Pola formularza

Formularz: EWP Ewidencja wydatków na pojazd prywatny wykorzystywany do celów działalności gospodarczejPola

 • Pola typu String: dowolny ciąg znaków, znaki specjalne powinny być zapisane za pomocą encji HTML (np znaki < > to odpowiednio &lt; oraz &gt;
 • Pola typu Number: dozwolone znaki to cyfry 0-9 oraz separator dziesiętny (kropka)
 • Pola typu Boolean: wartości logiczne true/false
 • Pola daty: data zapisana w formacie timestamp w milisekundach lub w formacie rrrr-mm-dd, na przykład 1976-11-10.
 • Format znaków to UTF-8

Bazy kodów

Tabele kodów krajów, US etc.

Podstawowa struktura:

Wzór pliku:
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
     <id>[opcjonalne: id wypełnionego formularza, jeśli będzie już taki wpisany w profilu to zostanie nadpisany, musi być unikalny w zakresie profilu, do którego jest importowany]</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8813245</typ>
       <dataDod>[opcjonalne: data dodania jako timestamp w milisekundach]</dataDod>
       <dataMod>[opcjonalne: data modyfikacji jako timestamp w milisekundach]</dataMod>
       <pC1_1>[pole wielowierszowe]</pC1_1>
       <pC1_2_subfield_0>[miejscowość]</pC1_2_subfield_0>
       <pC1_2_subfield_1>[ulica]</pC1_2_subfield_1>
       <pC1_2_subfield_2>[nr domu]</pC1_2_subfield_2>
       <pC1_2_subfield_3>[nr lokalu]</pC1_2_subfield_3>
       <pC1_3_subfield_0>[kod pocztowy]</pC1_3_subfield_0>
       <pC1_3_subfield_1>[poczta]</pC1_3_subfield_1>
       <p01>[Pole tekstowe]</p01>
       <p03>[Pole tekstowe]</p03>
       <p02>[rok]</p02>
       <pC1_5>[NIP]</pC1_5>
       <pC1_7>[REGON]</pC1_7>
       <p04>[Pole integer - wartość liczbowa]</p04>
       <p06_subfield_1>[nazwisko]</p06_subfield_1>
       <p06_subfield_0>[imię]</p06_subfield_0>
       <p07>[Pole tekstowe]</p07>
       <p08>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p08>
       <p09_subfield_0>[miejscowość]</p09_subfield_0>
       <p09_subfield_1>[ulica]</p09_subfield_1>
       <p09_subfield_2>[nr domu]</p09_subfield_2>
       <p09_subfield_3>[nr lokalu]</p09_subfield_3>
       <p09_subfield_4>[kod pocztowy]</p09_subfield_4>
       <p09_subfield_5>[poczta]</p09_subfield_5>
       <p010>[Pole tekstowe]</p010>
       <p011>[Pole tekstowe]</p011>
       <p1_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_1>
       <p2_1>[data]</p2_1>
       <p3_1>[pole wielowierszowe]</p3_1>
       <p4_1>[pole wielowierszowe]</p4_1>
       <p5_1>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_1>
       <p6_1>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_1>
       <p9_1>[pole wielowierszowe]</p9_1>
       <p1_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_2>
       <p2_2>[data]</p2_2>
       <p3_2>[pole wielowierszowe]</p3_2>
       <p4_2>[pole wielowierszowe]</p4_2>
       <p5_2>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_2>
       <p6_2>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_2>
       <p9_2>[pole wielowierszowe]</p9_2>
       <p1_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_3>
       <p2_3>[data]</p2_3>
       <p3_3>[pole wielowierszowe]</p3_3>
       <p4_3>[pole wielowierszowe]</p4_3>
       <p5_3>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_3>
       <p6_3>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_3>
       <p9_3>[pole wielowierszowe]</p9_3>
       <p1_4>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_4>
       <p2_4>[data]</p2_4>
       <p3_4>[pole wielowierszowe]</p3_4>
       <p4_4>[pole wielowierszowe]</p4_4>
       <p5_4>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_4>
       <p6_4>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_4>
       <p9_4>[pole wielowierszowe]</p9_4>
       <p1_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_5>
       <p2_5>[data]</p2_5>
       <p3_5>[pole wielowierszowe]</p3_5>
       <p4_5>[pole wielowierszowe]</p4_5>
       <p5_5>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_5>
       <p6_5>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_5>
       <p9_5>[pole wielowierszowe]</p9_5>
       <p1_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_6>
       <p2_6>[data]</p2_6>
       <p3_6>[pole wielowierszowe]</p3_6>
       <p4_6>[pole wielowierszowe]</p4_6>
       <p5_6>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_6>
       <p6_6>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_6>
       <p9_6>[pole wielowierszowe]</p9_6>
       <p1_7>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_7>
       <p2_7>[data]</p2_7>
       <p3_7>[pole wielowierszowe]</p3_7>
       <p4_7>[pole wielowierszowe]</p4_7>
       <p5_7>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_7>
       <p6_7>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_7>
       <p9_7>[pole wielowierszowe]</p9_7>
       <p1_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_8>
       <p2_8>[data]</p2_8>
       <p3_8>[pole wielowierszowe]</p3_8>
       <p4_8>[pole wielowierszowe]</p4_8>
       <p5_8>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_8>
       <p6_8>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_8>
       <p9_8>[pole wielowierszowe]</p9_8>
       <p1_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_9>
       <p2_9>[data]</p2_9>
       <p3_9>[pole wielowierszowe]</p3_9>
       <p4_9>[pole wielowierszowe]</p4_9>
       <p5_9>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_9>
       <p6_9>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_9>
       <p9_9>[pole wielowierszowe]</p9_9>
       <p1_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_10>
       <p2_10>[data]</p2_10>
       <p3_10>[pole wielowierszowe]</p3_10>
       <p4_10>[pole wielowierszowe]</p4_10>
       <p5_10>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_10>
       <p6_10>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_10>
       <p9_10>[pole wielowierszowe]</p9_10>
       <p1_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_11>
       <p2_11>[data]</p2_11>
       <p3_11>[pole wielowierszowe]</p3_11>
       <p4_11>[pole wielowierszowe]</p4_11>
       <p5_11>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_11>
       <p6_11>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_11>
       <p9_11>[pole wielowierszowe]</p9_11>
       <p1_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_12>
       <p2_12>[data]</p2_12>
       <p3_12>[pole wielowierszowe]</p3_12>
       <p4_12>[pole wielowierszowe]</p4_12>
       <p5_12>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_12>
       <p6_12>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_12>
       <p9_12>[pole wielowierszowe]</p9_12>
       <p1_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_13>
       <p2_13>[data]</p2_13>
       <p3_13>[pole wielowierszowe]</p3_13>
       <p4_13>[pole wielowierszowe]</p4_13>
       <p5_13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_13>
       <p6_13>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_13>
       <p9_13>[pole wielowierszowe]</p9_13>
       <p1_14>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_14>
       <p2_14>[data]</p2_14>
       <p3_14>[pole wielowierszowe]</p3_14>
       <p4_14>[pole wielowierszowe]</p4_14>
       <p5_14>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_14>
       <p6_14>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_14>
       <p9_14>[pole wielowierszowe]</p9_14>
       <p1_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p1_15>
       <p2_15>[data]</p2_15>
       <p3_15>[pole wielowierszowe]</p3_15>
       <p4_15>[pole wielowierszowe]</p4_15>
       <p5_15>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p5_15>
       <p6_15>0.5214:samochód osobowy o poj. skokowej silnika do 900 cm3 / 0.8358:samochód osobowy o poj. skokowej silnika powyżej 900 cm3 / 0.2302:motocykl / 0.1382:motorower / </p6_15>
       <p9_15>[pole wielowierszowe]</p9_15>
       <p12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p12>
       <p13>[Pole liczby (do 5 miejsc po przecinku)]</p13>
       <p14>[Pole kwoty]</p14>
       <p20_1>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1>
       <p21_1>[pole wielowierszowe]</p21_1>
       <p22_1>[data]</p22_1>
       <p23_1>[pole wielowierszowe]</p23_1>
       <p24_1>[Pole kwoty]</p24_1>
       <p25_1>[Pole kwoty]</p25_1>
       <p26_1>[Pole kwoty]</p26_1>
       <p27_1_subfield_1>[Kwota z przeniesienia z poprzedniej strony Pole p27_1 = p27_1_subfield_1+p26_1 ]</p27_1_subfield_1>
       <p20_2>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_2>
       <p21_2>[pole wielowierszowe]</p21_2>
       <p22_2>[data]</p22_2>
       <p23_2>[pole wielowierszowe]</p23_2>
       <p24_2>[Pole kwoty]</p24_2>
       <p25_2>[Pole kwoty]</p25_2>
       <p26_2>[Pole kwoty]</p26_2>
       <p20_3>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_3>
       <p21_3>[pole wielowierszowe]</p21_3>
       <p22_3>[data]</p22_3>
       <p23_3>[pole wielowierszowe]</p23_3>
       <p24_3>[Pole kwoty]</p24_3>
       <p25_3>[Pole kwoty]</p25_3>
       <p26_3>[Pole kwoty]</p26_3>
       <p20_6>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_6>
       <p21_1_6>[pole wielowierszowe]</p21_1_6>
       <p22_4>[data]</p22_4>
       <p23_4>[pole wielowierszowe]</p23_4>
       <p24_4>[Pole kwoty]</p24_4>
       <p25_4>[Pole kwoty]</p25_4>
       <p26_4>[Pole kwoty]</p26_4>
       <p20_5>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_5>
       <p21_5>[pole wielowierszowe]</p21_5>
       <p22_5>[data]</p22_5>
       <p23_5>[pole wielowierszowe]</p23_5>
       <p24_5>[Pole kwoty]</p24_5>
       <p25_5>[Pole kwoty]</p25_5>
       <p26_5>[Pole kwoty]</p26_5>
       <p20_8>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_8>
       <p21_8>[pole wielowierszowe]</p21_8>
       <p22_8>[data]</p22_8>
       <p23_8>[pole wielowierszowe]</p23_8>
       <p24_8>[Pole kwoty]</p24_8>
       <p25_8>[Pole kwoty]</p25_8>
       <p26_6>[Pole kwoty]</p26_6>
       <p20_9>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_9>
       <p21_9>[pole wielowierszowe]</p21_9>
       <p22_9>[data]</p22_9>
       <p23_9>[pole wielowierszowe]</p23_9>
       <p24_9>[Pole kwoty]</p24_9>
       <p25_9>[Pole kwoty]</p25_9>
       <p26_7>[Pole kwoty]</p26_7>
       <p20_10>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_10>
       <p21_10>[pole wielowierszowe]</p21_10>
       <p22_10>[data]</p22_10>
       <p23_10>[pole wielowierszowe]</p23_10>
       <p24_10>[Pole kwoty]</p24_10>
       <p25_10>[Pole kwoty]</p25_10>
       <p26_8>[Pole kwoty]</p26_8>
       <p20_11>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_11>
       <p21_11>[pole wielowierszowe]</p21_11>
       <p22_11>[data]</p22_11>
       <p23_11>[pole wielowierszowe]</p23_11>
       <p24_11>[Pole kwoty]</p24_11>
       <p25_11>[Pole kwoty]</p25_11>
       <p26_9>[Pole kwoty]</p26_9>
       <p20_12>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_12>
       <p21_12>[pole wielowierszowe]</p21_12>
       <p22_12>[data]</p22_12>
       <p23_12>[pole wielowierszowe]</p23_12>
       <p24_12>[Pole kwoty]</p24_12>
       <p25_12>[Pole kwoty]</p25_12>
       <p26_10>[Pole kwoty]</p26_10>
       <p20_13>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_13>
       <p21_13>[pole wielowierszowe]</p21_13>
       <p22_13>[data]</p22_13>
       <p23_13>[pole wielowierszowe]</p23_13>
       <p24_13>[Pole kwoty]</p24_13>
       <p25_13>[Pole kwoty]</p25_13>
       <p26_11>[Pole kwoty]</p26_11>
       <p20_1_372>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_1_372>
       <p21_1_1>[pole wielowierszowe]</p21_1_1>
       <p22_1_60>[data]</p22_1_60>
       <p23_14>[pole wielowierszowe]</p23_14>
       <p24_1_7>[Pole kwoty]</p24_1_7>
       <p25_14>[Pole kwoty]</p25_14>
       <p26_12>[Pole kwoty]</p26_12>
       <p20_15>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_15>
       <p21_15>[pole wielowierszowe]</p21_15>
       <p22_15>[data]</p22_15>
       <p23_15>[pole wielowierszowe]</p23_15>
       <p24_15>[Pole kwoty]</p24_15>
       <p25_15>[Pole kwoty]</p25_15>
       <p26_13>[Pole kwoty]</p26_13>
       <p20_16>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_16>
       <p21_16>[pole wielowierszowe]</p21_16>
       <p22_16>[data]</p22_16>
       <p23_16>[pole wielowierszowe]</p23_16>
       <p24_16>[Pole kwoty]</p24_16>
       <p25_16>[Pole kwoty]</p25_16>
       <p26_14>[Pole kwoty]</p26_14>
       <p20_17>[Pole integer - wartość liczbowa]</p20_17>
       <p21_17>[pole wielowierszowe]</p21_17>
       <p22_17>[data]</p22_17>
       <p23_17>[pole wielowierszowe]</p23_17>
       <p24_17>[Pole kwoty]</p24_17>
       <p25_17>[Pole kwoty]</p25_17>
       <p26_15>[Pole kwoty]</p26_15>

      </item>
     </forms>
    </item>
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       [... kolejny formularz ...]
      </item>
     </forms>
     <title>[nazwa formularza na liście moich formularzy]</title>
    </item>
  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>

Przykład pliku (pobierz i uruchom w programie):
<data type="com.efile.importer.ImportData">
 <Profiles type="Array">
  <item type="com.efile.data.DBProfile">
   <FormsList type="Array">
    <item type="com.efile.data.DBForm">
     <title>EWP</title>
     <id>647394756</id>
     <forms type="Array">
      <item type="com.efile.data.FormFields">
       <typ>8813245</typ>
       <dataDod>1374565725382</dataDod>
       <dataMod>1374565725382</dataMod>
       <pC1_1>to jest pole wielowierszowe</pC1_1>
       <pC1_2_subfield_0>Poznań</pC1_2_subfield_0>
       <pC1_2_subfield_1>Strzelecka</pC1_2_subfield_1>
       <pC1_2_subfield_2>1</pC1_2_subfield_2>
       <pC1_2_subfield_3>1</pC1_2_subfield_3>
       <pC1_3_subfield_0>61-155</pC1_3_subfield_0>
       <pC1_3_subfield_1>Poznań</pC1_3_subfield_1>
       <p01>test pola tekstowego</p01>
       <p03>test pola tekstowego</p03>
       <p02></p02>
       <pC1_5>8875155741</pC1_5>
       <pC1_7>773461194</pC1_7>
       <p04>10</p04>
       <p06_subfield_1>Kowalski</p06_subfield_1>
       <p06_subfield_0>Jan</p06_subfield_0>
       <p07>test pola tekstowego</p07>
       <p08>10</p08>
       <p09_subfield_0>Poznań</p09_subfield_0>
       <p09_subfield_1>Strzelecka</p09_subfield_1>
       <p09_subfield_2>1</p09_subfield_2>
       <p09_subfield_3>1</p09_subfield_3>
       <p09_subfield_4>61-155</p09_subfield_4>
       <p09_subfield_5>Poznań</p09_subfield_5>
       <p010>test pola tekstowego</p010>
       <p011>test pola tekstowego</p011>
       <p1_1>10</p1_1>
       <p2_1>30-10-1990</p2_1>
       <p3_1>to jest pole wielowierszowe</p3_1>
       <p4_1>to jest pole wielowierszowe</p4_1>
       <p5_1>5</p5_1>
       <p6_1>0.5214</p6_1>
       <p9_1>to jest pole wielowierszowe</p9_1>
       <p1_2>10</p1_2>
       <p2_2>30-10-1990</p2_2>
       <p3_2>to jest pole wielowierszowe</p3_2>
       <p4_2>to jest pole wielowierszowe</p4_2>
       <p5_2>5</p5_2>
       <p6_2>0.5214</p6_2>
       <p9_2>to jest pole wielowierszowe</p9_2>
       <p1_3>10</p1_3>
       <p2_3>30-10-1990</p2_3>
       <p3_3>to jest pole wielowierszowe</p3_3>
       <p4_3>to jest pole wielowierszowe</p4_3>
       <p5_3>5</p5_3>
       <p6_3>0.5214</p6_3>
       <p9_3>to jest pole wielowierszowe</p9_3>
       <p1_4>10</p1_4>
       <p2_4>30-10-1990</p2_4>
       <p3_4>to jest pole wielowierszowe</p3_4>
       <p4_4>to jest pole wielowierszowe</p4_4>
       <p5_4>5</p5_4>
       <p6_4>0.5214</p6_4>
       <p9_4>to jest pole wielowierszowe</p9_4>
       <p1_5>10</p1_5>
       <p2_5>30-10-1990</p2_5>
       <p3_5>to jest pole wielowierszowe</p3_5>
       <p4_5>to jest pole wielowierszowe</p4_5>
       <p5_5>5</p5_5>
       <p6_5>0.5214</p6_5>
       <p9_5>to jest pole wielowierszowe</p9_5>
       <p1_6>10</p1_6>
       <p2_6>30-10-1990</p2_6>
       <p3_6>to jest pole wielowierszowe</p3_6>
       <p4_6>to jest pole wielowierszowe</p4_6>
       <p5_6>5</p5_6>
       <p6_6>0.5214</p6_6>
       <p9_6>to jest pole wielowierszowe</p9_6>
       <p1_7>10</p1_7>
       <p2_7>30-10-1990</p2_7>
       <p3_7>to jest pole wielowierszowe</p3_7>
       <p4_7>to jest pole wielowierszowe</p4_7>
       <p5_7>5</p5_7>
       <p6_7>0.5214</p6_7>
       <p9_7>to jest pole wielowierszowe</p9_7>
       <p1_8>10</p1_8>
       <p2_8>30-10-1990</p2_8>
       <p3_8>to jest pole wielowierszowe</p3_8>
       <p4_8>to jest pole wielowierszowe</p4_8>
       <p5_8>5</p5_8>
       <p6_8>0.5214</p6_8>
       <p9_8>to jest pole wielowierszowe</p9_8>
       <p1_9>10</p1_9>
       <p2_9>30-10-1990</p2_9>
       <p3_9>to jest pole wielowierszowe</p3_9>
       <p4_9>to jest pole wielowierszowe</p4_9>
       <p5_9>5</p5_9>
       <p6_9>0.5214</p6_9>
       <p9_9>to jest pole wielowierszowe</p9_9>
       <p1_10>10</p1_10>
       <p2_10>30-10-1990</p2_10>
       <p3_10>to jest pole wielowierszowe</p3_10>
       <p4_10>to jest pole wielowierszowe</p4_10>
       <p5_10>5</p5_10>
       <p6_10>0.5214</p6_10>
       <p9_10>to jest pole wielowierszowe</p9_10>
       <p1_11>10</p1_11>
       <p2_11>30-10-1990</p2_11>
       <p3_11>to jest pole wielowierszowe</p3_11>
       <p4_11>to jest pole wielowierszowe</p4_11>
       <p5_11>5</p5_11>
       <p6_11>0.5214</p6_11>
       <p9_11>to jest pole wielowierszowe</p9_11>
       <p1_12>10</p1_12>
       <p2_12>30-10-1990</p2_12>
       <p3_12>to jest pole wielowierszowe</p3_12>
       <p4_12>to jest pole wielowierszowe</p4_12>
       <p5_12>5</p5_12>
       <p6_12>0.5214</p6_12>
       <p9_12>to jest pole wielowierszowe</p9_12>
       <p1_13>10</p1_13>
       <p2_13>30-10-1990</p2_13>
       <p3_13>to jest pole wielowierszowe</p3_13>
       <p4_13>to jest pole wielowierszowe</p4_13>
       <p5_13>5</p5_13>
       <p6_13>0.5214</p6_13>
       <p9_13>to jest pole wielowierszowe</p9_13>
       <p1_14>10</p1_14>
       <p2_14>30-10-1990</p2_14>
       <p3_14>to jest pole wielowierszowe</p3_14>
       <p4_14>to jest pole wielowierszowe</p4_14>
       <p5_14>5</p5_14>
       <p6_14>0.5214</p6_14>
       <p9_14>to jest pole wielowierszowe</p9_14>
       <p1_15>10</p1_15>
       <p2_15>30-10-1990</p2_15>
       <p3_15>to jest pole wielowierszowe</p3_15>
       <p4_15>to jest pole wielowierszowe</p4_15>
       <p5_15>5</p5_15>
       <p6_15>0.5214</p6_15>
       <p9_15>to jest pole wielowierszowe</p9_15>
       <p12>10</p12>
       <p13>5</p13>
       <p14>5</p14>
       <p20_1>10</p20_1>
       <p21_1>to jest pole wielowierszowe</p21_1>
       <p22_1>30-10-1990</p22_1>
       <p23_1>to jest pole wielowierszowe</p23_1>
       <p24_1>5</p24_1>
       <p25_1>5</p25_1>
       <p26_1>5</p26_1>
       <p27_1_subfield_1>1</p27_1_subfield_1>
       <p20_2>10</p20_2>
       <p21_2>to jest pole wielowierszowe</p21_2>
       <p22_2>30-10-1990</p22_2>
       <p23_2>to jest pole wielowierszowe</p23_2>
       <p24_2>5</p24_2>
       <p25_2>5</p25_2>
       <p26_2>5</p26_2>
       <p20_3>10</p20_3>
       <p21_3>to jest pole wielowierszowe</p21_3>
       <p22_3>30-10-1990</p22_3>
       <p23_3>to jest pole wielowierszowe</p23_3>
       <p24_3>5</p24_3>
       <p25_3>5</p25_3>
       <p26_3>5</p26_3>
       <p20_6>10</p20_6>
       <p21_1_6>to jest pole wielowierszowe</p21_1_6>
       <p22_4>30-10-1990</p22_4>
       <p23_4>to jest pole wielowierszowe</p23_4>
       <p24_4>5</p24_4>
       <p25_4>5</p25_4>
       <p26_4>5</p26_4>
       <p20_5>10</p20_5>
       <p21_5>to jest pole wielowierszowe</p21_5>
       <p22_5>30-10-1990</p22_5>
       <p23_5>to jest pole wielowierszowe</p23_5>
       <p24_5>5</p24_5>
       <p25_5>5</p25_5>
       <p26_5>5</p26_5>
       <p20_8>10</p20_8>
       <p21_8>to jest pole wielowierszowe</p21_8>
       <p22_8>30-10-1990</p22_8>
       <p23_8>to jest pole wielowierszowe</p23_8>
       <p24_8>5</p24_8>
       <p25_8>5</p25_8>
       <p26_6>5</p26_6>
       <p20_9>10</p20_9>
       <p21_9>to jest pole wielowierszowe</p21_9>
       <p22_9>30-10-1990</p22_9>
       <p23_9>to jest pole wielowierszowe</p23_9>
       <p24_9>5</p24_9>
       <p25_9>5</p25_9>
       <p26_7>5</p26_7>
       <p20_10>10</p20_10>
       <p21_10>to jest pole wielowierszowe</p21_10>
       <p22_10>30-10-1990</p22_10>
       <p23_10>to jest pole wielowierszowe</p23_10>
       <p24_10>5</p24_10>
       <p25_10>5</p25_10>
       <p26_8>5</p26_8>
       <p20_11>10</p20_11>
       <p21_11>to jest pole wielowierszowe</p21_11>
       <p22_11>30-10-1990</p22_11>
       <p23_11>to jest pole wielowierszowe</p23_11>
       <p24_11>5</p24_11>
       <p25_11>5</p25_11>
       <p26_9>5</p26_9>
       <p20_12>10</p20_12>
       <p21_12>to jest pole wielowierszowe</p21_12>
       <p22_12>30-10-1990</p22_12>
       <p23_12>to jest pole wielowierszowe</p23_12>
       <p24_12>5</p24_12>
       <p25_12>5</p25_12>
       <p26_10>5</p26_10>
       <p20_13>10</p20_13>
       <p21_13>to jest pole wielowierszowe</p21_13>
       <p22_13>30-10-1990</p22_13>
       <p23_13>to jest pole wielowierszowe</p23_13>
       <p24_13>5</p24_13>
       <p25_13>5</p25_13>
       <p26_11>5</p26_11>
       <p20_1_372>10</p20_1_372>
       <p21_1_1>to jest pole wielowierszowe</p21_1_1>
       <p22_1_60>30-10-1990</p22_1_60>
       <p23_14>to jest pole wielowierszowe</p23_14>
       <p24_1_7>5</p24_1_7>
       <p25_14>5</p25_14>
       <p26_12>5</p26_12>
       <p20_15>10</p20_15>
       <p21_15>to jest pole wielowierszowe</p21_15>
       <p22_15>30-10-1990</p22_15>
       <p23_15>to jest pole wielowierszowe</p23_15>
       <p24_15>5</p24_15>
       <p25_15>5</p25_15>
       <p26_13>5</p26_13>
       <p20_16>10</p20_16>
       <p21_16>to jest pole wielowierszowe</p21_16>
       <p22_16>30-10-1990</p22_16>
       <p23_16>to jest pole wielowierszowe</p23_16>
       <p24_16>5</p24_16>
       <p25_16>5</p25_16>
       <p26_14>5</p26_14>
       <p20_17>10</p20_17>
       <p21_17>to jest pole wielowierszowe</p21_17>
       <p22_17>30-10-1990</p22_17>
       <p23_17>to jest pole wielowierszowe</p23_17>
       <p24_17>5</p24_17>
       <p25_17>5</p25_17>
       <p26_15>5</p26_15>

      </item>
     </forms>
    </item>  
   </FormsList>
  </item>
 </Profiles>
</data>