Pola formularza

Formularz: PIT-WZ/O (1) (archiwalny) Odliczenia dla PIT-WZPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7252701</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p4>
       <p35>[Pole kwoty]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <dziecko>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko>
       <p37>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37>
       <dziecko1>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko1>
       <pD_1_1>[PESEL]</pD_1_1>
       <pD_1_2>[pierwszeImie]</pD_1_2>
       <pD_1_3>[nazwisko]</pD_1_3>
       <pD_1_4>[dataUrodzenia]</pD_1_4>
       <pD_1_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5>
       <pD_1_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_6>
       <pD_1_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5_1>
       <pD_1_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5_2>
       <pD_1_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5_3>
       <pD_1_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5_4>
       <pD_1_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5_5>
       <pD_1_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5_6>
       <pD_1_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_6_1>
       <pD_1_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_6_2>
       <pD_1_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_6_3>
       <pD_1_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_6_4>
       <pD_1_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_6_5>
       <pD_1_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_6_6>
       <pD_1_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5_7>
       <pD_1_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5_8>
       <pD_1_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5_9>
       <pD_1_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5_10>
       <pD_1_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5_11>
       <pD_1_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_5_12>
       <pD_1_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_6_7>
       <pD_1_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_6_8>
       <pD_1_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_6_9>
       <pD_1_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_6_10>
       <pD_1_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_6_11>
       <pD_1_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_1_6_12>
       <pD_1_7>[Pole kwoty]</pD_1_7>
       <pD_1_8>[Pole kwoty]</pD_1_8>
       <dziecko2>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko2>
       <pD_2_1>[PESEL]</pD_2_1>
       <pD_2_2>[pierwszeImie]</pD_2_2>
       <pD_2_3>[nazwisko]</pD_2_3>
       <pD_2_4>[dataUrodzenia]</pD_2_4>
       <pD_2_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_5>
       <pD_2_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_6>
       <pD_2_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_5_1>
       <pD_2_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_5_2>
       <pD_2_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_5_3>
       <pD_2_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_5_4>
       <pD_2_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_5_5>
       <pD_2_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_5_6>
       <pD_2_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_6_1>
       <pD_2_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_6_2>
       <pD_2_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_6_3>
       <pD_2_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_6_4>
       <pD_2_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_6_5>
       <pD_2_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_6_6>
       <pD_2_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_5_7>
       <pD_2_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_5_8>
       <pD_2_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_5_9>
       <pD_2_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_5_10>
       <pD_2_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_5_11>
       <pD_2_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_5_12>
       <pD_2_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_6_7>
       <pD_2_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_6_8>
       <pD_2_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_6_9>
       <pD_2_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_6_10>
       <pD_2_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_6_11>
       <pD_2_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_2_6_12>
       <pD_2_7>[Pole kwoty]</pD_2_7>
       <pD_2_8>[Pole kwoty]</pD_2_8>
       <dziecko3>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko3>
       <pD_3_1>[PESEL]</pD_3_1>
       <pD_3_2>[pierwszeImie]</pD_3_2>
       <pD_3_3>[nazwisko]</pD_3_3>
       <pD_3_4>[dataUrodzenia]</pD_3_4>
       <pD_3_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_5>
       <pD_3_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_6>
       <pD_3_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_5_1>
       <pD_3_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_5_2>
       <pD_3_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_5_3>
       <pD_3_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_5_4>
       <pD_3_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_5_5>
       <pD_3_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_5_6>
       <pD_3_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_6_1>
       <pD_3_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_6_2>
       <pD_3_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_6_3>
       <pD_3_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_6_4>
       <pD_3_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_6_5>
       <pD_3_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_6_6>
       <pD_3_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_5_7>
       <pD_3_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_5_8>
       <pD_3_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_5_9>
       <pD_3_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_5_10>
       <pD_3_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_5_11>
       <pD_3_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_5_12>
       <pD_3_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_6_7>
       <pD_3_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_6_8>
       <pD_3_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_6_9>
       <pD_3_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_6_10>
       <pD_3_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_6_11>
       <pD_3_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_3_6_12>
       <pD_3_7>[Pole kwoty]</pD_3_7>
       <pD_3_8>[Pole kwoty]</pD_3_8>
       <dziecko4>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko4>
       <pD_4_1>[PESEL]</pD_4_1>
       <pD_4_2>[pierwszeImie]</pD_4_2>
       <pD_4_3>[nazwisko]</pD_4_3>
       <pD_4_4>[dataUrodzenia]</pD_4_4>
       <pD_4_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_5>
       <pD_4_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_6>
       <pD_4_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_5_1>
       <pD_4_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_5_2>
       <pD_4_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_5_3>
       <pD_4_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_5_4>
       <pD_4_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_5_5>
       <pD_4_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_5_6>
       <pD_4_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_6_1>
       <pD_4_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_6_2>
       <pD_4_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_6_3>
       <pD_4_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_6_4>
       <pD_4_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_6_5>
       <pD_4_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_6_6>
       <pD_4_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_5_7>
       <pD_4_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_5_8>
       <pD_4_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_5_9>
       <pD_4_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_5_10>
       <pD_4_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_5_11>
       <pD_4_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_5_12>
       <pD_4_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_6_7>
       <pD_4_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_6_8>
       <pD_4_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_6_9>
       <pD_4_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_6_10>
       <pD_4_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_6_11>
       <pD_4_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_4_6_12>
       <pD_4_7>[Pole kwoty]</pD_4_7>
       <pD_4_8>[Pole kwoty]</pD_4_8>
       <dziecko5>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko5>
       <pD_5_1>[PESEL]</pD_5_1>
       <pD_5_2>[pierwszeImie]</pD_5_2>
       <pD_5_3>[nazwisko]</pD_5_3>
       <pD_5_4>[dataUrodzenia]</pD_5_4>
       <pD_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_5>
       <pD_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_6>
       <pD_5_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_5_1>
       <pD_5_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_5_2>
       <pD_5_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_5_3>
       <pD_5_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_5_4>
       <pD_5_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_5_5>
       <pD_5_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_5_6>
       <pD_5_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_6_1>
       <pD_5_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_6_2>
       <pD_5_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_6_3>
       <pD_5_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_6_4>
       <pD_5_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_6_5>
       <pD_5_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_6_6>
       <pD_5_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_5_7>
       <pD_5_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_5_8>
       <pD_5_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_5_9>
       <pD_5_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_5_10>
       <pD_5__11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5__11>
       <pD_5_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_5_12>
       <pD_5_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_6_7>
       <pD_5_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_6_8>
       <pD_5_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_6_9>
       <pD_5_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_6_10>
       <pD_5_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_6_11>
       <pD_5_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_5_6_12>
       <pD_5_7>[Pole kwoty]</pD_5_7>
       <pD_5_8>[Pole kwoty]</pD_5_8>
       <dziecko6>[Klawisz tylko w e-pity (klik - eval na Wartosc)]</dziecko6>
       <pD_6_1>[PESEL]</pD_6_1>
       <pD_6_2>[pierwszeImie]</pD_6_2>
       <pD_6_3>[nazwisko]</pD_6_3>
       <pD_6_4>[dataUrodzenia]</pD_6_4>
       <pD_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_5>
       <pD_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_6>
       <pD_6_5_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_5_1>
       <pD_6_5_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_5_2>
       <pD_6_5_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_5_3>
       <pD_6_5_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_5_4>
       <pD_6_5_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_5_5>
       <pD_6_5_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_5_6>
       <pD_6_6_1>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_6_1>
       <pD_6_6_2>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_6_2>
       <pD_6_6_3>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_6_3>
       <pD_6_6_4>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_6_4>
       <pD_6_6_5>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_6_5>
       <pD_6_6_6>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_6_6>
       <pD_6_5_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_5_7>
       <pD_6_5_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_5_8>
       <pD_6_5_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_5_9>
       <pD_6_5_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_5_10>
       <pD_6_5_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_5_11>
       <pD_6_5_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_5_12>
       <pD_6_6_7>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_6_7>
       <pD_6_6_8>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_6_8>
       <pD_6_6_9>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_6_9>
       <pD_6_6_10>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_6_10>
       <pD_6_6_11>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_6_11>
       <pD_6_6_12>[Checkbox (pole wyboru tak/nie)]</pD_6_6_12>
       <pD_6_7>[Pole kwoty]</pD_6_7>
       <pD_6_8>[Pole kwoty]</pD_6_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>PIT-WZ/O (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7252701</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p2_>1</p2_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p4>10</p4>
       <p35>10</p35>
       <p36>10</p36>
       <dziecko></dziecko>
       <p37>10</p37>
       <dziecko1></dziecko1>
       <pD_1_1>23050608219</pD_1_1>
       <pD_1_2>Jan</pD_1_2>
       <pD_1_3>Kowalski</pD_1_3>
       <pD_1_4>30-10-1985</pD_1_4>
       <pD_1_5>1</pD_1_5>
       <pD_1_6>1</pD_1_6>
       <pD_1_5_1>1</pD_1_5_1>
       <pD_1_5_2>1</pD_1_5_2>
       <pD_1_5_3>1</pD_1_5_3>
       <pD_1_5_4>1</pD_1_5_4>
       <pD_1_5_5>1</pD_1_5_5>
       <pD_1_5_6>1</pD_1_5_6>
       <pD_1_6_1>1</pD_1_6_1>
       <pD_1_6_2>1</pD_1_6_2>
       <pD_1_6_3>1</pD_1_6_3>
       <pD_1_6_4>1</pD_1_6_4>
       <pD_1_6_5>1</pD_1_6_5>
       <pD_1_6_6>1</pD_1_6_6>
       <pD_1_5_7>1</pD_1_5_7>
       <pD_1_5_8>1</pD_1_5_8>
       <pD_1_5_9>1</pD_1_5_9>
       <pD_1_5_10>1</pD_1_5_10>
       <pD_1_5_11>1</pD_1_5_11>
       <pD_1_5_12>1</pD_1_5_12>
       <pD_1_6_7>1</pD_1_6_7>
       <pD_1_6_8>1</pD_1_6_8>
       <pD_1_6_9>1</pD_1_6_9>
       <pD_1_6_10>1</pD_1_6_10>
       <pD_1_6_11>1</pD_1_6_11>
       <pD_1_6_12>1</pD_1_6_12>
       <pD_1_7>10</pD_1_7>
       <pD_1_8>10</pD_1_8>
       <dziecko2></dziecko2>
       <pD_2_1>23050608219</pD_2_1>
       <pD_2_2>Jan</pD_2_2>
       <pD_2_3>Kowalski</pD_2_3>
       <pD_2_4>30-10-1985</pD_2_4>
       <pD_2_5>1</pD_2_5>
       <pD_2_6>1</pD_2_6>
       <pD_2_5_1>1</pD_2_5_1>
       <pD_2_5_2>1</pD_2_5_2>
       <pD_2_5_3>1</pD_2_5_3>
       <pD_2_5_4>1</pD_2_5_4>
       <pD_2_5_5>1</pD_2_5_5>
       <pD_2_5_6>1</pD_2_5_6>
       <pD_2_6_1>1</pD_2_6_1>
       <pD_2_6_2>1</pD_2_6_2>
       <pD_2_6_3>1</pD_2_6_3>
       <pD_2_6_4>1</pD_2_6_4>
       <pD_2_6_5>1</pD_2_6_5>
       <pD_2_6_6>1</pD_2_6_6>
       <pD_2_5_7>1</pD_2_5_7>
       <pD_2_5_8>1</pD_2_5_8>
       <pD_2_5_9>1</pD_2_5_9>
       <pD_2_5_10>1</pD_2_5_10>
       <pD_2_5_11>1</pD_2_5_11>
       <pD_2_5_12>1</pD_2_5_12>
       <pD_2_6_7>1</pD_2_6_7>
       <pD_2_6_8>1</pD_2_6_8>
       <pD_2_6_9>1</pD_2_6_9>
       <pD_2_6_10>1</pD_2_6_10>
       <pD_2_6_11>1</pD_2_6_11>
       <pD_2_6_12>1</pD_2_6_12>
       <pD_2_7>10</pD_2_7>
       <pD_2_8>10</pD_2_8>
       <dziecko3></dziecko3>
       <pD_3_1>23050608219</pD_3_1>
       <pD_3_2>Jan</pD_3_2>
       <pD_3_3>Kowalski</pD_3_3>
       <pD_3_4>30-10-1985</pD_3_4>
       <pD_3_5>1</pD_3_5>
       <pD_3_6>1</pD_3_6>
       <pD_3_5_1>1</pD_3_5_1>
       <pD_3_5_2>1</pD_3_5_2>
       <pD_3_5_3>1</pD_3_5_3>
       <pD_3_5_4>1</pD_3_5_4>
       <pD_3_5_5>1</pD_3_5_5>
       <pD_3_5_6>1</pD_3_5_6>
       <pD_3_6_1>1</pD_3_6_1>
       <pD_3_6_2>1</pD_3_6_2>
       <pD_3_6_3>1</pD_3_6_3>
       <pD_3_6_4>1</pD_3_6_4>
       <pD_3_6_5>1</pD_3_6_5>
       <pD_3_6_6>1</pD_3_6_6>
       <pD_3_5_7>1</pD_3_5_7>
       <pD_3_5_8>1</pD_3_5_8>
       <pD_3_5_9>1</pD_3_5_9>
       <pD_3_5_10>1</pD_3_5_10>
       <pD_3_5_11>1</pD_3_5_11>
       <pD_3_5_12>1</pD_3_5_12>
       <pD_3_6_7>1</pD_3_6_7>
       <pD_3_6_8>1</pD_3_6_8>
       <pD_3_6_9>1</pD_3_6_9>
       <pD_3_6_10>1</pD_3_6_10>
       <pD_3_6_11>1</pD_3_6_11>
       <pD_3_6_12>1</pD_3_6_12>
       <pD_3_7>10</pD_3_7>
       <pD_3_8>10</pD_3_8>
       <dziecko4></dziecko4>
       <pD_4_1>23050608219</pD_4_1>
       <pD_4_2>Jan</pD_4_2>
       <pD_4_3>Kowalski</pD_4_3>
       <pD_4_4>30-10-1985</pD_4_4>
       <pD_4_5>1</pD_4_5>
       <pD_4_6>1</pD_4_6>
       <pD_4_5_1>1</pD_4_5_1>
       <pD_4_5_2>1</pD_4_5_2>
       <pD_4_5_3>1</pD_4_5_3>
       <pD_4_5_4>1</pD_4_5_4>
       <pD_4_5_5>1</pD_4_5_5>
       <pD_4_5_6>1</pD_4_5_6>
       <pD_4_6_1>1</pD_4_6_1>
       <pD_4_6_2>1</pD_4_6_2>
       <pD_4_6_3>1</pD_4_6_3>
       <pD_4_6_4>1</pD_4_6_4>
       <pD_4_6_5>1</pD_4_6_5>
       <pD_4_6_6>1</pD_4_6_6>
       <pD_4_5_7>1</pD_4_5_7>
       <pD_4_5_8>1</pD_4_5_8>
       <pD_4_5_9>1</pD_4_5_9>
       <pD_4_5_10>1</pD_4_5_10>
       <pD_4_5_11>1</pD_4_5_11>
       <pD_4_5_12>1</pD_4_5_12>
       <pD_4_6_7>1</pD_4_6_7>
       <pD_4_6_8>1</pD_4_6_8>
       <pD_4_6_9>1</pD_4_6_9>
       <pD_4_6_10>1</pD_4_6_10>
       <pD_4_6_11>1</pD_4_6_11>
       <pD_4_6_12>1</pD_4_6_12>
       <pD_4_7>10</pD_4_7>
       <pD_4_8>10</pD_4_8>
       <dziecko5></dziecko5>
       <pD_5_1>23050608219</pD_5_1>
       <pD_5_2>Jan</pD_5_2>
       <pD_5_3>Kowalski</pD_5_3>
       <pD_5_4>30-10-1985</pD_5_4>
       <pD_5_5>1</pD_5_5>
       <pD_5_6>1</pD_5_6>
       <pD_5_5_1>1</pD_5_5_1>
       <pD_5_5_2>1</pD_5_5_2>
       <pD_5_5_3>1</pD_5_5_3>
       <pD_5_5_4>1</pD_5_5_4>
       <pD_5_5_5>1</pD_5_5_5>
       <pD_5_5_6>1</pD_5_5_6>
       <pD_5_6_1>1</pD_5_6_1>
       <pD_5_6_2>1</pD_5_6_2>
       <pD_5_6_3>1</pD_5_6_3>
       <pD_5_6_4>1</pD_5_6_4>
       <pD_5_6_5>1</pD_5_6_5>
       <pD_5_6_6>1</pD_5_6_6>
       <pD_5_5_7>1</pD_5_5_7>
       <pD_5_5_8>1</pD_5_5_8>
       <pD_5_5_9>1</pD_5_5_9>
       <pD_5_5_10>1</pD_5_5_10>
       <pD_5__11>1</pD_5__11>
       <pD_5_5_12>1</pD_5_5_12>
       <pD_5_6_7>1</pD_5_6_7>
       <pD_5_6_8>1</pD_5_6_8>
       <pD_5_6_9>1</pD_5_6_9>
       <pD_5_6_10>1</pD_5_6_10>
       <pD_5_6_11>1</pD_5_6_11>
       <pD_5_6_12>1</pD_5_6_12>
       <pD_5_7>10</pD_5_7>
       <pD_5_8>10</pD_5_8>
       <dziecko6></dziecko6>
       <pD_6_1>23050608219</pD_6_1>
       <pD_6_2>Jan</pD_6_2>
       <pD_6_3>Kowalski</pD_6_3>
       <pD_6_4>30-10-1985</pD_6_4>
       <pD_6_5>1</pD_6_5>
       <pD_6_6>1</pD_6_6>
       <pD_6_5_1>1</pD_6_5_1>
       <pD_6_5_2>1</pD_6_5_2>
       <pD_6_5_3>1</pD_6_5_3>
       <pD_6_5_4>1</pD_6_5_4>
       <pD_6_5_5>1</pD_6_5_5>
       <pD_6_5_6>1</pD_6_5_6>
       <pD_6_6_1>1</pD_6_6_1>
       <pD_6_6_2>1</pD_6_6_2>
       <pD_6_6_3>1</pD_6_6_3>
       <pD_6_6_4>1</pD_6_6_4>
       <pD_6_6_5>1</pD_6_6_5>
       <pD_6_6_6>1</pD_6_6_6>
       <pD_6_5_7>1</pD_6_5_7>
       <pD_6_5_8>1</pD_6_5_8>
       <pD_6_5_9>1</pD_6_5_9>
       <pD_6_5_10>1</pD_6_5_10>
       <pD_6_5_11>1</pD_6_5_11>
       <pD_6_5_12>1</pD_6_5_12>
       <pD_6_6_7>1</pD_6_6_7>
       <pD_6_6_8>1</pD_6_6_8>
       <pD_6_6_9>1</pD_6_6_9>
       <pD_6_6_10>1</pD_6_6_10>
       <pD_6_6_11>1</pD_6_6_11>
       <pD_6_6_12>1</pD_6_6_12>
       <pD_6_7>10</pD_6_7>
       <pD_6_8>10</pD_6_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>