Aktualnie obowiązujący druk

Pola formularza

Formularz: AKC-P (2) (archiwalny) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnikaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7567227</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[NIP]</p1>
       <p4>[miesiac]</p4>
       <p5>[rok]</p5>
       <p6_subfield_0>[Kod urzędu skarbowego]</p6_subfield_0>
       <p7_>[Wartość wyboru w polu p7. Dostępne wartości: 1 2 ]</p7_>
       <p8>[nazwaPelna]</p8>
       <p9>[KodKraju]</p9>
       <p10>[Wojewodztwo]</p10>
       <p11>[Powiat]</p11>
       <p12>[Gmina]</p12>
       <p13>[Ulica]</p13>
       <p14>[NrDomu]</p14>
       <p15>[NrLokalu]</p15>
       <p16>[Miejscowosc]</p16>
       <p17>[KodPocztowy]</p17>
       <p18>[Poczta]</p18>
       <p19_subfield_0>[telefon]</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>[e-mail]</p19_subfield_1>
       <p21>[pole wielowierszowe]</p21>
       <p19_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p19_1>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[Pole tekstowe]</p23>
       <p24>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p24>
       <p25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p25>
       <p27>[pole wielowierszowe]</p27>
       <p25_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p25_1>
       <p28>[data]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>
       <p30>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p30>
       <p31>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p31>
       <p33>[pole wielowierszowe]</p33>
       <p31_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p31_1>
       <p34>[data]</p34>
       <p35>[Pole tekstowe]</p35>
       <p36>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p36>
       <p37>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p37>
       <p39>[pole wielowierszowe]</p39>
       <p37_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_1>
       <p40>[data]</p40>
       <p41>[Pole tekstowe]</p41>
       <p42>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p42>
       <p43>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p43>
       <p45>[pole wielowierszowe]</p45>
       <p43_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p43_1>
       <p46>[data]</p46>
       <p47>[Pole tekstowe]</p47>
       <p48>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p48>
       <p49>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p49>
       <p51>[pole wielowierszowe]</p51>
       <p49_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p49_1>
       <p52>[data]</p52>
       <p53>[Pole tekstowe]</p53>
       <p54>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p54>
       <p55>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p55>
       <p57>[pole wielowierszowe]</p57>
       <p55_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p55_1>
       <p58>[data]</p58>
       <p59>[Pole tekstowe]</p59>
       <p60>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p60>
       <p61>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p61>
       <p63>[pole wielowierszowe]</p63>
       <p61_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p61_1>
       <p64>[data]</p64>
       <p65>[Pole tekstowe]</p65>
       <p66>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p66>
       <p67>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p67>
       <p69>[pole wielowierszowe]</p69>
       <p67_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p67_1>
       <p70>[data]</p70>
       <p71>[Pole tekstowe]</p71>
       <p72>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p72>
       <p73>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p73>
       <p75>[pole wielowierszowe]</p75>
       <p73_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p73_1>
       <p76>[data]</p76>
       <p77>[Pole tekstowe]</p77>
       <p78>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p78>
       <p79>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p79>
       <p81>[pole wielowierszowe]</p81>
       <p79_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p79_1>
       <p82>[data]</p82>
       <p83>[Pole tekstowe]</p83>
       <p84>[Pole kwoty zaokrąglonej do 1 zł]</p84>
       <p85>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p85>
       <p85_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p85_1>
       <p88>[pierwszeImie]</p88>
       <p89>[nazwisko]</p89>
       <p90>[Data wypełnienia]</p90>
       <p92_1>[Telefon]</p92_1>
       <p92_2>[Mail]</p92_2>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>AKC-P (2)</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7567227</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>8875155741</p1>
       <p4>9</p4>
       <p5></p5>
       <p6_subfield_0>3022</p6_subfield_0>
       <p7_>1</p7_>
       <p8>Pełna nazwa testowa</p8>
       <p9>PL</p9>
       <p10>wielkopolskie</p10>
       <p11>poznański</p11>
       <p12>Poznań</p12>
       <p13>Strzelecka</p13>
       <p14>1</p14>
       <p15>1</p15>
       <p16>Poznań</p16>
       <p17>61-155</p17>
       <p18>Poznań</p18>
       <p19_subfield_0>500600400</p19_subfield_0>
       <p19_subfield_1>test@test.pl</p19_subfield_1>
       <p21>to jest pole wielowierszowe</p21>
       <p19_1>10</p19_1>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>test pola tekstowego</p23>
       <p24>10</p24>
       <p25>20</p25>
       <p27>to jest pole wielowierszowe</p27>
       <p25_1>10</p25_1>
       <p28>30-10-1990</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>
       <p30>10</p30>
       <p31>20</p31>
       <p33>to jest pole wielowierszowe</p33>
       <p31_1>10</p31_1>
       <p34>30-10-1990</p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36>10</p36>
       <p37>20</p37>
       <p39>to jest pole wielowierszowe</p39>
       <p37_1>10</p37_1>
       <p40>30-10-1990</p40>
       <p41>test pola tekstowego</p41>
       <p42>10</p42>
       <p43>20</p43>
       <p45>to jest pole wielowierszowe</p45>
       <p43_1>10</p43_1>
       <p46>30-10-1990</p46>
       <p47>test pola tekstowego</p47>
       <p48>10</p48>
       <p49>20</p49>
       <p51>to jest pole wielowierszowe</p51>
       <p49_1>10</p49_1>
       <p52>30-10-1990</p52>
       <p53>test pola tekstowego</p53>
       <p54>10</p54>
       <p55>20</p55>
       <p57>to jest pole wielowierszowe</p57>
       <p55_1>10</p55_1>
       <p58>30-10-1990</p58>
       <p59>test pola tekstowego</p59>
       <p60>10</p60>
       <p61>20</p61>
       <p63>to jest pole wielowierszowe</p63>
       <p61_1>10</p61_1>
       <p64>30-10-1990</p64>
       <p65>test pola tekstowego</p65>
       <p66>10</p66>
       <p67>20</p67>
       <p69>to jest pole wielowierszowe</p69>
       <p67_1>10</p67_1>
       <p70>30-10-1990</p70>
       <p71>test pola tekstowego</p71>
       <p72>10</p72>
       <p73>20</p73>
       <p75>to jest pole wielowierszowe</p75>
       <p73_1>10</p73_1>
       <p76>30-10-1990</p76>
       <p77>test pola tekstowego</p77>
       <p78>10</p78>
       <p79>20</p79>
       <p81>to jest pole wielowierszowe</p81>
       <p79_1>10</p79_1>
       <p82>30-10-1990</p82>
       <p83>test pola tekstowego</p83>
       <p84>10</p84>
       <p85>20</p85>
       <p85_1>10</p85_1>
       <p88>Jan</p88>
       <p89>Kowalski</p89>
       <p90>30-10-2014</p90>
       <p92_1>500600400</p92_1>
       <p92_2>test@test.pl</p92_2>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>