Pola formularza

Formularz: ZZKP-dp (archiwalny) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - przekształcone dane porównawczePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7422057</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1_1>[data]</p1_1>
       <p1_7_2>[Pole tekstowe]</p1_7_2>
       <p1_2>[nazwaPelna]</p1_2>
       <p1_6>[Pole tekstowe]</p1_6>
       <p1_7>[Pole tekstowe]</p1_7>
       <p1_7_6>[Pole tekstowe]</p1_7_6>
       <p1_3_subfield_0>[miejscowość]</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>[ulica]</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_subfield_2>[nr domu]</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>[nr lokalu]</p1_3_subfield_3>
       <p1_4_subfield_0>[kod pocztowy]</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>[poczta]</p1_4_subfield_1>
       <p1_5_2>[NIP]</p1_5_2>
       <p1_5_4>[REGON]</p1_5_4>
       <p1_8>[data]</p1_8>
       <p1_9>[data]</p1_9>
       <p1_10>[data]</p1_10>
       <p1_11>[data]</p1_11>
       <p1_11_1>[data]</p1_11_1>
       <p1_12_1>[data]</p1_12_1>
       <pA_1>[Pole kwoty]</pA_1>
       <pA_2>[Pole kwoty]</pA_2>
       <pA_3>[Pole kwoty]</pA_3>
       <pA_4>[Pole kwoty]</pA_4>
       <pA_3_1>[Pole kwoty]</pA_3_1>
       <pA_4_1>[Pole kwoty]</pA_4_1>
       <pA_5>[Pole kwoty]</pA_5>
       <pA_6>[Pole kwoty]</pA_6>
       <pA_6_1>[Pole kwoty]</pA_6_1>
       <pA_7>[Pole kwoty]</pA_7>
       <pA_8>[Pole kwoty]</pA_8>
       <pA_8_1>[Pole kwoty]</pA_8_1>
       <pB_1>[Pole kwoty]</pB_1>
       <pB_2>[Pole kwoty]</pB_2>
       <pB_3>[Pole kwoty]</pB_3>
       <pB_4>[Pole kwoty]</pB_4>
       <pB_3_1>[Pole kwoty]</pB_3_1>
       <pB_4_1>[Pole kwoty]</pB_4_1>
       <pB_I_1>[Pole kwoty]</pB_I_1>
       <pB_I_2>[Pole kwoty]</pB_I_2>
       <pB_I_3>[Pole kwoty]</pB_I_3>
       <pB_I_4>[Pole kwoty]</pB_I_4>
       <pB_I_3_1>[Pole kwoty]</pB_I_3_1>
       <pB_I_4_1>[Pole kwoty]</pB_I_4_1>
       <pB_I_5>[Pole kwoty]</pB_I_5>
       <pB_I_6>[Pole kwoty]</pB_I_6>
       <pB_I_6_1>[Pole kwoty]</pB_I_6_1>
       <pB_I_7>[Pole kwoty]</pB_I_7>
       <pB_I_8>[Pole kwoty]</pB_I_8>
       <pB_I_8_1>[Pole kwoty]</pB_I_8_1>
       <pB_I_9>[Pole tekstowe]</pB_I_9>
       <pB_I_10>[Pole kwoty]</pB_I_10>
       <pB_I_11>[Pole kwoty]</pB_I_11>
       <pB_I_11_1>[Pole kwoty]</pB_I_11_1>
       <pB_I_12>[Pole kwoty]</pB_I_12>
       <pB_I_13>[Pole kwoty]</pB_I_13>
       <pB_I_13_1>[Pole kwoty]</pB_I_13_1>
       <pB_I_14>[Pole kwoty]</pB_I_14>
       <pB_I_15>[Pole kwoty]</pB_I_15>
       <pB_I_15_1>[Pole kwoty]</pB_I_15_1>
       <pB_I_16>[Pole tekstowe]</pB_I_16>
       <pB_I_17>[Pole kwoty]</pB_I_17>
       <pB_I_18>[Pole kwoty]</pB_I_18>
       <pB_I_18_7>[Pole kwoty]</pB_I_18_7>
       <pB_IV_1>[Pole kwoty]</pB_IV_1>
       <pB_IV_2>[Pole kwoty]</pB_IV_2>
       <pB_IV_3>[Pole kwoty]</pB_IV_3>
       <pB_IV_4>[Pole kwoty]</pB_IV_4>
       <pB_IV_3_1>[Pole kwoty]</pB_IV_3_1>
       <pB_IV_4_1>[Pole kwoty]</pB_IV_4_1>
       <pB_IV_5>[Pole kwoty]</pB_IV_5>
       <pB_IV_6>[Pole kwoty]</pB_IV_6>
       <pB_IV_6_1>[Pole kwoty]</pB_IV_6_1>
       <pB_IV_7>[Pole kwoty]</pB_IV_7>
       <pB_IV_8>[Pole kwoty]</pB_IV_8>
       <pB_IV_8_1>[Pole kwoty]</pB_IV_8_1>
       <pB_IV_9>[Pole kwoty]</pB_IV_9>
       <pB_IV_10>[Pole kwoty]</pB_IV_10>
       <pB_IV_10_1>[Pole kwoty]</pB_IV_10_1>
       <pB_IV_11>[Pole kwoty]</pB_IV_11>
       <pB_IV_12>[Pole kwoty]</pB_IV_12>
       <pB_IV_12_1>[Pole kwoty]</pB_IV_12_1>
       <pB_IV_13>[Pole tekstowe]</pB_IV_13>
       <pB_IV_14>[Pole kwoty]</pB_IV_14>
       <pB_IV_15>[Pole kwoty]</pB_IV_15>
       <pB_IV_15_1>[Pole kwoty]</pB_IV_15_1>
       <pB_IV_16>[Pole kwoty]</pB_IV_16>
       <pB_IV_17>[Pole kwoty]</pB_IV_17>
       <pB_IV_17_1>[Pole kwoty]</pB_IV_17_1>
       <pB_IV_18>[Pole kwoty]</pB_IV_18>
       <pB_IV_19>[Pole kwoty]</pB_IV_19>
       <pB_IV_19_1>[Pole kwoty]</pB_IV_19_1>
       <pB_IV_20>[Pole tekstowe]</pB_IV_20>
       <pB_IV_21>[Pole kwoty]</pB_IV_21>
       <pB_IV_22>[Pole kwoty]</pB_IV_22>
       <pB_IV_22_1>[Pole kwoty]</pB_IV_22_1>
       <pB_IV_23>[Pole tekstowe]</pB_IV_23>
       <pB_IV_24>[Pole kwoty]</pB_IV_24>
       <pB_IV_25>[Pole kwoty]</pB_IV_25>
       <pB_IV_25_1>[Pole kwoty]</pB_IV_25_1>
       <pB_V_1>[Pole kwoty]</pB_V_1>
       <pB_V_2>[Pole kwoty]</pB_V_2>
       <pB_V_3>[Pole kwoty]</pB_V_3>
       <pB_V_4>[Pole kwoty]</pB_V_4>
       <pB_V_3_1>[Pole kwoty]</pB_V_3_1>
       <pB_V_4_1>[Pole kwoty]</pB_V_4_1>
       <pB_V_5>[Pole kwoty]</pB_V_5>
       <pB_V_6>[Pole kwoty]</pB_V_6>
       <pB_V_6_1>[Pole kwoty]</pB_V_6_1>
       <pB_V_7>[Pole tekstowe]</pB_V_7>
       <pB_V_8>[Pole kwoty]</pB_V_8>
       <pB_V_9>[Pole kwoty]</pB_V_9>
       <pB_V_9_1>[Pole kwoty]</pB_V_9_1>
       <pB_V_10>[Pole tekstowe]</pB_V_10>
       <pB_V_11>[Pole kwoty]</pB_V_11>
       <pB_V_12>[Pole kwoty]</pB_V_12>
       <pB_V_12_1>[Pole kwoty]</pB_V_12_1>
       <pB_V_13>[Pole kwoty]</pB_V_13>
       <pB_V_14>[Pole kwoty]</pB_V_14>
       <pB_V_14_1>[Pole kwoty]</pB_V_14_1>
       <pB_V_15>[Pole kwoty]</pB_V_15>
       <pB_V_16>[Pole kwoty]</pB_V_16>
       <pB_V_16_1>[Pole kwoty]</pB_V_16_1>
       <pB_V_17>[Pole tekstowe]</pB_V_17>
       <pB_V_18>[Pole kwoty]</pB_V_18>
       <pB_V_19>[Pole kwoty]</pB_V_19>
       <pB_V_19_1>[Pole kwoty]</pB_V_19_1>
       <p1_12>[Pole tekstowe]</p1_12>
       <pB_V_20>[Pole kwoty]</pB_V_20>
       <pB_V_21>[Pole kwoty]</pB_V_21>
       <pB_V_22>[Pole kwoty]</pB_V_22>
       <pB_V_23>[Pole kwoty]</pB_V_23>
       <pB_V_22_1>[Pole kwoty]</pB_V_22_1>
       <pB_V_23_1>[Pole kwoty]</pB_V_23_1>
       <pB_VI_1>[Pole kwoty]</pB_VI_1>
       <pB_VI_2>[Pole kwoty]</pB_VI_2>
       <pB_VI_2_1>[Pole kwoty]</pB_VI_2_1>
       <pB_VI_3>[Pole tekstowe]</pB_VI_3>
       <pB_VI_4>[Pole kwoty]</pB_VI_4>
       <pB_VI_5>[Pole kwoty]</pB_VI_5>
       <pB_VI_5_1>[Pole kwoty]</pB_VI_5_1>
       <pB_VI_6>[Pole tekstowe]</pB_VI_6>
       <pB_VI_7>[Pole kwoty]</pB_VI_7>
       <pB_VI_8>[Pole kwoty]</pB_VI_8>
       <pB_VI_8_1>[Pole kwoty]</pB_VI_8_1>
       <pB_VI_9>[Pole kwoty]</pB_VI_9>
       <pB_VI_10>[Pole kwoty]</pB_VI_10>
       <pB_VI_10_1>[Pole kwoty]</pB_VI_10_1>
       <pB_VI_11>[Pole tekstowe]</pB_VI_11>
       <pB_VI_12>[Pole kwoty]</pB_VI_12>
       <pB_VI_13>[Pole kwoty]</pB_VI_13>
       <pB_VI_13_1>[Pole kwoty]</pB_VI_13_1>
       <pB_VI_14>[Pole tekstowe]</pB_VI_14>
       <pB_VI_15>[Pole kwoty]</pB_VI_15>
       <pB_VI_16>[Pole kwoty]</pB_VI_16>
       <pB_VI_16_1>[Pole kwoty]</pB_VI_16_1>
       <pB_VII_1>[Pole kwoty]</pB_VII_1>
       <pB_VII_2>[Pole kwoty]</pB_VII_2>
       <pB_VII_3>[Pole kwoty]</pB_VII_3>
       <pB_VII_4>[Pole kwoty]</pB_VII_4>
       <pB_VII_3_1>[Pole kwoty]</pB_VII_3_1>
       <pB_VII_4_1>[Pole kwoty]</pB_VII_4_1>
       <pB_VII_5>[Pole kwoty]</pB_VII_5>
       <pB_VII_6>[Pole kwoty]</pB_VII_6>
       <pB_VII_10>[Pole kwoty]</pB_VII_10>
       <pB_VII_8>[Pole kwoty]</pB_VII_8>
       <pB_VII_10_1>[Pole kwoty]</pB_VII_10_1>
       <pB_VII_8_1>[Pole kwoty]</pB_VII_8_1>
       <pB_VII_11>[Pole kwoty]</pB_VII_11>
       <pB_VII_12>[Pole kwoty]</pB_VII_12>
       <pB_VII_12_1>[Pole kwoty]</pB_VII_12_1>
       <pB_VII_13>[Pole kwoty]</pB_VII_13>
       <pB_VII_14>[Pole kwoty]</pB_VII_14>
       <pB_VII_14_1>[Pole kwoty]</pB_VII_14_1>
       <pB_VII_15>[Pole kwoty]</pB_VII_15>
       <pB_VII_16>[Pole kwoty]</pB_VII_16>
       <pB_VII_20>[Pole kwoty]</pB_VII_20>
       <pB_VII_21>[Pole kwoty]</pB_VII_21>
       <pB_VII_20_1>[Pole kwoty]</pB_VII_20_1>
       <pB_VII_21_1>[Pole kwoty]</pB_VII_21_1>
       <pB_VII_22>[Pole kwoty]</pB_VII_22>
       <pB_VII_23>[Pole kwoty]</pB_VII_23>
       <pB_VII_23_1>[Pole kwoty]</pB_VII_23_1>
       <pB_VII_24>[Pole kwoty]</pB_VII_24>
       <pB_VII_25>[Pole kwoty]</pB_VII_25>
       <pB_VII_25_1>[Pole kwoty]</pB_VII_25_1>
       <pB_VII_26>[Pole tekstowe]</pB_VII_26>
       <pB_VII_27>[Pole kwoty]</pB_VII_27>
       <pB_VII_28>[Pole kwoty]</pB_VII_28>
       <pB_VII_28_1>[Pole kwoty]</pB_VII_28_1>
       <pB_VII_29>[Pole kwoty]</pB_VII_29>
       <pB_VII_30>[Pole kwoty]</pB_VII_30>
       <pB_VII_30_1>[Pole kwoty]</pB_VII_30_1>
       <pB_VII_31>[Pole tekstowe]</pB_VII_31>
       <pB_VII_32>[Pole kwoty]</pB_VII_32>
       <pB_VII_33>[Pole kwoty]</pB_VII_33>
       <pB_VII_33_1>[Pole kwoty]</pB_VII_33_1>
       <pB_VII_34>[Pole tekstowe]</pB_VII_34>
       <pB_VII_35>[Pole kwoty]</pB_VII_35>
       <pB_VII_36>[Pole kwoty]</pB_VII_36>
       <pB_VII_36_1>[Pole kwoty]</pB_VII_36_1>
       <pB_VII_41>[Pole kwoty]</pB_VII_41>
       <pB_VII_42>[Pole kwoty]</pB_VII_42>
       <pB_VII_43>[Pole kwoty]</pB_VII_43>
       <pB_VII_44>[Pole kwoty]</pB_VII_44>
       <pB_VII_43_1>[Pole kwoty]</pB_VII_43_1>
       <pB_VII_44_1>[Pole kwoty]</pB_VII_44_1>
       <pB_VII_45>[Pole kwoty]</pB_VII_45>
       <pB_VII_46>[Pole kwoty]</pB_VII_46>
       <pB_VII_46_1>[Pole kwoty]</pB_VII_46_1>
       <pB_VII_47>[Pole kwoty]</pB_VII_47>
       <pB_VII_48>[Pole kwoty]</pB_VII_48>
       <pB_VII_48_1>[Pole kwoty]</pB_VII_48_1>
       <pB_VII_49>[Pole kwoty]</pB_VII_49>
       <pB_VII_50>[Pole kwoty]</pB_VII_50>
       <pB_VII_51>[Pole kwoty]</pB_VII_51>
       <pB_VII_52>[Pole kwoty]</pB_VII_52>
       <pB_VII_51_1>[Pole kwoty]</pB_VII_51_1>
       <pB_VII_52_1>[Pole kwoty]</pB_VII_52_1>
       <pB_VII_53>[Pole kwoty]</pB_VII_53>
       <pB_VII_54>[Pole kwoty]</pB_VII_54>
       <pB_VII_55>[Pole kwoty]</pB_VII_55>
       <pB_VII_56>[Pole kwoty]</pB_VII_56>
       <pB_VII_55_1>[Pole kwoty]</pB_VII_55_1>
       <pB_VII_56_1>[Pole kwoty]</pB_VII_56_1>
       <pB_VII_57>[Pole kwoty]</pB_VII_57>
       <pB_VII_58>[Pole kwoty]</pB_VII_58>
       <pB_VII_59>[Pole kwoty]</pB_VII_59>
       <pB_VII_60>[Pole kwoty]</pB_VII_60>
       <pB_VII_59_1>[Pole kwoty]</pB_VII_59_1>
       <pB_VII_60_1>[Pole kwoty]</pB_VII_60_1>
       <pB_VII_61>[Pole tekstowe]</pB_VII_61>
       <pB_VII_62>[Pole kwoty]</pB_VII_62>
       <pB_VII_63>[Pole kwoty]</pB_VII_63>
       <pB_VII_64>[Pole kwoty]</pB_VII_64>
       <pB_VII_65>[Pole kwoty]</pB_VII_65>
       <pB_VII_64_1>[Pole kwoty]</pB_VII_64_1>
       <pB_VII_65_1>[Pole kwoty]</pB_VII_65_1>
       <pB_VII_66>[Pole kwoty]</pB_VII_66>
       <pB_VII_67>[Pole kwoty]</pB_VII_67>
       <pB_VII_68>[Pole kwoty]</pB_VII_68>
       <pB_VII_69>[Pole kwoty]</pB_VII_69>
       <pB_VII_68_1>[Pole kwoty]</pB_VII_68_1>
       <pB_VII_69_1>[Pole kwoty]</pB_VII_69_1>
       <pB_VII_70>[Pole tekstowe]</pB_VII_70>
       <pB_VII_71>[Pole kwoty]</pB_VII_71>
       <pB_VII_72>[Pole kwoty]</pB_VII_72>
       <pB_VII_73>[Pole kwoty]</pB_VII_73>
       <pB_VII_74>[Pole kwoty]</pB_VII_74>
       <pB_VII_73_1>[Pole kwoty]</pB_VII_73_1>
       <pB_VII_74_1>[Pole kwoty]</pB_VII_74_1>
       <pB_VII_75>[Pole tekstowe]</pB_VII_75>
       <pB_VII_76>[Pole kwoty]</pB_VII_76>
       <pB_VII_77>[Pole kwoty]</pB_VII_77>
       <pB_VII_78>[Pole kwoty]</pB_VII_78>
       <pB_VII_79>[Pole kwoty]</pB_VII_79>
       <pB_VII_78_1>[Pole kwoty]</pB_VII_78_1>
       <pB_VII_79_1>[Pole kwoty]</pB_VII_79_1>
       <pB_VII_80>[Pole kwoty]</pB_VII_80>
       <pB_VII_81>[Pole kwoty]</pB_VII_81>
       <pB_VII_82>[Pole kwoty]</pB_VII_82>
       <pB_VII_83>[Pole kwoty]</pB_VII_83>
       <pB_VII_82_1>[Pole kwoty]</pB_VII_82_1>
       <pB_VII_83_1>[Pole kwoty]</pB_VII_83_1>
       <pB_VII_84>[Pole kwoty]</pB_VII_84>
       <pB_VII_85>[Pole kwoty]</pB_VII_85>
       <pB_VII_86>[Pole kwoty]</pB_VII_86>
       <pB_VII_87>[Pole kwoty]</pB_VII_87>
       <pB_VII_86_1>[Pole kwoty]</pB_VII_86_1>
       <pB_VII_87_1>[Pole kwoty]</pB_VII_87_1>
       <pB_VII_88>[Pole kwoty]</pB_VII_88>
       <pB_VII_89>[Pole kwoty]</pB_VII_89>
       <pB_VII_91>[Pole kwoty]</pB_VII_91>
       <pB_VII_92>[Pole kwoty]</pB_VII_92>
       <pB_VII_91_1>[Pole kwoty]</pB_VII_91_1>
       <pB_VII_92_1>[Pole kwoty]</pB_VII_92_1>
       <pB_VII_93>[Pole kwoty]</pB_VII_93>
       <pB_VII_94>[Pole kwoty]</pB_VII_94>
       <pB_VII_95>[Pole kwoty]</pB_VII_95>
       <pB_VII_96>[Pole kwoty]</pB_VII_96>
       <pB_VII_95_1>[Pole kwoty]</pB_VII_95_1>
       <pB_VII_96_1>[Pole kwoty]</pB_VII_96_1>
       <pC_1>[Pole kwoty]</pC_1>
       <pC_2>[Pole kwoty]</pC_2>
       <pC_3>[Pole kwoty]</pC_3>
       <pC_4>[Pole kwoty]</pC_4>
       <pC_3_1>[Pole kwoty]</pC_3_1>
       <pC_4_1>[Pole kwoty]</pC_4_1>
       <pD_1_subfield_0>[imię]</pD_1_subfield_0>
       <pD_1_subfield_1>[nazwisko]</pD_1_subfield_1>
       <pD_3_subfield_0>[imię]</pD_3_subfield_0>
       <pD_3_subfield_1>[nazwisko]</pD_3_subfield_1>
       <pD_5_subfield_0>[imię]</pD_5_subfield_0>
       <pD_5_subfield_1>[nazwisko]</pD_5_subfield_1>
       <pD_2>[data]</pD_2>
       <pD_4>[data]</pD_4>
       <pD_6>[data]</pD_6>
       <pD_7>[Pole tekstowe]</pD_7>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZZKP-dp</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7422057</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1_1>30-10-1990</p1_1>
       <p1_7_2>test pola tekstowego</p1_7_2>
       <p1_2>Pełna nazwa testowa</p1_2>
       <p1_6>test pola tekstowego</p1_6>
       <p1_7>test pola tekstowego</p1_7>
       <p1_7_6>test pola tekstowego</p1_7_6>
       <p1_3_subfield_0>Poznań</p1_3_subfield_0>
       <p1_3_subfield_1>Strzelecka</p1_3_subfield_1>
       <p1_3_subfield_2>1</p1_3_subfield_2>
       <p1_3_subfield_3>1</p1_3_subfield_3>
       <p1_4_subfield_0>61-155</p1_4_subfield_0>
       <p1_4_subfield_1>Poznań</p1_4_subfield_1>
       <p1_5_2>8875155741</p1_5_2>
       <p1_5_4>773461194</p1_5_4>
       <p1_8>30-10-1990</p1_8>
       <p1_9>30-10-1990</p1_9>
       <p1_10>30-10-1990</p1_10>
       <p1_11>30-10-1990</p1_11>
       <p1_11_1>30-10-1990</p1_11_1>
       <p1_12_1>30-10-1990</p1_12_1>
       <pA_1>10</pA_1>
       <pA_2>10</pA_2>
       <pA_3>10</pA_3>
       <pA_4>10</pA_4>
       <pA_3_1>10</pA_3_1>
       <pA_4_1>10</pA_4_1>
       <pA_5>10</pA_5>
       <pA_6>10</pA_6>
       <pA_6_1>10</pA_6_1>
       <pA_7>10</pA_7>
       <pA_8>10</pA_8>
       <pA_8_1>10</pA_8_1>
       <pB_1>10</pB_1>
       <pB_2>10</pB_2>
       <pB_3>10</pB_3>
       <pB_4>10</pB_4>
       <pB_3_1>10</pB_3_1>
       <pB_4_1>10</pB_4_1>
       <pB_I_1>10</pB_I_1>
       <pB_I_2>10</pB_I_2>
       <pB_I_3>10</pB_I_3>
       <pB_I_4>10</pB_I_4>
       <pB_I_3_1>10</pB_I_3_1>
       <pB_I_4_1>10</pB_I_4_1>
       <pB_I_5>10</pB_I_5>
       <pB_I_6>10</pB_I_6>
       <pB_I_6_1>10</pB_I_6_1>
       <pB_I_7>10</pB_I_7>
       <pB_I_8>10</pB_I_8>
       <pB_I_8_1>10</pB_I_8_1>
       <pB_I_9>test pola tekstowego</pB_I_9>
       <pB_I_10>10</pB_I_10>
       <pB_I_11>10</pB_I_11>
       <pB_I_11_1>10</pB_I_11_1>
       <pB_I_12>10</pB_I_12>
       <pB_I_13>10</pB_I_13>
       <pB_I_13_1>10</pB_I_13_1>
       <pB_I_14>10</pB_I_14>
       <pB_I_15>10</pB_I_15>
       <pB_I_15_1>10</pB_I_15_1>
       <pB_I_16>test pola tekstowego</pB_I_16>
       <pB_I_17>10</pB_I_17>
       <pB_I_18>10</pB_I_18>
       <pB_I_18_7>10</pB_I_18_7>
       <pB_IV_1>10</pB_IV_1>
       <pB_IV_2>10</pB_IV_2>
       <pB_IV_3>10</pB_IV_3>
       <pB_IV_4>10</pB_IV_4>
       <pB_IV_3_1>10</pB_IV_3_1>
       <pB_IV_4_1>10</pB_IV_4_1>
       <pB_IV_5>10</pB_IV_5>
       <pB_IV_6>10</pB_IV_6>
       <pB_IV_6_1>10</pB_IV_6_1>
       <pB_IV_7>10</pB_IV_7>
       <pB_IV_8>10</pB_IV_8>
       <pB_IV_8_1>10</pB_IV_8_1>
       <pB_IV_9>10</pB_IV_9>
       <pB_IV_10>10</pB_IV_10>
       <pB_IV_10_1>10</pB_IV_10_1>
       <pB_IV_11>10</pB_IV_11>
       <pB_IV_12>10</pB_IV_12>
       <pB_IV_12_1>10</pB_IV_12_1>
       <pB_IV_13>test pola tekstowego</pB_IV_13>
       <pB_IV_14>10</pB_IV_14>
       <pB_IV_15>10</pB_IV_15>
       <pB_IV_15_1>10</pB_IV_15_1>
       <pB_IV_16>10</pB_IV_16>
       <pB_IV_17>10</pB_IV_17>
       <pB_IV_17_1>10</pB_IV_17_1>
       <pB_IV_18>10</pB_IV_18>
       <pB_IV_19>10</pB_IV_19>
       <pB_IV_19_1>10</pB_IV_19_1>
       <pB_IV_20>test pola tekstowego</pB_IV_20>
       <pB_IV_21>10</pB_IV_21>
       <pB_IV_22>10</pB_IV_22>
       <pB_IV_22_1>10</pB_IV_22_1>
       <pB_IV_23>test pola tekstowego</pB_IV_23>
       <pB_IV_24>10</pB_IV_24>
       <pB_IV_25>10</pB_IV_25>
       <pB_IV_25_1>10</pB_IV_25_1>
       <pB_V_1>10</pB_V_1>
       <pB_V_2>10</pB_V_2>
       <pB_V_3>10</pB_V_3>
       <pB_V_4>10</pB_V_4>
       <pB_V_3_1>10</pB_V_3_1>
       <pB_V_4_1>10</pB_V_4_1>
       <pB_V_5>10</pB_V_5>
       <pB_V_6>10</pB_V_6>
       <pB_V_6_1>10</pB_V_6_1>
       <pB_V_7>test pola tekstowego</pB_V_7>
       <pB_V_8>10</pB_V_8>
       <pB_V_9>10</pB_V_9>
       <pB_V_9_1>10</pB_V_9_1>
       <pB_V_10>test pola tekstowego</pB_V_10>
       <pB_V_11>10</pB_V_11>
       <pB_V_12>10</pB_V_12>
       <pB_V_12_1>10</pB_V_12_1>
       <pB_V_13>10</pB_V_13>
       <pB_V_14>10</pB_V_14>
       <pB_V_14_1>10</pB_V_14_1>
       <pB_V_15>10</pB_V_15>
       <pB_V_16>10</pB_V_16>
       <pB_V_16_1>10</pB_V_16_1>
       <pB_V_17>test pola tekstowego</pB_V_17>
       <pB_V_18>10</pB_V_18>
       <pB_V_19>10</pB_V_19>
       <pB_V_19_1>10</pB_V_19_1>
       <p1_12>test pola tekstowego</p1_12>
       <pB_V_20>10</pB_V_20>
       <pB_V_21>10</pB_V_21>
       <pB_V_22>10</pB_V_22>
       <pB_V_23>10</pB_V_23>
       <pB_V_22_1>10</pB_V_22_1>
       <pB_V_23_1>10</pB_V_23_1>
       <pB_VI_1>10</pB_VI_1>
       <pB_VI_2>10</pB_VI_2>
       <pB_VI_2_1>10</pB_VI_2_1>
       <pB_VI_3>test pola tekstowego</pB_VI_3>
       <pB_VI_4>10</pB_VI_4>
       <pB_VI_5>10</pB_VI_5>
       <pB_VI_5_1>10</pB_VI_5_1>
       <pB_VI_6>test pola tekstowego</pB_VI_6>
       <pB_VI_7>10</pB_VI_7>
       <pB_VI_8>10</pB_VI_8>
       <pB_VI_8_1>10</pB_VI_8_1>
       <pB_VI_9>10</pB_VI_9>
       <pB_VI_10>10</pB_VI_10>
       <pB_VI_10_1>10</pB_VI_10_1>
       <pB_VI_11>test pola tekstowego</pB_VI_11>
       <pB_VI_12>10</pB_VI_12>
       <pB_VI_13>10</pB_VI_13>
       <pB_VI_13_1>10</pB_VI_13_1>
       <pB_VI_14>test pola tekstowego</pB_VI_14>
       <pB_VI_15>10</pB_VI_15>
       <pB_VI_16>10</pB_VI_16>
       <pB_VI_16_1>10</pB_VI_16_1>
       <pB_VII_1>10</pB_VII_1>
       <pB_VII_2>10</pB_VII_2>
       <pB_VII_3>10</pB_VII_3>
       <pB_VII_4>10</pB_VII_4>
       <pB_VII_3_1>10</pB_VII_3_1>
       <pB_VII_4_1>10</pB_VII_4_1>
       <pB_VII_5>10</pB_VII_5>
       <pB_VII_6>10</pB_VII_6>
       <pB_VII_10>10</pB_VII_10>
       <pB_VII_8>10</pB_VII_8>
       <pB_VII_10_1>10</pB_VII_10_1>
       <pB_VII_8_1>10</pB_VII_8_1>
       <pB_VII_11>10</pB_VII_11>
       <pB_VII_12>10</pB_VII_12>
       <pB_VII_12_1>10</pB_VII_12_1>
       <pB_VII_13>10</pB_VII_13>
       <pB_VII_14>10</pB_VII_14>
       <pB_VII_14_1>10</pB_VII_14_1>
       <pB_VII_15>10</pB_VII_15>
       <pB_VII_16>10</pB_VII_16>
       <pB_VII_20>10</pB_VII_20>
       <pB_VII_21>10</pB_VII_21>
       <pB_VII_20_1>10</pB_VII_20_1>
       <pB_VII_21_1>10</pB_VII_21_1>
       <pB_VII_22>10</pB_VII_22>
       <pB_VII_23>10</pB_VII_23>
       <pB_VII_23_1>10</pB_VII_23_1>
       <pB_VII_24>10</pB_VII_24>
       <pB_VII_25>10</pB_VII_25>
       <pB_VII_25_1>10</pB_VII_25_1>
       <pB_VII_26>test pola tekstowego</pB_VII_26>
       <pB_VII_27>10</pB_VII_27>
       <pB_VII_28>10</pB_VII_28>
       <pB_VII_28_1>10</pB_VII_28_1>
       <pB_VII_29>10</pB_VII_29>
       <pB_VII_30>10</pB_VII_30>
       <pB_VII_30_1>10</pB_VII_30_1>
       <pB_VII_31>test pola tekstowego</pB_VII_31>
       <pB_VII_32>10</pB_VII_32>
       <pB_VII_33>10</pB_VII_33>
       <pB_VII_33_1>10</pB_VII_33_1>
       <pB_VII_34>test pola tekstowego</pB_VII_34>
       <pB_VII_35>10</pB_VII_35>
       <pB_VII_36>10</pB_VII_36>
       <pB_VII_36_1>10</pB_VII_36_1>
       <pB_VII_41>10</pB_VII_41>
       <pB_VII_42>10</pB_VII_42>
       <pB_VII_43>10</pB_VII_43>
       <pB_VII_44>10</pB_VII_44>
       <pB_VII_43_1>10</pB_VII_43_1>
       <pB_VII_44_1>10</pB_VII_44_1>
       <pB_VII_45>10</pB_VII_45>
       <pB_VII_46>10</pB_VII_46>
       <pB_VII_46_1>10</pB_VII_46_1>
       <pB_VII_47>10</pB_VII_47>
       <pB_VII_48>10</pB_VII_48>
       <pB_VII_48_1>10</pB_VII_48_1>
       <pB_VII_49>10</pB_VII_49>
       <pB_VII_50>10</pB_VII_50>
       <pB_VII_51>10</pB_VII_51>
       <pB_VII_52>10</pB_VII_52>
       <pB_VII_51_1>10</pB_VII_51_1>
       <pB_VII_52_1>10</pB_VII_52_1>
       <pB_VII_53>10</pB_VII_53>
       <pB_VII_54>10</pB_VII_54>
       <pB_VII_55>10</pB_VII_55>
       <pB_VII_56>10</pB_VII_56>
       <pB_VII_55_1>10</pB_VII_55_1>
       <pB_VII_56_1>10</pB_VII_56_1>
       <pB_VII_57>10</pB_VII_57>
       <pB_VII_58>10</pB_VII_58>
       <pB_VII_59>10</pB_VII_59>
       <pB_VII_60>10</pB_VII_60>
       <pB_VII_59_1>10</pB_VII_59_1>
       <pB_VII_60_1>10</pB_VII_60_1>
       <pB_VII_61>test pola tekstowego</pB_VII_61>
       <pB_VII_62>10</pB_VII_62>
       <pB_VII_63>10</pB_VII_63>
       <pB_VII_64>10</pB_VII_64>
       <pB_VII_65>10</pB_VII_65>
       <pB_VII_64_1>10</pB_VII_64_1>
       <pB_VII_65_1>10</pB_VII_65_1>
       <pB_VII_66>10</pB_VII_66>
       <pB_VII_67>10</pB_VII_67>
       <pB_VII_68>10</pB_VII_68>
       <pB_VII_69>10</pB_VII_69>
       <pB_VII_68_1>10</pB_VII_68_1>
       <pB_VII_69_1>10</pB_VII_69_1>
       <pB_VII_70>test pola tekstowego</pB_VII_70>
       <pB_VII_71>10</pB_VII_71>
       <pB_VII_72>10</pB_VII_72>
       <pB_VII_73>10</pB_VII_73>
       <pB_VII_74>10</pB_VII_74>
       <pB_VII_73_1>10</pB_VII_73_1>
       <pB_VII_74_1>10</pB_VII_74_1>
       <pB_VII_75>test pola tekstowego</pB_VII_75>
       <pB_VII_76>10</pB_VII_76>
       <pB_VII_77>10</pB_VII_77>
       <pB_VII_78>10</pB_VII_78>
       <pB_VII_79>10</pB_VII_79>
       <pB_VII_78_1>10</pB_VII_78_1>
       <pB_VII_79_1>10</pB_VII_79_1>
       <pB_VII_80>10</pB_VII_80>
       <pB_VII_81>10</pB_VII_81>
       <pB_VII_82>10</pB_VII_82>
       <pB_VII_83>10</pB_VII_83>
       <pB_VII_82_1>10</pB_VII_82_1>
       <pB_VII_83_1>10</pB_VII_83_1>
       <pB_VII_84>10</pB_VII_84>
       <pB_VII_85>10</pB_VII_85>
       <pB_VII_86>10</pB_VII_86>
       <pB_VII_87>10</pB_VII_87>
       <pB_VII_86_1>10</pB_VII_86_1>
       <pB_VII_87_1>10</pB_VII_87_1>
       <pB_VII_88>10</pB_VII_88>
       <pB_VII_89>10</pB_VII_89>
       <pB_VII_91>10</pB_VII_91>
       <pB_VII_92>10</pB_VII_92>
       <pB_VII_91_1>10</pB_VII_91_1>
       <pB_VII_92_1>10</pB_VII_92_1>
       <pB_VII_93>10</pB_VII_93>
       <pB_VII_94>10</pB_VII_94>
       <pB_VII_95>10</pB_VII_95>
       <pB_VII_96>10</pB_VII_96>
       <pB_VII_95_1>10</pB_VII_95_1>
       <pB_VII_96_1>10</pB_VII_96_1>
       <pC_1>10</pC_1>
       <pC_2>10</pC_2>
       <pC_3>10</pC_3>
       <pC_4>10</pC_4>
       <pC_3_1>10</pC_3_1>
       <pC_4_1>10</pC_4_1>
       <pD_1_subfield_0>Jan</pD_1_subfield_0>
       <pD_1_subfield_1>Kowalski</pD_1_subfield_1>
       <pD_3_subfield_0>Jan</pD_3_subfield_0>
       <pD_3_subfield_1>Kowalski</pD_3_subfield_1>
       <pD_5_subfield_0>Jan</pD_5_subfield_0>
       <pD_5_subfield_1>Kowalski</pD_5_subfield_1>
       <pD_2>30-10-1990</pD_2>
       <pD_4>30-10-1990</pD_4>
       <pD_6>30-10-1990</pD_6>
       <pD_7>test pola tekstowego</pD_7>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>