Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS DG-1 ZAŁ (2017) (archiwalny) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6415280</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1_1>[nazwaPelna]</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>[ulica]</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>[nr domu]</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>[poczta]</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p0_3_1>
       <p0_2>[REGON]</p0_2>
       <p0_4>[Mail]</p0_4>
       <p0_5>[pkd1]</p0_5>
       <p3_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_1>
       <p3_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p3_2>
       <p4_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_1>
       <p4_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p4_2>
       <p5_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_1>
       <p5_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p5_2>
       <p6_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_1>
       <p6_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p6_2>
       <p7_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p7_1>
       <p7_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p7_2>
       <p8_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p8_1>
       <p8_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p8_2>
       <p9_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p9_1>
       <p9_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p9_2>
       <p10_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_1>
       <p10_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p10_2>
       <p11_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p11_1>
       <p11_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p11_2>
       <p12_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p12_1>
       <p12_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p12_2>
       <p13_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p13_1>
       <p13_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p13_2>
       <p14_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_1>
       <p14_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_2>
       <p15_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_1>
       <p15_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_2>
       <p16_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p16_1>
       <p16_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p16_2>
       <p17_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_1>
       <p17_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_2>
       <p18_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_1>
       <p18_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_2>
       <p19_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19_1>
       <p19_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19_2>
       <p20_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_1>
       <p20_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p20_2>
       <p21_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_1>
       <p21_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_2>
       <p22_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_1>
       <p22_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p22_2>
       <p23_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p23_1>
       <p23_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p23_2>
       <p24_>[Wartość wyboru w polu p24. Dostępne wartości: 1 2 ]</p24_>
       <p25_>[Wartość wyboru w polu p25. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p25_>
       <p27_1>[Pole tekstowe]</p27_1>
       <p27_2>[Pole tekstowe]</p27_2>
       <p27_3>[Pole tekstowe]</p27_3>
       <p26_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_1>
       <p26_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_2>
       <p0_6>[Mail]</p0_6>
       <p0_7_subfield_0>[imię]</p0_7_subfield_0>
       <p0_7_subfield_1>[nazwisko]</p0_7_subfield_1>
       <p0_9>[Telefon]</p0_9>
       <p0_10>[Miejscowość wypełnienia]</p0_10>
       <p0_11>[Data wypełnienia]</p0_11>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS DG-1 ZAŁ (2017)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6415280</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1_1>Pełna nazwa testowa</p0_1_1>
       <p0_1_2_subfield_0>Poznań</p0_1_2_subfield_0>
       <p0_1_2_subfield_1>Strzelecka</p0_1_2_subfield_1>
       <p0_1_2_subfield_2>1</p0_1_2_subfield_2>
       <p0_1_2_subfield_3>1</p0_1_2_subfield_3>
       <p0_1_3_subfield_0>61-155</p0_1_3_subfield_0>
       <p0_1_3_subfield_1>Poznań</p0_1_3_subfield_1>
       <p0_3_1>10</p0_3_1>
       <p0_2>773461194</p0_2>
       <p0_4>test@test.pl</p0_4>
       <p0_5>01.11.Z</p0_5>
       <p3_1>1</p3_1>
       <p3_2>2</p3_2>
       <p4_1>1</p4_1>
       <p4_2>2</p4_2>
       <p5_1>1</p5_1>
       <p5_2>2</p5_2>
       <p6_1>1</p6_1>
       <p6_2>2</p6_2>
       <p7_1>1</p7_1>
       <p7_2>2</p7_2>
       <p8_1>1</p8_1>
       <p8_2>2</p8_2>
       <p9_1>1</p9_1>
       <p9_2>2</p9_2>
       <p10_1>1</p10_1>
       <p10_2>2</p10_2>
       <p11_1>1</p11_1>
       <p11_2>2</p11_2>
       <p12_1>1</p12_1>
       <p12_2>2</p12_2>
       <p13_1>1</p13_1>
       <p13_2>2</p13_2>
       <p14_1>1</p14_1>
       <p14_2>2</p14_2>
       <p15_1>1</p15_1>
       <p15_2>2</p15_2>
       <p16_1>1</p16_1>
       <p16_2>2</p16_2>
       <p17_1>1</p17_1>
       <p17_2>2</p17_2>
       <p18_1>1</p18_1>
       <p18_2>2</p18_2>
       <p19_1>1</p19_1>
       <p19_2>2</p19_2>
       <p20_1>10</p20_1>
       <p20_2>10</p20_2>
       <p21_1>1</p21_1>
       <p21_2>2</p21_2>
       <p22_1>1</p22_1>
       <p22_2>2</p22_2>
       <p23_1>1</p23_1>
       <p23_2>2</p23_2>
       <p24_>1</p24_>
       <p25_>1</p25_>
       <p27_1>test pola tekstowego</p27_1>
       <p27_2>test pola tekstowego</p27_2>
       <p27_3>test pola tekstowego</p27_3>
       <p26_1>10</p26_1>
       <p26_2>10</p26_2>
       <p0_6>test@test.pl</p0_6>
       <p0_7_subfield_0>Jan</p0_7_subfield_0>
       <p0_7_subfield_1>Kowalski</p0_7_subfield_1>
       <p0_9>500600400</p0_9>
       <p0_10>Poznań</p0_10>
       <p0_11>30-10-2014</p0_11>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>