Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: VAT-R (13) (archiwalny) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usługPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6556982</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: 1 2 ]</p4_>
       <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
       <p6>[pole wielowierszowe]</p6>
       <p7>[kraj]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p9_subfield_0>
       <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 ]</p10_>
       <p10000>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p10000>
       <p11_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p11_subfield_>
       <p11_subfield_4>[nazwa pełna]</p11_subfield_4>
       <p11_subfield_2>[nazwisko]</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>[imię]</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_3>[drugie imię]</p11_subfield_3>
       <p12_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p12_subfield_>
       <p12_subfield_3>[nazwa skrócona]</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_1>[imię ojca]</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>[imię matki]</p12_subfield_2>
       <p13_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p13_subfield_>
       <p13_subfield_2>[REGON]</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_1>[PESEL]</p13_subfield_1>
       <p14_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p14_subfield_>
       <p14_subfield_2>[data rozp. działalności]</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>[data urodzenia]</p14_subfield_1>
       <p15>[KodKraju]</p15>
       <p16>[Wojewodztwo]</p16>
       <p17>[Powiat]</p17>
       <p18>[Gmina]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[Miejscowosc]</p22>
       <p23>[KodPocztowy]</p23>
       <p24>[Poczta]</p24>
       <p25>[Pole tekstowe]</p25>
       <p26>[kraj]</p26>
       <pC1_27>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_27>
       <pC1_28>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_28>
       <p38>[data]</p38>
       <pC1_29>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_29>
       <pC1_30>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_30>
       <pC1_31>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_31>
       <pC1_32>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_32>
       <pC1_33>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_33>
       <pC1_34>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_34>
       <pC1_35>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_35>
       <pC1_36>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_36>
       <pC1_37>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC1_37>
       <p39_>[Wartość wyboru w polu p39. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p39_>
       <p40>[Pole integer - wartość liczbowa]</p40>
       <p41>[rok]</p41>
       <p42>[miesiac]</p42>
       <p43>[rok]</p43>
       <p44_>[Wartość wyboru w polu p44. Dostępne wartości: 1 2 ]</p44_>
       <p45>[Pole integer - wartość liczbowa]</p45>
       <p46>[rok]</p46>
       <p47_>[Wartość wyboru w polu p47. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p47_>
       <p48>[miesiac]</p48>
       <p49>[rok]</p49>
       <pC2_50>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC2_50>
       <p54>[Pole integer - wartość liczbowa]</p54>
       <p55>[rok]</p55>
       <pC2_51>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC2_51>
       <p56>[miesiac]</p56>
       <p57>[rok]</p57>
       <pC2_52>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC2_52>
       <pC2_53>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC2_53>
       <pC3_58>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC3_58>
       <pC3_59>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC3_59>
       <pC3_60>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pC3_60>
       <p61>[data]</p61>
       <p62>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</p62>
       <p63>[data]</p63>
       <p64_>[Wartość wyboru w polu p64. Dostępne wartości: 1 2 ]</p64_>
       <p65>[pierwszeImiePrzedst]</p65>
       <p66>[nazwiskoPrzedst]</p66>
       <p67>[telefonPrzedst]</p67>
       <p68>[mailPrzedst]</p68>
       <p69>[Data wypełnienia]</p69>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>VAT-R (13)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6556982</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4_>1</p4_>
       <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
       <p6>to jest pole wielowierszowe</p6>
       <p7>PL</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_0>3022</p9_subfield_0>
       <p10_>1</p10_>
       <p10000>1</p10000>
       <p11_subfield_>2</p11_subfield_>
       <p11_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p11_subfield_4>
       <p11_subfield_2>Kowalski</p11_subfield_2>
       <p11_subfield_1>Jan</p11_subfield_1>
       <p11_subfield_3>Stefan</p11_subfield_3>
       <p12_subfield_>2</p12_subfield_>
       <p12_subfield_3>nazwa testowa</p12_subfield_3>
       <p12_subfield_1>Stefan</p12_subfield_1>
       <p12_subfield_2>Danuta</p12_subfield_2>
       <p13_subfield_>2</p13_subfield_>
       <p13_subfield_2>773461194</p13_subfield_2>
       <p13_subfield_1>23050608219</p13_subfield_1>
       <p14_subfield_>2</p14_subfield_>
       <p14_subfield_2>30-10-1990</p14_subfield_2>
       <p14_subfield_1>30-10-1985</p14_subfield_1>
       <p15>PL</p15>
       <p16>wielkopolskie</p16>
       <p17>poznański</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>test pola tekstowego</p25>
       <p26>PL</p26>
       <pC1_27>1</pC1_27>
       <pC1_28>1</pC1_28>
       <p38>30-10-1990</p38>
       <pC1_29>1</pC1_29>
       <pC1_30>1</pC1_30>
       <pC1_31>1</pC1_31>
       <pC1_32>1</pC1_32>
       <pC1_33>1</pC1_33>
       <pC1_34>1</pC1_34>
       <pC1_35>1</pC1_35>
       <pC1_36>1</pC1_36>
       <pC1_37>1</pC1_37>
       <p39_>1</p39_>
       <p40>10</p40>
       <p41></p41>
       <p42>9</p42>
       <p43></p43>
       <p44_>1</p44_>
       <p45>10</p45>
       <p46></p46>
       <p47_>1</p47_>
       <p48>9</p48>
       <p49></p49>
       <pC2_50>1</pC2_50>
       <p54>10</p54>
       <p55></p55>
       <pC2_51>1</pC2_51>
       <p56>9</p56>
       <p57></p57>
       <pC2_52>1</pC2_52>
       <pC2_53>1</pC2_53>
       <pC3_58>1</pC3_58>
       <pC3_59>1</pC3_59>
       <pC3_60>1</pC3_60>
       <p61>30-10-1990</p61>
       <p62>1</p62>
       <p63>30-10-1990</p63>
       <p64_>1</p64_>
       <p65>Krzysztof</p65>
       <p66>Kowalczyk</p66>
       <p67>500600888</p67>
       <p68>krzysztof@kowalczyk.pl</p68>
       <p69>30-10-2014</p69>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>