Pola formularza

Formularz: GUS Z-02 Sprawozdanie o kosztach pracy za 2016 r.Pola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8712817</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p0_1>[nazwaPelna]</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>[miejscowość]</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>[ulica]</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>[nr domu]</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>[nr lokalu]</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>[kod pocztowy]</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>[poczta]</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>[REGON]</p0_4>
       <p0_5>[Mail]</p0_5>
       <p1_1>[pkd1]</p1_1>
       <p2_>[Wartość wyboru w polu p2. Dostępne wartości: 1 4 7 8 2 5 3 6 ]</p2_>
       <p2_1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p2_1_1>
       <p3_1>[Mail]</p3_1>
       <p3_2_subfield_0>[imię]</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>[nazwisko]</p3_2_subfield_1>
       <p3_3>[Telefon]</p3_3>
       <p3_4>[miejscowość]</p3_4>
       <p3_5>[Data wypełnienia]</p3_5>
       <p4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_1>
       <p4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_2>
       <p4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_3>
       <p4_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_4>
       <p4_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p4_5>
       <p5_2_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2_1>
       <p5_2_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2_2>
       <p5_2_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2_3>
       <p5_3_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_1>
       <p5_3_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3_2>
       <p5_4_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_1>
       <p5_4_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_2>
       <p5_4_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4_3>
       <p6_1_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_3>
       <p6_1_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_4>
       <p6_1_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_5>
       <p6_1_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_6>
       <p6_1_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_7>
       <p6_1_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_8>
       <p6_1_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_9>
       <p6_1_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_10>
       <p6_1_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_11>
       <p6_1_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_12>
       <p6_1_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_13>
       <p6_1_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_14>
       <p6_1_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_15>
       <p6_1_16>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_16>
       <p6_1_17>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_17>
       <p6_1_18>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_18>
       <p6_1_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_19>
       <p6_2_19>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2_19>
       <p6_1_20>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_20>
       <p6_1_21>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_21>
       <p6_1_22>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_22>
       <p6_1_23>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_23>
       <p6_1_24>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_24>
       <p6_1_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_25>
       <p6_2_25>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2_25>
       <p6_2_26>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_2_26>
       <p6_1_27>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_27>
       <p6_1_28>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_28>
       <p6_1_29>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p6_1_29>
       <p7>[Pole tekstowe]</p7>
       <p8_>[Wartość wyboru w polu p8. Dostępne wartości: 1 2 ]</p8_>
       <p8_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p8_3>
       <p9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p9>
       <p10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>GUS Z-02</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8712817</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p0_1>Pełna nazwa testowa</p0_1>
       <p0_2_subfield_0>Poznań</p0_2_subfield_0>
       <p0_2_subfield_1>Strzelecka</p0_2_subfield_1>
       <p0_2_subfield_2>1</p0_2_subfield_2>
       <p0_2_subfield_3>1</p0_2_subfield_3>
       <p0_3_subfield_0>61-155</p0_3_subfield_0>
       <p0_3_subfield_1>Poznań</p0_3_subfield_1>
       <p0_4>773461194</p0_4>
       <p0_5>test@test.pl</p0_5>
       <p1_1>01.11.Z</p1_1>
       <p2_>1</p2_>
       <p2_1_1>10</p2_1_1>
       <p3_1>test@test.pl</p3_1>
       <p3_2_subfield_0>Jan</p3_2_subfield_0>
       <p3_2_subfield_1>Kowalski</p3_2_subfield_1>
       <p3_3>500600400</p3_3>
       <p3_4>Poznań</p3_4>
       <p3_5>30-10-2014</p3_5>
       <p4_1>10</p4_1>
       <p4_2>10</p4_2>
       <p4_3>10</p4_3>
       <p4_4>10</p4_4>
       <p4_5>10</p4_5>
       <p5_2_1>10</p5_2_1>
       <p5_2_2>10</p5_2_2>
       <p5_2_3>10</p5_2_3>
       <p5_3_1>10</p5_3_1>
       <p5_3_2>10</p5_3_2>
       <p5_4_1>10</p5_4_1>
       <p5_4_2>10</p5_4_2>
       <p5_4_3>10</p5_4_3>
       <p6_1_3>10</p6_1_3>
       <p6_1_4>10</p6_1_4>
       <p6_1_5>10</p6_1_5>
       <p6_1_6>10</p6_1_6>
       <p6_1_7>10</p6_1_7>
       <p6_1_8>10</p6_1_8>
       <p6_1_9>10</p6_1_9>
       <p6_1_10>10</p6_1_10>
       <p6_1_11>10</p6_1_11>
       <p6_1_12>10</p6_1_12>
       <p6_1_13>10</p6_1_13>
       <p6_1_14>10</p6_1_14>
       <p6_1_15>10</p6_1_15>
       <p6_1_16>10</p6_1_16>
       <p6_1_17>10</p6_1_17>
       <p6_1_18>10</p6_1_18>
       <p6_1_19>10</p6_1_19>
       <p6_2_19>10</p6_2_19>
       <p6_1_20>10</p6_1_20>
       <p6_1_21>10</p6_1_21>
       <p6_1_22>10</p6_1_22>
       <p6_1_23>10</p6_1_23>
       <p6_1_24>10</p6_1_24>
       <p6_1_25>10</p6_1_25>
       <p6_2_25>10</p6_2_25>
       <p6_2_26>10</p6_2_26>
       <p6_1_27>10</p6_1_27>
       <p6_1_28>10</p6_1_28>
       <p6_1_29>10</p6_1_29>
       <p7>test pola tekstowego</p7>
       <p8_>1</p8_>
       <p8_3>10</p8_3>
       <p9>10</p9>
       <p10>10</p10>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>