Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AKC-Z (3) (archiwalny) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzPola

  • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
  • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
  • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
  • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
  • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
  <Profiles type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBProfile">
      <FormsList type="Array">
        <item type="com.efile.data.DBForm">
          <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
          <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
          <forms type="Array">
            <item type="com.efile.data.FormFields">
              <typ>7567191</typ>
              <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
              <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
              <p1>[NIP]</p1>
              <p4_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p4_subfield_0>
              <p5>[pole wielowierszowe]</p5>
              <p6>[data]</p6>
              <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p7_>
              <p8>[pole wielowierszowe]</p8>
              <p9>[data]</p9>
              <p10_>[Wartość wyboru w polu p10. Dostępne wartości: 1 2 3 4 ]</p10_>
              <p11>[pole wielowierszowe]</p11>
              <p12>[pierwszeImiePrzedst]</p12>
              <p13>[nazwiskoPrzedst]</p13>
              <p14>[Data wypełnienia]</p14>

            </item>
          </forms>
        </item>
        <item type="com.efile.data.DBForm">
          <forms type="Array">
            <item type="com.efile.data.FormFields">
              [... kolejny formularz ...]
            </item>
          </forms>
          <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
        </item>
    
      </FormsList>
    </item>
  </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
  <Profiles type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBProfile">
      <FormsList type="Array">
        <item type="com.efile.data.DBForm">
          <title>AKC-Z (3)</title>
          <id>647394756</id>
          <forms type="Array">
            <item type="com.efile.data.FormFields">
              <typ>7567191</typ>
              <dataDod>1374565725382</dataDod>
              <dataMod>1374565725382</dataMod>
              <p1>8875155741</p1>
              <p4_subfield_0>3022</p4_subfield_0>
              <p5>to jest pole wielowierszowe</p5>
              <p6>30-10-1990</p6>
              <p7_>1</p7_>
              <p8>to jest pole wielowierszowe</p8>
              <p9>30-10-1990</p9>
              <p10_>1</p10_>
              <p11>to jest pole wielowierszowe</p11>
              <p12>Krzysztof</p12>
              <p13>Kowalczyk</p13>
              <p14>30-10-2014</p14>

            </item>
          </forms>
        </item>    
      </FormsList>
    </item>
  </Profiles>
</data>