Pola formularza

Formularz: Dms_P1_f2 - str 5 (archiwalny) Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie oraz innych pomocy o charakterze pomocy de minimisPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7630554</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p36_>[Wartość wyboru w polu p36. Dostępne wartości: 1 2 ]</p36_>
       <p37_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_1_1>
       <p37_1_2>[nazwaPelna]</p37_1_2>
       <p37_1_3>[pole wielowierszowe]</p37_1_3>
       <p37_1_4>[pole wielowierszowe]</p37_1_4>
       <p37_1_5>[data]</p37_1_5>
       <p37_1_6>[pole wielowierszowe]</p37_1_6>
       <p37_1_7>[Pole kwoty]</p37_1_7>
       <p37_1_8>[Pole kwoty]</p37_1_8>
       <p37_2_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_2_1>
       <p37_2_2>[nazwaPelna]</p37_2_2>
       <p37_2_3>[pole wielowierszowe]</p37_2_3>
       <p37_2_4>[pole wielowierszowe]</p37_2_4>
       <p37_2_5>[data]</p37_2_5>
       <p37_2_6>[pole wielowierszowe]</p37_2_6>
       <p37_2_7>[Pole kwoty]</p37_2_7>
       <p37_2_8>[Pole kwoty]</p37_2_8>
       <p37_3_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_3_1>
       <p37_3_2>[nazwaPelna]</p37_3_2>
       <p37_3_3>[pole wielowierszowe]</p37_3_3>
       <p37_3_4>[pole wielowierszowe]</p37_3_4>
       <p37_3_5>[data]</p37_3_5>
       <p37_3_6>[pole wielowierszowe]</p37_3_6>
       <p37_3_7>[Pole kwoty]</p37_3_7>
       <p37_3_8>[Pole kwoty]</p37_3_8>
       <p37_4_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_4_1>
       <p37_4_2>[nazwaPelna]</p37_4_2>
       <p37_4_3>[pole wielowierszowe]</p37_4_3>
       <p37_4_4>[pole wielowierszowe]</p37_4_4>
       <p37_4_5>[data]</p37_4_5>
       <p37_4_6>[pole wielowierszowe]</p37_4_6>
       <p37_4_7>[Pole kwoty]</p37_4_7>
       <p37_4_8>[Pole kwoty]</p37_4_8>
       <p37_5_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_5_1>
       <p37_5_2>[nazwaPelna]</p37_5_2>
       <p37_5_3>[pole wielowierszowe]</p37_5_3>
       <p37_5_4>[pole wielowierszowe]</p37_5_4>
       <p37_5_5>[data]</p37_5_5>
       <p37_5_6>[pole wielowierszowe]</p37_5_6>
       <p37_5_7>[Pole kwoty]</p37_5_7>
       <p37_5_8>[Pole kwoty]</p37_5_8>
       <p37_6_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_6_1>
       <p37_6_2>[nazwaPelna]</p37_6_2>
       <p37_6_3>[pole wielowierszowe]</p37_6_3>
       <p37_6_4>[pole wielowierszowe]</p37_6_4>
       <p37_6_5>[data]</p37_6_5>
       <p37_6_6>[pole wielowierszowe]</p37_6_6>
       <p37_6_7>[Pole kwoty]</p37_6_7>
       <p37_6_8>[Pole kwoty]</p37_6_8>
       <p37_7_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_7_1>
       <p37_7_2>[nazwaPelna]</p37_7_2>
       <p37_7_3>[pole wielowierszowe]</p37_7_3>
       <p37_7_4>[pole wielowierszowe]</p37_7_4>
       <p37_7_5>[data]</p37_7_5>
       <p37_7_6>[pole wielowierszowe]</p37_7_6>
       <p37_7_7>[Pole kwoty]</p37_7_7>
       <p37_7_8>[Pole kwoty]</p37_7_8>
       <p37_8_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_8_1>
       <p37_8_2>[nazwaPelna]</p37_8_2>
       <p37_8_3>[pole wielowierszowe]</p37_8_3>
       <p37_8_4>[pole wielowierszowe]</p37_8_4>
       <p37_8_5>[data]</p37_8_5>
       <p37_8_6>[pole wielowierszowe]</p37_8_6>
       <p37_8_7>[Pole kwoty]</p37_8_7>
       <p37_8_8>[Pole kwoty]</p37_8_8>
       <p37_9_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p37_9_1>
       <p37_9_2>[nazwaPelna]</p37_9_2>
       <p37_9_3>[pole wielowierszowe]</p37_9_3>
       <p37_9_4>[pole wielowierszowe]</p37_9_4>
       <p37_9_5>[data]</p37_9_5>
       <p37_9_6>[pole wielowierszowe]</p37_9_6>
       <p37_9_7>[Pole kwoty]</p37_9_7>
       <p37_9_8>[Pole kwoty]</p37_9_8>
       <p37_10_7>[Pole kwoty]</p37_10_7>
       <p37_10_8>[Pole kwoty]</p37_10_8>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>Dms_P1_f2 - str 5</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>7630554</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p36_>1</p36_>
       <p37_1_1>10</p37_1_1>
       <p37_1_2>Pełna nazwa testowa</p37_1_2>
       <p37_1_3>to jest pole wielowierszowe</p37_1_3>
       <p37_1_4>to jest pole wielowierszowe</p37_1_4>
       <p37_1_5>30-10-1990</p37_1_5>
       <p37_1_6>to jest pole wielowierszowe</p37_1_6>
       <p37_1_7>10</p37_1_7>
       <p37_1_8>10</p37_1_8>
       <p37_2_1>10</p37_2_1>
       <p37_2_2>Pełna nazwa testowa</p37_2_2>
       <p37_2_3>to jest pole wielowierszowe</p37_2_3>
       <p37_2_4>to jest pole wielowierszowe</p37_2_4>
       <p37_2_5>30-10-1990</p37_2_5>
       <p37_2_6>to jest pole wielowierszowe</p37_2_6>
       <p37_2_7>10</p37_2_7>
       <p37_2_8>10</p37_2_8>
       <p37_3_1>10</p37_3_1>
       <p37_3_2>Pełna nazwa testowa</p37_3_2>
       <p37_3_3>to jest pole wielowierszowe</p37_3_3>
       <p37_3_4>to jest pole wielowierszowe</p37_3_4>
       <p37_3_5>30-10-1990</p37_3_5>
       <p37_3_6>to jest pole wielowierszowe</p37_3_6>
       <p37_3_7>10</p37_3_7>
       <p37_3_8>10</p37_3_8>
       <p37_4_1>10</p37_4_1>
       <p37_4_2>Pełna nazwa testowa</p37_4_2>
       <p37_4_3>to jest pole wielowierszowe</p37_4_3>
       <p37_4_4>to jest pole wielowierszowe</p37_4_4>
       <p37_4_5>30-10-1990</p37_4_5>
       <p37_4_6>to jest pole wielowierszowe</p37_4_6>
       <p37_4_7>10</p37_4_7>
       <p37_4_8>10</p37_4_8>
       <p37_5_1>10</p37_5_1>
       <p37_5_2>Pełna nazwa testowa</p37_5_2>
       <p37_5_3>to jest pole wielowierszowe</p37_5_3>
       <p37_5_4>to jest pole wielowierszowe</p37_5_4>
       <p37_5_5>30-10-1990</p37_5_5>
       <p37_5_6>to jest pole wielowierszowe</p37_5_6>
       <p37_5_7>10</p37_5_7>
       <p37_5_8>10</p37_5_8>
       <p37_6_1>10</p37_6_1>
       <p37_6_2>Pełna nazwa testowa</p37_6_2>
       <p37_6_3>to jest pole wielowierszowe</p37_6_3>
       <p37_6_4>to jest pole wielowierszowe</p37_6_4>
       <p37_6_5>30-10-1990</p37_6_5>
       <p37_6_6>to jest pole wielowierszowe</p37_6_6>
       <p37_6_7>10</p37_6_7>
       <p37_6_8>10</p37_6_8>
       <p37_7_1>10</p37_7_1>
       <p37_7_2>Pełna nazwa testowa</p37_7_2>
       <p37_7_3>to jest pole wielowierszowe</p37_7_3>
       <p37_7_4>to jest pole wielowierszowe</p37_7_4>
       <p37_7_5>30-10-1990</p37_7_5>
       <p37_7_6>to jest pole wielowierszowe</p37_7_6>
       <p37_7_7>10</p37_7_7>
       <p37_7_8>10</p37_7_8>
       <p37_8_1>10</p37_8_1>
       <p37_8_2>Pełna nazwa testowa</p37_8_2>
       <p37_8_3>to jest pole wielowierszowe</p37_8_3>
       <p37_8_4>to jest pole wielowierszowe</p37_8_4>
       <p37_8_5>30-10-1990</p37_8_5>
       <p37_8_6>to jest pole wielowierszowe</p37_8_6>
       <p37_8_7>10</p37_8_7>
       <p37_8_8>10</p37_8_8>
       <p37_9_1>10</p37_9_1>
       <p37_9_2>Pełna nazwa testowa</p37_9_2>
       <p37_9_3>to jest pole wielowierszowe</p37_9_3>
       <p37_9_4>to jest pole wielowierszowe</p37_9_4>
       <p37_9_5>30-10-1990</p37_9_5>
       <p37_9_6>to jest pole wielowierszowe</p37_9_6>
       <p37_9_7>10</p37_9_7>
       <p37_9_8>10</p37_9_8>
       <p37_10_7>10</p37_10_7>
       <p37_10_8>10</p37_10_8>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>