Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS KZ zal (2016) (archiwalny) Informacje o udziałowcach zagranicznychPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6446207</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_2_1_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_1_2>
       <p2_2_1_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_1_3>
       <p2_2_1_4>[kraj]</p2_2_1_4>
       <p2_2_1_5>[kraj]</p2_2_1_5>
       <p2_2_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_1_6>
       <p2_2_1_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_1_7>
       <p2_2_1_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_1_8>
       <p2_2_1_9>[kraj]</p2_2_1_9>
       <p2_2_1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_1_10>
       <p2_2_2_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_2_2>
       <p2_2_2_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_2_3>
       <p2_2_2_4>[kraj]</p2_2_2_4>
       <p2_2_2_5>[kraj]</p2_2_2_5>
       <p2_2_2_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_2_6>
       <p2_2_2_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_2_7>
       <p2_2_2_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_2_8>
       <p2_2_2_9>[kraj]</p2_2_2_9>
       <p2_2_2_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_2_10>
       <p2_2_3_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_3_2>
       <p2_2_3_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_3_3>
       <p2_2_3_4>[kraj]</p2_2_3_4>
       <p2_2_3_5>[kraj]</p2_2_3_5>
       <p2_2_3_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_3_6>
       <p2_2_3_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_3_7>
       <p2_2_3_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_3_8>
       <p2_2_3_9>[kraj]</p2_2_3_9>
       <p2_2_3_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_3_10>
       <p2_2_4_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_4_2>
       <p2_2_4_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_4_3>
       <p2_2_4_4>[kraj]</p2_2_4_4>
       <p2_2_4_5>[kraj]</p2_2_4_5>
       <p2_2_4_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_4_6>
       <p2_2_4_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_4_7>
       <p2_2_4_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_4_8>
       <p2_2_4_9>[kraj]</p2_2_4_9>
       <p2_2_4_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_4_10>
       <p2_2_5_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_5_2>
       <p2_2_5_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_5_3>
       <p2_2_5_4>[kraj]</p2_2_5_4>
       <p2_2_5_5>[kraj]</p2_2_5_5>
       <p2_2_5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_5_6>
       <p2_2_5_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_5_7>
       <p2_2_5_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_5_8>
       <p2_2_5_9>[kraj]</p2_2_5_9>
       <p2_2_5_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_5_10>
       <p2_2_6_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_6_2>
       <p2_2_6_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_6_3>
       <p2_2_6_4>[kraj]</p2_2_6_4>
       <p2_2_6_5>[kraj]</p2_2_6_5>
       <p2_2_6_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_6_6>
       <p2_2_6_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_6_7>
       <p2_2_6_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_6_8>
       <p2_2_6_9>[kraj]</p2_2_6_9>
       <p2_2_6_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_6_10>
       <p2_2_7_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_7_2>
       <p2_2_7_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_7_3>
       <p2_2_7_4>[kraj]</p2_2_7_4>
       <p2_2_7_5>[kraj]</p2_2_7_5>
       <p2_2_7_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_7_6>
       <p2_2_7_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_7_7>
       <p2_2_7_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_7_8>
       <p2_2_7_9>[kraj]</p2_2_7_9>
       <p2_2_7_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_7_10>
       <p2_2_8_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_8_2>
       <p2_2_8_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_8_3>
       <p2_2_8_4>[kraj]</p2_2_8_4>
       <p2_2_8_5>[kraj]</p2_2_8_5>
       <p2_2_8_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_8_6>
       <p2_2_8_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_8_7>
       <p2_2_8_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_8_8>
       <p2_2_8_9>[kraj]</p2_2_8_9>
       <p2_2_8_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_8_10>
       <p2_2_9_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_9_2>
       <p2_2_9_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_9_3>
       <p2_2_9_4>[kraj]</p2_2_9_4>
       <p2_2_9_5>[kraj]</p2_2_9_5>
       <p2_2_9_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_9_6>
       <p2_2_9_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_9_7>
       <p2_2_9_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_9_8>
       <p2_2_9_9>[kraj]</p2_2_9_9>
       <p2_2_9_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_9_10>
       <p2_2_10_2>[pole wielowierszowe]</p2_2_10_2>
       <p2_2_10_3>1:1 / 2:2 / 3:3 / 4:4</p2_2_10_3>
       <p2_2_10_4>[kraj]</p2_2_10_4>
       <p2_2_10_5>[kraj]</p2_2_10_5>
       <p2_2_10_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_10_6>
       <p2_2_10_7>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_10_7>
       <p2_2_10_8>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p2_2_10_8>
       <p2_2_10_9>[kraj]</p2_2_10_9>
       <p2_2_10_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p2_2_10_10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS KZ zal (2016)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6446207</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_2_1_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_1_2>
       <p2_2_1_3>1</p2_2_1_3>
       <p2_2_1_4>PL</p2_2_1_4>
       <p2_2_1_5>PL</p2_2_1_5>
       <p2_2_1_6>10</p2_2_1_6>
       <p2_2_1_7>10</p2_2_1_7>
       <p2_2_1_8>10</p2_2_1_8>
       <p2_2_1_9>PL</p2_2_1_9>
       <p2_2_1_10>10</p2_2_1_10>
       <p2_2_2_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_2_2>
       <p2_2_2_3>1</p2_2_2_3>
       <p2_2_2_4>PL</p2_2_2_4>
       <p2_2_2_5>PL</p2_2_2_5>
       <p2_2_2_6>10</p2_2_2_6>
       <p2_2_2_7>10</p2_2_2_7>
       <p2_2_2_8>10</p2_2_2_8>
       <p2_2_2_9>PL</p2_2_2_9>
       <p2_2_2_10>10</p2_2_2_10>
       <p2_2_3_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_3_2>
       <p2_2_3_3>1</p2_2_3_3>
       <p2_2_3_4>PL</p2_2_3_4>
       <p2_2_3_5>PL</p2_2_3_5>
       <p2_2_3_6>10</p2_2_3_6>
       <p2_2_3_7>10</p2_2_3_7>
       <p2_2_3_8>10</p2_2_3_8>
       <p2_2_3_9>PL</p2_2_3_9>
       <p2_2_3_10>10</p2_2_3_10>
       <p2_2_4_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_4_2>
       <p2_2_4_3>1</p2_2_4_3>
       <p2_2_4_4>PL</p2_2_4_4>
       <p2_2_4_5>PL</p2_2_4_5>
       <p2_2_4_6>10</p2_2_4_6>
       <p2_2_4_7>10</p2_2_4_7>
       <p2_2_4_8>10</p2_2_4_8>
       <p2_2_4_9>PL</p2_2_4_9>
       <p2_2_4_10>10</p2_2_4_10>
       <p2_2_5_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_5_2>
       <p2_2_5_3>1</p2_2_5_3>
       <p2_2_5_4>PL</p2_2_5_4>
       <p2_2_5_5>PL</p2_2_5_5>
       <p2_2_5_6>10</p2_2_5_6>
       <p2_2_5_7>10</p2_2_5_7>
       <p2_2_5_8>10</p2_2_5_8>
       <p2_2_5_9>PL</p2_2_5_9>
       <p2_2_5_10>10</p2_2_5_10>
       <p2_2_6_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_6_2>
       <p2_2_6_3>1</p2_2_6_3>
       <p2_2_6_4>PL</p2_2_6_4>
       <p2_2_6_5>PL</p2_2_6_5>
       <p2_2_6_6>10</p2_2_6_6>
       <p2_2_6_7>10</p2_2_6_7>
       <p2_2_6_8>10</p2_2_6_8>
       <p2_2_6_9>PL</p2_2_6_9>
       <p2_2_6_10>10</p2_2_6_10>
       <p2_2_7_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_7_2>
       <p2_2_7_3>1</p2_2_7_3>
       <p2_2_7_4>PL</p2_2_7_4>
       <p2_2_7_5>PL</p2_2_7_5>
       <p2_2_7_6>10</p2_2_7_6>
       <p2_2_7_7>10</p2_2_7_7>
       <p2_2_7_8>10</p2_2_7_8>
       <p2_2_7_9>PL</p2_2_7_9>
       <p2_2_7_10>10</p2_2_7_10>
       <p2_2_8_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_8_2>
       <p2_2_8_3>1</p2_2_8_3>
       <p2_2_8_4>PL</p2_2_8_4>
       <p2_2_8_5>PL</p2_2_8_5>
       <p2_2_8_6>10</p2_2_8_6>
       <p2_2_8_7>10</p2_2_8_7>
       <p2_2_8_8>10</p2_2_8_8>
       <p2_2_8_9>PL</p2_2_8_9>
       <p2_2_8_10>10</p2_2_8_10>
       <p2_2_9_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_9_2>
       <p2_2_9_3>1</p2_2_9_3>
       <p2_2_9_4>PL</p2_2_9_4>
       <p2_2_9_5>PL</p2_2_9_5>
       <p2_2_9_6>10</p2_2_9_6>
       <p2_2_9_7>10</p2_2_9_7>
       <p2_2_9_8>10</p2_2_9_8>
       <p2_2_9_9>PL</p2_2_9_9>
       <p2_2_9_10>10</p2_2_9_10>
       <p2_2_10_2>to jest pole wielowierszowe</p2_2_10_2>
       <p2_2_10_3>1</p2_2_10_3>
       <p2_2_10_4>PL</p2_2_10_4>
       <p2_2_10_5>PL</p2_2_10_5>
       <p2_2_10_6>10</p2_2_10_6>
       <p2_2_10_7>10</p2_2_10_7>
       <p2_2_10_8>10</p2_2_10_8>
       <p2_2_10_9>PL</p2_2_10_9>
       <p2_2_10_10>10</p2_2_10_10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>