p2_2_8_4>
       <p2_2_8_5>PL</p2_2_8_5>
       <p2_2_8_6>10</p2_2_8_6>
       <p2_2_8_7>10</p2_2_8_7>
       <p2_2_8_8>10</p2_2_8_8>
       <p2_2_8_9>PL</p2_2_8_9>
       <p2_2_8_10>10</p2_2_8_10>
       <p2_2_9_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_9_2>
       <p2_2_9_3>1</p2_2_9_3>
       <p2_2_9_4>PL</p2_2_9_4>
       <p2_2_9_5>PL</p2_2_9_5>
       <p2_2_9_6>10</p2_2_9_6>
       <p2_2_9_7>10</p2_2_9_7>
       <p2_2_9_8>10</p2_2_9_8>
       <p2_2_9_9>PL</p2_2_9_9>
       <p2_2_9_10>10</p2_2_9_10>
       <p2_2_10_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_10_2>
       <p2_2_10_3>1</p2_2_10_3>
       <p2_2_10_4>PL</p2_2_10_4>
       <p2_2_10_5>PL</p2_2_10_5>
       <p2_2_10_6>10</p2_2_10_6>
       <p2_2_10_7>10</p2_2_10_7>
       <p2_2_10_8>10</p2_2_10_8>
       <p2_2_10_9>PL</p2_2_10_9>
       <p2_2_10_10>10</p2_2_10_10>
       <p2_3_1>10</p2_3_1>
       <p2_3_2>10</p2_3_2>
       <p2_4_1>10</p2_4_1>
       <p2_4_2>10</p2_4_2>
       <p2_5_1>10</p2_5_1>
       <p2_5_2>10</p2_5_2>
       <p3_0_1>10</p3_0_1>
       <p3_0_2>10</p3_0_2>
       <p3_1>10</p3_1>
       <p3_2>10</p3_2>
       <p3_3>10</p3_3>
       <p3_4>10</p3_4>
       <p3_5>10</p3_5>
       <p3_6>10</p3_6>
       <p3_7>10</p3_7>
       <p3_8>10</p3_8>
       <p3_9>10</p3_9>
       <p3_10>10</p3_10>
       <p3_11>10</p3_11>
       <p3_12>10</p3_12>
       <p3_13>10</p3_13>
       <p3_14>10</p3_14>
       <p3_15>10</p3_15>
       <p3_16>10</p3_16>
       <p3_17>10</p3_17>
       <p3_18>10</p3_18>
       <p3_19>10</p3_19>
       <p3_20>10</p3_20>
       <p3_21>10</p3_21>
       <p3_22>10</p3_22>
       <p0_12>10</p0_12>
       <p0_13>10</p0_13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>