Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZZp-Wr (archiwalny) Zawiadomienie o zbyciu pojazdu WrocławPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7352729</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p2>[pole wielowierszowe]</p2>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[miejscowość]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[ulica]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>[nr domu]</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>[nr lokalu]</p5_subfield_3>
       <p7_subfield_0>[kod pocztowy]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[poczta]</p7_subfield_1>
       <p8>[Telefon]</p8>
       <p9>[Telefon]</p9>
       <p10>[Mail]</p10>
       <p11>[Mail]</p11>
       <p12>[data]</p12>
       <p0_1_>[Wartość wyboru w polu p0_1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p0_1_>
       <p13>[Pole tekstowe]</p13>
       <p14>[Pole tekstowe]</p14>
       <p0_2_>[Wartość wyboru w polu p0_2. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p0_2_>
       <p15_subfield_1>[nazwisko]</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_0>[imię]</p15_subfield_0>
       <p16_subfield_1>[nazwisko]</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_0>[imię]</p16_subfield_0>
       <p17_subfield_0>[miejscowość]</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>[ulica]</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>[nr domu]</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>[nr lokalu]</p17_subfield_3>
       <p18_subfield_0>[miejscowość]</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>[ulica]</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>[nr domu]</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>[nr lokalu]</p18_subfield_3>
       <p19_subfield_0>[kod pocztowy]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[poczta]</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_0>[kod pocztowy]</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>[poczta]</p20_subfield_1>
       <p21>[data]</p21>
       <p22>[data]</p22>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZp-Wr</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7352729</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p2>to jest pole wielowierszowe</p2>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>Poznań</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Strzelecka</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_2>1</p5_subfield_2>
       <p5_subfield_3>1</p5_subfield_3>
       <p7_subfield_0>61-155</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Poznań</p7_subfield_1>
       <p8>500600400</p8>
       <p9>500600400</p9>
       <p10>test@test.pl</p10>
       <p11>test@test.pl</p11>
       <p12>30-10-1990</p12>
       <p0_1_>1</p0_1_>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p0_2_>1</p0_2_>
       <p15_subfield_1>Kowalski</p15_subfield_1>
       <p15_subfield_0>Jan</p15_subfield_0>
       <p16_subfield_1>Kowalski</p16_subfield_1>
       <p16_subfield_0>Jan</p16_subfield_0>
       <p17_subfield_0>Poznań</p17_subfield_0>
       <p17_subfield_1>Strzelecka</p17_subfield_1>
       <p17_subfield_2>1</p17_subfield_2>
       <p17_subfield_3>1</p17_subfield_3>
       <p18_subfield_0>Poznań</p18_subfield_0>
       <p18_subfield_1>Strzelecka</p18_subfield_1>
       <p18_subfield_2>1</p18_subfield_2>
       <p18_subfield_3>1</p18_subfield_3>
       <p19_subfield_0>61-155</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>Poznań</p19_subfield_1>
       <p20_subfield_0>61-155</p20_subfield_0>
       <p20_subfield_1>Poznań</p20_subfield_1>
       <p21>30-10-1990</p21>
       <p22>30-10-1990</p22>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>