Pola formularza

Formularz: ObP Zakres czynności (obowiązków) pracownikaPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w bazie to zostanie nadpisany, musi być unikalny w bazie całego programu - czyli musi być unikalny również w zakresie wpisanych w programie profili/baz danych]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8713025</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <p1>[miejsc]</p1>
       <p2>[data]</p2>
       <p3>[pole wielowierszowe]</p3>
       <p4_subfield_0>[miejscowość]</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>[ulica]</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>[nr domu]</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>[nr lokalu]</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>[kod pocztowy]</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>[poczta]</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_0>[imię]</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>[nazwisko]</p6_subfield_1>
       <p7>[PESEL]</p7>
       <p8_subfield_0>[miejscowość]</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>[ulica]</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>[nr domu]</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>[nr lokalu]</p8_subfield_3>
       <p9_subfield_0>[kod pocztowy]</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>[poczta]</p9_subfield_1>
       <p10>[data]</p10>
       <p11>[wpis_umowa]</p11>
       <p12>[t]</p12>
       <p13>[t]</p13>
       <p14>[t]</p14>
       <p15>Pan / Pani* </p15>
       <p16>zobowiązany / zobowiązana*</p16>
       <p17>[wpis_umowa]</p17>
       <p18>[wpis_umowa]</p18>
       <p19>[wpis_umowa]</p19>
       <p20>[wpis_umowa]</p20>
       <p21>[wpis_umowa]</p21>
       <p22>[wpis_umowa]</p22>
       <p23>[wpis_umowa]</p23>
       <p24>[data]</p24>
       <p25>Pan / Pani*</p25>
       <p26>zapoznany / zapoznana*</p26>
       <p27>[wpis_umowa]</p27>
       <p28_subfield_0>[imię]</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>[nazwisko]</p28_subfield_1>
       <p29>[wpis_umowa]</p29>
       <p30>[wpis_umowa]</p30>
       <p31>[wpis_umowa]</p31>
       <p32>[wpis_umowa]</p32>
       <p33>[wpis_umowa]</p33>
       <p34>[wpis_umowa]</p34>
       <p35>[t]</p35>
       <p36_subfield_0>[imię]</p36_subfield_0>
       <p36_subfield_1>[nazwisko]</p36_subfield_1>
       <p37>[t]</p37>
       <p38>[wpis_umowa]</p38>
       <p39>[wpis_umowa]</p39>
       <p40>odebrałem / odebrałam*</p40>
       <p41>zapoznałem / zapoznałam*</p41>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>ObP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8713025</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <p1>Poznań</p1>
       <p2>30-10-1990</p2>
       <p3>to jest pole wielowierszowe</p3>
       <p4_subfield_0>Poznań</p4_subfield_0>
       <p4_subfield_1>Strzelecka</p4_subfield_1>
       <p4_subfield_2>1</p4_subfield_2>
       <p4_subfield_3>1</p4_subfield_3>
       <p5_subfield_0>61-155</p5_subfield_0>
       <p5_subfield_1>Poznań</p5_subfield_1>
       <p6_subfield_0>Jan</p6_subfield_0>
       <p6_subfield_1>Kowalski</p6_subfield_1>
       <p7>23050608219</p7>
       <p8_subfield_0>Poznań</p8_subfield_0>
       <p8_subfield_1>Strzelecka</p8_subfield_1>
       <p8_subfield_2>1</p8_subfield_2>
       <p8_subfield_3>1</p8_subfield_3>
       <p9_subfield_0>61-155</p9_subfield_0>
       <p9_subfield_1>Poznań</p9_subfield_1>
       <p10>30-10-1990</p10>
       <p11></p11>
       <p12>test pola tekstowego</p12>
       <p13>test pola tekstowego</p13>
       <p14>test pola tekstowego</p14>
       <p15>Pani </p15>
       <p16>zobowiązana</p16>
       <p17></p17>
       <p18></p18>
       <p19></p19>
       <p20></p20>
       <p21></p21>
       <p22></p22>
       <p23></p23>
       <p24>30-10-1990</p24>
       <p25>Pani</p25>
       <p26>zapoznana</p26>
       <p27></p27>
       <p28_subfield_0>Jan</p28_subfield_0>
       <p28_subfield_1>Kowalski</p28_subfield_1>
       <p29></p29>
       <p30></p30>
       <p31></p31>
       <p32></p32>
       <p33></p33>
       <p34></p34>
       <p35>test pola tekstowego</p35>
       <p36_subfield_0>Jan</p36_subfield_0>
       <p36_subfield_1>Kowalski</p36_subfield_1>
       <p37>test pola tekstowego</p37>
       <p38></p38>
       <p39></p39>
       <p40>odebrałam</p40>
       <p41>zapoznałam</p41>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>