Pola formularza

Formularz: WOWAC-K Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego KielcePola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8506986</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p2_subfield_0>[imię]</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>[nazwisko]</p2_subfield_1>
       <p1>[Data wypełnienia]</p1>
       <p3_subfield_0>[miejscowość zameldowania]</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>[ulica zameldowania]</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>[nr domu zameldowania]</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>[nr lokalu zameldowania]</p3_subfield_3>
       <p4>[Telefon]</p4>
       <p5_>[Wartość wyboru w polu p5. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p5_>
       <p6_>[Wartość wyboru w polu p6. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p6_>
       <p9>[PESEL]</p9>
       <p7_subfield_0>[imię]</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>[nazwisko]</p7_subfield_1>
       <p16>[PESEL]</p16>
       <p10_subfield_0>[imię]</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>[nazwisko]</p10_subfield_1>
       <p17>[PESEL]</p17>
       <p12_subfield_0>[imię]</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>[nazwisko]</p12_subfield_1>
       <p18>[PESEL]</p18>
       <p14_subfield_0>[imię]</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>[nazwisko]</p14_subfield_1>
       <p19_>[Wartość wyboru w polu p19. Dostępne wartości: 1 2 3 ]</p19_>
       <p20>[data]</p20>
       <p21>[miejscowość]</p21>
       <p22>[data]</p22>
       <p23>[miejscowość]</p23>
       <p24>[data]</p24>
       <p25>[miejscowość]</p25>
       <p26>[data]</p26>
       <p27>[miejscowość]</p27>
       <p28>[Pole tekstowe]</p28>
       <p29>[Pole tekstowe]</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>WOWAC-K</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8506986</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p2_subfield_0>Jan</p2_subfield_0>
       <p2_subfield_1>Kowalski</p2_subfield_1>
       <p1>30-10-2014</p1>
       <p3_subfield_0>Poznań</p3_subfield_0>
       <p3_subfield_1>Półwiejska</p3_subfield_1>
       <p3_subfield_2>1</p3_subfield_2>
       <p3_subfield_3>1</p3_subfield_3>
       <p4>500600400</p4>
       <p5_>1</p5_>
       <p6_>1</p6_>
       <p9>23050608219</p9>
       <p7_subfield_0>Jan</p7_subfield_0>
       <p7_subfield_1>Kowalski</p7_subfield_1>
       <p16>23050608219</p16>
       <p10_subfield_0>Jan</p10_subfield_0>
       <p10_subfield_1>Kowalski</p10_subfield_1>
       <p17>23050608219</p17>
       <p12_subfield_0>Jan</p12_subfield_0>
       <p12_subfield_1>Kowalski</p12_subfield_1>
       <p18>23050608219</p18>
       <p14_subfield_0>Jan</p14_subfield_0>
       <p14_subfield_1>Kowalski</p14_subfield_1>
       <p19_>1</p19_>
       <p20>30-10-1990</p20>
       <p21>Poznań</p21>
       <p22>30-10-1990</p22>
       <p23>Poznań</p23>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25>Poznań</p25>
       <p26>30-10-1990</p26>
       <p27>Poznań</p27>
       <p28>test pola tekstowego</p28>
       <p29>test pola tekstowego</p29>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>