Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: SWZP-P (archiwalny) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6920282</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_>[Wartość wyboru w polu p0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_>
       <p1>[data]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4_1>[pole wielowierszowe]</p4_1>
       <p4_3>[KRS]</p4_3>
       <p4_4>[Pole tekstowe]</p4_4>
       <p4_5_subfield_0>[miejscowość]</p4_5_subfield_0>
       <p4_5_subfield_1>[ulica]</p4_5_subfield_1>
       <p4_5_subfield_2>[nr domu]</p4_5_subfield_2>
       <p4_5_subfield_3>[nr lokalu]</p4_5_subfield_3>
       <p4_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p4_5_subfield_4>
       <p4_5_subfield_5>[poczta]</p4_5_subfield_5>
       <p5_1>[pole wielowierszowe]</p5_1>
       <p5_3>[KRS]</p5_3>
       <p5_4>[Pole tekstowe]</p5_4>
       <p5_5_subfield_0>[miejscowość]</p5_5_subfield_0>
       <p5_5_subfield_1>[ulica]</p5_5_subfield_1>
       <p5_5_subfield_2>[nr domu]</p5_5_subfield_2>
       <p5_5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_5_subfield_3>
       <p5_5_subfield_4>[kod pocztowy]</p5_5_subfield_4>
       <p5_5_subfield_5>[poczta]</p5_5_subfield_5>
       <p6>[data]</p6>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
       <p9>[pole wielowierszowe]</p9>
       <p10>[pole wielowierszowe]</p10>
       <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
       <p12>[rok]</p12>
       <p13_1>[pole wielowierszowe]</p13_1>
       <p14_1>[Pole tekstowe]</p14_1>
       <p14_2>[Pole tekstowe]</p14_2>
       <p14_3>[Pole kwoty]</p14_3>
       <p14_4>[Pole kwoty]</p14_4>
       <p14_5>[Pole kwoty]</p14_5>
       <p14_6>[Pole kwoty]</p14_6>
       <p14_7>[Pole kwoty]</p14_7>
       <p14_8>[Pole tekstowe]</p14_8>
       <p14_9>[Pole kwoty]</p14_9>
       <p14_10>[Pole kwoty]</p14_10>
       <p14_11>[Pole kwoty]</p14_11>
       <p14_12>[Pole kwoty]</p14_12>
       <p14_13>[Pole kwoty]</p14_13>
       <p14_14>[Pole tekstowe]</p14_14>
       <p15_1>[Pole tekstowe]</p15_1>
       <p15_2>[Pole tekstowe]</p15_2>
       <p15_3>[Pole kwoty]</p15_3>
       <p15_4>[Pole kwoty]</p15_4>
       <p15_5>[Pole kwoty]</p15_5>
       <p15_6>[Pole kwoty]</p15_6>
       <p15_7>[Pole kwoty]</p15_7>
       <p15_8>[Pole tekstowe]</p15_8>
       <p15_9>[Pole kwoty]</p15_9>
       <p15_10>[Pole kwoty]</p15_10>
       <p15_11>[Pole kwoty]</p15_11>
       <p15_12>[Pole kwoty]</p15_12>
       <p15_13>[Pole kwoty]</p15_13>
       <p15_14>[Pole tekstowe]</p15_14>
       <p16_1>[Pole tekstowe]</p16_1>
       <p16_2>[Pole tekstowe]</p16_2>
       <p16_3>[Pole kwoty]</p16_3>
       <p16_4>[Pole kwoty]</p16_4>
       <p16_5>[Pole kwoty]</p16_5>
       <p16_6>[Pole kwoty]</p16_6>
       <p16_7>[Pole kwoty]</p16_7>
       <p16_8>[Pole tekstowe]</p16_8>
       <p16_9>[Pole kwoty]</p16_9>
       <p16_10>[Pole kwoty]</p16_10>
       <p16_11>[Pole kwoty]</p16_11>
       <p16_12>[Pole kwoty]</p16_12>
       <p16_13>[Pole kwoty]</p16_13>
       <p16_14>[Pole tekstowe]</p16_14>
       <p17_1>[Pole tekstowe]</p17_1>
       <p17_2>[Pole tekstowe]</p17_2>
       <p17_3>[Pole kwoty]</p17_3>
       <p17_4>[Pole kwoty]</p17_4>
       <p17_5>[Pole kwoty]</p17_5>
       <p17_6>[Pole kwoty]</p17_6>
       <p17_7>[Pole kwoty]</p17_7>
       <p17_8>[Pole tekstowe]</p17_8>
       <p17_9>[Pole kwoty]</p17_9>
       <p17_10>[Pole kwoty]</p17_10>
       <p17_11>[Pole kwoty]</p17_11>
       <p17_12>[Pole kwoty]</p17_12>
       <p17_13>[Pole kwoty]</p17_13>
       <p17_14>[Pole tekstowe]</p17_14>
       <p18_1>[Pole tekstowe]</p18_1>
       <p18_2>[Pole tekstowe]</p18_2>
       <p18_3>[Pole kwoty]</p18_3>
       <p18_4>[Pole kwoty]</p18_4>
       <p18_5>[Pole kwoty]</p18_5>
       <p18_6>[Pole kwoty]</p18_6>
       <p18_7>[Pole kwoty]</p18_7>
       <p18_8>[Pole tekstowe]</p18_8>
       <p18_9>[Pole kwoty]</p18_9>
       <p18_10>[Pole kwoty]</p18_10>
       <p18_11>[Pole kwoty]</p18_11>
       <p18_12>[Pole kwoty]</p18_12>
       <p18_13>[Pole kwoty]</p18_13>
       <p18_14>[Pole tekstowe]</p18_14>
       <p18_1_0>[Pole tekstowe]</p18_1_0>
       <p18_2_0>[Pole tekstowe]</p18_2_0>
       <p18_3_0>[Pole kwoty]</p18_3_0>
       <p18_4_0>[Pole kwoty]</p18_4_0>
       <p18_5_0>[Pole kwoty]</p18_5_0>
       <p18_6_0>[Pole kwoty]</p18_6_0>
       <p18_7_0>[Pole kwoty]</p18_7_0>
       <p18_8_0>[Pole tekstowe]</p18_8_0>
       <p18_9_0>[Pole kwoty]</p18_9_0>
       <p18_10_0>[Pole kwoty]</p18_10_0>
       <p18_11_0>[Pole kwoty]</p18_11_0>
       <p18_12_0>[Pole kwoty]</p18_12_0>
       <p18_13_0>[Pole kwoty]</p18_13_0>
       <p18_14_0>[Pole tekstowe]</p18_14_0>
       <pA1>[Pole tekstowe]</pA1>
       <pA2>[Pole tekstowe]</pA2>
       <pA3>[Pole kwoty]</pA3>
       <pA4>[Pole kwoty]</pA4>
       <pA5>[Pole kwoty]</pA5>
       <pA6>[Pole kwoty]</pA6>
       <pA7>[Pole kwoty]</pA7>
       <pA8>[Pole tekstowe]</pA8>
       <pA9>[Pole kwoty]</pA9>
       <pA10>[Pole kwoty]</pA10>
       <pA11>[Pole kwoty]</pA11>
       <pA12>[Pole kwoty]</pA12>
       <pA13>[Pole kwoty]</pA13>
       <pA14>[Pole tekstowe]</pA14>
       <rect2871>[Pole powtarzalne]</rect2871>
       <p19_6>[Pole tekstowe]</p19_6>
       <p19_12>[Pole tekstowe]</p19_12>
       <rect2872>[Pole podziału sekcji]</rect2872>
       <rect2873>[Koniec strony]</rect2873>
       <p20_1>[pole wielowierszowe]</p20_1>
       <p21_1>[Pole tekstowe]</p21_1>
       <p21_2>[Pole tekstowe]</p21_2>
       <p21_3>[Pole kwoty]</p21_3>
       <p21_4>[Pole kwoty]</p21_4>
       <p21_5>[Pole kwoty]</p21_5>
       <p21_6>[Pole kwoty]</p21_6>
       <p21_7>[Pole kwoty]</p21_7>
       <p21_8>[Pole tekstowe]</p21_8>
       <p21_9>[Pole kwoty]</p21_9>
       <p21_10>[Pole kwoty]</p21_10>
       <p21_11>[Pole kwoty]</p21_11>
       <p21_12>[Pole kwoty]</p21_12>
       <p21_13>[Pole kwoty]</p21_13>
       <p21_14>[Pole tekstowe]</p21_14>
       <p22_1>[Pole tekstowe]</p22_1>
       <p22_2>[Pole tekstowe]</p22_2>
       <p22_3>[Pole kwoty]</p22_3>
       <p22_4>[Pole kwoty]</p22_4>
       <p22_5>[Pole kwoty]</p22_5>
       <p22_6>[Pole kwoty]</p22_6>
       <p22_7>[Pole kwoty]</p22_7>
       <p22_8>[Pole tekstowe]</p22_8>
       <p22_9>[Pole kwoty]</p22_9>
       <p22_10>[Pole kwoty]</p22_10>
       <p22_11>[Pole kwoty]</p22_11>
       <p22_12>[Pole kwoty]</p22_12>
       <p22_13>[Pole kwoty]</p22_13>
       <p22_14>[Pole tekstowe]</p22_14>
       <p23_1>[Pole tekstowe]</p23_1>
       <p23_2>[Pole tekstowe]</p23_2>
       <p23_3>[Pole kwoty]</p23_3>
       <p23_4>[Pole kwoty]</p23_4>
       <p23_5>[Pole kwoty]</p23_5>
       <p23_6>[Pole kwoty]</p23_6>
       <p23_7>[Pole kwoty]</p23_7>
       <p23_8>[Pole tekstowe]</p23_8>
       <p23_9>[Pole kwoty]</p23_9>
       <p23_10>[Pole kwoty]</p23_10>
       <p23_11>[Pole kwoty]</p23_11>
       <p23_12>[Pole kwoty]</p23_12>
       <p23_13>[Pole kwoty]</p23_13>
       <p23_14>[Pole tekstowe]</p23_14>
       <p24_1>[Pole tekstowe]</p24_1>
       <p24_2>[Pole tekstowe]</p24_2>
       <p24_3>[Pole kwoty]</p24_3>
       <p24_4>[Pole kwoty]</p24_4>
       <p24_5>[Pole kwoty]</p24_5>
       <p24_6>[Pole kwoty]</p24_6>
       <p24_7>[Pole kwoty]</p24_7>
       <p24_8>[Pole tekstowe]</p24_8>
       <p24_9>[Pole kwoty]</p24_9>
       <p24_10>[Pole kwoty]</p24_10>
       <p24_11>[Pole kwoty]</p24_11>
       <p24_12>[Pole kwoty]</p24_12>
       <p24_13>[Pole kwoty]</p24_13>
       <p24_14>[Pole tekstowe]</p24_14>
       <p25_1>[Pole tekstowe]</p25_1>
       <p25_2>[Pole tekstowe]</p25_2>
       <p25_3>[Pole kwoty]</p25_3>
       <p25_4>[Pole kwoty]</p25_4>
       <p25_5>[Pole kwoty]</p25_5>
       <p25_6>[Pole kwoty]</p25_6>
       <p25_7>[Pole kwoty]</p25_7>
       <p25_8>[Pole tekstowe]</p25_8>
       <p25_9>[Pole kwoty]</p25_9>
       <p25_10>[Pole kwoty]</p25_10>
       <p25_11>[Pole kwoty]</p25_11>
       <p25_12>[Pole kwoty]</p25_12>
       <p25_13>[Pole kwoty]</p25_13>
       <p25_14>[Pole tekstowe]</p25_14>
       <p26_1>[Pole tekstowe]</p26_1>
       <p26_2>[Pole tekstowe]</p26_2>
       <p26_3>[Pole kwoty]</p26_3>
       <p26_4>[Pole kwoty]</p26_4>
       <p26_5>[Pole kwoty]</p26_5>
       <p26_6>[Pole kwoty]</p26_6>
       <p26_7>[Pole kwoty]</p26_7>
       <p26_8>[Pole tekstowe]</p26_8>
       <p26_9>[Pole kwoty]</p26_9>
       <p26_10>[Pole kwoty]</p26_10>
       <p26_11>[Pole kwoty]</p26_11>
       <p26_12>[Pole kwoty]</p26_12>
       <p26_13>[Pole kwoty]</p26_13>
       <p26_14>[Pole tekstowe]</p26_14>
       <pB1>[Pole tekstowe]</pB1>
       <pB2>[Pole tekstowe]</pB2>
       <pB3>[Pole kwoty]</pB3>
       <pB4>[Pole kwoty]</pB4>
       <pB5>[Pole kwoty]</pB5>
       <pB6>[Pole kwoty]</pB6>
       <pB7>[Pole kwoty]</pB7>
       <pB8>[Pole tekstowe]</pB8>
       <pB9>[Pole kwoty]</pB9>
       <pB10>[Pole kwoty]</pB10>
       <pB11>[Pole kwoty]</pB11>
       <pB12>[Pole kwoty]</pB12>
       <pB13>[Pole kwoty]</pB13>
       <pB14>[Pole tekstowe]</pB14>
       <rect2874>[Pole powtarzalne]</rect2874>
       <p27_6>[Pole tekstowe]</p27_6>
       <p27_12>[Pole tekstowe]</p27_12>
       <rect287545>[Pole podziału sekcji]</rect287545>
       <p28_1>[pole wielowierszowe]</p28_1>
       <p28_2>[Pole kwoty]</p28_2>
       <p28_3>[Pole kwoty]</p28_3>
       <p28_4>[Pole kwoty]</p28_4>
       <p28_5>[Pole kwoty]</p28_5>
       <p28_6>[Pole kwoty]</p28_6>
       <p28_7>[Pole tekstowe]</p28_7>
       <p28_8>[Pole kwoty]</p28_8>
       <p28_9>[Pole kwoty]</p28_9>
       <p28_10>[Pole kwoty]</p28_10>
       <p28_11>[Pole kwoty]</p28_11>
       <p28_12>[Pole kwoty]</p28_12>
       <p29_1>[pole wielowierszowe]</p29_1>
       <p29_2>[Pole kwoty]</p29_2>
       <p29_3>[Pole kwoty]</p29_3>
       <p29_4>[Pole kwoty]</p29_4>
       <p29_5>[Pole kwoty]</p29_5>
       <p29_6>[Pole kwoty]</p29_6>
       <p29_7>[Pole tekstowe]</p29_7>
       <p29_8>[Pole kwoty]</p29_8>
       <p29_9>[Pole kwoty]</p29_9>
       <p29_10>[Pole kwoty]</p29_10>
       <p29_11>[Pole kwoty]</p29_11>
       <p29_12>[Pole kwoty]</p29_12>
       <rect2876>[Pole powtarzalne]</rect2876>
       <pC1>[pole wielowierszowe]</pC1>
       <pC2>[Pole kwoty]</pC2>
       <pC3>[Pole kwoty]</pC3>
       <pC4>[Pole kwoty]</pC4>
       <pC5>[Pole kwoty]</pC5>
       <pC6>[Pole kwoty]</pC6>
       <pC7>[Pole tekstowe]</pC7>
       <pC8>[Pole kwoty]</pC8>
       <pC9>[Pole kwoty]</pC9>
       <pC10>[Pole kwoty]</pC10>
       <pC11>[Pole kwoty]</pC11>
       <pC12>[Pole kwoty]</pC12>
       <rect2573>[Pole integer - wartość liczbowa]</rect2573>
       <p30_6>[Pole tekstowe]</p30_6>
       <rect287712>[Pole podziału sekcji]</rect287712>
       <rect287333>[Koniec strony]</rect287333>
       <p31_1>[Pole kwoty]</p31_1>
       <p31_2>[Pole kwoty]</p31_2>
       <p31_3>[Pole kwoty]</p31_3>
       <p31_4>[Pole kwoty]</p31_4>
       <p31_5>[Pole kwoty]</p31_5>
       <p31_8>[Pole kwoty]</p31_8>
       <p31_9>[Pole kwoty]</p31_9>
       <p31_10>[Pole kwoty]</p31_10>
       <p31_11>[Pole kwoty]</p31_11>
       <p31_12>[Pole kwoty]</p31_12>
       <p31_13>[Pole kwoty]</p31_13>
       <p32>[pole wielowierszowe]</p32>
       <p31_14>[Pole kwoty]</p31_14>
       <p31_15>[Pole kwoty]</p31_15>
       <p31_18>[Pole kwoty]</p31_18>
       <p31_19>[Pole kwoty]</p31_19>
       <p31_20>[Pole kwoty]</p31_20>
       <p31_21>[Pole kwoty]</p31_21>
       <p31_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_22>
       <p31_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_23>
       <p31_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_24>
       <p31_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_25>
       <p31_26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_26>
       <p31_27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31_27>
       <p33_1>[pole wielowierszowe]</p33_1>
       <p33_2>[pole wielowierszowe]</p33_2>
       <p34_0_>[Wartość wyboru w polu p34_0. Dostępne wartości: 1 2 ]</p34_0_>
       <p34_1>[Pole tekstowe]</p34_1>
       <p34_2>[Pole tekstowe]</p34_2>
       <p34_3>[Pole tekstowe]</p34_3>
       <p34_4>[data]</p34_4>
       <p34_5>[Pole tekstowe]</p34_5>
       <p34_6>[Pole kwoty]</p34_6>
       <p34_7>[Pole kwoty]</p34_7>
       <p34_8>[Pole kwoty]</p34_8>
       <p34_9>[Pole kwoty]</p34_9>
       <p34_10>[Pole kwoty]</p34_10>
       <p34_11>[data]</p34_11>
       <p35_1>[Pole tekstowe]</p35_1>
       <p35_2>[Pole tekstowe]</p35_2>
       <p35_3>[Pole tekstowe]</p35_3>
       <p35_4>[data]</p35_4>
       <p35_5>[Pole tekstowe]</p35_5>
       <p35_6>[Pole kwoty]</p35_6>
       <p35_7>[Pole kwoty]</p35_7>
       <p35_8>[Pole kwoty]</p35_8>
       <p35_9>[Pole kwoty]</p35_9>
       <p35_10>[Pole kwoty]</p35_10>
       <p35_11>[data]</p35_11>
       <p36_1>[Pole tekstowe]</p36_1>
       <p36_2>[Pole tekstowe]</p36_2>
       <p36_3>[Pole tekstowe]</p36_3>
       <p36_4>[data]</p36_4>
       <p36_5>[Pole tekstowe]</p36_5>
       <p36_6>[Pole kwoty]</p36_6>
       <p36_7>[Pole kwoty]</p36_7>
       <p36_8>[Pole kwoty]</p36_8>
       <p36_9>[Pole kwoty]</p36_9>
       <p36_10>[Pole kwoty]</p36_10>
       <p36_11>[data]</p36_11>
       <p37_1>[Pole tekstowe]</p37_1>
       <p37_2>[Pole tekstowe]</p37_2>
       <p37_3>[Pole tekstowe]</p37_3>
       <p37_4>[data]</p37_4>
       <p37_5>[Pole tekstowe]</p37_5>
       <p37_6>[Pole kwoty]</p37_6>
       <p37_7>[Pole kwoty]</p37_7>
       <p37_8>[Pole kwoty]</p37_8>
       <p37_9>[Pole kwoty]</p37_9>
       <p37_10>[Pole kwoty]</p37_10>
       <p37_11>[data]</p37_11>
       <p38_1>[Pole tekstowe]</p38_1>
       <p38_2>[Pole tekstowe]</p38_2>
       <p38_3>[Pole tekstowe]</p38_3>
       <p38_4>[data]</p38_4>
       <p38_5>[Pole tekstowe]</p38_5>
       <p38_6>[Pole kwoty]</p38_6>
       <p38_7>[Pole kwoty]</p38_7>
       <p38_8>[Pole kwoty]</p38_8>
       <p38_9>[Pole kwoty]</p38_9>
       <p38_10>[Pole kwoty]</p38_10>
       <p38_11>[data]</p38_11>
       <p39_1>[Pole tekstowe]</p39_1>
       <p39_2>[Pole tekstowe]</p39_2>
       <p39_3>[Pole tekstowe]</p39_3>
       <p39_4>[data]</p39_4>
       <p39_5>[Pole tekstowe]</p39_5>
       <p39_6>[Pole kwoty]</p39_6>
       <p39_7>[Pole kwoty]</p39_7>
       <p39_8>[Pole kwoty]</p39_8>
       <p39_9>[Pole kwoty]</p39_9>
       <p39_10>[Pole kwoty]</p39_10>
       <p39_11>[data]</p39_11>
       <p34a_1>[Pole tekstowe]</p34a_1>
       <p34a_2>[Pole tekstowe]</p34a_2>
       <p34a_3>[Pole tekstowe]</p34a_3>
       <p34a_4>[data]</p34a_4>
       <p34a_5>[Pole tekstowe]</p34a_5>
       <p34a_6>[Pole kwoty]</p34a_6>
       <p34a_7>[Pole kwoty]</p34a_7>
       <p34a_8>[Pole kwoty]</p34a_8>
       <p34a_9>[Pole kwoty]</p34a_9>
       <p34a_10>[Pole kwoty]</p34a_10>
       <p34a_11>[data]</p34a_11>
       <p35a_1>[Pole tekstowe]</p35a_1>
       <p35_2_2>[Pole tekstowe]</p35_2_2>
       <p35_3_2>[Pole tekstowe]</p35_3_2>
       <p35a_4>[data]</p35a_4>
       <p35a_5>[Pole tekstowe]</p35a_5>
       <p35a_6>[Pole kwoty]</p35a_6>
       <p35a_7>[Pole kwoty]</p35a_7>
       <p35a_8>[Pole kwoty]</p35a_8>
       <p35a_9>[Pole kwoty]</p35a_9>
       <p35a_10>[Pole kwoty]</p35a_10>
       <p35a_11>[data]</p35a_11>
       <p36a_1>[Pole tekstowe]</p36a_1>
       <p36a_2>[Pole tekstowe]</p36a_2>
       <p36a_3>[Pole tekstowe]</p36a_3>
       <p36a_4>[data]</p36a_4>
       <p36a_5>[Pole tekstowe]</p36a_5>
       <p36a_6>[Pole kwoty]</p36a_6>
       <p36a_7>[Pole kwoty]</p36a_7>
       <p36a_8>[Pole kwoty]</p36a_8>
       <p36a_9>[Pole kwoty]</p36a_9>
       <p36a_10>[Pole kwoty]</p36a_10>
       <p36a_11>[data]</p36a_11>
       <p37a_1>[Pole tekstowe]</p37a_1>
       <p37a_2>[Pole tekstowe]</p37a_2>
       <p37a_3>[Pole tekstowe]</p37a_3>
       <p37a_4>[data]</p37a_4>
       <p37a_5>[Pole tekstowe]</p37a_5>
       <p37a_6>[Pole kwoty]</p37a_6>
       <p37a_7>[Pole kwoty]</p37a_7>
       <p37a_8>[Pole kwoty]</p37a_8>
       <p37a_9>[Pole kwoty]</p37a_9>
       <p37a_10>[Pole kwoty]</p37a_10>
       <p37a_11>[data]</p37a_11>
       <p38a_1>[Pole tekstowe]</p38a_1>
       <p38a_2>[Pole tekstowe]</p38a_2>
       <p38a_3>[Pole tekstowe]</p38a_3>
       <p38a_4>[data]</p38a_4>
       <p38a_5>[Pole tekstowe]</p38a_5>
       <p38a_6>[Pole kwoty]</p38a_6>
       <p38a_7>[Pole kwoty]</p38a_7>
       <p38a_8>[Pole kwoty]</p38a_8>
       <p38a_9>[Pole kwoty]</p38a_9>
       <p38a_10>[Pole kwoty]</p38a_10>
       <p38a_11>[data]</p38a_11>
       <p39a_1>[Pole tekstowe]</p39a_1>
       <p39a_2>[Pole tekstowe]</p39a_2>
       <p39a_3>[Pole tekstowe]</p39a_3>
       <p39a_4>[data]</p39a_4>
       <p39a_5>[Pole tekstowe]</p39a_5>
       <p39a_6>[Pole kwoty]</p39a_6>
       <p39a_7>[Pole kwoty]</p39a_7>
       <p39a_8>[Pole kwoty]</p39a_8>
       <p39a_9>[Pole kwoty]</p39a_9>
       <p39a_10>[Pole kwoty]</p39a_10>
       <p39a_11>[data]</p39a_11>
       <p38b_1>[Pole tekstowe]</p38b_1>
       <p38b_2>[Pole tekstowe]</p38b_2>
       <p38b_3>[Pole tekstowe]</p38b_3>
       <p38b_4>[data]</p38b_4>
       <p38b_5>[Pole tekstowe]</p38b_5>
       <p38b_6>[Pole kwoty]</p38b_6>
       <p38b_7>[Pole kwoty]</p38b_7>
       <p38b_8>[Pole kwoty]</p38b_8>
       <p38b_9>[Pole kwoty]</p38b_9>
       <p38b_10>[Pole kwoty]</p38b_10>
       <p38b_11>[data]</p38b_11>
       <p39b_1>[Pole tekstowe]</p39b_1>
       <p39b_2>[Pole tekstowe]</p39b_2>
       <p39b_3>[Pole tekstowe]</p39b_3>
       <p39b_4>[data]</p39b_4>
       <p39b_5>[Pole tekstowe]</p39b_5>
       <p39b_6>[Pole kwoty]</p39b_6>
       <p39b_7>[Pole kwoty]</p39b_7>
       <p39b_8>[Pole kwoty]</p39b_8>
       <p39b_9>[Pole kwoty]</p39b_9>
       <p39b_10>[Pole kwoty]</p39b_10>
       <p39b_11>[data]</p39b_11>
       <pD1>[Pole tekstowe]</pD1>
       <pD2>[Pole tekstowe]</pD2>
       <pD3>[Pole tekstowe]</pD3>
       <pD4>[data]</pD4>
       <pD5>[Pole tekstowe]</pD5>
       <pD6>[Pole kwoty]</pD6>
       <pD7>[Pole kwoty]</pD7>
       <pD8>[Pole kwoty]</pD8>
       <pD9>[Pole kwoty]</pD9>
       <pD10>[Pole kwoty]</pD10>
       <pD11>[data]</pD11>
       <rect2880>[Pole powtarzalne]</rect2880>
       <rect2881>[Pole podziału sekcji]</rect2881>
       <rect28782>[Koniec strony]</rect28782>
       <pA34_0_>[Wartość wyboru w polu pA34_0. Dostępne wartości: 1 2 ]</pA34_0_>
       <p40_1>[Pole tekstowe]</p40_1>
       <p40_2>[Pole tekstowe]</p40_2>
       <p40_3>[Pole tekstowe]</p40_3>
       <p40_4>[data]</p40_4>
       <p40_5>[Pole tekstowe]</p40_5>
       <p40_6>[Pole kwoty]</p40_6>
       <p40_7>[Pole kwoty]</p40_7>
       <p40_8>[Pole kwoty]</p40_8>
       <p40_9>[Pole kwoty]</p40_9>
       <p40_10>[Pole kwoty]</p40_10>
       <p40_11>[data]</p40_11>
       <p41_1>[Pole tekstowe]</p41_1>
       <p41_2>[Pole tekstowe]</p41_2>
       <p41_3>[Pole tekstowe]</p41_3>
       <p41_4>[data]</p41_4>
       <p41_5>[Pole tekstowe]</p41_5>
       <p41_6>[Pole kwoty]</p41_6>
       <p41_7>[Pole kwoty]</p41_7>
       <p41_8>[Pole kwoty]</p41_8>
       <p41_9>[Pole kwoty]</p41_9>
       <p41_10>[Pole kwoty]</p41_10>
       <p41_11>[data]</p41_11>
       <p42_1>[Pole tekstowe]</p42_1>
       <p42_2>[Pole tekstowe]</p42_2>
       <p42_3>[Pole tekstowe]</p42_3>
       <p42_4>[data]</p42_4>
       <p42_5>[Pole tekstowe]</p42_5>
       <p42_6>[Pole kwoty]</p42_6>
       <p42_7>[Pole kwoty]</p42_7>
       <p42_8>[Pole kwoty]</p42_8>
       <p42_9>[Pole kwoty]</p42_9>
       <p42_10>[Pole kwoty]</p42_10>
       <p42_11>[data]</p42_11>
       <p43_1>[Pole tekstowe]</p43_1>
       <p43_2>[Pole tekstowe]</p43_2>
       <p43_3>[Pole tekstowe]</p43_3>
       <p43_4>[data]</p43_4>
       <p43_5>[Pole tekstowe]</p43_5>
       <p43_6>[Pole kwoty]</p43_6>
       <p43_7>[Pole kwoty]</p43_7>
       <p43_8>[Pole kwoty]</p43_8>
       <p43_9>[Pole kwoty]</p43_9>
       <p43_10>[Pole kwoty]</p43_10>
       <p43_11>[data]</p43_11>
       <p44_1>[Pole tekstowe]</p44_1>
       <p44_2>[Pole tekstowe]</p44_2>
       <p44_3>[Pole tekstowe]</p44_3>
       <p44_4>[data]</p44_4>
       <p44_5>[Pole tekstowe]</p44_5>
       <p44_6>[Pole kwoty]</p44_6>
       <p44_7>[Pole kwoty]</p44_7>
       <p44_8>[Pole kwoty]</p44_8>
       <p44_9>[Pole kwoty]</p44_9>
       <p44_10>[Pole kwoty]</p44_10>
       <p44_11>[data]</p44_11>
       <pA40_1>[Pole tekstowe]</pA40_1>
       <pA40_2>[Pole tekstowe]</pA40_2>
       <pA40_3>[Pole tekstowe]</pA40_3>
       <pA40_4>[data]</pA40_4>
       <pA40_5>[Pole tekstowe]</pA40_5>
       <pA40_6>[Pole kwoty]</pA40_6>
       <pA40_7>[Pole kwoty]</pA40_7>
       <pA40_8>[Pole kwoty]</pA40_8>
       <pA40_9>[Pole kwoty]</pA40_9>
       <pA40_10>[Pole kwoty]</pA40_10>
       <pA40_11>[data]</pA40_11>
       <pA41_1>[Pole tekstowe]</pA41_1>
       <pA41_2>[Pole tekstowe]</pA41_2>
       <pA41_3>[Pole tekstowe]</pA41_3>
       <pA41_4>[data]</pA41_4>
       <pA41_5>[Pole tekstowe]</pA41_5>
       <pA41_6>[Pole kwoty]</pA41_6>
       <pA41_7>[Pole kwoty]</pA41_7>
       <pA41_8>[Pole kwoty]</pA41_8>
       <pA41_9>[Pole kwoty]</pA41_9>
       <pA41_10>[Pole kwoty]</pA41_10>
       <pA41_11>[data]</pA41_11>
       <pA42_1>[Pole tekstowe]</pA42_1>
       <pA42_2>[Pole tekstowe]</pA42_2>
       <pA42_3>[Pole tekstowe]</pA42_3>
       <pA42_4>[data]</pA42_4>
       <pA42_5>[Pole tekstowe]</pA42_5>
       <pA42_6>[Pole kwoty]</pA42_6>
       <pA42_7>[Pole kwoty]</pA42_7>
       <pA42_8>[Pole kwoty]</pA42_8>
       <pA42_9>[Pole kwoty]</pA42_9>
       <pA42_10>[Pole kwoty]</pA42_10>
       <pA42_11>[data]</pA42_11>
       <pA43_1>[Pole tekstowe]</pA43_1>
       <pA43_2>[Pole tekstowe]</pA43_2>
       <pA43_3>[Pole tekstowe]</pA43_3>
       <pA43_4>[data]</pA43_4>
       <pA43_5>[Pole tekstowe]</pA43_5>
       <pA43_6>[Pole kwoty]</pA43_6>
       <pA43_7>[Pole kwoty]</pA43_7>
       <pA43_8>[Pole kwoty]</pA43_8>
       <pA43_9>[Pole kwoty]</pA43_9>
       <pA43_10>[Pole kwoty]</pA43_10>
       <pA43_11>[data]</pA43_11>
       <pA44_1>[Pole tekstowe]</pA44_1>
       <pA44_2>[Pole tekstowe]</pA44_2>
       <pA44_3>[Pole tekstowe]</pA44_3>
       <pA44_4>[data]</pA44_4>
       <pA44_5>[Pole tekstowe]</pA44_5>
       <pA44_6>[Pole kwoty]</pA44_6>
       <pA44_7>[Pole kwoty]</pA44_7>
       <pA44_8>[Pole kwoty]</pA44_8>
       <pA44_9>[Pole kwoty]</pA44_9>
       <pA44_10>[Pole kwoty]</pA44_10>
       <pA44_11>[data]</pA44_11>
       <pB40_1>[Pole tekstowe]</pB40_1>
       <pB40_2>[Pole tekstowe]</pB40_2>
       <pB40_3>[Pole tekstowe]</pB40_3>
       <pB40_4>[data]</pB40_4>
       <pB40_5>[Pole tekstowe]</pB40_5>
       <pB40_6>[Pole kwoty]</pB40_6>
       <pB40_7>[Pole kwoty]</pB40_7>
       <pB40_8>[Pole kwoty]</pB40_8>
       <pB40_9>[Pole kwoty]</pB40_9>
       <pB40_10>[Pole kwoty]</pB40_10>
       <pB40_11>[data]</pB40_11>
       <pB41_1>[Pole tekstowe]</pB41_1>
       <pB41_2>[Pole tekstowe]</pB41_2>
       <pB41_3>[Pole tekstowe]</pB41_3>
       <pB41_4>[data]</pB41_4>
       <pB41_5>[Pole tekstowe]</pB41_5>
       <pB41_6>[Pole kwoty]</pB41_6>
       <pB41_7>[Pole kwoty]</pB41_7>
       <pB41_8>[Pole kwoty]</pB41_8>
       <pB41_9>[Pole kwoty]</pB41_9>
       <pB41_10>[Pole kwoty]</pB41_10>
       <pB41_11>[data]</pB41_11>
       <pB42_1>[Pole tekstowe]</pB42_1>
       <pB42_2>[Pole tekstowe]</pB42_2>
       <pB42_3>[Pole tekstowe]</pB42_3>
       <pB42_4>[data]</pB42_4>
       <pB42_5>[Pole tekstowe]</pB42_5>
       <pB42_6>[Pole kwoty]</pB42_6>
       <pB42_7>[Pole kwoty]</pB42_7>
       <pB42_8>[Pole kwoty]</pB42_8>
       <pB42_9>[Pole kwoty]</pB42_9>
       <pB42_10>[Pole kwoty]</pB42_10>
       <pB42_11>[data]</pB42_11>
       <pB43_1>[Pole tekstowe]</pB43_1>
       <pB43_2>[Pole tekstowe]</pB43_2>
       <pB43_3>[Pole tekstowe]</pB43_3>
       <pB43_4>[data]</pB43_4>
       <pB43_5>[Pole tekstowe]</pB43_5>
       <pB43_6>[Pole kwoty]</pB43_6>
       <pB43_7>[Pole kwoty]</pB43_7>
       <pB43_8>[Pole kwoty]</pB43_8>
       <pB43_9>[Pole kwoty]</pB43_9>
       <pB43_10>[Pole kwoty]</pB43_10>
       <pB43_11>[data]</pB43_11>
       <pE1>[Pole tekstowe]</pE1>
       <pE2>[Pole tekstowe]</pE2>
       <pE3>[Pole tekstowe]</pE3>
       <pE4>[data]</pE4>
       <pE5>[Pole tekstowe]</pE5>
       <pE6>[Pole kwoty]</pE6>
       <pE7>[Pole kwoty]</pE7>
       <pE8>[Pole kwoty]</pE8>
       <pE9>[Pole kwoty]</pE9>
       <pE10>[Pole kwoty]</pE10>
       <pE11>[data]</pE11>
       <rect2891>[Pole powtarzalne]</rect2891>
       <rect28881>[Pole podziału sekcji]</rect28881>
       <rect287828>[Koniec strony]</rect287828>
       <p46>[pole wielowierszowe]</p46>
       <p47>[pole wielowierszowe]</p47>
       <p49>[pole wielowierszowe]</p49>
       <p48>[Data wypełnienia]</p48>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>SWZP-P</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>6920282</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_>1</p0_>
       <p1>30-10-1990</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4_1>to jest pole wielowierszowe</p4_1>
       <p4_3>12345</p4_3>
       <p4_4>test pola tekstowego</p4_4>
       <p4_5_subfield_0>Poznań</p4_5_subfield_0>
       <p4_5_subfield_1>Strzelecka</p4_5_subfield_1>
       <p4_5_subfield_2>1</p4_5_subfield_2>
       <p4_5_subfield_3>1</p4_5_subfield_3>
       <p4_5_subfield_4>61-155</p4_5_subfield_4>
       <p4_5_subfield_5>Poznań</p4_5_subfield_5>
       <p5_1>to jest pole wielowierszowe</p5_1>
       <p5_3>12345</p5_3>
       <p5_4>test pola tekstowego</p5_4>
       <p5_5_subfield_0>Poznań</p5_5_subfield_0>
       <p5_5_subfield_1>Strzelecka</p5_5_subfield_1>
       <p5_5_subfield_2>1</p5_5_subfield_2>
       <p5_5_subfield_3>1</p5_5_subfield_3>
       <p5_5_subfield_4>61-155</p5_5_subfield_4>
       <p5_5_subfield_5>Poznań</p5_5_subfield_5>
       <p6>30-10-1990</p6>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
       <p9>to jest pole wielowierszowe</p9>
       <p10>to jest pole wielowierszowe</p10>
       <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
       <p12></p12>
       <p13_1>to jest pole wielowierszowe</p13_1>
       <p14_1>test pola tekstowego</p14_1>
       <p14_2>test pola tekstowego</p14_2>
       <p14_3>10</p14_3>
       <p14_4>10</p14_4>
       <p14_5>10</p14_5>
       <p14_6>10</p14_6>
       <p14_7>10</p14_7>
       <p14_8>test pola tekstowego</p14_8>
       <p14_9>10</p14_9>
       <p14_10>10</p14_10>
       <p14_11>10</p14_11>
       <p14_12>10</p14_12>
       <p14_13>10</p14_13>
       <p14_14>test pola tekstowego</p14_14>
       <p15_1>test pola tekstowego</p15_1>
       <p15_2>test pola tekstowego</p15_2>
       <p15_3>10</p15_3>
       <p15_4>10</p15_4>
       <p15_5>10</p15_5>
       <p15_6>10</p15_6>
       <p15_7>10</p15_7>
       <p15_8>test pola tekstowego</p15_8>
       <p15_9>10</p15_9>
       <p15_10>10</p15_10>
       <p15_11>10</p15_11>
       <p15_12>10</p15_12>
       <p15_13>10</p15_13>
       <p15_14>test pola tekstowego</p15_14>
       <p16_1>test pola tekstowego</p16_1>
       <p16_2>test pola tekstowego</p16_2>
       <p16_3>10</p16_3>
       <p16_4>10</p16_4>
       <p16_5>10</p16_5>
       <p16_6>10</p16_6>
       <p16_7>10</p16_7>
       <p16_8>test pola tekstowego</p16_8>
       <p16_9>10</p16_9>
       <p16_10>10</p16_10>
       <p16_11>10</p16_11>
       <p16_12>10</p16_12>
       <p16_13>10</p16_13>
       <p16_14>test pola tekstowego</p16_14>
       <p17_1>test pola tekstowego</p17_1>
       <p17_2>test pola tekstowego</p17_2>
       <p17_3>10</p17_3>
       <p17_4>10</p17_4>
       <p17_5>10</p17_5>
       <p17_6>10</p17_6>
       <p17_7>10</p17_7>
       <p17_8>test pola tekstowego</p17_8>
       <p17_9>10</p17_9>
       <p17_10>10</p17_10>
       <p17_11>10</p17_11>
       <p17_12>10</p17_12>
       <p17_13>10</p17_13>
       <p17_14>test pola tekstowego</p17_14>
       <p18_1>test pola tekstowego</p18_1>
       <p18_2>test pola tekstowego</p18_2>
       <p18_3>10</p18_3>
       <p18_4>10</p18_4>
       <p18_5>10</p18_5>
       <p18_6>10</p18_6>
       <p18_7>10</p18_7>
       <p18_8>test pola tekstowego</p18_8>
       <p18_9>10</p18_9>
       <p18_10>10</p18_10>
       <p18_11>10</p18_11>
       <p18_12>10</p18_12>
       <p18_13>10</p18_13>
       <p18_14>test pola tekstowego</p18_14>
       <p18_1_0>test pola tekstowego</p18_1_0>
       <p18_2_0>test pola tekstowego</p18_2_0>
       <p18_3_0>10</p18_3_0>
       <p18_4_0>10</p18_4_0>
       <p18_5_0>10</p18_5_0>
       <p18_6_0>10</p18_6_0>
       <p18_7_0>10</p18_7_0>
       <p18_8_0>test pola tekstowego</p18_8_0>
       <p18_9_0>10</p18_9_0>
       <p18_10_0>10</p18_10_0>
       <p18_11_0>10</p18_11_0>
       <p18_12_0>10</p18_12_0>
       <p18_13_0>10</p18_13_0>
       <p18_14_0>test pola tekstowego</p18_14_0>
       <pA1>test pola tekstowego</pA1>
       <pA2>test pola tekstowego</pA2>
       <pA3>10</pA3>
       <pA4>10</pA4>
       <pA5>10</pA5>
       <pA6>10</pA6>
       <pA7>10</pA7>
       <pA8>test pola tekstowego</pA8>
       <pA9>10</pA9>
       <pA10>10</pA10>
       <pA11>10</pA11>
       <pA12>10</pA12>
       <pA13>10</pA13>
       <pA14>test pola tekstowego</pA14>
       <rect2871></rect2871>
       <p19_6>test pola tekstowego</p19_6>
       <p19_12>test pola tekstowego</p19_12>
       <rect2872></rect2872>
       <rect2873></rect2873>
       <p20_1>to jest pole wielowierszowe</p20_1>
       <p21_1>test pola tekstowego</p21_1>
       <p21_2>test pola tekstowego</p21_2>
       <p21_3>10</p21_3>
       <p21_4>10</p21_4>
       <p21_5>10</p21_5>
       <p21_6>10</p21_6>
       <p21_7>10</p21_7>
       <p21_8>test pola tekstowego</p21_8>
       <p21_9>10</p21_9>
       <p21_10>10</p21_10>
       <p21_11>10</p21_11>
       <p21_12>10</p21_12>
       <p21_13>10</p21_13>
       <p21_14>test pola tekstowego</p21_14>
       <p22_1>test pola tekstowego</p22_1>
       <p22_2>test pola tekstowego</p22_2>
       <p22_3>10</p22_3>
       <p22_4>10</p22_4>
       <p22_5>10</p22_5>
       <p22_6>10</p22_6>
       <p22_7>10</p22_7>
       <p22_8>test pola tekstowego</p22_8>
       <p22_9>10</p22_9>
       <p22_10>10</p22_10>
       <p22_11>10</p22_11>
       <p22_12>10</p22_12>
       <p22_13>10</p22_13>
       <p22_14>test pola tekstowego</p22_14>
       <p23_1>test pola tekstowego</p23_1>
       <p23_2>test pola tekstowego</p23_2>
       <p23_3>10</p23_3>
       <p23_4>10</p23_4>
       <p23_5>10</p23_5>
       <p23_6>10</p23_6>
       <p23_7>10</p23_7>
       <p23_8>test pola tekstowego</p23_8>
       <p23_9>10</p23_9>
       <p23_10>10</p23_10>
       <p23_11>10</p23_11>
       <p23_12>10</p23_12>
       <p23_13>10</p23_13>
       <p23_14>test pola tekstowego</p23_14>
       <p24_1>test pola tekstowego</p24_1>
       <p24_2>test pola tekstowego</p24_2>
       <p24_3>10</p24_3>
       <p24_4>10</p24_4>
       <p24_5>10</p24_5>
       <p24_6>10</p24_6>
       <p24_7>10</p24_7>
       <p24_8>test pola tekstowego</p24_8>
       <p24_9>10</p24_9>
       <p24_10>10</p24_10>
       <p24_11>10</p24_11>
       <p24_12>10</p24_12>
       <p24_13>10</p24_13>
       <p24_14>test pola tekstowego</p24_14>
       <p25_1>test pola tekstowego</p25_1>
       <p25_2>test pola tekstowego</p25_2>
       <p25_3>10</p25_3>
       <p25_4>10</p25_4>
       <p25_5>10</p25_5>
       <p25_6>10</p25_6>
       <p25_7>10</p25_7>
       <p25_8>test pola tekstowego</p25_8>
       <p25_9>10</p25_9>
       <p25_10>10</p25_10>
       <p25_11>10</p25_11>
       <p25_12>10</p25_12>
       <p25_13>10</p25_13>
       <p25_14>test pola tekstowego</p25_14>
       <p26_1>test pola tekstowego</p26_1>
       <p26_2>test pola tekstowego</p26_2>
       <p26_3>10</p26_3>
       <p26_4>10</p26_4>
       <p26_5>10</p26_5>
       <p26_6>10</p26_6>
       <p26_7>10</p26_7>
       <p26_8>test pola tekstowego</p26_8>
       <p26_9>10</p26_9>
       <p26_10>10</p26_10>
       <p26_11>10</p26_11>
       <p26_12>10</p26_12>
       <p26_13>10</p26_13>
       <p26_14>test pola tekstowego</p26_14>
       <pB1>test pola tekstowego</pB1>
       <pB2>test pola tekstowego</pB2>
       <pB3>10</pB3>
       <pB4>10</pB4>
       <pB5>10</pB5>
       <pB6>10</pB6>
       <pB7>10</pB7>
       <pB8>test pola tekstowego</pB8>
       <pB9>10</pB9>
       <pB10>10</pB10>
       <pB11>10</pB11>
       <pB12>10</pB12>
       <pB13>10</pB13>
       <pB14>test pola tekstowego</pB14>
       <rect2874></rect2874>
       <p27_6>test pola tekstowego</p27_6>
       <p27_12>test pola tekstowego</p27_12>
       <rect287545></rect287545>
       <p28_1>to jest pole wielowierszowe</p28_1>
       <p28_2>10</p28_2>
       <p28_3>10</p28_3>
       <p28_4>10</p28_4>
       <p28_5>10</p28_5>
       <p28_6>10</p28_6>
       <p28_7>test pola tekstowego</p28_7>
       <p28_8>10</p28_8>
       <p28_9>10</p28_9>
       <p28_10>10</p28_10>
       <p28_11>10</p28_11>
       <p28_12>10</p28_12>
       <p29_1>to jest pole wielowierszowe</p29_1>
       <p29_2>10</p29_2>
       <p29_3>10</p29_3>
       <p29_4>10</p29_4>
       <p29_5>10</p29_5>
       <p29_6>10</p29_6>
       <p29_7>test pola tekstowego</p29_7>
       <p29_8>10</p29_8>
       <p29_9>10</p29_9>
       <p29_10>10</p29_10>
       <p29_11>10</p29_11>
       <p29_12>10</p29_12>
       <rect2876></rect2876>
       <pC1>to jest pole wielowierszowe</pC1>
       <pC2>10</pC2>
       <pC3>10</pC3>
       <pC4>10</pC4>
       <pC5>10</pC5>
       <pC6>10</pC6>
       <pC7>test pola tekstowego</pC7>
       <pC8>10</pC8>
       <pC9>10</pC9>
       <pC10>10</pC10>
       <pC11>10</pC11>
       <pC12>10</pC12>
       <rect2573>10</rect2573>
       <p30_6>test pola tekstowego</p30_6>
       <rect287712></rect287712>
       <rect287333></rect287333>
       <p31_1>10</p31_1>
       <p31_2>10</p31_2>
       <p31_3>10</p31_3>
       <p31_4>10</p31_4>
       <p31_5>10</p31_5>
       <p31_8>10</p31_8>
       <p31_9>10</p31_9>
       <p31_10>10</p31_10>
       <p31_11>10</p31_11>
       <p31_12>10</p31_12>
       <p31_13>10</p31_13>
       <p32>to jest pole wielowierszowe</p32>
       <p31_14>10</p31_14>
       <p31_15>10</p31_15>
       <p31_18>10</p31_18>
       <p31_19>10</p31_19>
       <p31_20>10</p31_20>
       <p31_21>10</p31_21>
       <p31_22>10</p31_22>
       <p31_23>10</p31_23>
       <p31_24>10</p31_24>
       <p31_25>10</p31_25>
       <p31_26>10</p31_26>
       <p31_27>10</p31_27>
       <p33_1>to jest pole wielowierszowe</p33_1>
       <p33_2>to jest pole wielowierszowe</p33_2>
       <p34_0_>1</p34_0_>
       <p34_1>test pola tekstowego</p34_1>
       <p34_2>test pola tekstowego</p34_2>
       <p34_3>test pola tekstowego</p34_3>
       <p34_4>30-10-1990</p34_4>
       <p34_5>test pola tekstowego</p34_5>
       <p34_6>10</p34_6>
       <p34_7>10</p34_7>
       <p34_8>10</p34_8>
       <p34_9>10</p34_9>
       <p34_10>10</p34_10>
       <p34_11>30-10-1990</p34_11>
       <p35_1>test pola tekstowego</p35_1>
       <p35_2>test pola tekstowego</p35_2>
       <p35_3>test pola tekstowego</p35_3>
       <p35_4>30-10-1990</p35_4>
       <p35_5>test pola tekstowego</p35_5>
       <p35_6>10</p35_6>
       <p35_7>10</p35_7>
       <p35_8>10</p35_8>
       <p35_9>10</p35_9>
       <p35_10>10</p35_10>
       <p35_11>30-10-1990</p35_11>
       <p36_1>test pola tekstowego</p36_1>
       <p36_2>test pola tekstowego</p36_2>
       <p36_3>test pola tekstowego</p36_3>
       <p36_4>30-10-1990</p36_4>
       <p36_5>test pola tekstowego</p36_5>
       <p36_6>10</p36_6>
       <p36_7>10</p36_7>
       <p36_8>10</p36_8>
       <p36_9>10</p36_9>
       <p36_10>10</p36_10>
       <p36_11>30-10-1990</p36_11>
       <p37_1>test pola tekstowego</p37_1>
       <p37_2>test pola tekstowego</p37_2>
       <p37_3>test pola tekstowego</p37_3>
       <p37_4>30-10-1990</p37_4>
       <p37_5>test pola tekstowego</p37_5>
       <p37_6>10</p37_6>
       <p37_7>10</p37_7>
       <p37_8>10</p37_8>
       <p37_9>10</p37_9>
       <p37_10>10</p37_10>
       <p37_11>30-10-1990</p37_11>
       <p38_1>test pola tekstowego</p38_1>
       <p38_2>test pola tekstowego</p38_2>
       <p38_3>test pola tekstowego</p38_3>
       <p38_4>30-10-1990</p38_4>
       <p38_5>test pola tekstowego</p38_5>
       <p38_6>10</p38_6>
       <p38_7>10</p38_7>
       <p38_8>10</p38_8>
       <p38_9>10</p38_9>
       <p38_10>10</p38_10>
       <p38_11>30-10-1990</p38_11>
       <p39_1>test pola tekstowego</p39_1>
       <p39_2>test pola tekstowego</p39_2>
       <p39_3>test pola tekstowego</p39_3>
       <p39_4>30-10-1990</p39_4>
       <p39_5>test pola tekstowego</p39_5>
       <p39_6>10</p39_6>
       <p39_7>10</p39_7>
       <p39_8>10</p39_8>
       <p39_9>10</p39_9>
       <p39_10>10</p39_10>
       <p39_11>30-10-1990</p39_11>
       <p34a_1>test pola tekstowego</p34a_1>
       <p34a_2>test pola tekstowego</p34a_2>
       <p34a_3>test pola tekstowego</p34a_3>
       <p34a_4>30-10-1990</p34a_4>
       <p34a_5>test pola tekstowego</p34a_5>
       <p34a_6>10</p34a_6>
       <p34a_7>10</p34a_7>
       <p34a_8>10</p34a_8>
       <p34a_9>10</p34a_9>
       <p34a_10>10</p34a_10>
       <p34a_11>30-10-1990</p34a_11>
       <p35a_1>test pola tekstowego</p35a_1>
       <p35_2_2>test pola tekstowego</p35_2_2>
       <p35_3_2>test pola tekstowego</p35_3_2>
       <p35a_4>30-10-1990</p35a_4>
       <p35a_5>test pola tekstowego</p35a_5>
       <p35a_6>10</p35a_6>
       <p35a_7>10</p35a_7>
       <p35a_8>10</p35a_8>
       <p35a_9>10</p35a_9>
       <p35a_10>10</p35a_10>
       <p35a_11>30-10-1990</p35a_11>
       <p36a_1>test pola tekstowego</p36a_1>
       <p36a_2>test pola tekstowego</p36a_2>
       <p36a_3>test pola tekstowego</p36a_3>
       <p36a_4>30-10-1990</p36a_4>
       <p36a_5>test pola tekstowego</p36a_5>
       <p36a_6>10</p36a_6>
       <p36a_7>10</p36a_7>
       <p36a_8>10</p36a_8>
       <p36a_9>10</p36a_9>
       <p36a_10>10</p36a_10>
       <p36a_11>30-10-1990</p36a_11>
       <p37a_1>test pola tekstowego</p37a_1>
       <p37a_2>test pola tekstowego</p37a_2>
       <p37a_3>test pola tekstowego</p37a_3>
       <p37a_4>30-10-1990</p37a_4>
       <p37a_5>test pola tekstowego</p37a_5>
       <p37a_6>10</p37a_6>
       <p37a_7>10</p37a_7>
       <p37a_8>10</p37a_8>
       <p37a_9>10</p37a_9>
       <p37a_10>10</p37a_10>
       <p37a_11>30-10-1990</p37a_11>
       <p38a_1>test pola tekstowego</p38a_1>
       <p38a_2>test pola tekstowego</p38a_2>
       <p38a_3>test pola tekstowego</p38a_3>
       <p38a_4>30-10-1990</p38a_4>
       <p38a_5>test pola tekstowego</p38a_5>
       <p38a_6>10</p38a_6>
       <p38a_7>10</p38a_7>
       <p38a_8>10</p38a_8>
       <p38a_9>10</p38a_9>
       <p38a_10>10</p38a_10>
       <p38a_11>30-10-1990</p38a_11>
       <p39a_1>test pola tekstowego</p39a_1>
       <p39a_2>test pola tekstowego</p39a_2>
       <p39a_3>test pola tekstowego</p39a_3>
       <p39a_4>30-10-1990</p39a_4>
       <p39a_5>test pola tekstowego</p39a_5>
       <p39a_6>10</p39a_6>
       <p39a_7>10</p39a_7>
       <p39a_8>10</p39a_8>
       <p39a_9>10</p39a_9>
       <p39a_10>10</p39a_10>
       <p39a_11>30-10-1990</p39a_11>
       <p38b_1>test pola tekstowego</p38b_1>
       <p38b_2>test pola tekstowego</p38b_2>
       <p38b_3>test pola tekstowego</p38b_3>
       <p38b_4>30-10-1990</p38b_4>
       <p38b_5>test pola tekstowego</p38b_5>
       <p38b_6>10</p38b_6>
       <p38b_7>10</p38b_7>
       <p38b_8>10</p38b_8>
       <p38b_9>10</p38b_9>
       <p38b_10>10</p38b_10>
       <p38b_11>30-10-1990</p38b_11>
       <p39b_1>test pola tekstowego</p39b_1>
       <p39b_2>test pola tekstowego</p39b_2>
       <p39b_3>test pola tekstowego</p39b_3>
       <p39b_4>30-10-1990</p39b_4>
       <p39b_5>test pola tekstowego</p39b_5>
       <p39b_6>10</p39b_6>
       <p39b_7>10</p39b_7>
       <p39b_8>10</p39b_8>
       <p39b_9>10</p39b_9>
       <p39b_10>10</p39b_10>
       <p39b_11>30-10-1990</p39b_11>
       <pD1>test pola tekstowego</pD1>
       <pD2>test pola tekstowego</pD2>
       <pD3>test pola tekstowego</pD3>
       <pD4>30-10-1990</pD4>
       <pD5>test pola tekstowego</pD5>
       <pD6>10</pD6>
       <pD7>10</pD7>
       <pD8>10</pD8>
       <pD9>10</pD9>
       <pD10>10</pD10>
       <pD11>30-10-1990</pD11>
       <rect2880></rect2880>
       <rect2881></rect2881>
       <rect28782></rect28782>
       <pA34_0_>1</pA34_0_>
       <p40_1>test pola tekstowego</p40_1>
       <p40_2>test pola tekstowego</p40_2>
       <p40_3>test pola tekstowego</p40_3>
       <p40_4>30-10-1990</p40_4>
       <p40_5>test pola tekstowego</p40_5>
       <p40_6>10</p40_6>
       <p40_7>10</p40_7>
       <p40_8>10</p40_8>
       <p40_9>10</p40_9>
       <p40_10>10</p40_10>
       <p40_11>30-10-1990</p40_11>
       <p41_1>test pola tekstowego</p41_1>
       <p41_2>test pola tekstowego</p41_2>
       <p41_3>test pola tekstowego</p41_3>
       <p41_4>30-10-1990</p41_4>
       <p41_5>test pola tekstowego</p41_5>
       <p41_6>10</p41_6>
       <p41_7>10</p41_7>
       <p41_8>10</p41_8>
       <p41_9>10</p41_9>
       <p41_10>10</p41_10>
       <p41_11>30-10-1990</p41_11>
       <p42_1>test pola tekstowego</p42_1>
       <p42_2>test pola tekstowego</p42_2>
       <p42_3>test pola tekstowego</p42_3>
       <p42_4>30-10-1990</p42_4>
       <p42_5>test pola tekstowego</p42_5>
       <p42_6>10</p42_6>
       <p42_7>10</p42_7>
       <p42_8>10</p42_8>
       <p42_9>10</p42_9>
       <p42_10>10</p42_10>
       <p42_11>30-10-1990</p42_11>
       <p43_1>test pola tekstowego</p43_1>
       <p43_2>test pola tekstowego</p43_2>
       <p43_3>test pola tekstowego</p43_3>
       <p43_4>30-10-1990</p43_4>
       <p43_5>test pola tekstowego</p43_5>
       <p43_6>10</p43_6>
       <p43_7>10</p43_7>
       <p43_8>10</p43_8>
       <p43_9>10</p43_9>
       <p43_10>10</p43_10>
       <p43_11>30-10-1990</p43_11>
       <p44_1>test pola tekstowego</p44_1>
       <p44_2>test pola tekstowego</p44_2>
       <p44_3>test pola tekstowego</p44_3>
       <p44_4>30-10-1990</p44_4>
       <p44_5>test pola tekstowego</p44_5>
       <p44_6>10</p44_6>
       <p44_7>10</p44_7>
       <p44_8>10</p44_8>
       <p44_9>10</p44_9>
       <p44_10>10</p44_10>
       <p44_11>30-10-1990</p44_11>
       <pA40_1>test pola tekstowego</pA40_1>
       <pA40_2>test pola tekstowego</pA40_2>
       <pA40_3>test pola tekstowego</pA40_3>
       <pA40_4>30-10-1990</pA40_4>
       <pA40_5>test pola tekstowego</pA40_5>
       <pA40_6>10</pA40_6>
       <pA40_7>10</pA40_7>
       <pA40_8>10</pA40_8>
       <pA40_9>10</pA40_9>
       <pA40_10>10</pA40_10>
       <pA40_11>30-10-1990</pA40_11>
       <pA41_1>test pola tekstowego</pA41_1>
       <pA41_2>test pola tekstowego</pA41_2>
       <pA41_3>test pola tekstowego</pA41_3>
       <pA41_4>30-10-1990</pA41_4>
       <pA41_5>test pola tekstowego</pA41_5>
       <pA41_6>10</pA41_6>
       <pA41_7>10</pA41_7>
       <pA41_8>10</pA41_8>
       <pA41_9>10</pA41_9>
       <pA41_10>10</pA41_10>
       <pA41_11>30-10-1990</pA41_11>
       <pA42_1>test pola tekstowego</pA42_1>
       <pA42_2>test pola tekstowego</pA42_2>
       <pA42_3>test pola tekstowego</pA42_3>
       <pA42_4>30-10-1990</pA42_4>
       <pA42_5>test pola tekstowego</pA42_5>
       <pA42_6>10</pA42_6>
       <pA42_7>10</pA42_7>
       <pA42_8>10</pA42_8>
       <pA42_9>10</pA42_9>
       <pA42_10>10</pA42_10>
       <pA42_11>30-10-1990</pA42_11>
       <pA43_1>test pola tekstowego</pA43_1>
       <pA43_2>test pola tekstowego</pA43_2>
       <pA43_3>test pola tekstowego</pA43_3>
       <pA43_4>30-10-1990</pA43_4>
       <pA43_5>test pola tekstowego</pA43_5>
       <pA43_6>10</pA43_6>
       <pA43_7>10</pA43_7>
       <pA43_8>10</pA43_8>
       <pA43_9>10</pA43_9>
       <pA43_10>10</pA43_10>
       <pA43_11>30-10-1990</pA43_11>
       <pA44_1>test pola tekstowego</pA44_1>
       <pA44_2>test pola tekstowego</pA44_2>
       <pA44_3>test pola tekstowego</pA44_3>
       <pA44_4>30-10-1990</pA44_4>
       <pA44_5>test pola tekstowego</pA44_5>
       <pA44_6>10</pA44_6>
       <pA44_7>10</pA44_7>
       <pA44_8>10</pA44_8>
       <pA44_9>10</pA44_9>
       <pA44_10>10</pA44_10>
       <pA44_11>30-10-1990</pA44_11>
       <pB40_1>test pola tekstowego</pB40_1>
       <pB40_2>test pola tekstowego</pB40_2>
       <pB40_3>test pola tekstowego</pB40_3>
       <pB40_4>30-10-1990</pB40_4>
       <pB40_5>test pola tekstowego</pB40_5>
       <pB40_6>10</pB40_6>
       <pB40_7>10</pB40_7>
       <pB40_8>10</pB40_8>
       <pB40_9>10</pB40_9>
       <pB40_10>10</pB40_10>
       <pB40_11>30-10-1990</pB40_11>
       <pB41_1>test pola tekstowego</pB41_1>
       <pB41_2>test pola tekstowego</pB41_2>
       <pB41_3>test pola tekstowego</pB41_3>
       <pB41_4>30-10-1990</pB41_4>
       <pB41_5>test pola tekstowego</pB41_5>
       <pB41_6>10</pB41_6>
       <pB41_7>10</pB41_7>
       <pB41_8>10</pB41_8>
       <pB41_9>10</pB41_9>
       <pB41_10>10</pB41_10>
       <pB41_11>30-10-1990</pB41_11>
       <pB42_1>test pola tekstowego</pB42_1>
       <pB42_2>test pola tekstowego</pB42_2>
       <pB42_3>test pola tekstowego</pB42_3>
       <pB42_4>30-10-1990</pB42_4>
       <pB42_5>test pola tekstowego</pB42_5>
       <pB42_6>10</pB42_6>
       <pB42_7>10</pB42_7>
       <pB42_8>10</pB42_8>
       <pB42_9>10</pB42_9>
       <pB42_10>10</pB42_10>
       <pB42_11>30-10-1990</pB42_11>
       <pB43_1>test pola tekstowego</pB43_1>
       <pB43_2>test pola tekstowego</pB43_2>
       <pB43_3>test pola tekstowego</pB43_3>
       <pB43_4>30-10-1990</pB43_4>
       <pB43_5>test pola tekstowego</pB43_5>
       <pB43_6>10</pB43_6>
       <pB43_7>10</pB43_7>
       <pB43_8>10</pB43_8>
       <pB43_9>10</pB43_9>
       <pB43_10>10</pB43_10>
       <pB43_11>30-10-1990</pB43_11>
       <pE1>test pola tekstowego</pE1>
       <pE2>test pola tekstowego</pE2>
       <pE3>test pola tekstowego</pE3>
       <pE4>30-10-1990</pE4>
       <pE5>test pola tekstowego</pE5>
       <pE6>10</pE6>
       <pE7>10</pE7>
       <pE8>10</pE8>
       <pE9>10</pE9>
       <pE10>10</pE10>
       <pE11>30-10-1990</pE11>
       <rect2891></rect2891>
       <rect28881></rect28881>
       <rect287828></rect287828>
       <p46>to jest pole wielowierszowe</p46>
       <p47>to jest pole wielowierszowe</p47>
       <p49>to jest pole wielowierszowe</p49>
       <p48>30-10-2014</p48>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>