Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZAS-HZ (1) (archiwalny) Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowych), kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowymPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7566761</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p0_1>[miejscowość]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4>[dataUrodzenia]</p4>
       <p5_subfield_1>[seria i numer dowodu osobistego]</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_0>[numer paszportu]</p5_subfield_0>
       <p6>[KodKraju]</p6>
       <p7>[Wojewodztwo]</p7>
       <p8>[Powiat]</p8>
       <p9>[Gmina]</p9>
       <p10>[Ulica]</p10>
       <p11>[NrDomu]</p11>
       <p12>[NrLokalu]</p12>
       <p13>[Miejscowosc]</p13>
       <p14>[KodPocztowy]</p14>
       <p15>[Poczta]</p15>
       <p16_>[Wartość wyboru w polu p16. Dostępne wartości: 1 2 ]</p16_>
       <p16_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p16_3_subfield_>
       <p16_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p16_3_subfield_2>
       <p16_3_subfield_3>[Pole NIP]</p16_3_subfield_3>
       <p17>[pole wielowierszowe]</p17>
       <p18>[dataUrodzenia]</p18>
       <p19>[KodKraju]</p19>
       <p20>[Wojewodztwo]</p20>
       <p21>[Powiat]</p21>
       <p22>[Gmina]</p22>
       <p23>[Ulica]</p23>
       <p24>[NrDomu]</p24>
       <p25>[NrLokalu]</p25>
       <p26>[Miejscowosc]</p26>
       <p27>[KodPocztowy]</p27>
       <p28>[Poczta]</p28>
       <p29>[data]</p29>
       <p30>[Pole kwoty]</p30>
       <p31>[data]</p31>
       <p32>[Pole kwoty]</p32>
       <p33>[data]</p33>
       <p34>[Pole kwoty]</p34>
       <p35>[data]</p35>
       <p36>[Pole kwoty]</p36>
       <p38>[Pole kwoty]</p38>
       <p37_>[Wartość wyboru w polu p37. Dostępne wartości: 1 2 ]</p37_>
       <p42_>[Wartość wyboru w polu p42. Dostępne wartości: 1 2 ]</p42_>
       <p42>[pole wielowierszowe]</p42>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <p43_>[Wartość wyboru w polu p43. Dostępne wartości: p43 1 2 ]</p43_>
       <p44>[pole wielowierszowe]</p44>
       <p45_subfield_0>[imię]</p45_subfield_0>
       <p45_subfield_1>[nazwisko]</p45_subfield_1>
       <p46>[Stanowisko]</p46>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZAS-HZ (1)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7566761</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4>30-10-1985</p4>
       <p5_subfield_1>ACN285956</p5_subfield_1>
       <p5_subfield_0>DI3148049</p5_subfield_0>
       <p6>PL</p6>
       <p7>wielkopolskie</p7>
       <p8>poznański</p8>
       <p9>Poznań</p9>
       <p10>Strzelecka</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>1</p12>
       <p13>Poznań</p13>
       <p14>61-155</p14>
       <p15>Poznań</p15>
       <p16_>1</p16_>
       <p16_3_subfield_>2</p16_3_subfield_>
       <p16_3_subfield_2>23050608219</p16_3_subfield_2>
       <p16_3_subfield_3>8875155741</p16_3_subfield_3>
       <p17>to jest pole wielowierszowe</p17>
       <p18>30-10-1985</p18>
       <p19>PL</p19>
       <p20>wielkopolskie</p20>
       <p21>poznański</p21>
       <p22>Poznań</p22>
       <p23>Strzelecka</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>1</p25>
       <p26>Poznań</p26>
       <p27>61-155</p27>
       <p28>Poznań</p28>
       <p29>30-10-1990</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>30-10-1990</p31>
       <p32>10</p32>
       <p33>30-10-1990</p33>
       <p34>10</p34>
       <p35>30-10-1990</p35>
       <p36>10</p36>
       <p38>10</p38>
       <p37_>1</p37_>
       <p42_>1</p42_>
       <p42>to jest pole wielowierszowe</p42>
       <_>1</_>
       <p43_>1</p43_>
       <p44>to jest pole wielowierszowe</p44>
       <p45_subfield_0>Jan</p45_subfield_0>
       <p45_subfield_1>Kowalski</p45_subfield_1>
       <p46>manager</p46>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>