Pola formularza

Formularz: AKC-WG (3) (archiwalny) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7390439</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_>[Wartość wyboru w polu p1. Dostępne wartości: 1 2 ]</p1_>
       <p1_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[Pole NIP]</p1_3_subfield_3>
       <p2>[Miesiąc na druku]</p2>
       <p3>[Rok na druku]</p3>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p9_subfield_>[Wybór rodzaj podatnika]</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>[nazwa pełna]</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>[nazwisko]</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>[imię]</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>[data urodzenia]</p9_subfield_3>
       <p10>[KodKraju]</p10>
       <p11>[Wojewodztwo]</p11>
       <p12>[Powiat]</p12>
       <p13>[Gmina]</p13>
       <p14>[Ulica]</p14>
       <p15>[NrDomu]</p15>
       <p16>[NrLokalu]</p16>
       <p17>[Miejscowosc]</p17>
       <p18>[KodPocztowy]</p18>
       <p19>[Poczta]</p19>
       <p20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1>
       <p20>[Pole tekstowe]</p20>
       <p21>[Pole tekstowe]</p21>
       <p22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p22>
       <p23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p23>
       <p24>[Pole kwoty]</p24>
       <p26_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p26_1>
       <p26>[Pole tekstowe]</p26>
       <p27>[Pole tekstowe]</p27>
       <p28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p28>
       <p29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p32_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p32_1>
       <p32>[Pole tekstowe]</p32>
       <p33>[Pole tekstowe]</p33>
       <p34>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p34>
       <p35>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p38_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p38_1>
       <p38>[Pole tekstowe]</p38>
       <p39>[Pole tekstowe]</p39>
       <p40>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p40>
       <p41>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p41>
       <p42>[Pole kwoty]</p42>
       <p44_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p44_1>
       <p44>[Pole tekstowe]</p44>
       <p45>[Pole tekstowe]</p45>
       <p46>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p46>
       <p47>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p47>
       <p48>[Pole kwoty]</p48>
       <p50_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p50_1>
       <p50>[Pole tekstowe]</p50>
       <p51>[Pole tekstowe]</p51>
       <p52>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p52>
       <p53>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p53>
       <p54>[Pole kwoty]</p54>
       <p56_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p56_1>
       <p56>[Pole tekstowe]</p56>
       <p57>[Pole tekstowe]</p57>
       <p58>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p58>
       <p59>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p59>
       <p60>[Pole kwoty]</p60>
       <p62_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p62_1>
       <p62>[Pole tekstowe]</p62>
       <p63>[Pole tekstowe]</p63>
       <p64>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p64>
       <p65>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p65>
       <p66>[Pole kwoty]</p66>
       <p68_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p68_1>
       <p68>[Pole tekstowe]</p68>
       <p69>[Pole tekstowe]</p69>
       <p70>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p70>
       <p71>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p71>
       <p72>[Pole kwoty]</p72>
       <p74_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p74_1>
       <p74>[Pole tekstowe]</p74>
       <p75>[Pole tekstowe]</p75>
       <p76>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p76>
       <p77>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p77>
       <p78>[Pole kwoty]</p78>
       <p80_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p80_1>
       <p80>[Pole tekstowe]</p80>
       <p81>[Pole tekstowe]</p81>
       <p82>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p82>
       <p83>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p83>
       <p84>[Pole kwoty]</p84>
       <p86_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p86_1>
       <p86>[Pole tekstowe]</p86>
       <p87>[Pole tekstowe]</p87>
       <p88>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p88>
       <p89>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p89>
       <p90>[Pole kwoty]</p90>
       <p92_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p92_1>
       <p92>[Pole tekstowe]</p92>
       <p93>[Pole tekstowe]</p93>
       <p94>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p94>
       <p95>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p95>
       <p96>[Pole kwoty]</p96>
       <p98_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p98_1>
       <p98>[Pole tekstowe]</p98>
       <p99>[Pole tekstowe]</p99>
       <p100>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p100>
       <p101>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p101>
       <p102>[Pole kwoty]</p102>
       <p104_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p104_1>
       <p104>[Pole tekstowe]</p104>
       <p105>[Pole tekstowe]</p105>
       <p106>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p106>
       <p107>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p107>
       <p108>[Pole kwoty]</p108>
       <p110_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p110_1>
       <p110>[Pole tekstowe]</p110>
       <p111>[Pole tekstowe]</p111>
       <p112>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p112>
       <p113>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p113>
       <p114>[Pole kwoty]</p114>
       <p116_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p116_1>
       <p116>[Pole tekstowe]</p116>
       <p117>[Pole tekstowe]</p117>
       <p118>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p118>
       <p119>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p119>
       <p120>[Pole kwoty]</p120>
       <p122_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p122_1>
       <p122>[Pole tekstowe]</p122>
       <p123>[Pole tekstowe]</p123>
       <p124>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p124>
       <p125>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p125>
       <p126>[Pole kwoty]</p126>
       <p128_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p128_1>
       <p128>[Pole tekstowe]</p128>
       <p129>[Pole tekstowe]</p129>
       <p130>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p130>
       <p131>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p131>
       <p132>[Pole kwoty]</p132>
       <p134_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p134_1>
       <p134>[Pole tekstowe]</p134>
       <p135>[Pole tekstowe]</p135>
       <p136>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p136>
       <p137>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p137>
       <p138>[Pole kwoty]</p138>
       <p140_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p140_1>
       <p140>[Pole tekstowe]</p140>
       <p141>[Pole tekstowe]</p141>
       <p142>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p142>
       <p143>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p143>
       <p144>[Pole kwoty]</p144>
       <p146_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p146_1>
       <p146>[Pole tekstowe]</p146>
       <p147>[Pole tekstowe]</p147>
       <p148>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p148>
       <p149>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p149>
       <p150>[Pole kwoty]</p150>
       <p152_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p152_1>
       <p152>[Pole tekstowe]</p152>
       <p153>[Pole tekstowe]</p153>
       <p154>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p154>
       <p155>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p155>
       <p156>[Pole kwoty]</p156>
       <p158_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p158_1>
       <p158>[Pole tekstowe]</p158>
       <p159>[Pole tekstowe]</p159>
       <p160>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p160>
       <p161>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p161>
       <p162>[Pole kwoty]</p162>
       <p164_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p164_1>
       <p164>[Pole tekstowe]</p164>
       <p165>[Pole tekstowe]</p165>
       <p166>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p166>
       <p167>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p167>
       <p168>[Pole kwoty]</p168>
       <p170_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p170_1>
       <p170>[Pole tekstowe]</p170>
       <p171>[Pole tekstowe]</p171>
       <p172>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p172>
       <p173>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p173>
       <p174>[Pole kwoty]</p174>
       <p176_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p176_1>
       <p176>[Pole tekstowe]</p176>
       <p177>[Pole tekstowe]</p177>
       <p178>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p178>
       <p179>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p179>
       <p180>[Pole kwoty]</p180>
       <p182_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p182_1>
       <p182>[Pole tekstowe]</p182>
       <p183>[Pole tekstowe]</p183>
       <p184>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p184>
       <p185>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p185>
       <p186>[Pole kwoty]</p186>
       <p188_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p188_1>
       <p188>[Pole tekstowe]</p188>
       <p189>[Pole tekstowe]</p189>
       <p190>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p190>
       <p191>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p191>
       <p192>[Pole kwoty]</p192>
       <p194_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p194_1>
       <p194>[Pole tekstowe]</p194>
       <p195>[Pole tekstowe]</p195>
       <p196>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p196>
       <p197>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p197>
       <p198>[Pole kwoty]</p198>
       <p200_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p200_1>
       <p200>[Pole tekstowe]</p200>
       <p201>[Pole tekstowe]</p201>
       <p202>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p202>
       <p203>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p203>
       <p204>[Pole kwoty]</p204>
       <p206_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p206_1>
       <p206>[Pole tekstowe]</p206>
       <p207>[Pole tekstowe]</p207>
       <p208>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p208>
       <p209>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p209>
       <p210>[Pole kwoty]</p210>
       <p212_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p212_1>
       <p212>[Pole tekstowe]</p212>
       <p213>[Pole tekstowe]</p213>
       <p214>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p214>
       <p215>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p215>
       <p216>[Pole kwoty]</p216>
       <p218_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p218_1>
       <p218>[Pole tekstowe]</p218>
       <p219>[Pole tekstowe]</p219>
       <p220>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p220>
       <p221>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p221>
       <p222>[Pole kwoty]</p222>
       <p224_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p224_1>
       <p224>[Pole tekstowe]</p224>
       <p225>[Pole tekstowe]</p225>
       <p226>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p226>
       <p227>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p227>
       <p228>[Pole kwoty]</p228>
       <p230_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p230_1>
       <p230>[Pole tekstowe]</p230>
       <p231>[Pole tekstowe]</p231>
       <p232>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p232>
       <p233>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p233>
       <p234>[Pole kwoty]</p234>
       <p236_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p236_1>
       <p236>[Pole tekstowe]</p236>
       <p237>[Pole tekstowe]</p237>
       <p238>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p238>
       <p239>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p239>
       <p240>[Pole kwoty]</p240>
       <p242_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p242_1>
       <p242>[Pole tekstowe]</p242>
       <p243>[Pole tekstowe]</p243>
       <p244>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p244>
       <p245>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p245>
       <p246>[Pole kwoty]</p246>
       <p248_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p248_1>
       <p248>[Pole tekstowe]</p248>
       <p249>[Pole tekstowe]</p249>
       <p250>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p250>
       <p251>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p251>
       <p252>[Pole kwoty]</p252>
       <p254_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p254_1>
       <p254>[Pole tekstowe]</p254>
       <p255>[Pole tekstowe]</p255>
       <p256>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p256>
       <p257>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p257>
       <p258>[Pole kwoty]</p258>
       <p260_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p260_1>
       <p260>[Pole tekstowe]</p260>
       <p261>[Pole tekstowe]</p261>
       <p262>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p262>
       <p263>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p263>
       <p264>[Pole kwoty]</p264>
       <p266_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p266_1>
       <p266>[Pole tekstowe]</p266>
       <p267>[Pole tekstowe]</p267>
       <p268>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p268>
       <p269>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p269>
       <p270>[Pole kwoty]</p270>
       <p276>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p276>
       <p278>[pierwszeImie]</p278>
       <p279>[nazwisko]</p279>
       <p280>[Data wypełnienia]</p280>
       <p282_1>[Telefon]</p282_1>
       <p282_2>[Mail]</p282_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-WG (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7390439</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_>1</p1_>
       <p1_3_subfield_>2</p1_3_subfield_>
       <p1_3_subfield_2>23050608219</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>8875155741</p1_3_subfield_3>
       <p2>9</p2>
       <p3>2013</p3>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8_>1</p8_>
       <p9_subfield_>2</p9_subfield_>
       <p9_subfield_4>Pełna nazwa testowa</p9_subfield_4>
       <p9_subfield_2>Kowalski</p9_subfield_2>
       <p9_subfield_1>Jan</p9_subfield_1>
       <p9_subfield_3>30-10-1985</p9_subfield_3>
       <p10>PL</p10>
       <p11>wielkopolskie</p11>
       <p12>poznański</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>Strzelecka</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>1</p16>
       <p17>Poznań</p17>
       <p18>61-155</p18>
       <p19>Poznań</p19>
       <p20_1>10</p20_1>
       <p20>test pola tekstowego</p20>
       <p21>test pola tekstowego</p21>
       <p22>1</p22>
       <p23>10</p23>
       <p24>2</p24>
       <p26_1>10</p26_1>
       <p26>test pola tekstowego</p26>
       <p27>test pola tekstowego</p27>
       <p28>1</p28>
       <p29>10</p29>
       <p30>2</p30>
       <p32_1>10</p32_1>
       <p32>test pola tekstowego</p32>
       <p33>test pola tekstowego</p33>
       <p34>1</p34>
       <p35>10</p35>
       <p36>2</p36>
       <p38_1>10</p38_1>
       <p38>test pola tekstowego</p38>
       <p39>test pola tekstowego</p39>
       <p40>1</p40>
       <p41>10</p41>
       <p42>2</p42>
       <p44_1>10</p44_1>
       <p44>test pola tekstowego</p44>
       <p45>test pola tekstowego</p45>
       <p46>1</p46>
       <p47>10</p47>
       <p48>2</p48>
       <p50_1>10</p50_1>
       <p50>test pola tekstowego</p50>
       <p51>test pola tekstowego</p51>
       <p52>1</p52>
       <p53>10</p53>
       <p54>2</p54>
       <p56_1>10</p56_1>
       <p56>test pola tekstowego</p56>
       <p57>test pola tekstowego</p57>
       <p58>1</p58>
       <p59>10</p59>
       <p60>2</p60>
       <p62_1>10</p62_1>
       <p62>test pola tekstowego</p62>
       <p63>test pola tekstowego</p63>
       <p64>1</p64>
       <p65>10</p65>
       <p66>2</p66>
       <p68_1>10</p68_1>
       <p68>test pola tekstowego</p68>
       <p69>test pola tekstowego</p69>
       <p70>1</p70>
       <p71>10</p71>
       <p72>2</p72>
       <p74_1>10</p74_1>
       <p74>test pola tekstowego</p74>
       <p75>test pola tekstowego</p75>
       <p76>1</p76>
       <p77>10</p77>
       <p78>2</p78>
       <p80_1>10</p80_1>
       <p80>test pola tekstowego</p80>
       <p81>test pola tekstowego</p81>
       <p82>1</p82>
       <p83>10</p83>
       <p84>2</p84>
       <p86_1>10</p86_1>
       <p86>test pola tekstowego</p86>
       <p87>test pola tekstowego</p87>
       <p88>1</p88>
       <p89>10</p89>
       <p90>2</p90>
       <p92_1>10</p92_1>
       <p92>test pola tekstowego</p92>
       <p93>test pola tekstowego</p93>
       <p94>1</p94>
       <p95>10</p95>
       <p96>2</p96>
       <p98_1>10</p98_1>
       <p98>test pola tekstowego</p98>
       <p99>test pola tekstowego</p99>
       <p100>1</p100>
       <p101>10</p101>
       <p102>2</p102>
       <p104_1>10</p104_1>
       <p104>test pola tekstowego</p104>
       <p105>test pola tekstowego</p105>
       <p106>1</p106>
       <p107>10</p107>
       <p108>2</p108>
       <p110_1>10</p110_1>
       <p110>test pola tekstowego</p110>
       <p111>test pola tekstowego</p111>
       <p112>1</p112>
       <p113>10</p113>
       <p114>2</p114>
       <p116_1>10</p116_1>
       <p116>test pola tekstowego</p116>
       <p117>test pola tekstowego</p117>
       <p118>1</p118>
       <p119>10</p119>
       <p120>2</p120>
       <p122_1>10</p122_1>
       <p122>test pola tekstowego</p122>
       <p123>test pola tekstowego</p123>
       <p124>1</p124>
       <p125>10</p125>
       <p126>2</p126>
       <p128_1>10</p128_1>
       <p128>test pola tekstowego</p128>
       <p129>test pola tekstowego</p129>
       <p130>1</p130>
       <p131>10</p131>
       <p132>2</p132>
       <p134_1>10</p134_1>
       <p134>test pola tekstowego</p134>
       <p135>test pola tekstowego</p135>
       <p136>1</p136>
       <p137>10</p137>
       <p138>2</p138>
       <p140_1>10</p140_1>
       <p140>test pola tekstowego</p140>
       <p141>test pola tekstowego</p141>
       <p142>1</p142>
       <p143>10</p143>
       <p144>2</p144>
       <p146_1>10</p146_1>
       <p146>test pola tekstowego</p146>
       <p147>test pola tekstowego</p147>
       <p148>1</p148>
       <p149>10</p149>
       <p150>2</p150>
       <p152_1>10</p152_1>
       <p152>test pola tekstowego</p152>
       <p153>test pola tekstowego</p153>
       <p154>1</p154>
       <p155>10</p155>
       <p156>2</p156>
       <p158_1>10</p158_1>
       <p158>test pola tekstowego</p158>
       <p159>test pola tekstowego</p159>
       <p160>1</p160>
       <p161>10</p161>
       <p162>2</p162>
       <p164_1>10</p164_1>
       <p164>test pola tekstowego</p164>
       <p165>test pola tekstowego</p165>
       <p166>1</p166>
       <p167>10</p167>
       <p168>2</p168>
       <p170_1>10</p170_1>
       <p170>test pola tekstowego</p170>
       <p171>test pola tekstowego</p171>
       <p172>1</p172>
       <p173>10</p173>
       <p174>2</p174>
       <p176_1>10</p176_1>
       <p176>test pola tekstowego</p176>
       <p177>test pola tekstowego</p177>
       <p178>1</p178>
       <p179>10</p179>
       <p180>2</p180>
       <p182_1>10</p182_1>
       <p182>test pola tekstowego</p182>
       <p183>test pola tekstowego</p183>
       <p184>1</p184>
       <p185>10</p185>
       <p186>2</p186>
       <p188_1>10</p188_1>
       <p188>test pola tekstowego</p188>
       <p189>test pola tekstowego</p189>
       <p190>1</p190>
       <p191>10</p191>
       <p192>2</p192>
       <p194_1>10</p194_1>
       <p194>test pola tekstowego</p194>
       <p195>test pola tekstowego</p195>
       <p196>1</p196>
       <p197>10</p197>
       <p198>2</p198>
       <p200_1>10</p200_1>
       <p200>test pola tekstowego</p200>
       <p201>test pola tekstowego</p201>
       <p202>1</p202>
       <p203>10</p203>
       <p204>2</p204>
       <p206_1>10</p206_1>
       <p206>test pola tekstowego</p206>
       <p207>test pola tekstowego</p207>
       <p208>1</p208>
       <p209>10</p209>
       <p210>2</p210>
       <p212_1>10</p212_1>
       <p212>test pola tekstowego</p212>
       <p213>test pola tekstowego</p213>
       <p214>1</p214>
       <p215>10</p215>
       <p216>2</p216>
       <p218_1>10</p218_1>
       <p218>test pola tekstowego</p218>
       <p219>test pola tekstowego</p219>
       <p220>1</p220>
       <p221>10</p221>
       <p222>2</p222>
       <p224_1>10</p224_1>
       <p224>test pola tekstowego</p224>
       <p225>test pola tekstowego</p225>
       <p226>1</p226>
       <p227>10</p227>
       <p228>2</p228>
       <p230_1>10</p230_1>
       <p230>test pola tekstowego</p230>
       <p231>test pola tekstowego</p231>
       <p232>1</p232>
       <p233>10</p233>
       <p234>2</p234>
       <p236_1>10</p236_1>
       <p236>test pola tekstowego</p236>
       <p237>test pola tekstowego</p237>
       <p238>1</p238>
       <p239>10</p239>
       <p240>2</p240>
       <p242_1>10</p242_1>
       <p242>test pola tekstowego</p242>
       <p243>test pola tekstowego</p243>
       <p244>1</p244>
       <p245>10</p245>
       <p246>2</p246>
       <p248_1>10</p248_1>
       <p248>test pola tekstowego</p248>
       <p249>test pola tekstowego</p249>
       <p250>1</p250>
       <p251>10</p251>
       <p252>2</p252>
       <p254_1>10</p254_1>
       <p254>test pola tekstowego</p254>
       <p255>test pola tekstowego</p255>
       <p256>1</p256>
       <p257>10</p257>
       <p258>2</p258>
       <p260_1>10</p260_1>
       <p260>test pola tekstowego</p260>
       <p261>test pola tekstowego</p261>
       <p262>1</p262>
       <p263>10</p263>
       <p264>2</p264>
       <p266_1>10</p266_1>
       <p266>test pola tekstowego</p266>
       <p267>test pola tekstowego</p267>
       <p268>1</p268>
       <p269>10</p269>
       <p270>2</p270>
       <p276>2</p276>
       <p278>Jan</p278>
       <p279>Kowalski</p279>
       <p280>30-10-2014</p280>
       <p282_1>500600400</p282_1>
       <p282_2>test@test.pl</p282_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>