Pola formularza

Formularz: WoUICR Wniosek o udzielenie informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6436536</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[pierwszeImie]</p1_1>
       <p1_2>[nazwisko]</p1_2>
       <p1_3>[nazwaPelna]</p1_3>
       <p2_1>[KrajKor]</p2_1>
       <p2_2>[MiejscowoscKor]</p2_2>
       <p2_3>[KodPocztowyKor]</p2_3>
       <p2_4>[PocztaKor]</p2_4>
       <p2_5>[UlicaKor]</p2_5>
       <p2_6>[NrDomuKor]</p2_6>
       <p2_7>[NrLokaluKor]</p2_7>
       <p2_8>[Mail]</p2_8>
       <p3_1>[nazwisko]</p3_1>
       <p3_2>[pierwszeImie]</p3_2>
       <p3_3>[drugieImie]</p3_3>
       <p3_4_K>[plec]</p3_4_K>
       <p3_4_M>[plec]</p3_4_M>
       <p3_5>[dataUrodzenia]</p3_5>
       <p3_6>[miejsceUrodzenia]</p3_6>
       <p3_7>[imieOjca]</p3_7>
       <p3_8>[imieMatki]</p3_8>
       <p3_9>[obywatelstwo]</p3_9>
       <p3_10>[PESEL]</p3_10>
       <p3_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p3_11>
       <p3_12_1>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p3_12_1>
       <p3_12_2>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p3_12_2>
       <p4_1>[KodKraju]</p4_1>
       <p4_2>[Miejscowosc]</p4_2>
       <p4_3>[KodPocztowy]</p4_3>
       <p4_4>[Poczta]</p4_4>
       <p4_5>[Ulica]</p4_5>
       <p4_6>[NrDomu]</p4_6>
       <p4_7>[NrLokalu]</p4_7>
       <p5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_1>
       <p5_4_>[Wartość wyboru w polu p5_4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p5_4_>
       <p5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_2>
       <p5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p5_3>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_1>[miejscowość]</p8_1>
       <p8_2>[Data wypełnienia]</p8_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WoUICR</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6436536</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>Jan</p1_1>
       <p1_2>Kowalski</p1_2>
       <p1_3>Pełna nazwa testowa</p1_3>
       <p2_1>PL</p2_1>
       <p2_2>Poznań</p2_2>
       <p2_3>61-155</p2_3>
       <p2_4>Poznań</p2_4>
       <p2_5>Półwiejska</p2_5>
       <p2_6>1</p2_6>
       <p2_7>1</p2_7>
       <p2_8>test@test.pl</p2_8>
       <p3_1>Kowalski</p3_1>
       <p3_2>Jan</p3_2>
       <p3_3>Stefan</p3_3>
       <p3_4_K>M</p3_4_K>
       <p3_4_M>M</p3_4_M>
       <p3_5>30-10-1985</p3_5>
       <p3_6>Poznań</p3_6>
       <p3_7>Stefan</p3_7>
       <p3_8>Danuta</p3_8>
       <p3_9>polskie</p3_9>
       <p3_10>23050608219</p3_10>
       <p3_11>1</p3_11>
       <p3_12_1>1</p3_12_1>
       <p3_12_2>NR-4321</p3_12_2>
       <p4_1>PL</p4_1>
       <p4_2>Poznań</p4_2>
       <p4_3>61-155</p4_3>
       <p4_4>Poznań</p4_4>
       <p4_5>Strzelecka</p4_5>
       <p4_6>1</p4_6>
       <p4_7>1</p4_7>
       <p5_1>1</p5_1>
       <p5_4_>1</p5_4_>
       <p5_2>1</p5_2>
       <p5_3>1</p5_3>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_1>Poznań</p8_1>
       <p8_2>30-10-2014</p8_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>