Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: ZAS-P (3) (archiwalny) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnikaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7567013</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[Pole tekstowe]</p1>
       <p0_1>[miejscowość]</p0_1>
       <p0_2>[Data wypełnienia]</p0_2>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 2 ]</p2_>
       <p2_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>[Pole NIP]</p2_3_subfield_3>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4>[dataUrodzenia]</p4>
       <p5>[KodKraju]</p5>
       <p6>[Wojewodztwo]</p6>
       <p7>[Powiat]</p7>
       <p8>[Gmina]</p8>
       <p9>[Ulica]</p9>
       <p10>[NrDomu]</p10>
       <p11>[NrLokalu]</p11>
       <p12>[Miejscowosc]</p12>
       <p13>[KodPocztowy]</p13>
       <p14>[Poczta]</p14>
       <p15_>[Wartość wyboru w polu p15. Dostępne wartości: 1 2 ]</p15_>
       <p15_3_subfield_>[Zaznaczenie wyboru: 1:NIP / 2:PESEL]</p15_3_subfield_>
       <p15_3_subfield_2>[Pole PESEL]</p15_3_subfield_2>
       <p15_3_subfield_3>[Pole NIP]</p15_3_subfield_3>
       <p16>[pole wielowierszowe]</p16>
       <p17>[dataUrodzenia]</p17>
       <p18>[KodKraju]</p18>
       <p19>[Wojewodztwo]</p19>
       <p20>[Powiat]</p20>
       <p21>[Gmina]</p21>
       <p22>[Ulica]</p22>
       <p23>[NrDomu]</p23>
       <p24>[NrLokalu]</p24>
       <p25>[Miejscowosc]</p25>
       <p26>[KodPocztowy]</p26>
       <p27>[Poczta]</p27>
       <pI_1_2>[data]</pI_1_2>
       <pI_1_3>[Pole kwoty]</pI_1_3>
       <pII_1>[Pole kwoty]</pII_1>
       <pII_>[Wartość wyboru w polu pII. Dostępne wartości: 0 pII 0 pIII ]</pII_>
       <_>[Wartość wyboru w polu . Dostępne wartości: ]</_>
       <pIII_>[Wartość wyboru w polu pIII. Dostępne wartości: 0 pIII ]</pIII_>
       <pIII_1>[pole wielowierszowe]</pIII_1>
       <pIV_>[Wartość wyboru w polu pIV. Dostępne wartości: 0 1 2 ]</pIV_>
       <pIV_3>[pole wielowierszowe]</pIV_3>
       <p40_subfield_0>[imię]</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>[nazwisko]</p40_subfield_1>
       <p41>[Stanowisko]</p41>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ZAS-P (3)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7567013</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>test pola tekstowego</p1>
       <p0_1>Poznań</p0_1>
       <p0_2>30-10-2014</p0_2>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_3_subfield_>2</p2_3_subfield_>
       <p2_3_subfield_2>23050608219</p2_3_subfield_2>
       <p2_3_subfield_3>8875155741</p2_3_subfield_3>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4>30-10-1985</p4>
       <p5>PL</p5>
       <p6>wielkopolskie</p6>
       <p7>poznański</p7>
       <p8>Poznań</p8>
       <p9>Strzelecka</p9>
       <p10>1</p10>
       <p11>1</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>61-155</p13>
       <p14>Poznań</p14>
       <p15_>1</p15_>
       <p15_3_subfield_>2</p15_3_subfield_>
       <p15_3_subfield_2>23050608219</p15_3_subfield_2>
       <p15_3_subfield_3>8875155741</p15_3_subfield_3>
       <p16>to jest pole wielowierszowe</p16>
       <p17>30-10-1985</p17>
       <p18>PL</p18>
       <p19>wielkopolskie</p19>
       <p20>poznański</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>Strzelecka</p22>
       <p23>1</p23>
       <p24>1</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>61-155</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <pI_1_2>30-10-1990</pI_1_2>
       <pI_1_3>10</pI_1_3>
       <pII_1>10</pII_1>
       <pII_>1</pII_>
       <_>1</_>
       <pIII_>1</pIII_>
       <pIII_1>to jest pole wielowierszowe</pIII_1>
       <pIV_>1</pIV_>
       <pIV_3>to jest pole wielowierszowe</pIV_3>
       <p40_subfield_0>Jan</p40_subfield_0>
       <p40_subfield_1>Kowalski</p40_subfield_1>
       <p41>manager</p41>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>