Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: GUS PNT-01 (archiwalny) (2016) Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej za 2016 r.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6462205</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[nazwaPelna]</p1>
       <p2_subfield_0>[miejscowość]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[ulica]</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>[nr domu]</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>[nr lokalu]</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>[kod pocztowy]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[poczta]</p3_subfield_1>
       <p4>[REGON]</p4>
       <p5>[pkd1]</p5>
       <p6>[Mail]</p6>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 5 2 6 3 7 4 8 9 ]</p6_>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p8_>
       <p9>[Pole tekstowe]</p9>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p11_>[Wartość wyboru w polu p11. Dostępne wartości: 1 2 ]</p11_>
       <p12_>[Wartość wyboru w polu p12. Dostępne wartości: 1 2 ]</p12_>
       <p13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p13>
       <p14_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_2>
       <p14_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_3>
       <p14_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_4>
       <p14_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_6>
       <p14_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_7>
       <p14_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_8>
       <p14_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_9>
       <p14_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_10>
       <p14_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p14_11>
       <p15_1_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_1_1>
       <p15_2_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_2_1>
       <p15_1_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_1_2>
       <p15_2_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_2_2>
       <p15_1_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_1_3>
       <p15_2_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_2_3>
       <p15_1_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_1_4>
       <p15_2_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p15_2_4>
       <p16_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p16_1>
       <p16_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p16_2>
       <p17_1>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_1>
       <p17_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_2>
       <p17_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_3>
       <p17_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_4>
       <p17_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_5>
       <p17_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_6>
       <p17_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_8>
       <p17_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_9>
       <p17_10>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_10>
       <p17_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_11>
       <p17_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_12>
       <p17_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_13>
       <p17_14>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_14>
       <p17_15>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_15>
       <p17_16>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_16>
       <p17_17>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_17>
       <p17_18>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_18>
       <p17_19>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_19>
       <p17_20>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p17_20>
       <p18_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_3>
       <p18_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_4>
       <p18_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_5>
       <p18_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_6>
       <p18_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_7>
       <p18_8>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_8>
       <p18_9>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_9>
       <p18_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_11>
       <p18_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_12>
       <p18_13>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_13>
       <p18_14>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_14>
       <p18_15>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_15>
       <p18_16>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_16>
       <p18_17>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p18_17>
       <p19_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_2>
       <p19_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_2>
       <p19_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_2>
       <p19_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_2>
       <p19_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_2>
       <p19_6_2>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19_6_2>
       <p19_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_3>
       <p19_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_3>
       <p19_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_3>
       <p19_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_3>
       <p19_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_3>
       <p19_6_3>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19_6_3>
       <p19_1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_4>
       <p19_2_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_4>
       <p19_3_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_4>
       <p19_4_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_4>
       <p19_5_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_4>
       <p19_6_4>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19_6_4>
       <p19_1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_5>
       <p19_2_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_5>
       <p19_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_5>
       <p19_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_5>
       <p19_5_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_5>
       <p19_6_5>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19_6_5>
       <p19_1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_6>
       <p19_2_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_6>
       <p19_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_6>
       <p19_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_6>
       <p19_5_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_6>
       <p19_6_6>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19_6_6>
       <p19_1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_7>
       <p19_2_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_7>
       <p19_3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_7>
       <p19_4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_7>
       <p19_5_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_7>
       <p19_6_7>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p19_6_7>
       <p19_1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1_8>
       <p19_2_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_2_8>
       <p19_3_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_3_8>
       <p19_4_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_4_8>
       <p19_5_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_5_8>
       <p20_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_1>
       <p20_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_2_1>
       <p20_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_1>
       <p20_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_1>
       <p20_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_5_1>
       <p20_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_6_1>
       <p20_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_7_1>
       <p20_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_8_1>
       <p20_1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_3>
       <p20_2_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_2_3>
       <p20_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_3>
       <p20_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_3>
       <p20_5_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_5_3>
       <p20_6_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_6_3>
       <p20_7_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_7_3>
       <p20_8_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_8_3>
       <p20_3_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_5>
       <p20_4_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_5>
       <p20_3_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_6>
       <p20_4_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_6>
       <p20_3_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_7>
       <p20_4_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_7>
       <p20_3_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_8>
       <p20_4_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_8>
       <p20_3_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_9>
       <p20_4_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_9>
       <p20_3_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_10>
       <p20_4_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_10>
       <p20_3_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_11>
       <p20_4_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_11>
       <p20_3_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_12>
       <p20_4_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_12>
       <p20_3_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_13>
       <p20_4_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_13>
       <p20_3_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_14>
       <p20_4_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_14>
       <p20_3_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_15>
       <p20_4_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_15>
       <p20_3_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_16>
       <p20_4_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_16>
       <p20_3_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_17>
       <p20_4_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_17>
       <p20_3_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_18>
       <p20_4_18>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_18>
       <p20_3_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_19>
       <p20_4_19>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_19>
       <p20_3_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_20>
       <p20_4_20>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_20>
       <p20_3_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_21>
       <p20_4_21>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_21>
       <p20_3_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3_22>
       <p20_4_22>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_22>
       <p24_1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_1_2>
       <p24_2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_2_2>
       <p24_3_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_3_2>
       <p24_4_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_4_2>
       <p24_5_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_5_2>
       <p24_6_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_6_2>
       <p24_7_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_7_2>
       <p24_8_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p24_8_2>
       <p25_3_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_3_3>
       <p20_4_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_4_3>
       <p21_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_1>
       <p21_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_2>
       <p21_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_3>
       <p21_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_4>
       <p21_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_5>
       <p21_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_6>
       <p21_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_7>
       <p21_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p21_8>
       <p21_9_>[Wartość wyboru w polu p21_9. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_9_>
       <p21_10_>[Wartość wyboru w polu p21_10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p21_10_>
       <p21_11>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_11>
       <p21_12>[Pole kwoty z jednym miejscem po przecinku]</p21_12>
       <p22_1>[Pole tekstowe]</p22_1>
       <p22_2>[Pole tekstowe]</p22_2>
       <p23>[Mail]</p23>
       <p24_subfield_0>[imię]</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>[nazwisko]</p24_subfield_1>
       <p25>[Telefon]</p25>
       <p26>[miejscowość]</p26>
       <p27>[Data wypełnienia]</p27>
       <p28_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_1>
       <p28_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_2>
       <p28_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_3>
       <p28_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_4>
       <p28_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_5>
       <p28_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_6>
       <p28_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_7>
       <p28_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_10>
       <p28_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_11>
       <p28_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_12>
       <p28_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_13>
       <p28_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_14>
       <p28_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_15>
       <p28_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_16>
       <p28_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_17>
       <p28_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_18>
       <p28_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_19>
       <p28_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_20>
       <p28_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_23>
       <p28_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_24>
       <p28_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_25>
       <p28_26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_26>
       <p28_27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_27>
       <p28_30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_30>
       <p28_31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_31>
       <p28_32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_32>
       <p28_33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_33>
       <p28_34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_34>
       <p28_37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_37>
       <p28_38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_38>
       <p28_39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_39>
       <p28_40>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_40>
       <p28_41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_41>
       <p28_42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_42>
       <p28_43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_43>
       <p28_44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_44>
       <p28_45>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_45>
       <p28_48>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_48>
       <p28_49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_49>
       <p28_50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28_50>
       <p29_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_1>
       <p29_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_2>
       <p29_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_3>
       <p29_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_4>
       <p29_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_5>
       <p29_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_6>
       <p29_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_7>
       <p29_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_8>
       <p29_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_9>
       <p29_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_10>
       <p29_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_11>
       <p29_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_12>
       <p29_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_13>
       <p29_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_14>
       <p29_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_15>
       <p29_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_16>
       <p29_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_17>
       <p29_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_18>
       <p29_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_19>
       <p29_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_20>
       <p29_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_21>
       <p29_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_22>
       <p29_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_23>
       <p29_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_24>
       <p29_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_25>
       <p29_26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_26>
       <p29_27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_27>
       <p29_28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_28>
       <p29_29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_29>
       <p29_30>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_30>
       <p29_31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_31>
       <p29_32>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_32>
       <p29_33>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_33>
       <p29_34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_34>
       <p29_35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_35>
       <p29_36>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_36>
       <p29_37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_37>
       <p29_38>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_38>
       <p29_39>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_39>
       <p29_40>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_40>
       <p29_41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_41>
       <p29_42>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_42>
       <p29_43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_43>
       <p29_44>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_44>
       <p29_45>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_45>
       <p29_46>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_46>
       <p29_47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_47>
       <p29_48>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_48>
       <p29_49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_49>
       <p29_50>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29_50>
       <p30_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_1>
       <p30_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_2>
       <p30_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_3>
       <p30_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_4>
       <p30_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_5>
       <p30_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_6>
       <p30_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_7>
       <p30_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_8>
       <p30_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_9>
       <p30_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_10>
       <p30_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_11>
       <p30_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_12>
       <p30_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_13>
       <p30_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_14>
       <p30_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p30_15>
       <p31_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_1>
       <p31_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_2>
       <p31_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_3>
       <p31_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_4>
       <p31_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_5>
       <p31_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_6>
       <p31_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_7>
       <p31_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_8>
       <p31_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_9>
       <p31_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_10>
       <p31_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_11>
       <p31_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_12>
       <p31_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_13>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS PNT-01</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6462205</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Pełna nazwa testowa</p1>
       <p2_subfield_0>Poznań</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Strzelecka</p2_subfield_1>
       <p2_subfield_2>1</p2_subfield_2>
       <p2_subfield_3>1</p2_subfield_3>
       <p3_subfield_0>61-155</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Poznań</p3_subfield_1>
       <p4>773461194</p4>
       <p5>01.11.Z</p5>
       <p6>test@test.pl</p6>
       <p6_>1</p6_>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9>test pola tekstowego</p9>
       <p10_>1</p10_>
       <p11_>1</p11_>
       <p12_>1</p12_>
       <p13>10</p13>
       <p14_2>10</p14_2>
       <p14_3>10</p14_3>
       <p14_4>10</p14_4>
       <p14_6>10</p14_6>
       <p14_7>10</p14_7>
       <p14_8>10</p14_8>
       <p14_9>10</p14_9>
       <p14_10>10</p14_10>
       <p14_11>10</p14_11>
       <p15_1_1>10</p15_1_1>
       <p15_2_1>10</p15_2_1>
       <p15_1_2>10</p15_1_2>
       <p15_2_2>10</p15_2_2>
       <p15_1_3>10</p15_1_3>
       <p15_2_3>10</p15_2_3>
       <p15_1_4>10</p15_1_4>
       <p15_2_4>10</p15_2_4>
       <p16_1>10</p16_1>
       <p16_2>10</p16_2>
       <p17_1>10</p17_1>
       <p17_2>10</p17_2>
       <p17_3>10</p17_3>
       <p17_4>10</p17_4>
       <p17_5>10</p17_5>
       <p17_6>10</p17_6>
       <p17_8>10</p17_8>
       <p17_9>10</p17_9>
       <p17_10>10</p17_10>
       <p17_11>10</p17_11>
       <p17_12>10</p17_12>
       <p17_13>10</p17_13>
       <p17_14>10</p17_14>
       <p17_15>10</p17_15>
       <p17_16>10</p17_16>
       <p17_17>10</p17_17>
       <p17_18>10</p17_18>
       <p17_19>10</p17_19>
       <p17_20>10</p17_20>
       <p18_3>10</p18_3>
       <p18_4>10</p18_4>
       <p18_5>10</p18_5>
       <p18_6>10</p18_6>
       <p18_7>10</p18_7>
       <p18_8>10</p18_8>
       <p18_9>10</p18_9>
       <p18_11>10</p18_11>
       <p18_12>10</p18_12>
       <p18_13>10</p18_13>
       <p18_14>10</p18_14>
       <p18_15>10</p18_15>
       <p18_16>10</p18_16>
       <p18_17>10</p18_17>
       <p19_1_2>10</p19_1_2>
       <p19_2_2>10</p19_2_2>
       <p19_3_2>10</p19_3_2>
       <p19_4_2>10</p19_4_2>
       <p19_5_2>10</p19_5_2>
       <p19_6_2>10</p19_6_2>
       <p19_1_3>10</p19_1_3>
       <p19_2_3>10</p19_2_3>
       <p19_3_3>10</p19_3_3>
       <p19_4_3>10</p19_4_3>
       <p19_5_3>10</p19_5_3>
       <p19_6_3>10</p19_6_3>
       <p19_1_4>10</p19_1_4>
       <p19_2_4>10</p19_2_4>
       <p19_3_4>10</p19_3_4>
       <p19_4_4>10</p19_4_4>
       <p19_5_4>10</p19_5_4>
       <p19_6_4>10</p19_6_4>
       <p19_1_5>10</p19_1_5>
       <p19_2_5>10</p19_2_5>
       <p19_3_5>10</p19_3_5>
       <p19_4_5>10</p19_4_5>
       <p19_5_5>10</p19_5_5>
       <p19_6_5>10</p19_6_5>
       <p19_1_6>10</p19_1_6>
       <p19_2_6>10</p19_2_6>
       <p19_3_6>10</p19_3_6>
       <p19_4_6>10</p19_4_6>
       <p19_5_6>10</p19_5_6>
       <p19_6_6>10</p19_6_6>
       <p19_1_7>10</p19_1_7>
       <p19_2_7>10</p19_2_7>
       <p19_3_7>10</p19_3_7>
       <p19_4_7>10</p19_4_7>
       <p19_5_7>10</p19_5_7>
       <p19_6_7>10</p19_6_7>
       <p19_1_8>10</p19_1_8>
       <p19_2_8>10</p19_2_8>
       <p19_3_8>10</p19_3_8>
       <p19_4_8>10</p19_4_8>
       <p19_5_8>10</p19_5_8>
       <p20_1_1>10</p20_1_1>
       <p20_2_1>10</p20_2_1>
       <p20_3_1>10</p20_3_1>
       <p20_4_1>10</p20_4_1>
       <p20_5_1>10</p20_5_1>
       <p20_6_1>10</p20_6_1>
       <p20_7_1>10</p20_7_1>
       <p20_8_1>10</p20_8_1>
       <p20_1_3>10</p20_1_3>
       <p20_2_3>10</p20_2_3>
       <p20_3_3>10</p20_3_3>
       <p20_4_3>10</p20_4_3>
       <p20_5_3>10</p20_5_3>
       <p20_6_3>10</p20_6_3>
       <p20_7_3>10</p20_7_3>
       <p20_8_3>10</p20_8_3>
       <p20_3_5>10</p20_3_5>
       <p20_4_5>10</p20_4_5>
       <p20_3_6>10</p20_3_6>
       <p20_4_6>10</p20_4_6>
       <p20_3_7>10</p20_3_7>
       <p20_4_7>10</p20_4_7>
       <p20_3_8>10</p20_3_8>
       <p20_4_8>10</p20_4_8>
       <p20_3_9>10</p20_3_9>
       <p20_4_9>10</p20_4_9>
       <p20_3_10>10</p20_3_10>
       <p20_4_10>10</p20_4_10>
       <p20_3_11>10</p20_3_11>
       <p20_4_11>10</p20_4_11>
       <p20_3_12>10</p20_3_12>
       <p20_4_12>10</p20_4_12>
       <p20_3_13>10</p20_3_13>
       <p20_4_13>10</p20_4_13>
       <p20_3_14>10</p20_3_14>
       <p20_4_14>10</p20_4_14>
       <p20_3_15>10</p20_3_15>
       <p20_4_15>10</p20_4_15>
       <p20_3_16>10</p20_3_16>
       <p20_4_16>10</p20_4_16>
       <p20_3_17>10</p20_3_17>
       <p20_4_17>10</p20_4_17>
       <p20_3_18>10</p20_3_18>
       <p20_4_18>10</p20_4_18>
       <p20_3_19>10</p20_3_19>
       <p20_4_19>10</p20_4_19>
       <p20_3_20>10</p20_3_20>
       <p20_4_20>10</p20_4_20>
       <p20_3_21>10</p20_3_21>
       <p20_4_21>10</p20_4_21>
       <p20_3_22>10</p20_3_22>
       <p20_4_22>10</p20_4_22>
       <p24_1_2>10</p24_1_2>
       <p24_2_2>10</p24_2_2>
       <p24_3_2>10</p24_3_2>
       <p24_4_2>10</p24_4_2>
       <p24_5_2>10</p24_5_2>
       <p24_6_2>10</p24_6_2>
       <p24_7_2>10</p24_7_2>
       <p24_8_2>10</p24_8_2>
       <p25_3_3>10</p25_3_3>
       <p20_4_3>10</p20_4_3>
       <p21_1>10</p21_1>
       <p21_2>10</p21_2>
       <p21_3>10</p21_3>
       <p21_4>10</p21_4>
       <p21_5>10</p21_5>
       <p21_6>10</p21_6>
       <p21_7>10</p21_7>
       <p21_8>10</p21_8>
       <p21_9_>1</p21_9_>
       <p21_10_>1</p21_10_>
       <p21_11>10</p21_11>
       <p21_12>10</p21_12>
       <p22_1>test pola tekstowego</p22_1>
       <p22_2>test pola tekstowego</p22_2>
       <p23>test@test.pl</p23>
       <p24_subfield_0>Jan</p24_subfield_0>
       <p24_subfield_1>Kowalski</p24_subfield_1>
       <p25>500600400</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>30-10-2014</p27>
       <p28_1>10</p28_1>
       <p28_2>10</p28_2>
       <p28_3>10</p28_3>
       <p28_4>10</p28_4>
       <p28_5>10</p28_5>
       <p28_6>10</p28_6>
       <p28_7>10</p28_7>
       <p28_10>10</p28_10>
       <p28_11>10</p28_11>
       <p28_12>10</p28_12>
       <p28_13>10</p28_13>
       <p28_14>10</p28_14>
       <p28_15>10</p28_15>
       <p28_16>10</p28_16>
       <p28_17>10</p28_17>
       <p28_18>10</p28_18>
       <p28_19>10</p28_19>
       <p28_20>10</p28_20>
       <p28_23>10</p28_23>
       <p28_24>10</p28_24>
       <p28_25>10</p28_25>
       <p28_26>10</p28_26>
       <p28_27>10</p28_27>
       <p28_30>10</p28_30>
       <p28_31>10</p28_31>
       <p28_32>10</p28_32>
       <p28_33>10</p28_33>
       <p28_34>10</p28_34>
       <p28_37>10</p28_37>
       <p28_38>10</p28_38>
       <p28_39>10</p28_39>
       <p28_40>10</p28_40>
       <p28_41>10</p28_41>
       <p28_42>10</p28_42>
       <p28_43>10</p28_43>
       <p28_44>10</p28_44>
       <p28_45>10</p28_45>
       <p28_48>10</p28_48>
       <p28_49>10</p28_49>
       <p28_50>10</p28_50>
       <p29_1>10</p29_1>
       <p29_2>10</p29_2>
       <p29_3>10</p29_3>
       <p29_4>10</p29_4>
       <p29_5>10</p29_5>
       <p29_6>10</p29_6>
       <p29_7>10</p29_7>
       <p29_8>10</p29_8>
       <p29_9>10</p29_9>
       <p29_10>10</p29_10>
       <p29_11>10</p29_11>
       <p29_12>10</p29_12>
       <p29_13>10</p29_13>
       <p29_14>10</p29_14>
       <p29_15>10</p29_15>
       <p29_16>10</p29_16>
       <p29_17>10</p29_17>
       <p29_18>10</p29_18>
       <p29_19>10</p29_19>
       <p29_20>10</p29_20>
       <p29_21>10</p29_21>
       <p29_22>10</p29_22>
       <p29_23>10</p29_23>
       <p29_24>10</p29_24>
       <p29_25>10</p29_25>
       <p29_26>10</p29_26>
       <p29_27>10</p29_27>
       <p29_28>10</p29_28>
       <p29_29>10</p29_29>
       <p29_30>10</p29_30>
       <p29_31>10</p29_31>
       <p29_32>10</p29_32>
       <p29_33>10</p29_33>
       <p29_34>10</p29_34>
       <p29_35>10</p29_35>
       <p29_36>10</p29_36>
       <p29_37>10</p29_37>
       <p29_38>10</p29_38>
       <p29_39>10</p29_39>
       <p29_40>10</p29_40>
       <p29_41>10</p29_41>
       <p29_42>10</p29_42>
       <p29_43>10</p29_43>
       <p29_44>10</p29_44>
       <p29_45>10</p29_45>
       <p29_46>10</p29_46>
       <p29_47>10</p29_47>
       <p29_48>10</p29_48>
       <p29_49>10</p29_49>
       <p29_50>10</p29_50>
       <p30_1>10</p30_1>
       <p30_2>10</p30_2>
       <p30_3>10</p30_3>
       <p30_4>10</p30_4>
       <p30_5>10</p30_5>
       <p30_6>10</p30_6>
       <p30_7>10</p30_7>
       <p30_8>10</p30_8>
       <p30_9>10</p30_9>
       <p30_10>10</p30_10>
       <p30_11>10</p30_11>
       <p30_12>10</p30_12>
       <p30_13>10</p30_13>
       <p30_14>10</p30_14>
       <p30_15>10</p30_15>
       <p31_1>10</p31_1>
       <p31_2>10</p31_2>
       <p31_3>10</p31_3>
       <p31_4>10</p31_4>
       <p31_5>10</p31_5>
       <p31_6>10</p31_6>
       <p31_7>10</p31_7>
       <p31_8>10</p31_8>
       <p31_9>10</p31_9>
       <p31_10>10</p31_10>
       <p31_11>10</p31_11>
       <p31_12>10</p31_12>
       <p31_13>10</p31_13>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>