Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: OPD-1 (2) (archiwalny) Zawiadomienie o odwołaniu/wypowiedzeniu/zmianie pełnomocnictwa do doręczeńPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7356358</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1>
       <p2_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_2>
       <p3>[Pole tekstowe]</p3>
       <p4_1_>[Wartość wyboru w polu p4_1. Dostępne wartości: a b c d e f ]</p4_1_>
       <p4_>[Wartość wyboru w polu p4. Dostępne wartości: a b c d e f 2 3 4 ]</p4_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 ]</p6_>
       <p7>[pole wielowierszowe]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p8_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p8_3_subfield_>
       <p8_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p8_3_subfield_2>
       <p8_3_subfield_3>[Pole NIP]</p8_3_subfield_3>
       <p9>[dataUrodzenia]</p9>
       <p10>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p10>
       <p11>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p11>
       <p12>[nrIdPodatnikaZagr]</p12>
       <p13>[kraj]</p13>
       <p14>[kraj]</p14>
       <p15>[KodKraju]</p15>
       <p16>[Wojewodztwo]</p16>
       <p17>[Powiat]</p17>
       <p18>[Gmina]</p18>
       <p19>[Ulica]</p19>
       <p20>[NrDomu]</p20>
       <p21>[NrLokalu]</p21>
       <p22>[Miejscowosc]</p22>
       <p23>[KodPocztowy]</p23>
       <p24>[Poczta]</p24>
       <p25>[Telefon]</p25>
       <p26>[Faks]</p26>
       <p27>[Mail]</p27>
       <p28>[MailEPUAP]</p28>
       <p29>[MailPortalPodatkowy]</p29>
       <p30_>[Wartość wyboru w polu p30. Dostępne wartości: 1 2 ]</p30_>
       <p30_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p30_3_subfield_>
       <p30_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p30_3_subfield_2>
       <p30_3_subfield_3>[Pole NIP]</p30_3_subfield_3>
       <p31>[Pole tekstowe]</p31>
       <p32>[nazwisko]</p32>
       <p33>[pierwszeImie]</p33>
       <p34>[dataUrodzenia]</p34>
       <p35>[Rodzaj dokumentu [1:dowód osobisty / 2:paszport / 3:prawo jazdy]]</p35>
       <p36>[Numer dokumentu którego rozdaj wybrano w polu 'Rodzaj dokumentu'.]</p36>
       <p37>[nrIdPodatnikaZagr]</p37>
       <p38>[kraj]</p38>
       <p23_3_61>[kraj]</p23_3_61>
       <p4>[MailEPUAP]</p4>
       <p41>[MailPortalPodatkowy]</p41>
       <p42>[KrajKor]</p42>
       <p43>[WojewodztwoKor]</p43>
       <p44>[PowiatKor]</p44>
       <p45>[GminaKor]</p45>
       <p46>[UlicaKor]</p46>
       <p47>[NrDomuKor]</p47>
       <p48>[NrLokaluKor]</p48>
       <p49>[MiejscowoscKor]</p49>
       <p50>[KodPocztowyKor]</p50>
       <p51>[PocztaKor]</p51>
       <p52>[Telefon]</p52>
       <p53>[Faks]</p53>
       <p54>[Mail]</p54>
       <p55>[data]</p55>
       <p56>[data]</p56>
       <p57_>[Wartość wyboru w polu p57. Dostępne wartości: 1 2 ]</p57_>
       <p58>[data]</p58>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p60_1>[nazwisko]</p60_1>
       <p61_1>[pierwszeImie]</p61_1>
       <p62_1>[Stanowisko]</p62_1>
       <p60_2>[nazwisko]</p60_2>
       <p61_2>[pierwszeImie]</p61_2>
       <p62_2>[Stanowisko]</p62_2>
       <p60_3>[nazwisko]</p60_3>
       <p61_3>[pierwszeImie]</p61_3>
       <p62_3>[Stanowisko]</p62_3>
       <p64>[Data wypełnienia]</p64>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>
       <p67_1>[data]</p67_1>
       <p67_2>[Pole tekstowe]</p67_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>OPD-1 (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7356358</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2_1>10</p2_1>
       <p2_2>10</p2_2>
       <p3>test pola tekstowego</p3>
       <p4_1_>1</p4_1_>
       <p4_>1</p4_>
       <p6_>1</p6_>
       <p7>to jest pole wielowierszowe</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p8_3_subfield_>2</p8_3_subfield_>
       <p8_3_subfield_2>23050608219</p8_3_subfield_2>
       <p8_3_subfield_3>8875155741</p8_3_subfield_3>
       <p9>30-10-1985</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>NR-4321</p11>
       <p12></p12>
       <p13>PL</p13>
       <p14>PL</p14>
       <p15>PL</p15>
       <p16>wielkopolskie</p16>
       <p17>poznański</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19>Strzelecka</p19>
       <p20>1</p20>
       <p21>1</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>61-155</p23>
       <p24>Poznań</p24>
       <p25>500600400</p25>
       <p26></p26>
       <p27>test@test.pl</p27>
       <p28>test@test.pl</p28>
       <p29></p29>
       <p30_>1</p30_>
       <p30_3_subfield_>2</p30_3_subfield_>
       <p30_3_subfield_2>23050608219</p30_3_subfield_2>
       <p30_3_subfield_3>8875155741</p30_3_subfield_3>
       <p31>test pola tekstowego</p31>
       <p32>Kowalski</p32>
       <p33>Jan</p33>
       <p34>30-10-1985</p34>
       <p35>1</p35>
       <p36>NR-4321</p36>
       <p37></p37>
       <p38>PL</p38>
       <p23_3_61>PL</p23_3_61>
       <p4>test@test.pl</p4>
       <p41></p41>
       <p42>PL</p42>
       <p43>wielkopolskie</p43>
       <p44>poznański</p44>
       <p45>Poznań</p45>
       <p46>Półwiejska</p46>
       <p47>1</p47>
       <p48>1</p48>
       <p49>Poznań</p49>
       <p50>61-155</p50>
       <p51>Poznań</p51>
       <p52>500600400</p52>
       <p53></p53>
       <p54>test@test.pl</p54>
       <p55>30-10-1990</p55>
       <p56>30-10-1990</p56>
       <p57_>1</p57_>
       <p58>30-10-1990</p58>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p60_1>Kowalski</p60_1>
       <p61_1>Jan</p61_1>
       <p62_1>manager</p62_1>
       <p60_2>Kowalski</p60_2>
       <p61_2>Jan</p61_2>
       <p62_2>manager</p62_2>
       <p60_3>Kowalski</p60_3>
       <p61_3>Jan</p61_3>
       <p62_3>manager</p62_3>
       <p64>30-10-2014</p64>
       <p65>test pola tekstowego</p65>
       <p67_1>30-10-1990</p67_1>
       <p67_2>test pola tekstowego</p67_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>